Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Polityki Sprzedaży Międzynarodowe

eBay jest międzynarodową platformą, co oznacza, że Twoje przedmioty mogą być wyświetlane, kupowane i dostarczane kupującym na całym świecie. Oferty sprzedaży Twoich przedmiotów mogą być widoczne na tej samej stronie, na której wystawiłeś(łaś) przedmiot, lub w innych witrynach.

Jeśli ktoś kupi przedmiot, musisz przestrzegać Umowy z użytkownikiem, zasad i programu ochrony kupujących w serwisie, w którym przedmiot został sprzedany. Jeśli nie chcesz, aby Twój przedmiot był sprzedawany kupującym za granicą, możesz wykluczyć wybrane kraje lub regiony, aktualizując ustawienia wysyłki.

1. Umowy z użytkownikiem i zasady obowiązujące na eBay

Jeśli kupisz lub sprzedasz przedmiot na stronie eBay innej niż ta, na której zostało zarejestrowane Twoje konto, musisz przestrzegać zasad i Umowy z użytkownikiem obowiązujących na tej stronie, a także przepisów prawa i regulacji właściwych dla miejsca zawarcia transakcji, łącznie z Umową z użytkownikiem obowiązującej (w stosownych przypadkach) na następujących stronach eBay:

2. Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

Jako sprzedawca podlegasz zasadom ochrony kupujących (w stosownych przypadkach) w serwisach eBay, w których Twoje przedmioty są sprzedawane, a także upoważniasz eBay do rozwiązywania i rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między Tobą a kupującym zgodnie ze stosownymi zasadami i przepisami, w tym przyznawania zwrotów pieniędzy kupującym, cofnięcia środków i ich pobrania z Twojego rachunku. Te zasady ochrony kupujących obejmują programy:

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay:

Ochrona kupujących eBay:

eBay Customer Guarantee:

3. Jak uniemożliwić kupującym kupowanie Twoich przedmiotów

Ze względu na międzynarodowy charakter rynku eBay, wystawiane przedmioty mogą być wyświetlane, kupowane i dostarczane kupującym na całym świecie. Takie oferty sprzedaży mogą być widoczne w serwisie, w którym przedmiot został wystawiony lub w innym, w zależności od ustawień wysyłki. Jeśli nie chcesz, aby przedmiot był sprzedawany kupującym za granicą, możesz wykluczyć kraje lub regiony, do których nie będziesz wysyłać paczek. W tym celu dostosuj ustawienia wysyłki. Twoje oferty sprzedaży mogą nadal być widoczne dla kupujących w wykluczonych regionach, jednak nie będą mogli ich licytować ani kupować.

Aby wykluczyć opcje wysyłki za granicę we wszystkich ofertach sprzedaży:

 1. Jeśli opcja ta jest dostępna w Twojej wersji serwisu eBay, obok pozycji Program wysyłki międzynarodowej ustaw wartość Nie zarejestrowano

 2. Obok pozycji Wyklucz miejsca dostaw wybierz Edytuj

 3. Zaznacz pola wyboru dla wszystkich krajów i regionów, które chcesz wykluczyć

 4. Jeśli chcesz używać tych ustawień w aktywnych ofertach sprzedaży oraz w przyszłych ofertach sprzedaży, zaznacz opcję Zastosuj także do aktywnych ofert sprzedaży

 5. Wybierz Zapisz

Konfigurowanie wymagań dotyczących kupujących: Możesz także wybrać żądane opcje poprzez ustawianie wymagań dotyczących kupujących. Ustawienia te będą używane jako domyślne we wszystkich Twoich przyszłych ofertach sprzedaży. Jeśli używasz narzędzia do wystawiania dla firm, możesz wprowadzać zmiany w wybranych ofertach podczas ich wystawiania.

Poszczególne oferty sprzedaży: Jeśli sprzedajesz, korzystając z narzędzia do wystawiania dla firm, możesz wykluczać lub uwzględniać wysyłkę międzynarodową w każdej z ofert z osobna.

Tworząc ofertę sprzedaży, w sekcji Szczegóły wysyłki dostosuj ustawienia wysyłki za granicę i listę wykluczonych krajów:

 1. W podsekcji Wysyłka za granicę:

  • Jeśli pojawi się odwołanie do Programu wysyłki międzynarodowej, usuń zaznaczenie pola Sprzedawaj za granicę w Programie wysyłki międzynarodowej; oraz

  • w menu rozwijanym Inne opcje wysyłki wybierz Brak

 2. W części Wyklucz miejsca dostaw: Utwórz listę krajów/regionów, do których nie chcesz wysyłać przedmiotów

4. Przedmioty zabronione

Sprzedawcy i kupujący są zobowiązani do sprawdzania, czy ich transakcje są zgodne z prawem właściwym w miejscu dokonania zakupu, sprzedaży i wysyłki przedmiotu, w tym do zapewnienia zgodności z przepisami eksportowymi i importowymi. Dowiedz się więcej o naszych zasadach sprzedaży za granicę.

5. Opłaty celne i cła dla kupujących

Odpowiedzialność za opłaty celne i cła zależy od metody wysyłki, którą sprzedawca proponuje lub kupujący wybiera.

Jeśli sprzedawca oferuje standardową wysyłkę międzynarodową, kupujący jest odpowiedzialny za uregulowanie opłat celnych, chyba że w przepisach określono inaczej.

W przypadku przedmiotów kupionych w ramach Programu wysyłki międzynarodowej wszystkie opłaty celne ponosi kupujący w chwili zakupu. Dowiedz się więcej o Programie wysyłki międzynarodowej dla kupujących.

Dowiedz się więcej o międzynarodowych zakupach i wysyłce dla kupujących.

6. Podatek od sprzedaży i podobne podatki konsumenckie

W każdej jurysdykcji, w której eBay ma obowiązek pobierania podatku od sprzedaży lub podobnych podatków od klientów, w przypadku sprzedaży lub zakupów dokonywanych przez eBay w ramach Usług eBay (np. podatek od towarów i usług (GST) w Australii lub podatek od sprzedaży internetowej (IST) w niektórych stanach USA), zgadzasz się na pobieranie takich podatków przez eBay.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi