Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak mierzyć skuteczność e-mail marketingu

Jeśli chcesz określić skuteczność oddziaływania wiadomości e-mail na sprzedaż i ruch w Sklepie, zapoznaj się z raportami statystycznymi.

Aby uzyskać dostęp do tych informacji:

  1. Zaloguj się do strony Mój eBay.

  2. W zakładce Konto kliknij łącze Narzędzia marketingowe a następnie łącze Marketing pocztą e-mail w lewym menu.

Podsumowanie wiadomości e-mail


Dziesięć ostatnich wiadomości e-mail możesz znaleźć na stronie Marketing pocztą e-mail. Na stronie wyświetlane są informacje dotyczące wysłanych wiadomości e-mail, takie jak liczba odbiorców, liczba odbiorców, którzy otworzyli wiadomość, data wysłania i status wiadomości.

Wyświetlanie szczegółowych raportów


Aby wyświetlić szczegółowy raport na temat określonej wiadomości e-mail, kliknij jej temat.

Wyjaśnienia terminów używanych w raportach:

Odbiorcy: Całkowita liczba niepowtarzających się odbiorców, do których wysłano wiadomości e-mail. (Uwaga: Ta liczba może być nieco większa od rzeczywistej liczby odbiorców wybranych przez nadawcę, jeśli już po utworzeniu wiadomości, ale przed jej wysłaniem, na listę wysyłkową zapisali się kolejni subskrybenci. Jednak w każdym przypadku zawsze będzie naliczana kwota pierwotnie wyświetlana na stronie podglądu wiadomości e-mail).

Opłata: Łączna kwota naliczona za wysłanie wiadomości e-mail. Obecnie jest to opcja bezpłatna, więc w tej części będzie wyświetlana wartość 0 zł.

Otwarto wiadomość e-mail: Całkowita liczba niepowtarzających się odbiorców, którzy otworzyli i wyświetlili wiadomość e-mail. (Uwaga: Ta liczba może być nieco mniejsza, ponieważ niewielka liczba użytkowników czyta wiadomości e-mail w programach poczty e-mail wyświetlających tylko tekst — w takich przypadkach zmierzenie ilości otwartych wiadomości jest niemożliwe.)

Oferty: Łączna liczba ofert na przedmiot sprzedającego złożonych w ciągu 24 godzin od kliknięcia przedmiotu w wiadomości e-mail na jednym i tym samym komputerze.

Zakupy Kup teraz: Łączna liczba zakupów dokonanych za pomocą opcji Kup teraz w ciągu 24 godzin od kliknięcia przedmiotu w wiadomości e-mail na jednym i tym samym komputerze.

Kliknięcia przedmiotów: Liczba określająca, ile razy odbiorcy klikali łącza do przedmiotów w wiadomości e-mail i wchodzili na strony przedmiotów w serwisie eBay. Jeśli jeden odbiorca kliknął 5 przedmiotów w wiadomości e-mail, w raporcie powinno być zarejestrowanych 5 kliknięć przedmiotów.

Kliknięcia Sklepu: Liczba określająca, ile razy odbiorcy klikali łącza w wiadomości e-mail i przechodzili do stron Twojego Sklepu, takich jak strona główna Sklepu, kategorie, strony niestandardowe, wyniki wyszukiwania i strona profilowa.

Data wysłania: Data dostarczenia wiadomości e-mail do subskrybentów.

Status: Status bieżący wiadomości e-mail. Możliwe statusy to: Wersja robocza, Wysyłanie, Wysłana i Błąd. Opisane powyżej statystyki będą wyświetlane, tylko jeśli statusem wiadomości e-mail jest Wysłana.

Listy wysyłkowe: Listy wysyłkowe określające odbiorców danej wiadomości e-mail.

Liczba zakupów: Jeśli określiłeś zakres zakupów wymaganych od subskrybenta, aby mógł otrzymywać wiadomości e-mail, zakres ten zostanie wyświetlony tutaj.

Czas trwania subskrypcji: Jeśli określiłeś czas trwania subskrypcji wymagany od subskrybenta, aby mógł otrzymywać wiadomości e-mail, czas ten zostanie wyświetlony tutaj.

Wcześniejsze działanie: Jeśli określiłeś ograniczenia dotyczące wcześniejszych działań, ograniczenia te zostaną wyświetlone w tym miejscu.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi

Pokrewne tematy Pomocy