Artykuł na 3 min

Obsługa sporów dla płatności

Jeśli kupujący otworzy spór dla płatności, możesz go zaakceptować lub zakwestionować na podstawie istniejących dowodów.

Spór dla płatności ma miejsce, gdy kupujący poprosi o zwrot pieniędzy, zgłaszając problem z zamówieniem do banku, dostawcy karty kredytowej, PayPal lub innej instytucji płatniczej. Procedura ta różni się od Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, gdy kupujący zgłasza problem z zamówieniem na eBay. Sporna kwota może zostać wstrzymana, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Jeszcze inna sytuacja to wstrzymanie wypłat, gdy musisz podjąć dalsze działania na Twoim koncie eBay, aby rozwiązać problem.

Gdy kupujący otworzy spór dla płatności, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o kolejnych krokach. Aby odpowiedzieć, musisz zaakceptować lub zakwestionować spór dla płatności w ciągu 5 dni kalendarzowych. Jeśli nie odpowiesz, instytucja płatnicza może rozstrzygnąć spór na korzyść kupującego. Możesz odpowiedzieć na stronie Mój eBay > Sprzedane - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce lub w zakładce Prośby i spory - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce w Panelu Sprzedawcy. O ostatecznym wyniku decyduje instytucja płatnicza kupującego.

Odpowiadanie na spór dla płatności

Odpowiadając na spór, możesz:

 • Zaakceptować spór lub
 • Zakwestionować spór

Zaakceptowanie sporu dla płatności

Jeśli zgadzasz się z kupującym lub nie chcesz zakwestionować sporu dla płatności, możesz zaakceptować spór. W tym celu:

 1. Wybierz opcję Odpowiedz na spór na stronie Mój eBay > Sprzedane - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce lub w zakładce Prośby i spory - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce w Panelu Sprzedawcy.
 2. Wybierz Zaakceptuj spór, a następnie wybierz Kontynuuj.
  • Aby poprosić o zwrot, wybierz Chcę odzyskać przedmiot i sprawdź lub edytuj swój adres zwrotny
 3. Wybierz Zaakceptuj.

Gdy zaakceptujesz spór dla płatności, kwota zostanie zazwyczaj wypłacona z łącznej kwoty Twoich dostępnych, przetwarzanych i wstrzymanych środków. Jeśli nie masz wystarczających środków na pokrycie kosztu zwrotu pieniędzy, kwota zostanie pobrana z Twojej zarejestrowanej formy płatności. Gdy instytucja płatnicza kupującego potwierdzi zwrot pieniędzy, zamkniemy spór dla płatności. Otrzymasz zwroty opłat za część lub wszystkie opłaty dotyczące spornej transakcji.

Wskazówka
W niektórych przypadkach możemy odpowiedzieć na spór dla płatności w Twoim imieniu, nawet jeśli go zaakceptujesz.

Zakwestionowanie sporu dla płatności

Jeśli nie zgadzasz się z kupującym, możesz zakwestionować spór dla płatności i przedstawić dowody, aby rozwiązać problem. W tym celu:

 1. Wybierz opcję Odpowiedz na spór na stronie Mój eBay > Sprzedane - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce lub Prośby i spory - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce w Panelu Sprzedawcy.
 2. Wybierz Zakwestionuj spór i przedstaw dowód, a następnie wybierz Kontynuuj.
  • Aby poprosić o zwrot, wybierz Chcę odzyskać przedmiot i sprawdź lub edytuj swój adres zwrotny
 3. Upewnij się, że informacje są prawidłowe, dodaj wyjaśnienie i/lub prześlij nowe dowody.
 4. Wybierz Zatwierdź.

Dostarczanie dowodów dotyczących sporu dla płatności

Zalecamy dostarczenie różnych rodzajów dowodów w zależności od rodzaju sporu dla płatności i sytacji. Wszystkie dowody wyślemy do instytucji płatniczej kupującego.

Kupujący nie rozpoznał transakcji lub Kupujący nie otrzymał przedmiotu

Rodzaj przedmiotu Zalecane dowody
Fizyczny przedmiot, który został wysłany, z wyjątkiem pojazdów
 • Informacje o śledzeniu przesyłki potwierdzające, że zamówienie dostarczono na adres wysyłkowy, który odpowiada adresowi na zamówieniu
 • Potwierdzenie dostawy podpisem, gdy łączna wartość zamówienia wynosi 550 EUR lub więcej. Wymagania dotyczące potwierdzenia dostawy podpisem mogą się różnić w zależności od serwisu, w którym dokonano transakcji
Fizyczny przedmiot odebrany osobiście (bezpośrednio od sprzedawcy), z wyjątkiem pojazdów
 • Kopia szczegółów zamówienia na eBay, podpisana przez kupującego w chwili odbioru
Pojazdy, gdy zostały wysłane
 • Dowód dostawy lub
 • Potwierdzenie wysyłki (list przewozowy, pokwitowanie wysyłki) — gdy pojazd jest nadal w drodze
Pojazdy, gdy zostały odebrane
 • Pokwitowanie z opisem przedmiotu, podpisane przez kupującego
 

Przedmiot jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży lub Przedmiot był uszkodzony w momencie odbioru lub Otrzymany przedmiot nie zawierał wszystkich części

Rodzaj przedmiotu Zalecane dowody
Dowolny przedmiot fizyczny
 • Wyraźne zdjęcie przedstawiające przedmiot zgodny z opisem i jego stan przed wysyłką
 • Wiadomości wymienione z kupującym dowodzące, że problem został rozwiązany, np. został zaakceptowany częściowy zwrot pieniędzy lub rozwiązanie sprzedawcy
 • Wszelkie inne dowody potwierdzające, że przedmiot został zwrócony w innym stanie
 

Przedmiot nie był autentyczny

Rodzaj przedmiotu Zalecane dowody
Dowolny przedmiot fizyczny
 • Dowód autentyczności od właściciela praw
 • Wiadomości wymienione z kupującym przedstawiające próbę rozwiązania problemu przed otwarciem sporu
 

Kupujący nie otrzymał zwrotu pieniędzy

Rodzaj przedmiotu Zalecane dowody
Any physical item
 • Dowód, że zwrot pieniędzy został już zrealizowany za pośrednictwem eBay
 • Dowód anulowania
 • Twoje warunki zwrotów
 • Wiadomości wymienione z kupującym wskazujące, że zwrot pieniędzy nie jest wymagany
 • Dowód, że przedmiot nie został zwrócony w innym stanie lub że zwrócony został inny przedmiot
 

Zanim prześlesz zdjęcie, skadruj je, aby pokazać odpowiedni obszar. Możesz także skompresować lub połączyć zdjęcia. Zdjęcie może być w formacie JPEG, JPG lub PNG. Możesz przesłać maksymalnie 5 plików. Pliki nie powinny przekraczać łącznie 1,75 MB. Gdy kwestionujesz spór dla płatności, możesz też dodać wyjaśnienie.

Gdy zakwestionujesz spór dla płatności, o ostatecznym wyniku decyduje instytucja płatnicza kupującego. Rozstrzygnięcie sporu dla płatności może zająć do 90 dni lub więcej, w zależności od formy płatności lub dostawcy karty. eBay może wstrzymać środki z wypłaty do 90 dni od chwili zgłoszenia sporu.

Jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na Twoją korzyść, nie obciążymy Cię kwotą zwrotu pieniędzy.

Jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść kupującego, kupujący otrzyma zwrot pieniędzy. To, czy obciążymy Cię kwotą zwrotu pieniędzy zależy od tego, czy kwalifikujesz się do ochrony sprzedawców w przypadku sporów dla płatności.

Jeśli nie kwalifikujesz się do ochrony sprzedawców, pobierzemy kwotę zwrotu pieniędzy z łącznej kwoty Twoich dostępnych, przetwarzanych i wstrzymanych środków. Jeśli kwalifikujesz się do ochrony sprzedawców, nie obciążymy Cię kwotą zwrotu pieniędzy.

Wskazówka
Jeśli poprosisz o zwrot przedmiotu podczas sporu dla płatności, spróbujemy odzyskać przedmiot, niezależnie od tego, czy zaakceptujesz, czy zakwestionujesz spór dla płatności. Nie możemy jednak zagwarantować, że kupujący zwróci przedmiot.

Sprawdzanie statusu sporu dla płatności

Gdy odpowiesz na spór dla płatności, będziemy wysyłać Ci wiadomości e-mail z informacjami o statusie sporu. Możesz również sprawdzać status sporu w dowolnym momencie, odnajdując zamówienie na stronie Mój eBay > Sprzedane - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce lub w zakładce Prośby i spory - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce w Panelu Sprzedawcy.

W niektórych przypadkach instytucja płatnicza kupującego może ponownie otworzyć zamknięty spór dla płatności. Jeśli tak się stanie, możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dowodów kwestionujących spór.

Unikanie sporów dla płatności

Kupujący może otworzyć spór, jeśli:

 • Nie otrzymał przedmiotu
 • Przedmiot jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży
 • Nie rozpoznał transakcji
 • Został wielokrotnie obciążony kosztem przedmiotu lub transakcji
 • Zmienił zdanie lub anulował transakcję
 • Nie uzyskał zwrotu opłaty lub pieniędzy

Aby zapobiec sporom dla płatności, zawsze:

 • Twórz szczegółowe, dokładne oferty sprzedaży
 • Dodawaj wiele wysokiej jakości zdjęć swoich przedmiotów
 • Korzystaj z usług wysyłkowych z potwierdzeniem dostawy na adres podany przez kupującego podczas realizacji transakcji
 • Uwzględnij potwierdzenie dostawy podpisem, jeśli łączne koszty zamówienia (w tym koszty wysyłki i podatki) wynoszą 550 EUR lub więcej. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących potwierdzenia dostawy podpisem
 • Odpowiadaj kupującym, którzy kontaktują się z Tobą za pomocą strony Mój eBay > Wiadomości, i staraj się rozwiązać wszelkie problemy
 • Zachowuj wszelkie wiadomości i dokumentację za pomocą narzędzi eBay
 • Przyznając częściowy zwrot pieniędzy, poinformuj kupującego, dlaczego nie otrzymał pełnego zwrotu pieniędzy. Na przykład „zamiast prosić o odesłanie przedmiotu, potrąciłem(łam) 5% od kwoty zwrotu pieniędzy, tak jak uzgodniliśmy”

Kupujący mogą skorzystać tylko z jednej metody rozstrzygania roszczenia, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Jeśli kupujący otworzy spór, wszelkie otwarte anulowania zamówień, zgłoszenia o niedostarczonych przedmiotach, prośby o zwrot lub sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay dotyczące tej samej transakcji zostaną natychmiast zamknięte.

Możesz odpowiedzieć na spór na stronie Mój eBay > Sprzedane - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce lub w zakładce Prośby i spory - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce w Panelu Sprzedawcy w ciągu 5 dni kalendarzowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Pokrewne tematy pomocy