Artykuł na 3 min

Reguły dla każdego

Wszyscy użytkownicy eBay muszą znać pewne reguły i przestrzegać ich.

Mają one chronić użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo transakcji oraz kontaktów z innymi użytkownikami.

Reguły dotyczące postępowania użytkowników

Użytkownicy eBay nie mogą:

Wszystkich użytkowników obowiązują także szczegółowe reguły dotyczące systemu opinii, kupowania i sprzedawania

Reguły dotyczące tożsamości

Tożsamość użytkowników jest kluczowym elementem budowania społeczności eBay. Użytkownicy eBay:

  • Muszą mieć co najmniej 18 lat
  • Nie mogą podawać fałszywej tożsamości
  • Muszą zawsze podawać aktualne i pełne informacje kontaktowe i muszą zawsze mieć ważny adres e-mail
  • Nie mogą publikować informacji kontaktowych innych użytkowników w publicznie dostępnych miejscach w sieci
  • Muszą wybierać nazwy użytkownika zgodnie z zasadami eBay

Reguły dotyczące komunikacji z innymi użytkownikami

Użytkownicy eBay:

Reguły dotyczące odpowiedzialności eBay

  • Zasady zachowania poufności określają sposoby wykorzystywania informacji osobistych użytkownika. W dodatku do Zasad zachowania poufności opisano, jakie osoby trzecie mają dostęp do różnych rodzajów informacji
  • Zgodnie z zasadami dotyczącymi przerw w działaniu sprzedawcy są uprawnieni do odszkodowania w razie przedłużającej się przerwy w działaniu serwisu eBay
  • Pracownicy eBay podlegają wszystkim naszym zasadom i muszą przedstawić się jako pracownicy eBay, gdy licytują, wystawiają przedmiot lub dodają treści w serwisie

Jeśli masz inne pytania:

Działania na eBay muszą być zgodne z tymi zasadami, Umową z użytkownikiem eBay i obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzone z poszanowaniem praw osób trzecich. Jeśli działania nie spełniają tych wymagań, możemy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową z użytkownikiem eBay lub możemy być do tego prawnie zobowiązani. Kroki te mogą obejmować na przykład: usunięcie oferty sprzedaży lub innych treści, wysłanie ostrzeżenia, ograniczenie działań lub zawieszenie konta.

Czy ten artykuł był pomocny?