Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Obniżanie cen przedmiotów w Sklepie za pomocą promocji


Obniżki cenowe to doskonały sposób na promowanie ofert w Twoim Sklepie. Możesz tworzyć promocje sezonowe, świąteczne czy dotyczące konkretnych kategorii przedmiotów lub wyprzedaże mające na celu opróżnienie magazynu.

Określanie zniżek

W ofertach sprzedaży z ceną Kup teraz można stosować zniżki procentowe lub o określonej wartości. Na przykład cenę przedmiotu w cenie 100 zł można obniżyć o 20% lub 20 zł. W obu przypadkach przedmiot będzie dostępny w promocji w cenie 80 zł. Nie można stosować zniżek w aukcjach z licytacją.

Aby zwiększyć atrakcyjność ofert z obniżoną ceną, możesz dodać do nich bezpłatną wysyłkę. Jeśli dodasz bezpłatną wysyłkę, będzie ona dotyczyć pierwszej usługi wysyłkowej na terenie kraju, określonej podczas wystawiania oferty sprzedaży. Bezpłatna wysyłka nie będzie miała zastosowania do żadnych dodatkowych usług wysyłkowych dostępnych w ramach Twojej oferty.

Uwaga: Ceny produktów można obniżyć o 5% do 75%. Promocyjna cena będzie wyświetlana jako cena Kup teraz we wszystkich sekcjach eBay, w których normalnie wyświetlane są Twoje oferty sprzedaży. Ponadto ceny promocyjne są wyświetlane w specjalny sposób (z przekreśloną regularną ceną i obliczoną zniżką) w tych miejscach:

 • Oferty sprzedaży

 • Wyniki wyszukiwania w Sklepie

 • Lista obserwowanych przedmiotów na stronie Mój eBay

 • E-maile z przypomnieniem o obserwowanych przedmiotach

 • Marketingowe wiadomości e-mail od sprzedawców

Informacja o bezpłatnej wysyłce jest widoczna dla kupujących w tych miejscach:

 • Oferty sprzedaży

 • Lista obserwowanych przedmiotów na stronie Mój eBay

 • E-maile z przypomnieniem o obserwowanych przedmiotach

Tworzenie promocji i zarządzanie nimi

Do zarządzania promocjami służy panel Menedżera promocji. Narzędzie to umożliwia tworzenie i wyświetlanie wersji roboczych oraz zaplanowanych, aktywnych i zakończonych promocji. Można zaplanować promocje z datą przyszłą; można je kopiować i ponownie aktywować, gdy się zakończą.

Aby utworzyć promocję w Menedżerze promocji:
 1. Kliknij Promocje w menu po lewej stronie.

 2. Kliknij Utwórz promocję.

 3. Wybierz Promocja + obniżka.

 4. Po utworzeniu promocji będzie ona widoczna w panelu Menedżera promocji.

Aby edytować promocję w Menedżerze promocji:
 1. Kliknij Promocje w menu po lewej stronie.

 2. Wybierz Edytuj w menu rozwijanym Działanie dla wybranej promocji.

Po aktywowaniu promocji nie można zmienić zniżki ani dodać nowych przedmiotów. Możesz edytować nazwę i opis promocji, zmienić datę zakończenia lub wybrać nowe zdjęcie bezpośrednio na stronie Sprawdź i aktywuj. Aby usunąć przedmioty, kliknij łącze Edytuj w sekcji Rodzaj zniżki i przedmioty, a następnie zaznacz pole wyboru po lewej stronie w celu wybrania przedmiotów do usunięcia.

Wyświetlanie raportu o obniżkach:
 1. Kliknij Promocje w menu po lewej stronie.

 2. Wybierz Raport z menu rozwijanego Działanie dla wybranej promocji lub kliknij Aktywne w kolumnie Status.

 3. Raport pokazuje liczbę przedmiotów wybranych przez Ciebie na promocję i status każdego z nich. Kliknij niebieską ikonę informacji obok liczby przedmiotów, aby zobaczyć opisy statusów.

Informowanie o promocjach cenowych

Poinformuj o swojej promocji, wysyłając do subskrybentów biuletynu Twojego Sklepu wiadomości e-mail z o obniżce cen. Liczba i częstotliwość e-maili, które możesz wysyłać, zależy od Twojej subskrypcji i innych zasad obowiązujących na eBay.

Tworzenie i edytowanie wiadomości e-mail o obniżkach

Tworząc promocję, zaznacz pole wyboru Biuletyn na stronie Sprawdź i aktywuj. Pierwsza lista wysyłkowa zostanie wybrana automatycznie.

Uwaga:

 • W dniu zaplanowanego rozpoczęcia promocji na każdy adres z Twojej domyślnej listy wysyłkowej zostanie wysłana jednorazowa wiadomość e-mail.

 • Jest ona wysyłana tylko w przypadku promocji tworzonych w serwisie, w którym masz zarejestrowany swój Sklep.

 • Po kliknięciu łącza Edytuj wiadomość e-mail możesz dostosować zawartość w polach tematu i treści wiadomości.

 • Wiadomości e-mail informujące o promocjach możesz edytować do chwili rozpoczęcia danej promocji.

 • Jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail informujących o promocji, nie zaznaczaj pola Biuletyn.

Uwagi:

 • Po rozpoczęciu promocji nie można zaznaczyć ani usunąć zaznaczenia pola Biuletyn.

 • Jeśli nie masz list wysyłkowych, Biuletyn nie zostanie wysłany. Dowiedz się więcej o marketingu z wykorzystaniem poczty e-mail

Reguły dotyczące obniżek

 • Podniesienie ceny przedmiotu powoduje wykluczenie go z promocji. Wzrost cen można zablokować na stronie Sprawdź promocję.

 • Większość promocji jest przetwarzanych w ciągu 2 godzin od rozpoczęcia lub zakończenia.

 • Ceny przedmiotów można obniżyć o 5% do 75%

 • Istnieją minimalne i maksymalne limity czasu trwania promocji. Promocja z obniżką musi trwać od 1 do 45 dni.

 • Nie można zakończyć promocji przed upływem 24 godzin od jej rozpoczęcia.

 • Minimalny odstęp pomiędzy promocjami wynosi 1 dzień.

 • Nie można dwukrotnie obniżyć ceny tej samej oferty sprzedaży. Jeśli dodasz ofertę sprzedaży do kolejnej promocji, w czasie gdy jest objęta już jedną obniżką, zostanie ona pominięta.

 • Promocje można zaplanować z wyprzedzeniem.

Do promocji z darmową wysyłką nie można dodawać ofert z co najmniej jedną z tych opcji wysyłki:

 • Transport

 • Tylko odbiór osobisty

Limity w promocjach z obniżką

W przypadku promocji z obniżką obowiązują 3 rodzaje limitów:

 • Do jednej promocji z obniżką możesz dodać maksymalnie 500 ofert sprzedaży przy wybieraniu ofert pojedynczo lub 10 000 ofert sprzedaży przy wykorzystaniu reguł opartych na kategoriach.

 • W danej chwili oferta sprzedaży może być objęta tylko jedną aktywną promocją, ale może być włączona do wielu promocji zaplanowanych lub nieaktywnych.

 • Między promocjami, którymi objęta jest ta sama oferta sprzedaży, powinien być co najmniej jednodniowy odstęp.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi

Pokrewne tematy Pomocy