Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Informacje dotyczące znaków towarowych i nazw domen*

Jak sprawdzić, czy nie naruszam praw sprzedając lub kupując nazwę domeny na eBay?

Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi. Informacja ta nie stanowi porady prawnej.

Czym jest nazwa domeny?

Nazwa domeny jest adresem używanym do identyfikacji i lokalizacji komputerów w internecie (np. www.ebay.com, www.ebaymotors.com).

Czy mogę sprzedawać lub kupować nazwy domen na eBay?

 • Generalnie - tak. W większości przypadków nazwy domen, podobnie jak inne legalne przedmioty, mogą być przedmiotem obrotu na eBay.

 • Jeśli jednak nazwa domeny zawiera czyjś znak towarowy, wówczas użycie tej nazwy domeny mogłoby oznaczać naruszenie znaku towarowego, a zaoferowanie jej na eBay mogłoby być uważane za tzw. cybersquatting (bezprawne użycie adresu internetowego). W takich przypadkach Twój opis może być zgłoszony do eBay przez właściciela znaku towarowego, który jest członkiem naszego Programu VeRO, a aukcja zakończona przed czasem przez eBay.

 • Możesz również zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Wytyczna eBay:

Jeśli nazwa domeny, którą wystawiasz na eBay, jest podobna do nazwy innej firmy lub osoby, ale nie dysponujesz stosowną zgodą tej firmy bądź osoby, wówczas sprzedaż jej stanowi prawdopodobnie przypadek naruszenia praw.

Czym jest znak towarowy?

 • Znak towarowy jest to nazwa lub logo stosowane przez daną firmę w celu zidentyfikowania jej towarów lub usług. Na przykład „eBay” jest nazwą naszej firmy, ale jest również znakiem towarowym używanym na naszej stronie i wobec wielu produktów eBay. „Coca Cola” jest znakiem towarowym stosowanym w sprzedaży napojów.

 • Przepisy o znakach towarowych są stworzone przede wszystkim po to, aby chronić konsumentów przed pomyleniem towarów lub usług jednej firmy z produktami innej firmy.

 • Wiele firm rejestruje nazwy domen zawierających swoje znaki towarowe. Na przykład eBay posiada domenę www.ebay.com. Coca Cola Company posługuje się domenami www.cocacola.com i www.coke.com.

Czym jest naruszenie znaku towarowego?

 • Naruszenie znaku towarowego zazwyczaj obejmuje użycie czyjegoś znaku towarowego wobec towarów lub usług w sposób, który może prowadzić do dezorientacji, jeśli chodzi o pochodzenie lub związek towarów lub usług.

  Przykładowo: jeśli ktoś nie jest firmą Nike® lub nie jest przez nią odpowiednio upoważniony, sprzedaż strojów sportowych o nazwie „Nikestuff” będzie prawdopodobnie stanowiła naruszenie prawa.

 • To samo odnosi się do nazw domen. Jeśli obsługujesz stronę internetową z nazwą domeny zawierającą znak handlowy (na przykład „www.nikestuff.com” ) internauci, widząc tę nazwę domeny lub wchodząc na tę stronę, będą zdezorientowani, myśląc, że jest ona powiązana z Nike, chociaż w rzeczywistości nie jest. Mogą oni również wejść na Twoją stronę przez pomyłkę, myśląc, że jest ona związana z inną firmą - tylko po to, aby odkryć, że wcale tak nie jest.

 • Nazwy domen, o których można sądzić, że naruszają prawa, obejmują celowe błędy ortograficzne lub łudząco podobne do „oryginału” nazwy (np. „www.wwwebay.com”, „www.amizon.com”). Fakt, że firma nie zarejestrowała wszystkich kombinacji swojej nazwy lub znaku handlowego, nie oznacza, że inni mogą wykorzystywać te nazwy domen. Jeśli nazwy domen w sposób prawdopodobny dezorientują klientów, wówczas jest też prawdopodobne, że naruszają prawa.

Co to jest cybersquatting?
Osoba, która w złej wierze wykorzystuje, sprzedaje lub oferuje na sprzedaż nazwę domeny naruszającą znak towarowy, jest określana angielskim mianem cybersquatter. Jest to praktyka kupowania nazw domen w złej wierze, a następnie sprzedawania ich lub oferowania ich do sprzedaży zainteresowanym stronom. Stanowi ona przypadek „wykorzystania” nazwy domeny, co czyni z nazwy domeny „narzędzie oszustwa”. Zatem mogłoby to być równoznaczne z naruszeniem znaku towarowego, jeśli ewentualny nabywca domeny posiadał zarejestrowany znak towarowy, który byłby taki sam, jak nazwa domeny, o której mowa, lub do niej podobny. Zgodnie z orzecznictwem taka działalność odpowiada tradycyjnym formom nieuczciwej konkurencji zdefiniowanym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ryzyko sprzedaży nazw domen naruszających prawo

 • Jeżeli sprzedajesz nazwę domeny, która wydaje się naruszać prawo, wówczas aukcja może być przez nas zakończona przed czasem.

 • Nie zezwalamy na oferowanie nazw domen naruszających prawo i możemy zakończyć aukcje w celu ochrony użytkowników oraz eBay przed potencjalną odpowiedzialnością.

 • Możesz również narazić się na poważną odpowiedzialność prawną ze strony posiadacza odpowiedniego znaku towarowego lub personaliów.

 • W przypadku wątpliwości co do tego, czy nazwa domeny, którą chcesz wystawić na sprzedaż na eBay, może naruszyć czyjś znak towarowy, skontaktuj się z właścicielem znaku towarowego lub adwokatem.

Informacje dodatkowe

 • *Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej.

 • W przypadku wątpliwości co do możliwości sprzedaży przedmiotu lub nazwy domeny, skontaktuj się z właścicielem znaku towarowego lub adwokatem.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Zgłoś naruszenie naszych zasad lub problemy dotyczące innego użytkownika.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi