Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Limity działań sprzedawców

W przypadku sprzedawców korzystamy z następujących metod zapewnienia bezpieczeństwa transakcji:

Dodatkowa weryfikacja

  • O dodatkową weryfikację możemy poprosić, gdy sprzedawca wystawia w zagranicznych serwisach eBay lub wystawia przedmioty, które są często podrabiane.

  • Forma weryfikacji może być różna, choć w wielu przypadkach wymagamy weryfikacji konta PayPal.

Przykłady ograniczeń transakcji lub działań

  • Ograniczenia sprzedaży, licytowania i komunikacji z innymi użytkownikami.

  • Wymaganie posiadania konta eBay przez określony okres czasu w przypadku sprzedaży często podrabianych przedmiotów.

  • Brak możliwości wystawienia aukcji 1- i 3-dniowych, w przypadku sprzedaży pewnych często podrabianych przedmiotów.

  • Ograniczenie możliwości sprzedaży lub zawieszenie konta, jeśli sprzedawca nie spełnia minimalnych standardów obsługi.

Limity sprzedaży dla kont sprzedawców

Limity nakładane na konta pozwalają nam kontrolować działania na koncie i weryfikować informacje przekazane przez sprzedawcę. Stosujemy różne limity dla różnych sprzedawców i możemy je zwiększyć zależnie od działań sprzedażowych.

Jak działają te limity

Może to być limit sprzedanych przedmiotów i aktywnych ofert sprzedaży. Jeśli przedmiot zostanie sprzedany, zostanie wliczony do limitu. Jeśli oferta nie zakończy się sprzedażą, nie zmniejszy dostępnego limitu.

W poniższym przykładzie sprzedawca może nadal wystawiać oferty, ilekroć jego aukcja się zakończy. Liczba możliwych aktywnych aukcji zmniejsza się jednak proporcjonalnie do liczby przedmiotów, które sprzedawca sprzedał w danym miesiącu.

Przykład:

  • Sprzedawca ma miesięczny limit sprzedaży = 10 przedmiotów.

  • W pierwszym tygodniu wystawia na sprzedaż 10 przedmiotów i sprzedaje 2 z nich.

  • Następnym razem może wystawić 8 przedmiotów. Jeśli sprzeda 6 z nich, może następnym razem wystawić 2 przedmioty.

  • Jeśli sprzeda oba te przedmioty, osiągnie miesięczny limit sprzedaży i nie może już sprzedać więcej.

Jeśli sprzedawca przekroczy limit miesięczny, powinien zmniejszyć liczbę aktywnych ofert do liczby objętej limitem. Podczas wystawiania ofert w formularzu sprzedaży możemy informować sprzedawcę o limitach w zależności od kategorii lub typu przedmiotu.

Usuwanie aukcji

Zawieszenie konta

Konto możemy zawiesić z powodu:

O zawieszeniu konta powiadamiamy na adres e-mail przypisany do konta.

Sprawdź, co zrobić, jeśli Twoje konto zostało zawieszone

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi