Zmiany dotyczące VAT w UE w 2021 r.

Co musisz wiedzieć

W poprzednich Aktualnościach z 2020 r. informowaliśmy, że 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w podatku VAT od towarów importowanych do UE i niektórych przesyłek wewnątrz UE.

Zapoznaj się z wymogami w zakresie VAT, które mogą dotyczyć Twojej sprzedaży.

Zmiany dotyczące VAT w transgranicznym e-handlu w UE

1 lipca 2021 r. UE wprowadzi znaczące zmiany w zasadach pobierania podatku VAT od:

      towarów importowanych na terytorium UE,

      dostaw realizowanych w ramach UE przez sprzedawców spoza UE,

      dostaw transgranicznych realizowanych przez sprzedawców z UE.


Obowiązki eBay 

eBay będzie pobierać i odprowadzać VAT w zależności od lokalizacji sprzedawcy, wartości przesyłki i lokalizacji przedmiotów importowanych na terytorium UE:

Lokalizacja sprzedawcy
Wartość przesyłki
Lokalizacja przedmiotu
eBay będzie pobierać i odprowadzać VAT zależnie od kraju dostawy w UE
UE Do 150 EUR
Poza UE
Tak
UE Ponad 150 EUR
Poza UE
Nie
Poza UE
Do 150 EUR
Poza UE
Tak
Poza UE
Ponad 150 EUR
Poza UE
Nie
Poza UE
Dowolna wartość
UE*
Tak
UE*
Dowolna wartość
UE*
Nie

*adres dostawy jest w tym samym kraju UE lub innym kraju UE

Co musisz zrobić

      Prosimy, aby wszyscy sprzedawcy podawali dla swoich ofert sprzedaży cenę brutto i oddzielnie stawkę VAT, aby możliwe było określenie i pobranie prawidłowej kwoty VAT od klienta w zależności od jego lokalizacji.

      Niezależnie od zobowiązań firmy eBay sprzedawcy z UE, których roczny obrót przekracza 10 000 EUR za wewnątrzunijne dostawy transgraniczne, będą musieli pobierać VAT zgodnie z przepisami kraju dostawy na terytorium UE.

      Sprzedajesz za granicę? Oceń, jak te zmiany wpłyną na Twój biznes, i przygotuj się na ich wprowadzenie.

Dodatkowe zmiany

      Obecnie obowiązujące zwolnienie z VAT od importu towarów do UE w ramach małych przesyłek o wartości do 22 EUR zostanie zniesione.

      Obowiązujące progi sprzedaży na odległość w przypadku wewnątrzunijnych przesyłek transgranicznych zostaną zniesione.

Masz pytania dotyczące zobowiązań wynikających z przepisów o VAT? Zalecamy konsultację z doradcą podatkowym.