Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Definicje rozszerzonych raportów ze sprzedaży

Poniżej znajdziesz opis wskaźników z Rozszerzonych raportów ze sprzedaży oraz porady, jak korzystać z nich do analizy swojej sprzedaży. W Rozszerzonych raportach ze sprzedaży wskaźniki w sekcji Sprzedaż i Opłaty są podawane dla okresów tygodniowych lub miesięcznych.

Sprzedaż

Dane z tej sekcji ułatwiają zrozumienie, jak zmienia się sprzedaż z upływem czasu i jakie czynniki wpływają na te zmiany. W Rozszerzonych raportach ze sprzedaży można wyświetlić wskaźniki dotyczące sprzedanych przedmiotów.

Sprzedaż
Łączna kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży przedmiotów. Ta kwota jest obliczana na podstawie końcowych cen sprzedaży przedmiotów w chwili zakończenia aukcji i nie obejmuje kosztów wysyłki, obsługi ani ubezpieczenia, które mogli pokryć kupujący.

Okresowy wzrost sprzedaży (tydzień do tygodnia lub miesiąc do miesiąca)
Procentowy wzrost lub spadek sprzedaży w porównaniu z poprzednim okresem.

Aukcje zakończone
Liczba Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie.

Przedmioty w aukcjach zakończonych
Liczba przedmiotów w Twoich zakończonych aukcjach — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie. Przedmioty mogą pochodzić z aukcji z licytacją i Kup teraz.

Przedmioty sprzedane
Liczba przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy przedmiot jest liczony oddzielnie. Przedmioty mogą pochodzić z aukcji z licytacją i Kup teraz.

Przedmioty sprzedane (%) (tylko formaty Aukcja z licytacją i Kup teraz)
Wartość procentowa określająca liczbę przedmiotów sprzedanych na aukcjach z licytacją i Kup teraz.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa przedmiotów, które zostały sprzedane.

Łączna liczba kupujących
Liczba kupujących w Twoich aukcjach. Jeden kupujący (o tej samej nazwie użytkownika) może zostać policzony kilkakrotnie, w zależności od liczby oddzielnych zakupów. Na przykład kupujący, który kupił od Ciebie jeden przedmiot rano, a drugi po południu, będzie liczony dwukrotnie.

Kupujący liczeni jednokrotnie
Liczba kupujących liczonych jednokrotnie, którzy wzięli udział w aukcjach. Powtarzający się kupujący (na podstawie nazwy użytkownika) są liczeni tylko raz, bez względu na liczbę oddzielnych zakupów dokonanych w ciągu miesiąca. Na przykład kupujący, który kupił od Ciebie jeden przedmiot rano, a drugi po południu, będzie liczony tylko raz.

Procent kupujących wielokrotnie
Procent kupujących, którzy kupili więcej niż jeden przedmiot.

Opłaty

Sekcja Opłaty prezentuje zbiorcze i szczegółowe informacje o opłatach na rzecz eBay i PayPal oraz o zwrotach opłat z tytułu wszystkich transakcji sprzedaży na eBay.

Opłaty w serwisie eBay
Kwota opłat naliczonych na Twoim koncie sprzedającego. W tej sekcji znajdziesz również kwoty następujących opłat:

 • Opłaty za wystawienie

 • Opłaty za opcje dodatkowe

 • Prowizje od ceny końcowej

 • Opłaty subskrypcyjne (Sklep eBay)

 • Inne opłaty obciążające Twoje konto sprzedającego

Zwroty opłat w serwisie eBay
Kwota zwrotów opłat przekazanych na Twoje konto sprzedającego. W tej sekcji znajdziesz również kwoty następujących zwrotów opłat:

 • Zwroty prowizji od ceny końcowej z tytułu zaległych płatności za przedmioty

 • Inne zwroty opłat przekazane na Twoje konto sprzedającego

Uwaga: Szczegółowe informacje o swoich działaniach na koncie i fakturach znajdziesz na stronie Mój eBay > Działania na koncie.

eBay — opłaty netto
Kwota naliczonych Ci opłat eBay minus kwota przekazanych Ci zwrotów opłat.

eBay — opłaty netto jako % sprzedaży
Opłaty netto eBay jako procent łącznej sprzedaży. Np. jeśli łączna sprzedaż wyniosła 100 zł, a opłaty netto wyniosły 5 zł, Twoje opłaty netto będą stanowić 5% wartości łącznej sprzedaży.

PayPal — opłaty netto
Kwota naliczonych przez PayPal opłat za transakcje na eBay minus kwota otrzymanych od PayPal zwrotów opłat za transakcje na eBay. W tej sekcji są również pokazane następujące kwoty:

 • Opłaty PayPal

 • Zwroty opłat PayPal

Kwota ta może się różnić od salda Twojego konta PayPal, jeśli zrealizowałeś transakcje, w których nr przedmiotu z eBay nie był podany w podsumowaniu transakcji w systemie PayPal, lub jeśli otrzymasz płatności lub zwroty opłat niezwiązane z transakcjami na eBay.

PayPal — opłaty netto jako % sprzedaży
Opłaty netto PayPal za transakcje na eBay jako procent łącznej sprzedaży. Np. jeśli łączna sprzedaż wyniosła 100 zł, a opłaty netto PayPal wyniosły 5 zł, Twoje opłaty netto będą stanowić 5% wartości łącznej sprzedaży.

eBay i PayPal — opłaty netto
Sumy opłat netto eBay i PayPal.

Zaległe płatności za przedmioty

Tutaj możesz sprawdzić, ile wysłałeś przypomnień o zaległych płatnościach za przedmioty, ile zgłosiłeś wniosków o zwrot prowizji od ceny końcowej oraz jaki procent sprzedanych przedmiotów stanowiły przedmioty z zaległą płatnością.

Sprzedaż według kategorii

Na tej stronie są widoczne wyniki sprzedaży przedmiotów wystawionych na aukcje w danym okresie według kategorii serwisu eBay. Uwaga:

 • Kategorie są prezentowane w kolejności malejącej sprzedaży. W raporcie online jest widocznych 20 najważniejszych kategorii, w których sprzedajesz przedmioty. Dane dotyczące sprzedaży we wszystkich kategoriach możesz uzyskać, pobierając raport w pliku tekstowym. Po prostu kliknij łącze Pobierz znajdujące się na tej stronie.

 • Każdy zestaw wyników obejmuje obecnie najbardziej szczegółowy dostępny poziom kategorii i nie obejmuje jeszcze raportów dotyczących poszczególnych przedmiotów.

 • Nazwy niektórych kategorii zostały skrócone, aby zmieściły się w raporcie. Jednak pełną nazwę kategorii można wyświetlić, ustawiając na skróconej nazwie kursor myszy. Jeśli pobierzesz tę stronę w pliku tekstowym, w pliku będą widoczne pełne nazwy kategorii. Aby pełne nazwy kategorii były wyświetlane przy każdym przeglądaniu raportu, kliknij łącze Preferencje raportów w lewym pasku nawigacyjnym w dowolnym raporcie.

 • Aukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach kategorii, jeśli zostanie ona wybrana jako druga kategoria dla danej aukcji.

 • Sprzedawcy sklepowi powinni zauważyć, że w raportach są używane kategorie serwisu eBay, a nie kategorie ich Sklepów.

Sprzedaż
Kwota pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów w danej kategorii. Ta kwota jest obliczana na podstawie końcowych cen sprzedaży przedmiotów w chwili zakończenia aukcji i nie obejmuje kosztów wysyłki, obsługi ani ubezpieczenia, które mogli pokryć kupujący.

Wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca
Wartość procentowa określająca wzrost lub spadek sprzedaży w danej kategorii w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Aukcje zakończone
Liczba Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie.

Przedmioty w aukcjach zakończonych
Liczba przedmiotów z Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą, czy też nie. Przedmioty mogą pochodzić z aukcji z licytacją i Kup teraz.

Przedmioty sprzedane
Liczba przedmiotów, które zostały sprzedane.

Przedmioty sprzedane (%) (tylko formaty Aukcja z licytacją i Kup teraz)
Wartość procentowa określająca liczbę przedmiotów sprzedanych na aukcjach z licytacją i Kup teraz. W aukcjach wielu przedmiotów każdy przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa przedmiotów, które zostały sprzedane w danej kategorii.

Łączna liczba kupujących
Liczba kupujących w Twoich aukcjach. Ten sam kupujący może być liczony wielokrotnie (na podstawie nazwy użytkownika). Na przykład kupujący, który kupił od Ciebie jeden przedmiot rano, a drugi po południu, będzie liczony dwukrotnie.

Kupujący liczeni jednokrotnie
Liczba kupujących liczonych jednokrotnie, którzy wzięli udział w aukcjach. Powtarzający się kupujący (na podstawie nazwy użytkownika) są liczeni tylko raz, bez względu na liczbę oddzielnych zakupów dokonanych w ciągu miesiąca. Na przykład kupujący, który kupił przedmiot rano, a następnie kupił trzy przedmioty po południu, zostanie policzony tylko raz. Ten wskaźnik jest wyświetlany po kliknięciu łącza Łącznie lub Wszystkie formaty u góry strony raportu.

Procent kupujących wielokrotnie
Procent kupujących, którzy kupili więcej niż jeden przedmiot. Ten wskaźnik jest wyświetlany po kliknięciu łącza Łącznie lub Wszystkie formaty u góry strony raportu.

Średnia liczba ofert przypadająca na przedmiot (tylko format Aukcja z licytacją)
Średnia liczba ofert uzyskanych przez przedmioty w ramach aukcji z licytacją. Ten wskaźnik jest wyświetlany po kliknięciu u góry strony raportu łącza Aukcja z licytacją lub Wszystkie formaty.

Sprzedaż według formatów

W tej sekcji jest prezentowana Twoja skuteczność sprzedaży w każdym z używanych formatów sprzedaży (aukcje z licytacją i Kup teraz).

Uwaga: W wynikach aukcji z licytacją są uwzględniane aukcje zakończone wcześniej dzięki zakupowi przy użyciu opcji Kup teraz.

Sprzedaż według formatów (%)
Procentowa część sprzedaży ogółem, która pochodzi ze sprzedawania przedmiotów w każdym z formatów sprzedaży.

Sprzedaż
Kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży przedmiotów. Ta kwota jest obliczana na podstawie końcowych cen sprzedaży przedmiotów w chwili zakończenia aukcji i nie obejmuje kosztów wysyłki, obsługi ani ubezpieczenia, które mogli pokryć kupujący.

Aukcje zakończone
Liczba Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie.

Przedmioty w aukcjach zakończonych
Liczba Twoich przedmiotów z zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą, czy też nie.

Przedmioty sprzedane
Liczba przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Przedmioty sprzedane (%) (tylko formaty Aukcja z licytacją i Kup teraz)
Wartość procentowa określająca liczbę przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia liczba ofert przypadająca na przedmiot (tylko format Aukcja z licytacją) Średnia liczba ofert uzyskanych przez przedmioty w ramach aukcji z licytacją.

Łączna liczba kupujących
Liczba kupujących w Twoich aukcjach. Jeden kupujący (o tej samej nazwie użytkownika) może zostać policzony kilkakrotnie, w zależności od liczby oddzielnych zakupów. Na przykład kupujący, który kupił od Ciebie jeden przedmiot rano za cenę Kup teraz, a po południu drugi, również za cenę Kup teraz, będzie liczony dwukrotnie.

Kupujący liczeni jednokrotnie
Liczba kupujących liczonych jednokrotnie, którzy wzięli udział w aukcjach. Powtarzający się kupujący (na podstawie nazwy użytkownika) są liczeni tylko raz, bez względu na liczbę oddzielnych zakupów dokonanych w ciągu miesiąca. Na przykład kupujący, który kupił od Ciebie jeden przedmiot rano za cenę Kup teraz, a po południu drugi, również za cenę Kup teraz, będzie liczony tylko raz.

Sprzedaż według dni zakończenia

Ta sekcja przedstawia skuteczność aukcji na podstawie dnia tygodnia ich zakończenia dla każdego wykorzystywanego formatu sprzedaży. Korzystając z tych danych, możesz określić, czy istnieją dni, w których kupujący mają większe zapotrzebowanie na określone przedmioty. Pamiętaj, że na te wyniki duży wpływ może mieć termin wystawienia przedmiotów oraz rodzaje sprzedawanych przedmiotów.

Sprzedaż
Kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży przedmiotów. Ta kwota jest obliczana na podstawie końcowych cen sprzedaży przedmiotów w chwili zakończenia aukcji i nie obejmuje kosztów wysyłki, obsługi ani ubezpieczenia, które mogli pokryć kupujący.

Aukcje zakończone
Liczba Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie.

Udane aukcje (%)
Procent aukcji zakończonych sprzedażą. Załóżmy, że w sierpniu 10 aukcji dobiegło końca w poniedziałki. Jeśli siedem z nich zakończyło się sprzedażą, procent udanych aukcji będzie mieć wartość 70%. Aukcje wielu przedmiotów uważa się za udane, jeśli został sprzedany przynajmniej jeden przedmiot.

Przedmioty w aukcjach zakończonych
Liczba Twoich przedmiotów z zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą, czy też nie.

Przedmioty sprzedane
Liczba przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Przedmioty sprzedane (%) (tylko formaty Aukcja z licytacją i Kup teraz)
Wartość procentowa określająca liczbę przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa przedmiotów, które zostały sprzedane.

Średnia liczba ofert przypadająca na przedmiot (tylko format Aukcja z licytacją)
Średnia liczba ofert uzyskanych przez przedmioty w ramach aukcji z licytacją. W aukcjach wielu przedmiotów każdy przedmiot jest liczony oddzielnie.

Inne uwagi:
 • Jeśli w raporcie nie będzie widoczny dzień zakończenia, może to oznaczać, że danego dnia nie zakończyła się żadna aukcja z licytacją.

 • W wynikach są uwzględniane aukcje z licytacją zakończone wcześniej dzięki zakupowi przy użyciu opcji Kup teraz.

Sprzedaż według godzin zakończenia

W tej sekcji są przedstawione wyniki aukcji według godziny, o której zakończyły się aukcje. Informacje uporządkowano w okresach dwugodzinnych. Korzystając z tych danych, możesz określić, czy istnieją godziny, w których kupujący mają większe zapotrzebowanie na określone przedmioty. Pamiętaj, że na te wyniki duży wpływ może mieć termin wystawienia przedmiotów oraz rodzaje sprzedawanych przedmiotów.

Sprzedaż
Kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży przedmiotów. Ta kwota jest obliczana na podstawie końcowych cen sprzedaży przedmiotów w chwili zakończenia aukcji i nie obejmuje kosztów wysyłki, obsługi ani ubezpieczenia, które mogli pokryć kupujący.

Aukcje zakończone
Liczba Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie.

Udane aukcje (%)
Procent aukcji zakończonych sprzedażą. Załóżmy na przykład, że we wrześniu miało miejsce 20 aukcji zakończonych między godziną 10:01 i 12:00. Jeśli 10 z tych aukcji zakończyło się z wygrywającym licytantem, procent udanych aukcji dla tego przedziału czasowego będzie wynosił 50%. Ta wartość procentowa będzie taka sama, niezależnie od liczby aukcji, które zostały zakończone w innych przedziałach czasowych. Aukcje wielu przedmiotów uważa się za udane, jeśli został sprzedany przynajmniej jeden przedmiot.

Przedmioty w aukcjach zakończonych
Liczba Twoich przedmiotów z zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą, czy też nie.

Przedmioty sprzedane
Liczba przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Przedmioty sprzedane (%) (tylko formaty Aukcja z licytacją i Kup teraz)
Wartość procentowa określająca liczbę przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia liczba ofert przypadająca na przedmiot (tylko format Aukcja z licytacją)
Średnia liczba ofert uzyskanych przez przedmioty w ramach aukcji z licytacją.

Inne uwagi:
 • Jeśli w raporcie jakiś przedział czasu nie występuje, oznacza to, że w ciągu tych dwóch godzin nie zakończyły się żadne aukcje z licytacją.

 • W wynikach są uwzględniane aukcje z licytacją zakończone wcześniej dzięki zakupowi przy użyciu opcji Kup teraz.

Sprzedaż według czasów trwania

W tej sekcji są przedstawione wyniki aukcji z licytacją na podstawie czasu trwania, wybranego podczas tworzenia aukcji (1, 3, 5, 7, 10 lub 14 dni). Wiedząc, jaki czas trwania aukcji przynosi najlepsze wyniki, można zoptymalizować swoją działalność na rynku eBay. Wypróbuj różne czasy trwania, aby zobaczyć, który jest najlepszy. Pamiętaj, że wyniki te mogą się zmienić, jeśli zmienisz zestaw sprzedawanych produktów.

Sprzedaż
Kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży przedmiotów. Ta kwota jest obliczana na podstawie końcowych cen sprzedaży przedmiotów w chwili zakończenia aukcji i nie obejmuje kosztów wysyłki, obsługi ani ubezpieczenia, które mogli pokryć kupujący.

Aukcje zakończone
Liczba Twoich zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą czy też nie.

Udane aukcje (%)
Procent aukcji zakończonych sprzedażą. Załóżmy na przykład, że 10 Twoich aukcji we wrześniu miało 7-dniowy czas trwania. Jeśli sześć z nich zakończyło się sprzedażą, procent udanych aukcji 7-dniowych będzie mieć wartość 60%. Na tę wartość procentową nie wpływa liczba zakończonych aukcji trwających 1, 3, 5, 10 lub 14 dni. Aukcje wielu przedmiotów uważa się za udane, jeśli wyłoniono przynajmniej jednego wygrywającego licytanta.

Przedmioty w aukcjach zakończonych
Liczba Twoich przedmiotów z zakończonych aukcji — bez względu na to, czy zakończyły się sprzedażą, czy też nie.

Przedmioty sprzedane
Liczba przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Przedmioty sprzedane (%)
Wartość procentowa określająca liczbę przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa aukcji zakończonych sprzedażą. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia liczba ofert przypadająca na przedmiot
Średnia liczba ofert uzyskanych przez przedmioty na aukcjach. W aukcjach wielu przedmiotów każdy przedmiot jest liczony oddzielnie.

Inne uwagi:
 • Jeśli w raporcie nie występuje czas trwania aukcji, oznacza to, że ten czas trwania nie został wybrany dla żadnej aukcji.

 • W wynikach są uwzględniane aukcje z licytacją zakończone wcześniej dzięki zakupowi przy użyciu opcji Kup teraz.

Sprzedaż według kategorii — wszyscy sprzedający

W tej sekcji prezentowana jest wydajność sprzedaży uśredniona dla wszystkich sprzedających w tych samych kategoriach i formatach sprzedaży, w których sprzedajesz przedmioty. Używając własnych wyników sprzedaży według kategorii, możesz porównać swoją skuteczność z innymi sprzedającymi, którzy prowadzili aukcje w tych samych kategoriach.

Przedmioty sprzedane (%)
Wartość procentowa przedmiotów, które zostały sprzedane. W aukcjach wielu przedmiotów każdy przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia cena sprzedaży przedmiotu
Średnia cena końcowa przedmiotów, dla których wyłoniono wygrywającego licytanta. W aukcjach wielu przedmiotów każdy sprzedany przedmiot jest liczony oddzielnie.

Średnia liczba ofert przypadająca na przedmiot (tylko format Aukcja z licytacją)
Średnia liczba ofert złożonych na każdy przedmiot na aukcjach z licytacją.

Inne uwagi:
 • Te dane są dostarczane wyłącznie subskrybentom Dużych sklepów i Megasklepów.

 • W średniej liczbie ofert przypadającej na przedmiot są uwzględniane aukcje z licytacją, które zakończyły się wcześniej dzięki zakupowi za pomocą opcji Kup teraz.

 • Ze względu na zasady i ograniczenia prawne dla opcji Sprzedaż według kategorii — wszyscy sprzedający dane są dostępne tylko dla: kategorii, które znajdują się przynajmniej na czwartym poziomie w strukturze kategorii serwisu eBay.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi