Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Podbijanie ceny


Podbijanie ceny to licytowanie polegające na sztucznym zawyżaniu ceny przedmiotu lub tworzeniu wrażenia dużego popytu na przedmiot, lub też składanie ofert przez osoby dysponujące informacjami o przedmiocie niedostępnymi dla ogółu społeczności. Podbijanie ceny jest w serwisie eBay zabronione.

Ponieważ członkowie rodzin, współlokatorzy i współpracownicy sprzedawców dysponują informacjami o przedmiocie, które nie są dostępne dla innych, nie mogą uczestniczyć w licytacjach takich przedmiotów, nawet jeśli ich jedynym zamiarem jest zakup przedmiotu. Aby kupić dany przedmiot bez naruszania obowiązujących zasad osoby te mogą skorzystać z opcji, które nie uwzględniają elementu licytacji, na przykład Kup teraz.

Wykorzystywanie zakupów po cenie Kup teraz w celu poprawienia ocen i podwyższenia wyniku opinii jest zabronione i może doprowadzić do zawieszenia konta.

Więcej informacji o Manipulowaniu opiniami.

Naruszenie tej zasady może pociągnąć za sobą szereg sankcji, takich jak:

 • Anulowanie aukcji

 • Ograniczenie uprawnień konta

 • Zawieszenie konta

 • Utrata prawa do zwrotu opłat w przypadku anulowania aukcji

 • Utrata statusu SuperSprzedawcy

 • Zgłoszenie sprawy na policję

Zapoznaj się także z naszym samouczkiem n/t zasad dotyczących podbijania ceny.

Jeśli uważasz, że inny użytkownik sztucznie zawyża cenę lub zwiększa popyt na przedmiot, podbijając cenę, zgłoś ten fakt serwisowi eBay. Pamiętaj o podaniu nazw użytkowników oraz numerów przedmiotów, których dotyczy naruszanie zasady.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów podbijania ceny.Główne czynniki decydujące o stwierdzeniu podbijania ceny to manipulowanie ceną lub wrażeniem atrakcyjności przedmiotu albo składanie ofert przez osoby dysponujące informacjami o przedmiocie niedostępnymi dla innych.

Agnieszka ma firmę sprzedającą przedmioty na eBay. Tomek, pracownik Agnieszki, zamierza kupić kilka oferowanych przez nią przedmiotów i bierze udział w ich licytacji. Mimo że Tomek faktycznie chce kupić te przedmioty, jego szczególny rodzaj dostępu do informacji niedostępnych dla ogółu społeczności jest źródłem nieuczciwej przewagi.

Kuba sprzedaje swój dodatkowy odtwarzacz MP3. Podczas aukcji przyjaciółka Kuby, Aneta, bierze udział w licytacji tego odtwarzacza, chociaż wcale nie zamierza go kupić. Odtwarzacz kupuje osoba trzecia, Robert, którego oferta jest o 10 zł wyższa od oferty Anety.

Monika sprzedaje swój samochód. Podczas aukcji Monika zaczyna się obawiać, że jej samochód może zostać sprzedany za kwotę mniejszą, niż ona chciałaby za niego uzyskać. Aby mieć pewność, że nikt nie kupi samochodu za cenę niższą od tej, której oczekiwała, Monika za pośrednictwem innego konta eBay składa oferty na własny pojazd, sztucznie zwiększając liczbę ofert i podnosząc cenę do poziomu uważanego przez nią za „uczciwy”.

Wojtek prowadzi sprzedaż na bardzo dużą skalę. Chce mieć pewność, że nigdy nie sprzeda ze stratą. Jednak zamiast wyznaczyć minimalną akceptowaną cenę sprzedaży przy użyciu funkcji Cena minimalna, Wojtek ma współpracownika, który składa oferty w jego aukcjach, ustawiając w efekcie „ukrytą” cenę minimalną.

Podbijanie ceny polega na manipulowaniu przebiegiem aukcji lub składaniu ofert przez osoby posiadające niedostępne dla innych informacje o przedmiocie. Oferty są składane przez samego sprzedawcę lub związanych z nim licytantów. Zgodnie z Umową z użytkownikiem podbijanie ceny jest zabronione. Podbijanie ceny jest również sprzeczne z prawem wielu krajów i obciążone surowymi karami.

Zgłaszanie podbijania ceny: Zgłoszenia o podbijaniu ceny są wnikliwie analizowane. Czasami coś, co wydaje się być podbijaniem ceny, może okazać się legalną aktywnością związaną z licytowaniem. Jeśli uznamy, że doszło do podbijania ceny, możemy podjąć odpowiednie kroki — od ostrzeżenia i pouczenia, przez zawieszenie konta, aż po skierowanie sprawy do organów ścigania. Zasady dotyczące zachowania poufności danych użytkowników eBay nie pozwalają na ujawnianie informacji i rezultatów podjętego dochodzenia.

Zawieszanie sprzedających: Sprzedawca może zostać trwale zawieszony już przy pierwszym wykrytym przypadku podbijania ceny. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy nie są świadomi tego, że podbijanie ceny jest niedozwolone. Wierzymy, że w takich przypadkach lepszym rozwiązaniem jest udzielenie odpowiedniego pouczenia i danie drugiej szansy. Czasami może to wiązać się z okresowym zawieszeniem i innymi sankcjami.

Zasady dotyczące sprzedawców:

 • Sprzedawca może założyć na eBay kilka kont. Nie dopuszcza się jednak żadnych interakcji między tymi kontami w sferze licytacji i opinii, a wszystkie dane użytkownika muszą być dokładne i spójne.

 • Sprzedawcy nie mogą licytować we własnych aukcjach.

 • Przyjaciele i znajomi mogą licytować w aukcjach użytkownika, o ile rzeczywiści zamierzają kupić dany przedmiot. Licytowanie przedmiotu użytkownika z innego powodu jest zabronione.

 • Jeśli licytujesz we własnych aukcjach, ponieważ nie wiesz, że jest to podbijanie ceny, nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności. Na mocy Umowy z użytkownikiem — akceptowanej podczas rejestracji na eBay — każdy użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie zasad serwisu.

 • Jeśli Twoje konta zostały zawieszone w związku z podbijaniem ceny, ponieważ Twoje dziecko użyło Twojego konta do wystawienia na aukcji przedmiotów, a następnie do ich licytowania, odpowiedzialność za tę sytuację spada na Ciebie. Konta nie zostaną przywrócone przed zakończeniem okresu zawieszenia. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie w tajemnicy hasła do posiadanego konta i za wszelkie działania prowadzone na eBay przy użyciu ich tożsamości. Ponadto korzystanie z eBay przez osobę niepełnoletnią stanowi naruszenie Umowy z użytkownikiem, chyba że osoba niepełnoletnia znajduje się pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna będącego posiadaczem konta.

Zakończenie aukcji przed czasem: Aukcję możesz zakończyć wcześniej, jeśli: 1) złożono ofertę, która przekracza wyznaczoną przez Ciebie cenę minimalną, lub 2) aukcja kończyłaby się standardowo w ciągu 12 godzin. Jeśli chcesz zakończyć aukcję, ponieważ zmieniłeś zdanie w kwestii sprzedaży przedmiotu, upewnij się, że przed zakończeniem aukcji anulowałeś wszystkie złożone w niej oferty. Jeśli tego nie zrobisz, musisz sprzedać przedmiot licytantowi z najwyższą ofertą w momencie zakończenia aukcji.

Strona Historia licytacji i Szczegóły licytacji: Strony Historia licytacji i Szczegóły licytacji zawierają informacje o przebiegu licytacji i ofertach, które zostały wycofane, gdy aukcja była aktywna. Strona Szczegóły licytacji zawiera dodatkowe informacje, mogące pomóc w rozpoznaniu i zgłoszeniu podbijania ceny. Możesz na przykład wyświetlić procentową ilość ofert, jakie złożył określony licytant na aukcjach przedmiotów tego samego sprzedającego, a także ile ofert ten licytant złożył na przedmioty innego sprzedającego.

Obecność ofert, które nie przynoszą licytantowi żadnych widocznych korzyści, ale powodują wzrost ceny, może sugerować, że wystąpiło podbijanie ceny. Podejrzane zjawiska to m.in. składanie wielu ofert przez licytanta w krótkich odstępach czasu, składanie kilku kolejnych nieznacznie podwyższanych ofert w przypadku, gdy nie pojawiły się w tym czasie żadne oferty innych licytantów, czy składanie ofert tylko na aukcjach przedmiotów wystawionych przez jednego sprzedającego.

Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, ograniczyliśmy zakres informacji wyświetlanych w historii licytacji. Kiedy cena lub najwyższa oferta złożona w licytacji danego przedmiotu przekroczy pewien poziom, na stronie Historia licytacji nie można wyświetlić ani wyszukiwać dokładnych informacji o użytkownikach — takich jak nazwa użytkownika. Na stronie Szczegóły licytacji widoczne są szczegółowe informacje o licytantach, jednak poszczególnym licytantom przydzielone są anonimowe nazwy — na przykład Licytant 1. Tylko sprzedający może zobaczyć nazwę użytkownika należącą do licytanta.

Uwaga: Wysokość ceny lub oferowanej kwoty, od której zależy, czy nazwy użytkowników są wyświetlane czy nie, jest określana przez eBay i różni się w zależności od kraju.

Asystenci handlowi: Jeśli jesteś Asystentem handlowym, zalecamy, uwzględnij w Umowie sformułowania, które:

 • zabraniają tego typu działań i powołują się na zasady eBay dotyczące podbijania ceny

 • określają, że o ile zauważysz takie działania, zgłosisz je nam

 • określają, że będziesz współpracować z policją w pociągnięciu do odpowiedzialności osoby prowadzącej takie działania

  Po drugie, jeśli zauważysz takie działania, powinieneś:

 • poinformować osobę podbijającą cenę, że narusza zasady eBay

 • anulować wszystkie powiązane oferty

 • aktywnie zgłosić nam nazwę użytkownika podbijającego cenę i istotne informacje

Dochodzenie w sprawie podbijania ceny: Zasady eBay przeciwdziałające podbijaniu ceny dotyczą w równym stopniu wszystkich użytkowników eBay. Działania egzekwujące i konsekwencje naruszenia zasad dotyczących podbijania cen są skupione na naturze wykroczenia, nie statusie sprawcy. eBay podejmuje decyzje o konsekwencjach bezstronnie, bez względu na to, czy użytkownik jest użytkownikiem sprzedającym na dużą skalę, prowadzącym sprzedaż od długiego czasu, czy też użytkownikiem nowym. W celu zapewnienia efektywnej ochrony transakcji eBay nie opisuje metod wykrywania przypadków podbijania cen i prowadzenia śledztwa. Ujawnienie konkretnych metod mogłoby dostarczyć sprzedającym umyślnie próbującym stosować podbijanie ceny informacji, które pozwoliłyby im uniknąć wykrycia. W związku z tym eBay nie ujawni poszczególnych metod i rodzajów dowodów, poza dowodami oczywistymi.

Zjawisko podbijania ceny podważa zaufanie do całego serwisu, ponieważ oznacza sztuczne kształtowanie cen. Ponadto w wielu krajach jest po prostu nielegalne. Aby zapewnić użytkowników o wiarygodności eBay, zabraniamy podbijania cen.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi