Artykuł na 13 min

Pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie („Oświadczenie o plikach cookie”)

Opcje Użytkownika w skrócie:

Użytkownicy w Europie: użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogą korzystać z tego narzędzia - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, aby określić, czy zgadzają się na wykorzystywanie przez naszych zewnętrznych partnerów plików cookie i podobnych technologii do personalizacji reklam i treści oraz wykonywania pomiarów i analiz.

Pozostali użytkownicy: mogą dostosować ustawienia dotyczące wykorzystywania ich aktywności w serwisie eBay do personalizacji reklam na stronie AdChoice — ustawienia reklam na eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Oświadczenie o plikach cookie zawiera wszystkie istotne informacje o wykorzystywaniu plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii w serwisach, aplikacjach, usługach, produktach i narzędziach eBay (zwanych dalej "Usługami") oraz o możliwościach dokonania wyboru przez Użytkownika w odniesieniu do tych plików. Niniejsze Oświadczenie o plikach cookie należy interpretować w połączeniu z naszym Oświadczeniem o prywatności. Niniejsze Oświadczenie o plikach cookie ma zastosowanie do wszystkich sposobów korzystania z Usług, w tym za pośrednictwem urządzeń i aplikacji mobilnych.

Niniejsze Oświadczenie o plikach cookie obowiązuje od 23 lutego 2022. Zobacz poprzednią wersję Oświadczenia o plikach cookie.

1. Informacje o technologiach wykorzystywanych przez eBay

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay oraz upoważnieni dostawcy zewnętrzni stosują pliki cookie i podobne technologie (które będą łącznie nazywane "plikami cookie"). eBay wykorzystuje dwa główne typy plików cookie: te, które nie zostają zapisane na urządzeniu Użytkownika lub zostają tam zapisane tylko na czas aktywności przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji), oraz te, które pozostają zapisane na urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas (tzw. trwałe pliki cookie). eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie.

Pliki cookie używane w związku z Usługami mają różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.
 • Pomagają udoskonalać Usługi od strony technicznej (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).
 • Pomagają rozpoznawać Użytkownika w celu stosowania udogodnień (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach internetowych).
 • Umożliwiają wyświetlanie lepiej dopasowanych reklam.

Dowiedz się więcej

1.1 Czym są pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie?

1.1.1 Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, gdy Użytkownik korzysta z Usług eBay, w szczególności odwiedzając serwisy eBay lub otwierając wiadomości. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie określonego urządzenia lub przeglądarki. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji wygasają wraz z końcem sesji (np. po zamknięciu okna przeglądarki) i umożliwiają śledzenie aktywności Użytkownika tylko podczas danej sesji.
 • Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu między sesjami i umożliwiają np. śledzenie ustawień Użytkownika lub aktywności w różnych witrynach.
 • Macierzyste pliki cookie są instalowane przez dostawcę usługi online, z której Użytkownik korzysta (np. eBay).
 • Zewnętrzne pliki cookie są instalowane przez dostawcę innego niż dostawca usług online, z których Użytkownik korzysta (np. Adobe).

1.1.2 Pliki web beacon
Pliki web beacon (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIFy”) to małe obrazy graficzne używane w połączeniu ze świadczeniem usług; z reguły działają w połączeniu z plikami cookie w celu śledzenia korzystania z usługi online przez jej użytkowników. Na przykład, kiedy eBay wysyła do Użytkownika wiadomości e-mail, pliki web beacon umożliwiają monitorowanie, czy Użytkownik otworzył wiadomość i kliknął zawarte w niej łącza. Służy to do badania skuteczności kampanii reklamowych i udoskonalania funkcji.

1.1.3 Zestawy narzędzi dla programistów (SDK)
Zestawy narzędzi dla programistów (SDK) to pakiety narzędzi programistycznych z opcją instalacji, które umożliwiają zewnętrznym programistom integrację z aplikacją mobilną eBay w określonych celach (np. uwierzytelnianie). Niektóre zestawy SDK używane przez eBay wymagają przesyłania danych do urządzenia Użytkownika.

1.1.4 Podobne technologie
Podobne technologie obejmują między innymi obiekty lokalnie udostępniane (local shared objects), pamięć lokalną (local storage), np. pliki flash cookie, pliki cookie HTML 5 i inne metody stosowane w aplikacjach sieciowych, które przechowują informacje w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika, aby monitorować jego aktywność. Ponadto istnieją inne technologie działające poza pamięcią lokalną urządzenia końcowego, które wykorzystują np. informacje dotyczące funkcji przeglądarki. W takim przypadku tworzony jest niepowtarzalny identyfikator systemu Użytkownika.

Technologie te mogą być wykorzystywane we wszystkich przeglądarkach Użytkownika i w niektórych przypadkach nie zarządzają nimi całkowicie ustawienia przeglądarki; mogą nimi zarządzać aplikacje zainstalowane na urządzeniu Użytkownika.

1.2 Dlaczego eBay używa tych technologii?

Niektóre z Usług mogą być świadczone wyłącznie z wykorzystaniem plików cookie. Co do zasady technologie te umożliwiają śledzenie zachowań Użytkownika i identyfikowanie go, w tym na różnych urządzeniach. Zachęcamy do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o prywatności, aby uzyskać więcej informacji o danych osobowych gromadzonych przez eBay, w tym za pośrednictwem plików cookie, oraz o sposobach przetwarzania tych danych.

Pliki cookie wykorzystywane w naszych Usługach spełniają następujące funkcje:

1.2.1 Macierzyste pliki cookie

 • 1.2.1.1 Pliki cookie niezbędne do zapewnienia działania
  eBay wykorzystuje pliki cookie niezbędne do świadczenia Usług. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do serwisów, usług, aplikacji i narzędzi eBay, konieczne do monitorowania wydajności serwisu, zapobiegania oszukańczym działaniom i poprawy bezpieczeństwa, a także umożliwiające korzystanie z funkcji takich jak koszyki zakupów czy zapisane wyszukiwania.

  Ponieważ pliki cookie tego typu są niezbędne do świadczenia Usług przez eBay, Użytkownik nie może ich odrzucić.
 • 1.2.1.2 Analityczne pliki cookie
  eBay wykorzystuje pliki cookie do oceny funkcjonowania naszych Usług.

  Informacje o sposobie zmiany ustawień plików cookie znajdują się w punkcie 3.

1.2.2 Zewnętrzne pliki cookie

 • 1.2.2.1 Reklamowe pliki cookie
  Zewnętrzni dostawcy reklam korzystają z plików cookie w celu prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Obejmuje to wykorzystywanie technologii do oceny, jak trafne były reklamy w stosunku do potrzeb Użytkownika, które reklamy zostały mu wyświetlone, jak często były one wyświetlane, kiedy i gdzie były wyświetlane oraz czy Użytkownik podjął działanie, np. kliknął reklamę.

  Użytkownicy z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogą dostosować ustawienia na stronie Reklamy i ich ustawienia - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 3.2.1.

  Pozostali użytkownicy mogą zmieniać ustawienia, wykonując kroki opisane w punkcie 3.2.2 poniżej.
 • 1.2.2.2 Pliki cookie serwisów społecznościowych
  Patrz: punkt 2 poniżej.

2. Z jakimi dostawcami usług współpracuje eBay?

Niektórzy z naszych partnerów korzystają z plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii, aby prezentować treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w tym reklamy, w serwisie eBay i poza nim. Obejmuje to wykorzystywanie technologii do oceny, jak trafne były reklamy w stosunku do potrzeb Użytkownika, które reklamy zostały mu wyświetlone, jak często były one wyświetlane, kiedy i gdzie były wyświetlane oraz czy Użytkownik podjął działanie, np. kliknął reklamę lub kupił przedmiot. W tym celu dane mogą być łączone z wcześniej zgromadzonymi informacjami o zainteresowaniach Użytkownika.

eBay współpracuje z takimi dostawcami usług, jak Facebook i Google.

Dowiedz się więcej

2.1 Facebook

eBay przekazuje informacje o korzystaniu przez Użytkownika z naszych usług, w tym dodatkowe dane osobowe dotyczące użytkownika, za pośrednictwem Piksela Facebooka oraz poprzez wysyłanie danych z naszych serwerów bezpośrednio do serwisu Facebook. „Facebook” oznacza spółkę Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (w przypadku użytkowników z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) lub spółkę Meta Platforms Inc. z siedzibą pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone (w przypadku wszystkich pozostałych użytkowników).

Przekazywanie tych danych umożliwia nam prezentowanie spersonalizowanych reklam na platformach Facebooka, mierzenie ich skuteczności oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Konkretne cele przetwarzania danych i objaśnienia powiązanych z nimi zobowiązań w zakresie zachowania prywatności zostały opisane w Regulaminie korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie („Regulamin Facebooka”).

Poniższe postanowienia mają zastosowanie tylko w przypadku użytkowników z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii: w zakresie, w jakim ponosimy wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z Regulaminem Facebooka (tj. kiedy Facebook świadczy dla nas usługi porównawcze, pomiarowe i analityczne), Facebook działa wyłącznie w naszym imieniu na podstawie obowiązującej umowy o przetwarzaniu danych (tzw. Regulaminu przetwarzania danych - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie oraz Załącznika dotyczącego przekazywania europejskich danych przez Facebook - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie) Jeśli jednak eBay i Facebook obejmą wspólną kontrolę nad gromadzeniem danych osobowych Użytkownika i przekazywaniem ich serwisowi Facebook (tj. w szczególności nad przetwarzaniem danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z naszych usług w celu targetowania, udoskonalania naszych reklam i pomiaru ich skuteczności), Facebook będzie potem przetwarzać te dane jako niezależny administrator danych i przyjmie na siebie wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.

Zawarliśmy z serwisem Facebook Porozumienie o współadministrowaniu danymi - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie w celu określenia wzajemnej odpowiedzialności w zakresie realizacji zobowiązań dotyczących ochrony danych w odniesieniu do ich wspólnego przetwarzania. Zgodnie z tym porozumieniem Facebook ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie praw osób, których dane dotyczą, w związku z danymi osobowymi przechowywanymi przez serwis Facebook na mocy wzajemnego porozumienia. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie powyższych informacji osobom, których dane dotyczą. Zasady serwisu Facebook dotyczące danych - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie zawierają dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook, w tym o podstawach prawnych jego działalności, jak również informacje o możliwości korzystania przez osoby, których dane dotyczą, z praw przysługujących im w stosunku do serwisu Facebook. Użytkownik może np. zrezygnować z korzystania z Piksela Facebooka, logując się do swojego konta w serwisie Facebook i zmieniając odpowiednio ustawienia prywatności lub reklam w tym serwisie.

2.2 Google

eBay przekazuje Google informacje o korzystaniu przez Użytkownika z naszych usług, w tym dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkownika. „Google” oznacza spółkę Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (w przypadku użytkowników z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) lub spółkę Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (w przypadku wszystkich pozostałych użytkowników).

Przekazywanie danych pozwala nam wyświetlać Użytkownikowi spersonalizowane reklamy, zarówno w serwisach eBay, jak i poza nimi, za pośrednictwem produktów reklamowych i platform marketingowych Google (produktów reklamowych Google, takich jak Google Ad Manager, Google Ads) oraz mierzenie ich skuteczności, wybieranie i dostarczanie treści, dostarczanie raportów na temat tych treści oraz uzyskiwanie wglądu w grupy docelowe i rozwój produktów. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Google - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Objaśnienia zobowiązań dotyczących zachowania prywatności danych zostały opisane w dokumencieand an explanation of the data privacy obligations in the Zasady ochrony danych Google Ads: Informacje o usłudze - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

2.2.1 Google Analytics
eBay używa narzędzia analitycznego Google Analytics należącego do Google, aby stale poprawiać jakość naszych Usług. eBay korzysta z trybu Universal Analytics. Umożliwia on przypisanie danych, sesji i interakcji z wielu urządzeń do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie aktywności użytkownika na wielu urządzeniach. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które umożliwiają śledzenie korzystania przez Użytkownika z naszych Usług. Dane gromadzone przez pliki cookie w odniesieniu do korzystania z naszych Usług (w tym adres IP Użytkownika) są z reguły przekazywane na serwer Google znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane (zobacz informacje dodatkowe o maskowanych adresach IP poniżej).

Google przetwarza te dane w imieniu i z upoważnienia spółki eBay w celu przygotowania statystyk i raportów dotyczących korzystania z Usług, a także do świadczenia spółce eBay kolejnych usług związanych z korzystaniem z Usług. Adres IP Użytkownika przekazywany w kontekście usług Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google.

Dane zgromadzone przy użyciu narzędzia Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych przez pliki cookie usługi Google Analytics. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji w naszych Usługach.

Ponadto Użytkownik może nie zezwolić na gromadzenie przez pliki cookie narzędzia Google Analytics danych odnoszących się do korzystania z Usług (w tym adresu IP), a także na przetwarzanie tych danych przez Google, instalując następującą wtyczkę do przeglądarki - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć w warunkach korzystania z usług - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie i polityce prywatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie Google.

eBay pragnie zwrócić uwagę, że w naszym serwisie adres IP Użytkownika zostaje zamaskowany przed jego udostępnieniem narzędziu Google Analytics. Oznacza to, że zanim adres IP Użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych, najpierw trafia na serwer Google w EOG, gdzie następuje jego skrócenie, tak aby nie można było powiązać go z konkretną osobą. Dopiero po zanonimizowaniu adresu IP jego skrócona forma zostanie przesłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisana.

2.2.2 Google Signals
Do świadczenia Usług eBay wykorzystuje również Google Signals. Jest to funkcja dodatkowa Google Analytics, która umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na różnych urządzeniach. Oznacza to, że jeśli urządzenie Użytkownika połączone z Internetem jest powiązane z kontem Google, Google może generować raporty dotyczące wzorców użytkowania (szczególnie w odniesieniu do ruchu na różnych urządzeniach), nawet jeżeli Użytkownik zmieni urządzenie. W przypadku włączenia na koncie Google opcji „spersonalizowane reklamy” Google będzie przetwarzać dane do tego celu. eBay nie przetwarza danych osobowych do tego celu; korzystamy wyłącznie ze statystyk sporządzanych na podstawie Google Signals.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć używanie Google Signals. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą blokadę Google Analytics (zobacz wyżej część Google Analytics). Zablokuje to gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Użytkownika z Usług (dotyczy także adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google. Ponadto można wyłączyć opcję spersonalizowanych reklam na koncie Google. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

2.2.3 Google reCAPTCHA: blokowanie automatycznego dostępu
Podczas świadczenia Usług eBay korzysta z Google reCAPTCHA („reCAPTCHA”). reCAPTCHA to technologia służąca do sprawdzania interakcji generowanych poprzez automatyczny dostęp i ich blokowania, np. tzw. botów (programów komputerowych, które automatycznie i niezależnie wykonują zadania). reCAPTCHA służy w szczególności do sprawdzania, czy otrzymane dane dotyczące Usług (np. formularz kontaktowy) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika na podstawie różnych cech. Analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy Użytkownik połączy się z usługą online, np. wyświetli witrynę internetową. Na potrzeby tych analiz reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania odwiedzin w usłudze online lub ruchy myszą wykonywane przez Użytkownika). Dane gromadzone podczas tej analizy są przekazywane Google. Analizy reCAPTCHA są w całości przeprowadzane w tle.

Szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA znajdują się tutaj - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie oraz w Polityce prywatności Google - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

3. Możliwość wyboru

Możliwości wyboru w zakresie plików cookie związanych z korzystaniem z naszych Usług zależą od celów, do jakich są wykorzystywane poszczególne rozwiązania.

W odniesieniu do wykorzystywania technologii związanych z reklamą lub personalizacją Użytkownikowi przysługują następujące możliwości:

Użytkownicy w Europie: użytkownicy z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogą skorzystać z tego narzędzia - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, aby określić, czy zgadzają się na wykorzystywanie przez naszych zewnętrznych partnerów plików cookie i podobnych technologii do personalizacji reklam i treści oraz wykonywania pomiarów i analiz.

Pozostali użytkownicy: inni użytkownicy mogą dostosować ustawienia dotyczące wykorzystywania ich aktywności w serwisie eBay do personalizacji reklam w witrynie AdChoice — ustawienia reklam na eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Dowiedz się więcej

3.1 Technologie niezbędne do świadczenia Usług lub związane z wydajnością

Aby zablokować używanie jakichkolwiek plików cookie (w tym niezbędnychdo do świadczenia Usług lub związanych z wydajnością), należy przejść do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile taka funkcja jest dostępna w przeglądarce lub urządzeniu. Należy osobno skonfigurować ustawienia w każdej z używanych przeglądarek. Plikami cookie przeglądarki można zarządzać poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki (np. Chrome - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, Edge - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, Firefox - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, Internet Explorer - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie lub Safari - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie).

Uwaga: wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z określonych usług eBay (np. funkcji „Dodaj do koszyka”). Ponadto może być też konieczne częstsze wpisywanie hasła podczas sesji przeglądarki.

3.2 Technologie używane w celu personalizacji reklam i treści oraz wykonywania pomiarów i analiz

3.2.1 Użytkownicy z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii
Użytkownik może wskazać tutaj - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, czy nasi zewnętrzni partnerzy mogą korzystać z plików cookie w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Będzie to odbywać się wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą można w każdej chwili wycofać.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się nie zezwolić naszym zewnętrznym partnerom na wykorzystywanie danych osobowych w celu targetowania reklam, nie oznacza to, że reklamy w ogóle nie będą wyświetlane. Oznacza to po prostu, że reklamy nie będą dostosowywane przez tych zewnętrznych partnerów do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie.

3.2.2 Pozostali Użytkownicy
W sekcji AdChoice — ustawienia reklam na eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie Użytkownik może określić, czy zgadza się na prezentowanie reklam dobranych na podstawie aktywności Użytkownika w serwisie eBay. Można także przejść bezpośrednio do ustawień AdChoice, klikając łącze w reklamie lub stopce serwisu eBay.

Użytkownik może również wyłączyć dowolne zewnętrzne pliki cookie (np. instalowane przez sieci reklamowe online) w Usługach, przechodząc do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile takie opcje są dostępne.

Ponadto dodatkowe informacje na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie i podobnych technologii, a także instrukcje ich blokowania można znaleźć na następujących stronach:

Wyłączenie w urządzeniu wszystkich plików cookie spowoduje także usunięcie plików cookie rezygnacji i te ostatnie trzeba będzie ustawić ponownie.

Poprzednia wersja Oświadczenia o plikach cookie

1. Informacje o technologiach wykorzystywanych przez eBay

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay oraz upoważnieni dostawcy zewnętrzni stosują pliki cookie i podobne technologie. eBay wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, których nie zapisuje w urządzeniu Użytkownika lub które pozostają zapisane w urządzeniu tylko przez czas, kiedy przeglądarka jest aktywna (np. pliki cookie sesji). Ponadto eBay korzysta z plików cookie i podobnych technologii, które są zapisywane w urządzeniach Użytkownika przez dłuższy czas (np. trwałe pliki cookie). Jeśli tylko jest to możliwe, eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii. Niepowtarzalny identyfikator (ID) zapewnia, że tylko eBay i upoważnieni dostawcy zewnętrzni mają dostęp do danych gromadzonych przy użyciu plików cookie i podobnych technologii.

Pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane przez eBay spełniają różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.
 • Pomagają udoskonalać i rozszerzać Usługi (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).
 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach).
 • Umożliwiają prezentowanie lepiej dopasowanych reklam.

Dowiedz się więcej

1.1 Czym są pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie?

1.1.1 Pliki cookie

Cookie to małe pliki tekstowe (z reguły składające się z liter i cyfr), zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, gdy Użytkownik korzysta z Usług eBay, w szczególności odwiedzając serwisy eBay lub otwierając wiadomości. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie określonego urządzenia lub przeglądarki. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji wygasają wraz z końcem sesji (np. po zamknięciu okna przeglądarki) i umożliwiają podmiotom z nich korzystającym śledzenie aktywności Użytkownika podczas danej sesji.
 • Trwałe pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu między sesjami i umożliwiają np. śledzenie ustawień Użytkownika lub aktywności w różnych serwisach.
 • Macierzyste pliki cookie są instalowane przez dostawcę usługi, z której Użytkownik korzysta (np. właściciel odwiedzanej witryny).
 • Zewnętrzne pliki cookie są instalowane przez dostawcę innego niż dostawca usług online, z których Użytkownik korzysta (np. właściciel witryny innej niż odwiedzana przez Użytkownika).

1.1.2 Pliki web beacon

Pliki web beacon (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIFy”) to małe obrazy graficzne używane w połączeniu ze świadczeniem usług; z reguły działają w połączeniu z plikami cookie w celu śledzenia korzystania z usługi online przez jej użytkowników. Na przykład, kiedy eBay wysyła do Użytkownika wiadomości e-mail, pliki web beacon umożliwiają monitorowanie, czy Użytkownik otworzył wiadomość i kliknął zawarte w niej łącza. Służy to do badania skuteczności kampanii reklamowych i udoskonalania funkcji.

1.1.3 Podobne technologie

Podobne technologie umożliwiają monitorowanie zachowań Użytkownika. Do monitorowania zachowań w Internecie mogą służyć obiekty lokalnie udostępniane, pamięć lokalna, np. pliki flash cookie, pliki cookie HTML 5 i inne metody stosowane w aplikacjach sieciowych, które przechowują informacje w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika. Ponadto istnieją inne technologie funkcjonujące poza pamięcią lokalną urządzenia końcowego, które wykorzystują informacje dotyczące funkcji przeglądarki. W takim przypadku tworzony jest niepowtarzalny identyfikator systemu Użytkownika.

Technologie te mogą być wykorzystywane we wszystkich przeglądarkach Użytkownika i w niektórych przypadkach nie zarządzają nimi całkowicie ustawienia przeglądarki; mogą nimi zarządzać aplikacje zainstalowane na urządzeniu. Czasami eBay używa zamiennie tymczasowych plików cookie i podobnych technologii.

1.2 Dlaczego eBay używa tych technologii?

Niektóre z Usług mogą być świadczone wyłącznie z wykorzystaniem plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii. Co do zasady technologie te umożliwiają śledzenie zachowań Użytkownika i identyfikowanie Użytkownika, w tym na różnych urządzeniach. Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez eBay z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności.

Pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie wykorzystywane w Usługach spełniają następujące funkcje:

1.2.1 Technologie niezbędne z powodów operacyjnych

eBay wykorzystuje pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie niezbędne do świadczenia Usług. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do serwisów, usług, aplikacji i narzędzi eBay; konieczne do monitorowania wydajności serwisu, rozpoznawania nietypowych zachowań w serwisach, zapobiegania oszukańczym działaniom i poprawy bezpieczeństwa; umożliwiające korzystanie z funkcji takich jak koszyki zakupów, zapisane wyszukiwania i podobne.

1.2.2 Technologie związane z wydajnością

eBay wykorzystuje pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie do oceny funkcjonowania Usług. Służy to m.in. do badania, jak użytkownicy korzystają z Usług, narzędzi do komunikacji, jak są otwierane łącza i strony. eBay może wykorzystywać te informacje do udoskonalania Usług.

1.2.3 Technologie związane z funkcjami

eBay może używać plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii, które umożliwiają eBay oferowanie rozszerzonej funkcjonalności użytkownikom korzystającym z Usług. Technologie te mogą m.in. identyfikować Użytkownika podczas rejestracji w Usługach, zapisywać ustawienia Użytkownika, wyświetlane przez niego treści. eBay wykorzystuje te informacje do optymalizacji wyświetlania treści w Usługach i usprawniania Usług (np. poprzez funkcję „Nie wylogowuj mnie”).

1.2.4 Technologie związane z reklamą i targetowaniem

eBay używa plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii do dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika, w tym reklam, w ramach Usług lub w usługach online osób trzecich (retargetowanie, remarketing). Obejmuje to wykorzystywanie technologii do oceny trafności reklam i treści względem potrzeb Użytkownika, które reklamy zostały wyświetlone Użytkownikowi, jak często były wyświetlane, kiedy i gdzie były wyświetlane i, czy Użytkownik podjął działanie, np. kliknął reklamę i kupił przedmiot. W tym celu eBay łączy dane z wcześniej uzyskanymi informacjami o zainteresowaniach Użytkownika.

eBay gromadzi m.in dane o urządzeniu (np. typ i wersja systemu operacyjnego) w celu ujednolicenia usług na wszystkich urządzeniach Użytkownika. Więcej informacji o danych osobowych gromadzonych przez eBay za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności.

1.3 Z jakimi dostawcami usług współpracuje eBay?

W odniesieniu do wykorzystywania plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii eBay współpracuje z upoważnionymi dostawcami usług. Obejmuje to m.in. reklamy internetowe i wymianę reklam, co umożliwia prezentowanie treści reklamowych.

Upoważnieni dostawcy usług mogą umieszczać pliki web beacon i podobne technologie w usługach online eBay oraz instalować pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami prawa właściwego. W tym kontekście monitorowane będą dane służące identyfikacji urządzenia Użytkownika, np. adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy (GAID – Google Advertising ID).

Dzięki temu dostawcy usług pomagają spółce eBay w dostarczaniu treści i lepiej dopasowanych reklam, a także w tworzeniu zanonimizowanych statystyk i analiz, w tym dotyczących konwersji. Przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych dostawców usług podlega przepisom o ochronie danych oraz umowom o poufności. Aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych przez dostawców usług, należy przeczytać oświadczenie o prywatności odpowiedniego dostawcy.

eBay współpracuje z takimi dostawcami usług, jak Facebook i Google:

 • Facebook: możemy przekazywać informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych usług, w tym dodatkowe dane osobowe o użytkowniku (opisane szczegółowo w ustawieniach reklam), za pośrednictwem Piksela Facebooka oraz poprzez wysyłanie danych bezpośrednio do Facebooka z naszych serwerów. „Facebook” oznacza spółkę Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (w przypadku użytkowników z EOG) lub spółkę Facebook Inc. z siedzibą pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone (w przypadku wszystkich pozostałych użytkowników).
  Przekazywanie tych danych umożliwia nam prezentowanie spersonalizowanych reklam na platformach Facebooka, mierzenie ich skuteczności oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Konkretne cele przetwarzania danych i objaśnienia powiązanych z nimi zobowiązań w zakresie zachowania prywatności zostały opisane w Regulaminie korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie („Regulamin Facebooka”). Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku użytkowników z EOG: w zakresie, w jakim ponosimy wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkownika (w tym za przesyłanie tych danych do Facebooka) zgodnie z Regulaminem Facebooka (tj. kiedy Facebook świadczy dla nas usługi porównawcze, pomiarowe i analityczne), Facebook działa wyłącznie w naszym imieniu na podstawie obowiązującej umowy o przetwarzaniu danych (tzw. Regulaminu przetwarzania danych - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie oraz Załącznika Facebooka dotyczącego transferu danych UE - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie). Niemniej, jeśli eBay w porozumieniu z Facebookiem przejmie współodpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych użytkownika i przekazywanie ich Facebookowi (tj. w szczególności za przetwarzanie danych dotyczących korzystania przez użytkownika z naszych usług w celu targetowania, udoskonalania naszych reklam i pomiaru ich skuteczności), Facebook będzie następnie przetwarzać te dane jako niezależny podmiot odpowiedzialny i przyjmie na siebie wyłączną odpowiedzialność.
  Zawarliśmy z Facebookiem Porozumienie o wspólnej odpowiedzialności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie w celu określenia obustronnych zobowiązań w zakresie stosowania środków ochrony danych w odniesieniu do ich wspólnego przetwarzania. Zgodnie z tym porozumieniem, Facebook ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie praw osób, których dotyczą dane osobowe przechowywane przez Facebooka na mocy wzajemnego porozumienia. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie powyższych informacji osobom, których dotyczą przedmiotowe dane.
  Het Zasady dotyczące danych Facebooka - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie zawierają dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebooka, w tym o podstawach prawnych działalności Facebooka, jak również informacje o możliwości korzystania przez osoby, których dotyczą dane osobowe, z praw przysługujących im w stosunku do Facebooka.
 • Google: możemy przekazywać Google informacje o korzystaniu z naszych usług, w tym dodatkowe dane osobowe o użytkowniku (opisane szczegółowo w ustawieniach reklam). „Google” oznacza spółkę Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (w przypadku użytkowników z EOG) lub spółkę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (w przypadku wszystkich pozostałych użytkowników).
  Przekazywanie danych pozwala nam wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy w naszych ofertach sprzedaży online, jak również w ofertach sprzedaży osób trzecich za pośrednictwem produktów reklamowych i platform marketingowych Google (produktów reklamowych Google, takich jak Google Ad Manager, Google Ads) oraz mierzenie ich skuteczności, wybieranie i dostarczanie treści, dostarczanie raportów na temat tych treści oraz uzyskiwanie wglądu w grupy docelowe i rozwój produktów. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Google - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Objaśnienia zobowiązań dotyczących zachowania prywatności danych zostały opisane w dokumencie Zasady ochrony danych Google Ads: Informacje o usłudze - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Za wyjątkiem używania tych technologii przez dostawców usług i inne upoważnione osoby trzecie eBay nie zezwala, aby jakiekolwiek treści osób trzecich (takie jak oferty sprzedaży, komunikacja między użytkownikami, ogłoszenia, komentarze, recenzje itd.) zawierały lub wykorzystywały pliki cookie, pliki web beacon, pamięć lokalną lub podobne technologie w celu śledzenia lub gromadzenia danych osobowych użytkowników na potrzeby własne. W razie podejrzeń, że oferta lub treści osób trzecich w ramach Usług gromadzą dane osobowe lub mogą wykorzystywać technologie do śledzenia, prosimy o kontakt pod adresem spam@ebay.com.

Użytkownicy w EOG mogą zapoznać się z informacjami o innych dostawcach usług i ich oświadczeniem o prywatności w ustawieniach reklam - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

1.4 Google Analytics

Używamy narzędzia analitycznego Google Analytics, należącego do spółek Google LLC i Google Ireland Ltd. („Google”), aby stale poprawiać jakość naszych Usług. W tym celu korzystamy z trybu Universal Analytics. Umożliwia on przypisanie danych, sesji i interakcji pomiędzy wieloma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie aktywności Użytkownika w wielu urządzeniach. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane w urządzeniu użytkownika, które umożliwiają śledzenie korzystania przez Użytkownika z Usług. Dane gromadzone przez pliki cookie w odniesieniu do korzystania z Usług (w tym adres IP Użytkownika) są z reguły przekazywane na serwer Google znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane (zobacz informacje dodatkowe dla użytkowników z EOG znajdujące się poniżej).

Google przetwarza te dane w imieniu i z upoważnienia spółki eBay w celu przygotowania statystyk i raportów dotyczących korzystania z Usług, a także do świadczenia spółce eBay kolejnych usług związanych z korzystaniem z Usług. Adres IP Użytkownika przekazywany w kontekście usług Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google.

Dane zgromadzone przy użyciu narzędzia Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych przez pliki cookie usługi Google Analytics. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji w naszych Usługach.

Ponadto Użytkownik może nie zezwolić na gromadzenie przez pliki cookie narzędzia Google Analytics danych odnoszących się do korzystania z Usług (w tym adresu IP), a także na przetwarzanie tych danych przez Google, instalując następującą wtyczkę do przeglądarki - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć w warunkach korzystania z usług - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie i polityce prywatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie Google.

Dodatkowe informacje dla użytkowników w EOG:

Funkcja Google Analytics została rozszerzona w naszym serwisie za pomocą kodu „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). Oznacza to, że zanim adres IP Użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych, najpierw trafia na serwer Google w UE (lub kraju należącym do EOG), gdzie następuje jego skrócenie, tak aby nie można było powiązać go z żadną osobą. Dopiero po zanonimizowaniu adresu IP jego skrócona forma zostanie przesłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisana.

1.5 Google Signals

Do świadczenia Usług eBay wykorzystuje również Google Signals. Jest to funkcja dodatkowa Google Analytics, która umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na różnych urządzeniach. Oznacza to, że jeśli urządzenie Użytkownika połączone z Internetem jest powiązane z kontem Google, Google może generować raporty dotyczące wzorców użytkowania (szczególnie w odniesieniu do ruchu na różnych urządzeniach), nawet jeżeli Użytkownik zmieni urządzenie. W przypadku włączenia na koncie Google opcji „spersonalizowane reklamy” Google będzie przetwarzać dane do tego celu. eBay nie przetwarza danych osobowych do tego celu; korzystamy wyłącznie ze statystyk sporządzanych na podstawie Google Signals.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć używanie Google Signals. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą blokadę Google Analytics (zobacz wyżej część Google Analytics). Zablokuje to gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Użytkownika z Usług (dotyczy także adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google. Ponadto można wyłączyć opcję spersonalizowanych reklam na koncie Google. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Użytkownicy w EOG:
Użytkownik może skorzystać z opcji ustawieniach reklam - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie („Reklamy Google”), aby zezwolić na używanie Google Signals, bądź je zablokować. eBay używa Google Signals wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.

1.6 Google reCAPTCHA: blokowanie automatycznego dostępu

Podczas świadczenia Usług eBay korzysta z Google reCAPTCHA („reCAPTCHA”). reCAPTCHA to technologia służąca do sprawdzania interakcji generowanych poprzez automatyczny dostęp i ich blokowania, np. tzw. botów (programów komputerowych, które automatycznie i niezależnie wykonują zadania). reCAPTCHA służy w szczególności do sprawdzania, czy otrzymane dane dotyczące Usług (np. formularz kontaktowy) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika na podstawie różnych cech. Analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy Użytkownik połączy się z usługą online, np. wyświetli witrynę internetową. Na potrzeby tych analiz reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania odwiedzin w usłudze online lub ruchy myszą wykonywane przez Użytkownika). Dane gromadzone podczas tej analizy są przekazywane Google. Analizy reCAPTCHA są w całości przeprowadzane w tle.

Szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA znajdują się tutaj - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie oraz w Polityce prywatności Google - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

1.7 Jakie środki ochrony danych stosuje eBay?

eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby nie dopuszczać do nieupoważnionego dostępu do danych gromadzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii. eBay zabezpiecza swoje pliki cookie i podobne technologie, aby zapewnić, że tylko eBay i upoważnieni dostawcy usług mają do nich dostęp. W tym celu eBay przypisuje do tych technologii niepowtarzalny identyfikator, który uniemożliwia ich wykorzystywanie przez osoby niepowołane.

2. Możliwość wyboru

Użytkownik ma prawo zdecydować, w jakim zakresie eBay może wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie w ramach świadczenia Usług. Możliwości wyboru zależą od celów, do jakich są wykorzystywane poszczególne rozwiązania. W odniesieniu do wykorzystywania technologii związanych z reklamą lub personalizacją Użytkownikowi przysługują następujące możliwości:

Wszyscy użytkownicy: Ustawienia wykorzystywania macierzystych plików cookie (i podobnych technologii) do celów marketingowych można zmieniać na stronie AdChoice – Ustawienia reklam na eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Użytkownicy w EOG: Użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą także określić, czy zgadzają się na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii do celów marketingowych w ustawieniach reklam - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Dowiedz się więcej

2.1 Technologie niezbędne z powodów operacyjnych, związane z wydajnością lub funkcjonalnością

Aby zablokować używanie jakichkolwiek plików cookie (w tym koniecznych ze względów operacyjnych, związanych z wydajnością lub funkcjonalnością) przez eBay do świadczenia Usług, należy przejść do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile taka funkcja jest dostępna w przeglądarce lub urządzeniu. Należy osobno skonfigurować ustawienia w każdej z używanych przeglądarek.

Uwaga: wyłączenie plików cookie i podobnych technologii może uniemożliwić korzystanie z określonych usług eBay (np. funkcji „nie wylogowuj mnie”). Może być konieczne częstsze wpisywanie hasła podczas sesji przeglądarki.

2.2 Technologie związane z reklamą i targetowaniem

Oprócz tego Użytkownik może określić, czy eBay lub osoby trzecie mają prawo używania plików cookie i podobnych technologii do prezentowania spersonalizowanych reklam. W EOG wyświetlanie spersonalizowanych reklam może odbywać się wyłącznie za zgodą Użytkownika, a zgodę można w każdej chwili wycofać. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie (i podobnych technologii) w celu prezentowania przez eBay spersonalizowanych reklam, nie oznacza to, że wyświetlanie reklam zostanie w ogóle zablokowane. Oznacza to tylko tyle, że reklamy nie będą dostosowywane do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie, plików web beacon lub podobnych technologii. W związku z tym Użytkownik nie będzie w przyszłości otrzymywać spersonalizowanych reklam, ale jego dane mogą być nadal gromadzone zgodnie z postanowieniami opisanymi w naszym Oświadczeniu o prywatności.

2.2.1 Wszyscy użytkownicy

W sekcji AdChoice – Ustawienia reklam na eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, Użytkownik może określić, czy zgadza się na wykorzystanie macierzystych reklamowych plików cookie (i podobnych technologii). Można także przejść bezpośrednio do ustawień AdChoice, klikając łącze w reklamie lub stopce serwisu eBay. Dodatkowe informacje o Programie AdChoice można znaleźć tutaj.

Użytkownik może wyłączyć dowolne zewnętrzne pliki cookie (np. instalowane przez sieci reklamowe online) w Usługach, przechodząc do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile takie opcje są dostępne.

Na następujących stronach można zapoznać się z informacjami na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie i podobnych technologii, a także uzyskać instrukcje ich blokowania:

Wyłączenie w urządzeniu wszystkich plików cookie spowoduje także usunięcie plików cookie rezygnacji i te ostatnie trzeba będzie ustawić ponownie.

2.2.2 Użytkownicy w EOG

Użytkownicy w EOG mogą także skorzystać z ustawień reklam - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie w celu określenia, czy wyrażają zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii do celów reklamowych.

Czy ten artykuł był pomocny?