Poznaj wymagania dyrektywy podatkowej UE DAC7

Co to jest DAC7?

Nowa unijna dyrektywa DAC7, wprowadzona w styczniu 2023 r., wymaga w określonych okolicznościach od operatorów wszystkich platform cyfrowych raportowania organom podatkowym wybranych danych osobowych i transakcyjnych ich użytkowników.

Ponieważ eBay GmbH jako dostawca usług online eBay dla wszystkich sprzedawców w UE jest firmą zarejestrowaną w Niemczech, dyrektywa DAC7 oraz niemiecka ustawa o przejrzystości podatkowej platform cyfrowych Platform Tax Transparency Act (PStTG) dotyczy wszystkich sprzedawców na eBay mieszkających w UE.

Czy dyrektywa DAC7 dotyczy Ciebie?

Prawo obliguje nas do przekazywania organom podatkowym Twoich danych osobowych i transakcyjnych, jeśli mieszkasz w UE i w roku kalendarzowym spełnisz któreś z tych kryteriów:

  • wypłaty z tytułu Twojej sprzedaży na eBay wyniosą lub przekroczą 2 tys. euro po odliczeniu  opłat, prowizji lub podatków, takich jak koszty wysyłki płacone eBay, podatek VAT pobierany i przekazywany przez eBay, VAT pobierany od opłat lub kwoty potrącane przez eBay z tytułu opłat, kuponów, anulowanych lub usuniętych zamówień, oraz zwroty. 
  • zrealizujesz 30 lub więcej transakcji sprzedaży na eBay (transakcje anulowane nie są uwzględniane).

Pełną i szczegółową listę informacji, które musimy raportować organom podatkowym, znajdziesz w Pomocy.

Co zrobimy, jeśli DAC7 dotyczy Ciebie?

Jedno spełnisz jedno z powyższych kryteriów, będziemy zobowiązani do:

  • zbierania od sprzedawców danych, które podlegają obowiązkowi raportowania (o ile nie zostały jeszcze przekazane eBay), takich jak Twój numer identyfikacji podatkowej.
  • zweryfikowania danych osobowych sprzedawcy.
  • raportowania informacji dotyczących sprzedawcy organom podatkowym i udostępnienia sprzedawcy kopii tych informacji.

Jeśli przekażemy organom podatkowym jakiekolwiek Twoje dane za dany okres, przekażemy Ci do wglądu / sprawdzenia kopię tych informacji.

Czy musisz coś zrobić?

Nie musisz teraz nic robić. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli spełnisz powyższe kryteria i musisz podać swój numer identyfikacji podatkowej.

Pamiętaj o tym

  • Nasze raporty przekazujemy organom podatkowym co roku w styczniu za poprzedni rok - pierwsze raporty przekażemy w styczniu 2024 r.
  • Ani dyrektywa DAC7, ani ustawa PStTG nie zmienia Twoich zobowiązań podatkowych.
  • W przypadku pytań dotyczących zobowiązań podatkowych zalecamy kontakt z doradcą podatkowym.

Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji o unijnej dyrektywie DAC7 i ustawie PStTG oraz wykaz danych, które będziemy udostępniać organom podatkowym, znajdziesz w naszej Pomocy.

Zgodnie z nową dyrektywą UE DAC7 oraz niemiecką ustawą wykonawczą PStTG mamy obowiązek prawny przekazywać organom podatkowym pewne dane osobowe i transakcyjne naszych sprzedawców.

Jeśli nie podasz takich informacji, nie będziemy w stanie przetworzyć Twoich wypłat, a Ty nie będziesz mógł/mogła sprzedawać na eBay. Będziemy przesyłać Ci przypomnienia i pomożemy Ci przejść cały proces tak, aby nie sprawił Ci trudności.

Otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o podanie swojego numeru identyfikacji podatkowej. Gdy ją otrzymasz, prosimy o podanie tego numeru.

Będziesz musiał/a ponownie potwierdzić swoje dane co 36 miesięcy lub za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany w swoich danych.