Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady dotyczące podatków

Omówienie zasad

Aby korzystać z eBay, musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zaleceń i zasad dotyczących:

 • korzystania z serwisu eBay i naszych usług

 • Twoich ofert sprzedaży

 • reklam ofert sprzedaży

 • sprzedaży przedmiotów

Sprzedawcy są zobowiązani do regulowania wszystkich opłat i podatków związanych z korzystaniem z serwisu eBay. Zapoznaj się z Umową z użytkownikiem eBay, aby sprawdzić obowiązujące zasady.

W sytuacjach, gdy będzie od nas tego wymagało prawo, udostępnimy Twoje dane podane na eBay odpowiednim organom państwowym.

Postępuj zawsze zgodnie z naszymi zasadami. Nieprzestrzeganie naszych zasad może skutkować różnymi konsekwencjami:

 • Możemy zawiesić Twoje konto albo nałożyć na nie limity i ograniczenia lub zawiesić Ci możliwość kupowania, sprzedaży i korzystania z funkcji serwisu.

 • Możemy usunąć Twoje oferty sprzedaży, wyświetlać je na niższych pozycjach lub zupełnie ich nie wyświetlać w wynikach wyszukiwania, a wszystko to bez zwracania Ci naliczonych opłat.

 • Możesz także utracić specjalny status konta i prawo do zniżek.

Jakie są wytyczne?

Jeśli sprzedajesz jako firma, zalecamy skorzystanie z porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Przepisy wymagają zgłaszania i płacenia podatku od dochodów uzyskanych ze sprzedaży na eBay. Aby uzyskać poradę dotyczącą zobowiązań podatkowych w odniesieniu do zarobków na eBay, zalecamy skonsultowanie się z doradcą podatkowym i przeczytanie przepisów podatkowych.
Podatek od wartości dodanej (VAT) jest uwzględniany w opłatach eBay użytkowników, których główne miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Bez względu na serwis eBay używany do wystawiania lub sprzedaży przedmiotów, doliczamy podatek VAT do opłat osób, których dane rejestracyjne wskazują miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na terenie UE.
Jeśli mieszkasz poza UE, ale w Twoim kraju obowiązuje GST, VAT lub inny podatek od konsumpcji, dodamy ten podatek jako osobną pozycję na fakturze lub doliczymy do opłat, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi poszczególnych krajów, w których eBay ma obowiązek pobierania takich podatków.
Upewnij się, że Twoje dane rejestracyjne są aktualne, abyśmy wiedzieli, gdzie znajduje się Twoja siedziba.
Składanie wniosków o zwolnienie z VAT od opłat eBay
Jeśli korzystasz z konta eBay wyłącznie do celów biznesowych, podaj nam swój nr NIP > złóż wniosek o zwolnienie z VAT za opłaty eBay.
 • Po zarejestrowaniu Cię jako osoby zwolnionej z VAT na Twoich fakturach będzie widniał Twój NIP (nr płatnika VAT) oraz kwoty bez VAT.

 • Jeżeli po zarejestrowaniu Cię jako osoby zwolnionej z VAT Twoja sytuacja się zmieni lub stracisz status firmy, skontaktuj się z Obsługą klienta.

 • Aby zmienić NIP zarejestrowany na Twoim koncie eBay, skontaktuj się z Obsługą klienta i poproś o usunięcie dotychczasowego numeru. Gdy obecny NIP zostanie usunięty, zmień go > podaj szczegóły rejestracji podatkowej.

Jeśli ubiegasz się o zwolnienie z VAT od opłat eBay, wszystkie informacje z tego wniosku, w tym dane osobowe oraz NIP lub REGON zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą przechowywane i przetwarzane. Mogą też być przechowywane i przetwarzane w innych lokalizacjach, zgodnie z postanowieniami Umowy z użytkownikiem i Oświadczenia o prywatności.
eBay zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji w odniesieniu do Twojego statusu VAT wystawionej przez Ciebie lub organy administracji publicznej, zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje te będą przetwarzane zgodnie z Umową z użytkownikiem i Oświadczeniem o prywatności.
Zależnie od miejsca zamieszkania Twojego i kupującego mogą obowiązywać podatki VAT, GST lub podobne podatki konsumpcyjne od towarów, które sprzedajesz na eBay. To, czy podatek jest wliczony w cenę podaną na ofercie sprzedaży, czy dodawany na etapie realizacji transakcji, zależy od lokalizacji przedmiotu i adresu kupującego.
Nie wolno podawać fałszywych informacji o lokalizacji przedmiotu i należy przestrzegać zasad prowadzenia sprzedaży.
Przedmioty sprzedawane na terenie UE
Pamiętaj, że większość klientów eBay to konsumenci. Sprzedając towar/usługę konsumentom z UE, masz obowiązek uwzględnienia podatku VAT w cenie podanej w ofercie sprzedaży.
Jeśli otrzymaliśmy już Twój polski nr NIP, będziemy go automatycznie wyświetlać w Twoich ofertach sprzedaży. Aby sprawdzić swoje numery NIP i nimi zarządzać, przejdź na stronę Zarządzaj numerami NIP, .

Dozwolone

 • Możesz pobierać podatki, które musisz lub możesz naliczać.

Niedozwolone

 • Nie możesz pobierać podatków bez stosownych uprawnień.

 • Nie możesz pobierać podatków w zakresie wykraczającym poza obszary wymagane lub dozwolone przez prawo.


Przedmioty sprzedawane za granicę (importowane lub eksportowane)
Mogą obowiązywać lokalne podatki lub cła na towary importowane z zagranicy, a odbiorca paczki może mieć obowiązek uregulowania tych opłat w ramach odprawy celnej. Te regulacje mogą nie dotyczyć zamówień poniżej określonej wartości, ale progi zwalniające z opodatkowania/oclenia zależą od kraju.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o płaceniu podatku od sprzedaży towarów eksportowanych, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym.
Pamiętaj, że w przypadku prowadzenia działalności za granicą, możesz mieć także zobowiązania podatkowe w innych krajach.
 • Australia: podatek od towarów i usług (GST) jest naliczany w przypadku towarów importowanych do Australii.

  • Zamówienia do 1000 AUD

   Od 1 lipca 2018 r. w przypadku przedmiotów znajdujących się poza Australią dostarczanych kupującym w Australii eBay będzie doliczać GST do łącznej wartości zamówienia na stronie realizacji transakcji. Otrzymasz – jak zwykle – płatność za zamówienie (cena przedmiotu + koszty wysyłki), natomiast kwotę podatku GST przelewamy na konto australijskiego urzędu skarbowego (ATO).

   Pamiętaj o konieczności umieszczenia na paczce naszego numeru ABN i kodu celnego:

   Nasz ABN: 64 652 016 681

   Kod: PAID (zapłacone)

   Za jakiś czas w tym roku informacje te będą dodawane do adresu wysyłkowego kupującego.

  • Zamówienia powyżej 1000 AUD

   Nie pobieramy GST od zamówień o wartości powyżej 1000 AUD, ponieważ ten podatek jest pobierany na granicy australijskiej.

 • Inne kraje: aby dowiedzieć się, jakie masz obowiązki w przypadku sprzedaży za granicę, skontaktuj się z odpowiednim urzędem skarbowym.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje o przepisach podatkowych i swoich obowiązkach, skontaktuj się z odpowiednim urzędem skarbowym.

Korzystanie z eBay może podlegać regulacjom prawnym, opłatom i opodatkowaniu. Uwaga: masz obowiązek:

 1. zapoznania się z odpowiednimi przepisami i ich przestrzegania

 2. płacenia należnych opłat i podatków.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi

Pokrewne tematy Pomocy