Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak korzystać z Asystenta ds. zaległych płatności

 

 • Asystent ds. zaległych płatności automatycznie otwiera i zamyka sprawy o zaległe płatności za przedmiot w Twoim imieniu.

 • Przypomina on również kupującym o zapłacie za przedmioty, które kupili.

 • Jeśli kupujący nie zapłaci, sprawa jest zamykana automatycznie. Ty otrzymujesz zwrot prowizji od ceny końcowej, a na koncie kupującego zapisywana jest zaległa płatność.

 • Jeśli chcesz samodzielnie otwierać i zamykać sprawy, korzystaj z Centrum rozstrzygania.

   

Wymagania

Asystent ds. zaległych płatności działa dla transakcji, jeśli:

 • Korzystasz z funkcji realizacji transakcji eBay. Jeśli używasz innej funkcji, sprawdź z dostawcą, czy Asystent jest dla niej dostępny.

 • Kupujący płaci przy pomocy PayPal, co pozwala Asystentowi sprawdzić, czy kupujący zapłacił za kupiony przedmiot.

Jak działa Asystent ds. zaległych płatności

 • Asystent automatycznie otwiera sprawę 4, 8, 16, 24 lub 32 dni po zakończeniu aukcji, jeśli kupujący nie zapłaci w określonym czasie. Po otworzeniu sprawy kupujący ma 4 dni na zapłacenie za przedmiot.

 • Jeśli otrzymasz płatność w ciągu 4 dni, Asystent automatycznie zamknie sprawę. Nie otrzymasz zwrotu prowizji od ceny końcowej, a na koncie kupującego nie zostanie odnotowana zaległa płatność za przedmiot.

 • Jeśli nie otrzymasz płatności w ciągu 4 dni, Asystent automatycznie zamknie sprawę. Otrzymasz zwrot prowizji od ceny końcowej, a na koncie kupującego zanotowana zostanie zaległa płatność za przedmiot. Możesz wtedy ponownie wystawić swój przedmiot.

 • Jeśli w czasie trwania procesu będziesz chciał wydłużyć kupującemu okres zapłaty (powyżej 4 dni), wyłącz Asystenta dla danej transakcji.

Jak włączyć Asystenta ds. zaległych płatności

 1. Przejdź do strony Mój eBay i kliknij zakładkę Konto.

 2. Kliknij łącze Preferencje dotyczące serwisu w lewym menu.

 3. Kliknij łącze Pokaż obok opcji Asystenta ds. zaległych płatności, a następnie łącze Edytuj.

 4. Zaznacz Tak — Chcę, aby Asystent ds. zaległych płatności otwierał i zamykał sprawy w moim imieniu.

 5. Z menu wybierz, po jakim czasie (np.: 4 dni) Asystent ma otwierać sprawę. Jeśli nie widzisz krótszych okresów (np. 4 dni), zaktualizuj preferencje płatności łącznych.

 6. Wybierz opcję W czasie rzeczywistym, jeśli chcesz automatycznie otrzymać powiadomienie e-mail, kiedy:

  • Asystent ds. zaległych płatności otworzy sprawę

  • Asystent ds. zaległych płatności zamknie sprawę

 7. W sekcji Automatycznie wystaw ponownie przedmiot, gdy sprawa zostanie zamknięta bez płatności wybierz opcję Tak lub Nie.

 8. W sekcji Wyłącz kupujących z działań Asystenta ds. zaległych płatności wpisz nazwy wszystkich użytkowników, wobec których Asystent nie powinien automatycznie otwierać spraw.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli masz sprawę o zaległą płatność za przedmiot otwartą w czasie włączania Asystenta, musisz tę sprawę zamknąć samodzielnie.

Jak wyłączyć Asystenta ds. zaległych płatności

Wyłącz Asystenta, jeśli np. chcesz dać kupującemu kilka dni więcej na zapłatę lub zapobiec zapisaniu zaległej płatności na koncie kupującego. Po wyłączeniu Asystenta nie można go ponownie włączyć dla danej transakcji.

Aby wyłączyć Asystenta dla konkretnej transakcji:

 1. Zaloguj się do strony Mój eBay.

 2. Kliknij łącze Sprzedane w lewym menu.

 3. Znajdź transakcję i z rozwijanego menu Więcej działań wybierz pozycję Wyłącz Asystenta ds. zaległych płatności.

Aby wyłączyć Asystenta dla już otwartej sprawy, aby zapobiec jej automatycznemu zamknięciu:

 1. Przejdź do Centrum rozstrzygania i kliknij łącze Zaloguj się w sekcji Twoje sprawy.

 2. Po zalogowaniu się odszukaj przedmiot na liście spraw.

 3. Kliknij łącze Podejmij działanie i wybierz w menu pozycję Wyłącz Asystenta ds. zaległych płatności.

Jeśli wyłączysz Asystenta, a kupujący zapłaci przy pomocy jednej z form płatności elektronicznych (np.: PayPal), sprawa zostanie zamknięta automatycznie. Jeśli kupujący zapłacił inaczej, musisz oznaczyć przedmiot jako zapłacony na stronie Mój eBay > Sprzedane.

Jeśli kupujący nie zapłaci, musisz samemu zamknąć sprawę o zaległą płatność. Jeśli jej nie zamkniesz, zostanie ona zamknięta 37. dnia po otwarciu. Nie otrzymasz zwrotu prowizji od ceny końcowej, a zaległa płatność nie zostanie odnotowana na koncie kupującego.

Aby wyłączyć Asystenta dla wszystkich przyszłych transakcji:
 1. Przejdź do strony Mój eBay i kliknij zakładkę Konto.

 2. Kliknij łącze Preferencje dotyczące serwisu w lewym menu.

 3. Kliknij łącze Pokaż obok opcji Asystenta ds. zaległych płatności, a następnie łącze Edytuj.

 4. Zaznacz Nie, dziękuję — Będę używać standardowego procesu zaległej płatności za przedmiot i ręcznie otwierać i zamykać sprawy, stosownie do potrzeb.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Jak automatycznie ponownie wystawiać przedmioty i dostosowywać ich ilość

Asystenta można skonfigurować tak, aby automatycznie wystawiał ponownie przedmioty ze spraw zamkniętych bez płatności w takim samym formacie i z tymi samymi opcjami dodatkowymi jak w aukcji oryginalnej. W przypadku aktywnych aukcji wielu przedmiotów — jeśli przedmioty były jeszcze dostępne, kiedy pierwotny kupujący dokonał swojego zakupu — ilość przedmiotów zostanie automatycznie dostosowana tak, aby można było sprzedać przedmiot nowemu kupującemu.

 Aby skonfigurować Asystenta tak, aby automatycznie wystawiał ponownie przedmioty i dostosowywał ich ilość:

 1. Zaloguj się, przejdź do strony Mój eBay i kliknij zakładkę Konto.

 2. Kliknij łącze Preferencje dotyczące serwisu w lewym menu.

 3. Kliknij łącze Pokaż po prawej stronie Asystenta ds. zaległych płatności, a następnie kliknij łącze Edytuj.

 4. Sprawdź, czy wybrałeś opcję Tak — Chcę, aby Asystent ds. zaległych płatności otwierał i zamykał sprawy w moim imieniu.

 5. W sekcji Automatycznie wystaw ponownie przedmiot, gdy sprawa zostanie zamknięta bez płatności wybierz opcję Tak.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Pamiętaj, że nadal będą naliczane wszelkie opłaty związane z ponownym wystawieniem przedmiotu, choć aukcja może być uprawniona do zwrotu opłaty za wystawienie przedmiotu, jeśli przedmiot zostanie sprzedany po pierwszym ponownym wystawieniu.

Jeśli aukcja była aukcją wielu przedmiotów, która skończyła się przed zamknięciem sprawy przez Asystenta, pozostała niesprzedana ilość przedmiotów nie zostanie wystawiona ponownie, chyba że stanowiły one przedmiot nieopłaconej transakcji. Jeśli nieopłacona transakcja obejmowała pozostałe przedmioty, zostaną one automatycznie wystawione ponownie.

Przykłady działania Asystenta w przypadku aukcji wielu przedmiotów:

 • Jeśli kupujący, który nie zapłacił, kupił ostatnie 3 przedmioty na Twojej aukcji wielu przedmiotów, przedmioty te zostaną wystawione ponownie jako aukcja wielu przedmiotów o ilości równej 3.

 • Jeśli kupujący, który nie zapłacił, kupił ostatni przedmiot na Twojej aukcji wielu przedmiotów, przedmiot ten zostanie wystawiony ponownie jako aukcja pojedynczego przedmiotu z ustaloną ceną.

 • Jeśli kupujący, który nie zapłacił, kupił 2 przedmioty, pozostawiając inne przedmioty na aukcji, która była wciąż aktywna w momencie zamknięcia sprawy przez Asystenta, dostosujemy ilość przedmiotów na aukcji tak, aby te 2 przedmioty były ponownie dostępne do zakupu.

 • Jeśli kupujący, który nie zapłacił, kupił 2 przedmioty, pozostawiając inne przedmioty do zakupu na aukcji, która nie była już aktywna w momencie zamknięcia sprawy przez Asystenta, te pozostałe przedmioty nie zostaną wystawione ponownie.

Jak wyłączyć określonych kupujących z działań Asystenta

Aby dać wybranym kupującym więcej czasu na zapłatę, gdy kupią przedmiot od Ciebie, stwórz listę kupujących, w przypadku których Asystent nie będzie automatycznie otwierać spraw. Jeśli ci kupujący nie zapłacą, będziesz musiał samodzielne otworzyć sprawę.

Aby wyłączyć określonych kupujących z działań Asystenta ds. zaległych płatności:

 1. Zaloguj się, przejdź do strony Mój eBay i kliknij zakładkę Konto.

 2. Kliknij łącze Preferencje dotyczące serwisu w lewym menu.

 3. Kliknij łącze Pokaż po prawej stronie Asystenta ds. zaległych płatności, a następnie kliknij łącze Edytuj.

 4. Sprawdź, czy wybrałeś opcję Tak — Chcę, aby Asystent ds. zaległych płatności otwierał i zamykał sprawy w moim imieniu.

 5. W sekcji Wyłącz kupujących z działań Asystenta ds. zaległych płatności wpisz nazwy wszystkich użytkowników, wobec których Asystent nie powinien automatycznie otwierać spraw.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Jak Asystent ds. zaległych płatności wpływa na opinie

 • Jeśli Asystent jest włączony i otworzy sprawę, kupujący nie może wystawić opinii dla transakcji, dopóki sprawa nie zostanie zamknięta, a Ty nie otrzymasz płatności.

 • Jeśli kupujący nie zapłaci, na jego koncie zanotowana zostanie zaległa płatność za przedmiot, a opinia wystawiona przez niego przed otwarciem sprawy zostanie usunięta. Jeśli kupujący jeszcze nie wystawił opinii, po odnotowaniu na jego koncie zaległej płatności nie będzie już mógł tego zrobić.

Kupujący będą mogli wystawić opinię tylko w poniższej sytuacji:

 • Zanim Asystent otworzy sprawę:

 • jeśli kupujący zapłaci po otworzeniu sprawy

 • jeśli kupujący pomyślnie odwoła się po zamknięciu sprawy (wystawiona opinia zostanie przywrócona)

 • jeśli zaległa płatność nie została zanotowana na koncie kupującego po zamknięciu sprawy

Informacje dodatkowe

Asystent ds. zaległych płatności jest dostępny dla większości ofert sprzedaży, w tym dla ofert wystawianych w serwisie eBay Motors w kategorii Części i Akcesoria, nie jest jednak dostępny jeszcze dla aukcji pojazdów. Jeśli sprzedasz samochód i nie otrzymasz płatności, otwórz sprawę o zaległą płatność w Centrum rozstrzygania.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi