Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak poprawić wyniki sprzedaży poprzez opis przedmiotu


Nazwa i opis przedmiotu są formą reklamy. Na ich podstawie kupujący podejmują decyzję o kupnie, więc muszą być one dokładne, jasne i wyczerpujące. Pozwala to uniknąć:

 • Niskich ocen szczegółowych w kategorii zgodności przedmiotu z opisem

 • Spraw, w których kupujący twierdzi, że przedmiot nie odpowiada opisowi podanemu w aukcji

 • Negatywnych lub neutralnych opinii

Stan przedmiotu

 • Napisz dokładnie, co sprzedajesz.

 • Opisz najmniejsze wady przedmiotu, aby zmniejszyć ryzyko otwarcia przez kupującego sprawy o niezgodność przedmiotu z opisem.

Najczęstsze problemy Co musisz zrobić

Przedmioty odnowione, pokazowe lub z otwartych opakowań opisane jako „nowe”. „Nowy” oznacza fabrycznie nowy, nigdy niezwrócony, bez brakujących części.

 • Jasno opisz w aukcji (w opisie i nazwie) przedmiot jako odnowiony, egzemplarz pokazowy lub z otwartego opakowania.

Użyj na przykład 5-gwiazdkowego systemu ocen, gdzie 5 gwiazdek oznacza idealny stan przedmiotu, czyli brak usterek lub wad i obecność wszystkich części i akcesoriów. 1 gwiazdka oznacza, że przedmiot posiada wadę uniemożliwiającą jego prawidłowe działanie. Opisz, co oznaczają poszczególne oceny (liczby gwiazdek).

Trudno znaleźć informacje o stanie przedmiotu. Może to być odebrane jako próba ukrycia potencjalnych wad przedmiotu.

 

 • Dodaj informacje o stanie przedmiotu w nazwie i opisie oraz w charakterystyce przedmiotu (jeśli jest dostępna).

 • Użyj nagłówków, list wypunktowanych i innych elementów formatowania tekstu.

Brak szczegółowych informacji o wadach i usterkach przedmiotu, co może prowadzić do nieporozumień.

 

 • Jasno opisz stopień zużycia przedmiotu, jego wady i usterki, nieprawidłowe funkcjonowanie, brakujące części i wszystkie inne cechy specjalne.

Szczegóły przedmiotu

Przed zakupem kupujący zwykle koncentrują się na kilku kluczowych szczegółach w opisie przedmiotu. Jeśli nie podasz tych informacji, mogą wystąpić nieporozumienia w kwestii rzeczywiście sprzedawanego przedmiotu.

Najczęstsze problemy Co musisz zrobić

Nie podajesz wszystkich istotnych informacji o przedmiocie

 • Aby poinformować kupujących o tym, co rzeczywiście kupują, dodaj do opisu następujące informacje:

  • Marka, firma, projektant, autor itd.

  • Stan i jakość przedmiotu

  • Numer modelu lub informacje o zgodności

  • Ilość

  • Rozmiar (dokładne wymiary) i waga

  • Czas wytworzenia przedmiotu

 • Użyj nagłówków, list wypunktowanych i innych elementów formatowania tekstu.

Podawanie szczegółowych informacji o przedmiotach, których nie sprzedajesz

 

 • Podawaj tylko informacje dotyczące przedmiotu, który sprzedajesz.

 • Nie używaj słów, które nie dotyczą sprzedawanego przedmiotu.

Zdjęcia

Zdjęcia powinny pokazywać przedmiot i jego rzeczywisty stan. Dodaj wyraźne i szczegółowe zdjęcia, zwłaszcza w przypadku przedmiotów używanych.

Najczęstsze problemy Co musisz zrobić

Dodawanie zdjęć z banku zdjęć do aukcji przedmiotów używanych lub przedmiotów w nieidealnym stanie.
Zdjęć z banku zdjęć należy używać tylko w aukcjach nowych przedmiotów.

 • W przypadku aukcji używanych przedmiotów, dodaj zdjęcia przedstawiające rzeczywisty przedmiot.

 • Jeśli nie możesz dodać własnych zdjęć, poinformuj kupujących, że w aukcji użyłeś zdjęć z banku zdjęć.

Zdjęcia wprowadzające w błąd, np. pokazujące dwie koszule, choć na aukcji sprzedawana jest jedna.

 • Używaj wyraźnych i dokładnych zdjęć pokazujących tylko ten przedmiot, który sprzedajesz.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi