Wysyłaj kupującym oferty zbiorczo w aplikacji eBay

Teraz w aplikacji eBay możesz wysyłać kupującym oferty dla wielu przedmiotów naraz. Do tej pory możliwe było wysyłanie ofert dla każdego przedmiotu osobno.

Wysyłając oferty dla wielu przedmiotów jednocześnie, możesz:

  • oszczędzić czas,
  • kierować oferty do zainteresowanych kupujących
  • zwiększyć konwersję.

Jak zacząć

Aby wysłać oferty dla wielu przedmiotów, przejdź do zakładki Sprzedaż > Aktywne w aplikacji eBay. Oferty możesz wysłać, gdy ofertą interesuje się jeden lub więcej kupujących, którzy spełniają określone warunki. Jeśli masz więcej niż jedną ofertę sprzedaży, która kwalifikuje się do wysłania oferty kupującemu, dostępny będzie filtr Wyślij oferty – kwalifikują się. Użyj tego filtra, aby zobaczyć te oferty sprzedaży i wyślij kupującym oferty.

Więcej informacji na temat wysyłania ofert kupującym znajdziesz w Pomocy > Wysyłanie ofert zainteresowanym kupującym > Zbiorcze wysyłanie ofert.