Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak wyświetlać raporty

Jak otworzyć raporty

 1. Kliknij przycisk Mój eBay u góry dowolnej strony eBay.

 2. Na lewym pasku nawigacyjnym, w sekcji Moje subskrypcje kliknij łącze Raporty ze sprzedaży.

Domyślnie zawsze jest prezentowany najnowszy raport miesięczny. Aby przejrzeć starsze raporty, na lewym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Zarchiwizowane raporty.

Powrót do początku

Jak wyświetlać raporty
Raporty zawierają cenne informacje, które pozwalają monitorować skuteczność prowadzonych działań i lepiej rozumieć specyfikę rynku. Aby wydobyć z raportów jak najwięcej treści merytorycznych, można skorzystać z wielu różnych funkcji:

 1. Lewy pasek nawigacyjny: Pełni rolę spisu treści raportu. Zawarte w nim łącza służą do wyświetlania poszczególnych stron raportów. Dostępne dane różnią się w zależności od tego, czy subskrypcja obejmuje Raporty ze sprzedaży, czy Rozszerzone raporty ze sprzedaży.

 2. Podsumowanie: Zbiorcze zestawienie aktywności biznesowej za ostatni okres. Kształtowanie się sprzedaży w dłuższym okresie można sprawdzić na wykresie Łączna sprzedaż.

 3. Szczegóły: W treści raportu znajdują się bardziej szczegółowe informacje o zrealizowanej sprzedaży, przedstawione w formie tabel i wykresów. Prezentowane dane dotyczą ostatniego okresu (np. minionych trzech miesięcy). Aby zapoznać się z opisem danych zawartych w raporcie, kliknij poniżej łącze odpowiadające Twojemu poziomowi subskrypcji:

 4. Preferencje raportów: Opcje tej sekcji umożliwiają Ci dopasowanie wyglądu Twoich raportów. Możesz zdecydować, czy na wykresach mają być widoczne liczby. Subskrybenci Rozszerzonych raportów ze sprzedaży mogą także określić, czy mają być wyświetlane pełne nazwy kategorii oraz czy po każdorazowym otwarciu raportów ma być wyświetlany raport miesięczny, czy tygodniowy.

 5. Wiadomości i aktualizacje W tej sekcji możesz znaleźć ważne wiadomości, takie jak uwagi o raporcie czy informacje o aktualizacjach systemu i unowocześnieniach produktów. Znajdują się w niej również podstawowe informacje o subskrypcji (np. data jej rozpoczęcia).

 6. Okres: Z rozwijanego menu wybierz okres, z którego dane chcesz obejrzeć. Wszyscy subskrybenci mają dostęp do raportów miesięcznych. Dodatkowo subskrybenci Rozszerzonych raportów ze sprzedaży mogą przeglądać raporty tygodniowe.

 7. Drukuj: To łącze służy do drukowania raportów. Kliknięcie go powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki z wersją raportu zoptymalizowaną pod kątem wydruku. Aby wydrukować wszystkie strony raportu, musisz skorzystać z lewego paska nawigacyjnego, aby przejść kolejno do każdej ze stron, po czym na danej stronie kliknąć łącze Drukuj.

  Aby wydruk był poprawny, w przeglądarce muszą być skonfigurowane opcje drukowania kolorów i obrazów tła.

  Wykonanie poniższych instrukcji da gwarancję właściwej konfiguracji przeglądarki:

  Konfigurowanie przeglądarki Internet Explorer
  1. W głównym oknie programu Internet Explorer rozwiń menu Narzędzia i wybierz polecenie Opcje internetowe.
   Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje internetowe.

  2. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
   Na karcie Zaawansowane znajdują się zaawansowane opcje konfiguracji.

  3. Przewiń listę do grupy opcji Drukowanie i sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Drukuj kolory i obrazy tła. Jeśli nie jest, zaznacz je.

  4. W celu zapisania zmian kliknij przycisk OK.

 8. Pobierz (tylko subskrybenci Rozszerzonych raportów ze sprzedaży): Za pomocą tego łącza możesz pobrać dane raportu do pliku tekstowego, który następnie możesz zaimportować do różnych popularnych aplikacji. Operacja pobrania obejmie wszystkie dane widoczne na aktualnie otwartej stronie. Aby pobrać wszystkie dane raportu, musisz skorzystać z lewego paska nawigacyjnego, aby przejść kolejno do każdej ze stron, po czym na danej stronie kliknąć łącze Pobierz.

 9. Zarchiwizowane raporty: Kliknięciem tego łącza możesz wyświetlić poprzednie raporty otrzymane w trakcie trwania subskrypcji.

Powrót do początku

Dostępność raportów
Po rozpoczęciu subskrypcji pierwszy raport zostanie udostępniony w ciągu 72 godzin. Znajdą się w nim dane o sprzedaży za poprzedni miesiąc kalendarzowy lub jeszcze jeden miesiąc wstecz, w zależności od dnia rozpoczęcia subskrypcji. Odszukaj pozycję Aktualizacje Raportów ze sprzedaży w serwisie eBay i zaznacz lub wyczyść pole wyboru, aby wskazać swoje preferencje powiadamiania. Możesz skorzystać z opcji otrzymywania powiadomień pocztą e-mail, gdy tylko dany raport będzie gotowy.

Oto kilka istotnych faktów dotyczących dostępności raportów:

 • Raporty są dostępne tylko dla okresów, w których trwała subskrypcja.

 • Jeśli zakończysz subskrypcję, raporty przestaną być dostępne, chyba że wznowisz subskrypcję w ciągu 45 dni.

 • Jeśli subskrybujesz Raporty ze sprzedaży, musisz zapoznawać się ze swoimi raportami co najmniej raz na 60 dni. W przeciwnym razie subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Jeśli do tego dojdzie, a potem stwierdzisz, że znów chcesz otrzymywać raporty, możesz wznowić subskrypcję. Subskrybenci Rozszerzonych raportów ze sprzedaży nie mają ustalonego minimum aktywności.

 • Raporty otrzymywane w ramach subskrypcji Raportów ze sprzedaży pozostają dostępne w Internecie przez 6 miesięcy. Raporty otrzymywane w ramach subskrypcji Rozszerzonych raportów ze sprzedaży pozostają dostępne w Internecie przez 24 miesiące.

Aby zachować raporty bezterminowo, możesz wydrukować je lub pobrać w sposób opisany poniżej.

Powrót do początku

Jak odbierać powiadomienia e-mailowe
Oferujemy funkcję powiadamiania pocztą e-mail o pojawieniu się najnowszego raportu. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

 1. Kliknij przycisk Mój eBay u góry dowolnej strony eBay. Możesz zostać poproszony o zalogowanie się.

 2. W lewym menu, w sekcji Moje konto, kliknij łącze Preferencje.

 3. Znajdź sekcję Preferencje powiadamiania i kliknij łącze Pokaż obok pozycji Powiadomienia dotyczące sprzedawania. Następnie kliknij łącze Edytuj.

 4. Odszukaj pozycję Aktualizacje Raportów ze sprzedaży w serwisie eBay i zaznacz lub wyczyść pole wyboru, aby wskazać swoje preferencje powiadamiania.

 5. Kliknj Zapisz.

Powrót do początku

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi