Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak dostosować stronę Mój eBay

Jak wybrać informacje widoczne na Mój eBay > Podsumowanie

Na stronie Mój eBay > Podsumowanie kliknij łącze Opcje strony, i aby ukryć np.:

 • wszystkie sekcje dot. sprzedawania, odznacz sekcje w kolumnie Sprzedawanie.

 • niektóre sekcje dot. kupowania, odznacz sekcje w kolumnie Kupowanie.

Jak tworzyć specjalne listy przedmiotów z różnych sekcji

Przedmioty z różnych sekcji, jak np.: Obserwowane, Licytowane i Kupione, możesz zapisać na liście pt. Moje komiksy. Możesz utworzyć maks. 100 różnych list.

 Aby utworzyć lub edytować listę:

 1. Wybierz przedmiot lub ulubione wyszukiwanie, które chcesz zapisać jako listę.

 2. W menu Działania kliknij łącze Dodaj do listy.

 3. W otwartym oknie zaznacz istniejącą listę lub utwórz nową.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Wszystkie listy są dostępne w sekcji Ulubione.

Jak wybrać szczegółowe informacje widoczne w sekcjach

Wybierz, jakie informacje (cena i zdjęcie przedmiotu, koszt wysyłki, liczba ofert, czas do końca aukcji itp.) mają być widoczne w każdej sekcji:

 1. W żółtym nagłówku sekcji kliknij łącze Edytuj a następnie Dostosuj.

 2. W menu Wybierz widok domyślny wybierz opcję Tylko podstawowy lub Wszystkie szczegóły albo skonfiguruj swój własny widok.

 3. Kliknij Zapisz.

Jak dodać, edytować lub usunąć uwagę do przedmiotu

W wielu sekcjach Mój eBay możesz dodać do przedmiotów swoje własne uwagi. Dowiedz się więcej o tym, jak dodawać uwagi do przedmiotów.

Aby dodać uwagę:

 1. W wybranej sekcji Mój eBay zaznacz pole wyboru obok przedmiotu, do którego chcesz dodać uwagę.

 2. Kliknij przycisk lub łącze Dodaj uwagę.

 3. Wpisz tekst uwagi (maks. 250 znaków i kliknij Zapisz.

Aby dodać uwagę do ulubionego sprzedawcy, Sklepu lub wyszukiwania:

 1. Kliknij Ulubione wyszukiwania lub Ulubieni sprzedawcy w sekcji Ulubione w lewym menu.

 2. Odszukaj pozycję, do której chcesz dodać uwagę.

 3. Kliknij łącze Więcej działań a następnie opcję Dodaj uwagę.

 4. Wpisz tekst i kliknij Zapisz.

Aby edytować uwagę:

 1. Odszukaj uwagę, którą chcesz edytować.

 2. Kliknij łącze Edytuj po prawej stronie uwagi. W przypadku uwag do ulubionych wyszukiwań i sprzedawców, najedź myszą na uwagę i kliknij ikonkę .

 3. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.

Aby usunąć uwagę:

 1. Odszukaj uwagę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij łącze Edytuj po prawej stronie uwagi. W przypadku uwag do ulubionych wyszukiwań i sprzedawców, najedź myszą na uwagę i kliknij ikonkę .

 3. Kliknij Usuń.

Usuwanie przedmiotów z sekcji

 • Aby usunąć przedmiot z sekcji, zaznacz obok niego pole wyboru i kliknij przycisk Usuń.

 • Jeśli przypadkowo usuniesz przedmioty, możesz je odzyskać (niedostępne dla sekcji Obserwowane). Aby odzyskać usunięty przedmiot:

Jak zmienić kolorystykę sekcji

Aby zmienić kolor sekcji, kliknij Edytuj w nagłówku sekcji.

Jak przesunąć sekcje

Aby przesunąć sekcję w inne miejsce, kliknij Edytuj w nagłówku sekcji, a następnie wybierz odpowiednią strzałkę.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi