Artykuł na 1 min

Zasady dotyczące podróbek, falsyfikatów, replik i nieautoryzowanych kopii

Nie zezwalamy na wystawianie podróbek, falsyfikatów, replik lub nieautoryzowanych kopii na eBay. Takie przedmioty naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich i są niezgodne z tymi zasadami lub Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej.

Jakie są zasady?

Podróbki, falsyfikaty, repliki i nieautoryzowane kopie oryginalnych, objętych ochroną przedmiotów są niedozwolone na eBay.

Możesz wystawić przedmiot na sprzedaż tylko wtedy, gdy masz pewność, że jest oryginalny i zgodny z tymi zasadami. Jeśli rzeczoznawca sprawdził przedmiot i nie mógł potwierdzić jego autentyczności, nie możesz go wystawić na eBay.

Oferty sprzedaży muszą zawierać zdjęcia wyraźnie pokazujące przedmiot pod kilkoma różnymi kątami i ze wszystkimi istotnymi szczegółami. Nie ukrywaj ani nie zamazuj na zdjęciach logo ani żadnych innych części przedmiotu.

Czym są podróbki i falsyfikaty?

Podróbki i falsyfikaty imitują chroniony prawnie oryginalny produkt, udając, że są oryginalnym produktem.

Podróbka i falsyfikat sprawiają fałszywe wrażenie, że są innym produktem. Wrażenie to powstaje zazwyczaj w wyniku nieautoryzowanego użycia chronionej nazwy marki na samym produkcie, na jego opakowaniu lub nawet w tekście powiązanej oferty sprzedaży.

Podróbki i falsyfikaty naruszają zazwyczaj przepisy prawa do znaków towarowych. Mogą również naruszać prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. Podrabianie przedmiotów może również naruszać przepisy prawa konkurencji. Ponadto podróbki i falsyfikaty są niezgodne z Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej.

Podróbki i falsyfikaty są niedozwolone na eBay. Przykłady podróbek i falsyfikatów:

 • Zegarek ze znakiem towarowym, mimo że nie pochodzi od właściciela tego znaku towarowego
 • Perfumy w opakowaniu ze znakiem towarowym, mimo że perfumy lub opakowanie nie pochodzi od właściciela tego znaku towarowego
 • Urządzenie elektroniczne (np. smartfon, słuchawki, ładowarka lub przewód do ładowania) ze znakiem towarowym, mimo że nie pochodzi od właściciela tego znaku towarowego
 • Urządzenie kuchenne, które jest kopią chronionego wzoru, ale nie pochodzi od właściciela tego wzoru
 • Krzesło, które naśladuje wzór mebli chronionych prawem autorskim
 • Program komputerowy reklamowany ze znakiem towarowym, mimo że nie pochodzi od właściciela tego znaku towarowego
 • Koszulka oznaczona marką klubu piłkarskiego używaną bez upoważnienia

Nie wystawiaj na sprzedaż przedmiotu, jeśli nie masz pewności, że jest autentyczny, lub jeśli rzeczoznawca nie był w stanie potwierdzić jego autentyczności.

 

Przydatne łącza

Inne zasady, które mogą być istotne w tym kontekście:

 
Czym są repliki?

Repliki to przedmioty, które imitują chroniony prawnie oryginalny produkt. Repliką jest na przykład przedmiot, który w całości lub w części kopiuje wygląd lub działanie oryginalnego produktu. W przeciwieństwie do podróbek i falsyfikatów repliki niekoniecznie udają oryginalny produkt. Niemniej jednak repliki mogą naruszać prawa osób trzecich i są niedozwolone.

Repliki mogą naruszać prawa do znaku towarowego, prawa autorskie, prawa do wzoru, prawa patentowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. Wspomniane repliki nie są zgodne z Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej. Repliki mogą również naruszać przepisy prawa konkurencji.

Repliki są niedozwolone na eBay. Przykłady replik:

 • Imitacje torebek, zegarków lub butów sportowych, które naśladują chroniony wygląd, nawet jeśli nie ma wzmianki o oryginalnej marce
 • Imitacje sprzętu AGD danej marki, nawet jeśli są oznaczone inną marką
 • Imitacje rzeźby, nawet jeśli rzeźbiarz nie jest wymieniony z nazwiska
 

Przydatne łącza

Inne zasady, które mogą być istotne w tym kontekście:

 
Czym są nieautoryzowane kopie?

Nieautoryzowane kopie to kopie, przedruki lub nagrania prawnie chronionych oryginalnych utworów lub wykonań powstałe bez wymaganej zgody właściciela praw.

W przeciwieństwie do podróbek i falsyfikatów lub replik nieautoryzowane kopie mogły zostać wykonane na podstawie oryginału, na przykład przy użyciu kamery. Bez wymaganej zgody kopia taka jest jednak nieautoryzowana.

Nieautoryzowane kopie z reguły naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne. Mogą również naruszać prawa do wzoru, prawa patentowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. W takich przypadkach nieautoryzowane kopie są niezgodne z Zasadami dotyczącymi własności intelektualnej.

Nieautoryzowane kopie są niedozwolone na eBay. Przykłady nieautoryzowanych kopii:

 • Nieautoryzowane nagrania koncertów, występów na żywo, filmów, programów telewizyjnych lub radiowych
 • Własnoręcznie wykonane kopie filmów, muzyki lub oprogramowania
 • Wydruki zdjęć lub dzieł sztuki, na przykład na koszulkach, kubkach lub plakatach
 • Nieautoryzowane repliki (np. kart kolekcjonerskich lub znaczków)
 • Kopie autografów
 

Przydatne łącza

Inne zasady, które mogą być istotne w tym kontekście:

 

Działania na eBay muszą być zgodne z tymi zasadami, Umową z użytkownikiem eBay i obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzone z poszanowaniem praw osób trzecich. Jeśli działania nie spełniają tych wymagań, możemy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową z użytkownikiem eBay lub możemy być do tego prawnie zobowiązani. Kroki te mogą obejmować na przykład: usunięcie oferty sprzedaży lub innych treści, wysłanie ostrzeżenia, ograniczenie działań lub zawieszenie konta.

Dlaczego wprowadziliśmy te zasady?

Dzięki tym zasadom użytkownicy eBay mają dostęp do autentycznych przedmiotów, które spełniają ich oczekiwania, mogą mieć zaufanie do naszego rynku oraz wiedzą, że nie naruszają przepisów prawa. Zasady te zapobiegają również sprzedaży nielegalnych przedmiotów, zwłaszcza takich, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 

Często zadawane pytania

Jestem właścicielem praw. Jak mogę zgłosić eBay ofertę sprzedaży, która narusza moje prawa?

Utworzyliśmy Program Posiadaczy Praw Własności (ang. VeRO, Verified Rights Owners) — otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie, aby właściciele praw własności intelektualnej mogli zgłaszać oferty sprzedaży lub przedmioty naruszające ich chronione prawa. Takie oferty sprzedaży lub przedmioty są nielegalne i w naszym interesie leży dopilnowanie, aby zostały usunięte z naszego serwisu, ponieważ podważają zaufanie kupujących i narażają na szwank reputację dobrych sprzedawców.

Właściciele praw mogą także skorzystać z funkcji zgłaszania ofert sprzedaży i innych treści. Zalecamy jednak udział w programie VeRO, który jest dostosowany do potrzeb właścicieli praw.

 
Jestem sprzedawcą, a moja oferta sprzedaży została usunięta z powodu niezgodności z tymi zasadami. Co mam zrobić?

Jeśli uważasz, że doszło do pomyłki, masz prawo poprosić o weryfikację danego działania przez eBay. Aby uzyskać informacje na temat opcji działania, zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami w sekcji Zasady dotyczące własności intelektualnej na eBay.

Czy ten artykuł był pomocny?