Uproszczony proces anulowania transakcji

Co musisz wiedzieć

Od 14 września 2020 r. udostępnimy sprzedawcom i kupującym możliwość anulowania transakcji (zamówień) w ramach nowego procesu.

Obecnie kupujący mogą przesyłać prośby o anulowanie zamówienia w wiadomościach, ale prośby te mogą pozostać niezauważone.

Korzyści

Nowy proces anulowania zamówień:

1
Zapewni większą przejrzystość i pomoże Ci efektywnie zarządzać anulowanymi zamówieniami
2
Pozwoli Ci wybrać zamówienia, które chcesz anulować, określić powód anulowania i zatwierdzić anulowanie
3
Pozwoli zaakceptować lub odrzucić prośbę kupującego o anulowanie zamówienia