Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Oferty kupna lub sprzedaży poza eBay

Omówienie zasad

Proponowanie kupna lub sprzedaży przedmiotów poza serwisem eBay jest zabronione. Przed zakończeniem transakcji na eBay kupujący i sprzedawcy nie mogą też podawać sobie nawzajem swoich danych kontaktowych, w tym adresów e-mail i numerów telefonu.

Jeśli otrzymasz propozycję kupna/sprzedaży poza eBay, zgłoś ją.

Działania niezgodne z zasadami eBay mogą wiązać się z szeregiem konsekwencji, takich jak anulowanie ofert sprzedaży, ukrycie lub obniżenie pozycji wszystkich ofert sprzedaży w wynikach wyszukiwania, blokowanie niektórych lub wszystkich wiadomości/komunikacji z innymi użytkownikami, obniżenie oceny, ograniczenia możliwości kupowania lub sprzedawania, zawieszenie konta, pobieranie opłat oraz odzyskanie kosztów związanych z monitorowaniem i egzekwowanie zasad. Wszelkie opłaty uregulowane lub należne w odniesieniu do ofert lub kont, wobec których podejmiemy działania, nie będą podlegały zwrotowi ani umorzeniu.

Nasze wytyczne

Dozwolone

Dozwolone

Kupujący i sprzedawcy powinni:

 • Dokończyć zakupy na eBay, aby korzystać z programów ochrony na eBay oraz Gwarancji zwrotu pieniędzy. Aby uzyskać potwierdzenie zawarcia transakcji na eBay, należy:

  • Skorzystać z procesu realizacji transakcji na eBay w celu dokończenia zakupu

  • Wyświetlić zakup w historii zakupów lub sprzedaży

 • Użyć funkcji Najlepsza oferta lub Oferta inicjowana przez sprzedawcę, by akceptować oferty dotyczące przedmiotów i negocjować cenę

 • Użyć funkcji Prywatna oferta w celu wysłania zindywidualizowanej oferty z wykorzystaniem opcji Wiadomości, aby sprzedać przedmiot określonemu kupującemu

Niedozwolone

Niedozwolone

Kupujący i sprzedawcy nie mogą:

 • Angażować się w żadne działania z innymi użytkownikami zmierzające do zawarcia transakcji poza serwisem eBay

 • Udostępniać lub żądać bezpośrednich danych kontaktowych przed zawarciem transakcji

  • Wyjątek: sprzedawcy mogą podać swój numer telefonu, korzystając z funkcji Zadaj pytanie sprzedawcy (ASQ) lub innych funkcji zatwierdzonych przez eBay

 • W komunikacji z innymi użytkownikami eBay odnosić się do- ani promować zewnętrznych witryn zachęcających do sprzedaży poza serwisem eBay

 • Korzystać z danych kontaktowych otrzymanych w ramach transakcji na eBay do kupowania lub sprzedawania przedmiotów poza serwisem eBay

 • Wystawiać przedmiotów, a następnie oferować dodatkowych identycznych lub pokrewnych przedmiotów na sprzedaż poza serwisem eBay

 • Oferować katalogów lub innych przedmiotów służących do zamawiania przedmiotów bezpośrednio poza stronami eBay

 • Hostować opisów lub zdjęć przedmiotów poza stronami eBay

Dlaczego serwis eBay wprowadził te zasady?

 

Propozycje kupowania lub sprzedawania poza serwisem eBay stwarzają zagrożenie oszustwami zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców. Transakcje zawarte poza serwisem eBay nie kwalifikują użytkowników do korzystania z naszych programów ochrony ani Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay. Włożyliśmy wiele pracy i wysiłku, aby połączyć zainteresowanych kupujących ze świetnymi sprzedawcami, dlatego chcemy uczestniczyć w transakcjach zawieranych między nimi.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi