Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

W jakim terminie należy uregulować opłaty za sprzedaż

Kiedy musisz uregulować opłaty za sprzedaż

  • To, w jakim terminie musisz uregulować opłaty, zależy od daty wystawienia faktury z opłatami za sprzedaż.

  • Data wystawienia faktury z opłatami zależy od daty utworzenia Twojego konta i nie podlega zmianom.

  • Termin, w jakim musisz uregulować opłaty, nie podlega zmianom.

Jeśli data wystawienia
Twojej faktury to
Musisz uregulować opłaty do

15. dzień miesiąca

15. dnia kolejnego miesiąca

Ostatni dzień miesiąca

Ostatniego dnia kolejnego miesiąca

Kiedy pobieramy opłaty przy płatnościach automatycznych

Jeśli skonfigurujesz płatności automatyczne, automatycznie obciążymy Twoją kartę kredytową kwotą opłat.

Data wystawienia faktury Karta kredytowa zostanie obciążona

15. lub ostatni dzień miesiąca

W ciągu 5 do 7 dni od daty wystawienia faktury

Wymagania dotyczące płatności i opłaty za zwłokę

  • Jeśli nie uregulujesz opłat w terminie, obciążymy Cię opłatą za zwłokę w wys. 1,5% salda zadłużenia lub najwyższej kwocie dozwolonej przez stosowne przepisy prawa, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

  • Odsetki za zwłokę są naliczane co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia po terminie płatności, do czasu zapłaty całej kwoty.

  • W przypadku zadłużenia konta może ono zostać zawieszone z powodu braku płatności, a Ty możesz ponieść koszty windykacji należności.

  • Gdy okres zadłużenia przekroczy 180 dni, windykacja może polegać na potrąceniu należnej kwoty z salda Twojego konta PayPal.

  • Jeśli saldo opłat na Twoim koncie sprzedawcy przekroczy 800 zł, możemy wymagać ustawienia płatności automatycznych.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi