Znajdź informacje kontaktowe

  • Podaj nazwę użytkownika
  • Możesz poprosić o informacje kontaktowe innego użytkownika, jeśli niedawno przeprowadziłeś(łaś) z nim transakcję.
  • Numer przedmiotu dla transakcji, którą prowadzisz z powyższym użytkownikiem
  • Informacje kontaktowe zostaną przesłane do Ciebie pocztą e-mail. Użytkownik, o którego informacje prosisz, również otrzyma Twoje informacje kontaktowe. Informacje te mogą być wykorzystywane jedynie zgodnie z naszym Oświadczeniem o prywatności.