Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Wskaźniki sprzedawcy


Wskaźniki sprzedawcy to narzędzie w Mój eBay, które pozwala Ci monitorować to, jak spełniasz wymagania dotyczące poziomu i standardów obsługi oraz statusu konta. Narzędzie to jest dostępne dla wszystkich sprzedawców. Sekcja ocen szczegółowych jest dostępna dla sprzedawców, którzy otrzymali min. 5 ocen szczegółowych.

Powiadomienia

U góry strony Wskaźników sprzedawcy wyświetlane są powiadomienia o najnowszych działaniach na koncie sprzedawcy.

Podsumowanie wyników

W pierwszej sekcji widoczny jest Twój bieżący poziom (status) sprzedawcy i szczegóły dla różnych obszarów, które się na niego składają. Aby sprawdzić swój status w innych krajach, gdzie obowiązują standardy obsługi dla sprzedawców, wybierz odpowiednią opcję w rozwijanym menu.

Status sprzedawcy jest określany 20. dnia każdego miesiąca. Pierwsza sekcja przedstawia Twój bieżący status sprzedawcy oraz wyniki na dzień ostatniej oceny. Druga sekcja pokazuje, jaki byłby Twój status sprzedawcy, gdyby ocena przypadała w danym dniu). Ta sekcja jest aktualizowana każdego dnia. Informacje o swoich wynikach i obszarach wymagających poprawy możesz sprawdzać na bieżąco.

Możesz mieć 1 z 3 statusów (poziomów) sprzedawcy:

 • Najlepszy Sprzedawca

 • Przekracza standardy

 • Nie spełnia standardów

Uzyskanie i utrzymanie statusu Najlepszego Sprzedawcy ma wiele zalet. Najlepsi Sprzedawcy otrzymują 20% zniżki na prowizje od sprzedaży na eBay.pl, a ich spełniające wymagania oferty są oznaczone ikoną Najlepszego Sprzedawcy. Aby uzyskać status Najlepszego Sprzedawcy, musisz spełnić określone wymagania.

Jeżeli nie spełniasz wymagań i standardów, możesz utracić lepszą pozycję aukcji w wynikach wyszukiwania lub możemy nałożyć ograniczenia na Twoje konto albo zablokować możliwość sprzedaży. Jeżeli nie spełniasz standardów pod względem wskaźnika problemów transakcjami lub spraw zamkniętych bez rozwiązania, Twój status będzie na poziomie Nie spełnia standardów. Jeżeli nie spełniasz tylko wymagań wskaźnika terminowej dostawy, Twój status pozostanie na poziomie Przekracza standardy.

Pod informacją o statusie sprzedawcy znajdziesz dane o wszystkich obszarach branych pod uwagę przy ocenie.

Wskaźnik problemów z transakcjami

W sekcji Wskaźnik problemów z transakcjami sprawdzisz , czy spełniasz wymagania pod względem:

 • Anulowanych transakcji

 • Spraw zamkniętych bez rozwiązania przez sprzedawcę

Jeśli Twoje wyniki mogą negatywnie wpłynąć na Twój wskaźnik problemów z transakcjami, zostaną oznaczone ikoną pomarańczowej flagi.

Sprzedaż na eBay.com

Jeśli sprzedajesz na eBay.com, we wskaźnikach dostępna jest też sekcja:

Tu sprawdzisz, 1) czy podajesz kupującym prawidłowy nr przesyłki w czasie określonym na wysłanie przesyłki, oraz 2) w przypadku których transakcji informacje te nie zostały podane.
Tu sprawdzisz, ile z zamówień nie zostało wysłanych w terminie.

Sprzedaż na eBay.com, eBay.co.uk oraz eBay.de

Jeśli sprzedajesz w tych serwisach, we wskaźnikach dostępna będzie także sekcja:

 • Ta sekcja dotyczy sprzedaży na eBay.com, eBay.co.uk oraz eBay.de

 • Liczba spraw zamkniętych, nierozwiązanych przez Ciebie to ważny wskaźnik. Wielu kupujących, którzy otwierają sprawy, nigdy nie ma szansy wystawić sprzedawcy opinii ani ocen szczegółowych.

 • Istnieje limit liczby spraw zamkniętych, nierozwiązanych przez Ciebie, które możesz mieć.

 • Monitoruj swoje sprawy zamknięte bez rozwiązania we Wskaźnikach sprzedawcy. Sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay możesz także śledzić w Centrum rozstrzygania.

Transakcje i sprzedaż

W tej sekcji sprawdzisz łączną liczbę transakcji i wartość sprzedaży. Za pomyślnie zrealizowane uznajemy tylko te transakcje, w których nie doszło do anulowania transakcji, o ile nie wystąpi w nich problem z transakcją.

Dodatkowe sekcje dostępne we Wskaźnikach sprzedawcy:

 • Zniżki

  • Informacje o przysługujących Ci zniżkach i statusie sprzedawcy. Aby uzyskać zniżki, musisz mieć status Najlepszego Sprzedawcy i oferować dodatkowe usługi.

  • Lista Twoich ofert, które kwalifikują się do zniżki, oraz zalecenia dotyczące zniżek dla Najlepszych Sprzedawców w odniesieniu do pozostałych ofert.

 • Historia sprzedaży

  • Pełna historia sprzedaży, w tym łączna wartość sprzedaży, łączna liczba transakcji oraz data pierwszej transakcji sprzedaży.

 • Dodatkowe raporty

  • Łącza w lewym menu do raportów i narzędzi, które pozwolą Ci bardziej szczegółowo monitorować swoje wyniki i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi