Nowa funkcja anulowania nieopłaconych zamówień

Co musisz wiedzieć

 • Dzięki zmianom, które zaczniemy wprowadzać od początku kwietnia 2021 r., sprzedawcy nie będą już musieli otwierać spraw o zaległe płatności ani wysyłać kupującym przypomnień o zapłacie. 
 • Nieopłacone zamówienie będzie można anulować ręcznie lub automatycznie po upływie 5 dni kalendarzowych od jego złożenia. 
 • Po anulowaniu zamówienia oferta sprzedaży zostanie automatycznie wznowiona, a sprzedawca może otrzymać zwrot stosownych opłat.

Co się zmienia

W przypadku nieopłaconych zamówień sprzedawcy nie będą już musieli zgłaszać spraw o zaległą płatność w celu przypomnienia kupującemu o konieczności zapłaty. 

Zamiast tego my będziemy wysyłać kupującym przypomnienia o płatnościach. Po upływie 5 dni kalendarzowych sprzedawca może anulować transakcję i wskazać powód „Kupujący nie zapłacił” w Panelu Sprzedawcy.

Sprzedawca może anulować zamówienie po upływie 5 dni od chwili:

 • potwierdzenia przez kupującego decyzji zakupu przedmiotu;
 • wygrania przez kupującego aukcji z licytacją;
 • zaakceptowania Twojej oferty przez kupującego;
 • zaakceptowania przez Ciebie Najlepszej oferty kupującego.

Inne funkcje:

 • Każda transakcja anulowana, ponieważ „Kupujący nie zapłacił”, zostanie odnotowana na koncie kupującego. Zablokujemy mu możliwość wystawienia opinii lub usuniemy opinię już wystawioną dla tego zakupu.
 • Poprzez ustawienia Zarządzania kupującymi możesz zablokować kupujących z więcej niż 2 transakcjami anulowanymi z powodu braku płatności.
 • Możesz ustawić automatyczne anulowanie nieopłaconych transakcji poprzez Ustawienia dla przedmiotów oczekujących na płatność.
 • Konta kupujących ze zbyt dużą liczbą anulowanych transakcji „Kupujący nie zapłacił” mogą zostać zawieszone w ramach zasad dotyczących zaległych płatności.  

Jak to działa?

Po udostępnieniu tej funkcji, przy próbie zgłoszenia zaległej płatności w Centrum rozstrzygania:

 • przekierujemy Cię do Panelu Sprzedawcy > Zamówienia > Oczekujące na płatność, gdzie możesz anulować transakcję. 
 • transakcję można również anulować bezpośrednio w Panelu Sprzedawcy, wybierając powód: „Kupujący nie zapłacił”.


Co musisz zrobić

Nie musisz podejmować żadnych innych działań. Będziemy przypominać kupującym, aby zapłacili, a jeśli nie zapłacą, możesz anulować zamówienie w Panelu Sprzedawcy. 

Zalecamy ustawienie automatycznego anulowania zamówień w Ustawieniach dla przedmiotów oczekujących na płatność.

Pytania i odpowiedzi

Możesz anulować transakcję do 30 dni po tym, jak kupujący zobowiąże się do zakupu.

Jeśli anulujesz zamówienie z powodu braku płatności kupującego, możemy zwrócić stosowne opłaty. Więcej info na: https://www.ebay.pl/pages/help/sell/credits.html

Tak, oferty można wystawić ponownie po anulowaniu transakcji. W niektórych przypadkach możemy automatycznie wznowić ofertę za Ciebie.

Ustawienia dla przedmiotów oczekujących na płatność (dawniej znane jako Asystent ds. zaległych płatności) można dostosować w celu automatycznego anulowania nieopłaconych zamówień.

Jeśli chcesz ręcznie zarządzać zaległymi płatnościami, zmień Ustawienia dla przedmiotów oczekujących na płatność. Możesz również zarządzać tym na poziomie kupujących poprzez ustawienia blokowania kupujących.