Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Wskaźniki sprzedawcy

 


Wskaźniki sprzedawcy to narzędzie w Mój eBay, które pozwala Ci monitorować to, jak spełniasz wymagania dotyczące poziomu i standardów obsługi oraz statusu konta. Narzędzie to jest dostępne dla wszystkich sprzedawców. 

Powiadomienia

U góry strony Wskaźników sprzedawcy wyświetlane są powiadomienia o najnowszych działaniach na koncie sprzedawcy.

Podsumowanie wyników

W pierwszej sekcji widoczny jest Twój bieżący poziom (status) sprzedawcy i szczegóły dla różnych obszarów, które się na niego składają. Aby sprawdzić swój status w innych krajach, gdzie obowiązują standardy obsługi dla sprzedawców, wybierz odpowiednią opcję w rozwijanym menu.

Status sprzedawcy jest określany 20. dnia każdego miesiąca. Pierwsza sekcja przedstawia Twój bieżący status sprzedawcy oraz wyniki na dzień ostatniej oceny. Druga sekcja pokazuje, jaki byłby Twój status sprzedawcy, gdyby ocena przypadała w danym dniu). Ta sekcja jest aktualizowana każdego dnia. Informacje o swoich wynikach i obszarach wymagających poprawy możesz sprawdzać na bieżąco.

Możesz mieć 1 z 3 statusów (poziomów) sprzedawcy:

 • Najlepszy Sprzedawca

 • Przekracza standardy

 • Nie spełnia standardów

Uzyskanie i utrzymanie statusu Najlepszego Sprzedawcy ma wiele zalet. Ich spełniające wymagania oferty są oznaczone ikoną Najlepszego Sprzedawcy. Aby uzyskać status Najlepszego Sprzedawcy, musisz spełnić określone wymagania.

Jeśli Twój status sprzedawcy to Nie spełnia standardów

Kupujący nie widzą, że Twój status sprzedawcy to Nie spełnia standardów. Jednak ze względu na to, że uzyskanie tego statusu oznacza niespełnianie co najmniej jednego z naszych minimalnych standardów dla sprzedawców, sprawdzimy ogólną historię Twojego konta i możemy wprowadzić na nim ograniczenia.

Niespełnianie standardów może mieć między innymi następujące konsekwencje:

 • Twoje przedmioty mogą być na niższych pozycjach w wynikach wyszukiwania.

 • Możemy ograniczyć sprzedawanie na Twoim koncie i powiązanych kontach lub uniemożliwić Ci rejestrację nowego konta.

 • Środki z Twojej sprzedaży mogą zostać wstrzymane.

 • Korzystanie z Promowanych aukcji będzie zablokowane, a tworzenie nowych lub edytowanie istniejących kampanii nie będzie możliwe.

 • Możemy obniżyć poziom Twojego Sklepu eBay do Małego sklepu, jeśli utrzymasz status Nie spełnia standardów przez ponad 60 dni.

Zwykle stosujemy stałe ograniczenia sprzedaży tylko w przypadku sprzedawców Niespełniających standardów przez co najmniej 2 kolejne miesiące. Możemy jednak podjąć działanie w każdej chwili w razie pilnych zastrzeżeń do Twojego konta, np. jeśli wykryjemy oszustwo lub Twoje praktyki sprzedaży stanowią zagrożenie dla kupujących. Podjęte działania będą proporcjonalne do charakteru zidentyfikowanego problemu i do tego, co jest wymagane w celu ochrony interesów wszystkich użytkowników serwisu eBay i firmy eBay jako dostawcy usług.

Jeśli nałożymy jakiekolwiek limity lub ograniczenia na Twoje konto, wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem. Aby uzyskać informacje, co możesz zrobić, aby poprawić swój status, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi standardów obsługi dla sprzedawców.

Pod informacją o statusie sprzedawcy znajdziesz dane o wszystkich obszarach branych pod uwagę przy ocenie.

Wskaźnik problemów z transakcjami

W sekcji Wskaźnik problemów z transakcjami sprawdzisz , czy spełniasz wymagania pod względem:

 • Anulowanych transakcji

 • Spraw zamkniętych bez rozwiązania przez sprzedawcę

Jeśli Twoje wyniki mogą negatywnie wpłynąć na Twój wskaźnik problemów z transakcjami, zostaną oznaczone ikoną pomarańczowej flagi.

Sprzedaż na eBay.com

Jeśli sprzedajesz na eBay.com, we wskaźnikach dostępna jest też sekcja:

 
Tu sprawdzisz, 1) czy podajesz kupującym prawidłowy nr przesyłki w czasie określonym na wysłanie przesyłki, oraz 2) w przypadku których transakcji informacje te nie zostały podane.
 
Tu sprawdzisz, ile z zamówień nie zostało wysłanych w terminie.

Sprzedaż na eBay.com, eBay.co.uk oraz eBay.de

Jeśli sprzedajesz w tych serwisach, we wskaźnikach dostępna będzie także sekcja:

 
 • Ta sekcja dotyczy sprzedaży na eBay.com, eBay.co.uk oraz eBay.de

 • Liczba spraw zamkniętych, nierozwiązanych przez Ciebie to ważny wskaźnik. Wielu kupujących, którzy otwierają sprawy, nigdy nie ma szansy wystawić sprzedawcy opinii ani ocen szczegółowych.

 • Istnieje limit liczby spraw zamkniętych, nierozwiązanych przez Ciebie, które możesz mieć.

 • Monitoruj swoje sprawy zamknięte bez rozwiązania we Wskaźnikach sprzedawcy. 

Transakcje i sprzedaż

W tej sekcji sprawdzisz łączną liczbę transakcji i wartość sprzedaży. Za pomyślnie zrealizowane uznajemy tylko te transakcje, w których nie doszło do anulowania transakcji, o ile nie wystąpi w nich problem z transakcją.

Dodatkowe sekcje dostępne we Wskaźnikach sprzedawcy:

 • Historia sprzedaży

  • Pełna historia sprzedaży, w tym łączna wartość sprzedaży, łączna liczba transakcji oraz data pierwszej transakcji sprzedaży.

 • Dodatkowe raporty

  • Łącza w lewym menu do raportów i narzędzi, które pozwolą Ci bardziej szczegółowo monitorować swoje wyniki i identyfikować obszary wymagające poprawy.

 

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi