Artykuł na 2 min

Zasady dotyczące materiałów niebezpiecznych

eBay zwykle nie zezwala na wystawianie materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje rakotwórcze, materiały palne, prekursory materiałów wybuchowych, substancje zubożające warstwę ozonową, trucizny, materiały radioaktywne oraz przedmioty, które zawierają lub uwalniają takie substancje.

Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na przepisy międzynarodowe nie zezwalamy na sprzedaż większości materiałów niebezpiecznych (np. materiałów radioaktywnych, substancji i gazów łatwopalnych oraz substancji toksycznych).

 

Przepisy prawa zasadniczo zakazują sprzedaży produktów niebezpiecznych. Niektóre tego typu produkty można sprzedawać, o ile zostały odpowiednio zapakowane i oznaczone oraz po spełnieniu określonych warunków. Możesz sprzedawać je na eBay, o ile:

 • Wyraźnie opiszesz związane z nimi niebezpieczeństwo
 • Określisz sposób dostawy, który spełnia wymogi prawne i transportowe
 • Wskażesz właściwego przewoźnika, który zgadza się na transport substancji niebezpiecznych

Więcej informacji znajdziesz w Międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Przewoźnicy mogą stosować różne ograniczenia. Na stronach przewoźników (np. Poczty Polskiej - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie) poszukaj informacji o materiałach, które są niedozwolone lub których obrót podlega ograniczeniom, oraz informacji o ich pakowaniu.

Ważne informacje o przepisach w sprawie niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w niniejszych zasadach można znaleźć w Instrukcjach Home Office dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych i trucizn - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Wytyczne

Substancje chemiczne

Dozwolone Dozwolone

 • Informacje o sprzedaży substancji chemicznych
 

Ograniczone Ograniczone

 

Niedozwolone Niedozwolone

 • Przedmioty, które naruszają jakiekolwiek zapisy rozporządzenia CLP - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie (Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin)
 • Przedmioty, które naruszają jakiekolwiek zapisy rozporządzenia REACH - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów)
 • Przykłady zabronionych substancji:

  • Azbest i przedmioty zawierające azbest, np. kolekcjonerskie maski gazowe
  • Barwniki azowe
  • Benzen
  • Biżuteria zawierająca nikiel
  • Dinitrofenol (DNP) w każdej z jego postaci, zarówno bez domieszek, jak i będący aktywnym składnikiem jakiegokolwiek produktu (np. w formie suplementów wspomagających redukcję masy ciała)
  • Farby ołowiowe
  • Przedmioty zawierające rtęć, np. termometry, manometry, barometry i sfigmomanometry (do pomiaru ciśnienia krwi)
  • Wszelkie substancje rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne (kategorii 1 lub 2) w substancjach lub mieszaninach sprzedawanych społeczeństwu
 • Prekursory materiałów wybuchowych, w tym proszek z aluminium, azotan amonu, azotan wapniowo-amonowy, azotan wapnia, nadtlenek wodoru powyżej 12% masy (nadtlenek węgla powyżej 34% masy), azotan magnezu sześciowodny, proszek magnezowy, kwas azotowy, nitrometan, paliwo nitro, chloran potasu, azotan potasu, nadchloran potasu, azydek sodu, chloran sodu, azotan sodu, nadchloran sodu, kwas siarkowy i azotan mocznika
 
Sztuczne ognie i materiały wybuchowe

Ograniczone Ograniczone

 • Modele rakiet bez silników
 • Oderwane etykiety od sztucznych ogni
 • Urządzenia pirotechniczne niezawierające składników wybuchowych (urządzenia sterujące, detonatory lub wyrzutnie)
 

NiedozwoloneNiedozwolone

 • Benzyna
 • Czarny proch
 • Flary (pociskowe lub ostrzegawcze)
 • Fosfor czerwony
 • Kapiszony do pistoletów zabawek
 • Lonty i zapalniki
 • Papier dla magików
 • Pojemniki na gaz zawierające skompresowany acetylen, tlenek węgla, amoniak, chlor, wodór i dwutlenek siarki są również zakazane ze względów bezpieczeństwa. Puste lub częściowo puste pojemniki są również niedozwolone, gdyż mogą zawierać resztki tych gazów
 • Sztuczne ognie, w tym:

  • Bomby Dayglo
  • Bomby dymne
  • Bomby lotnicze
  • Bomby-pułapki
  • Fontanny ogniowe
  • Iskierki
  • Kule dymne
  • Ognie rzymskie
  • Petardy
  • Rakiety
  • Rakiety butelkowe
  • „Rybki"
  • Strzelające gadżety z prochem
  • Strzelające gadżety ze związkami azotu
  • Sztuczne fajerwerki
  • Ścigacze
  • Zbijaki
  • Zestawy sztucznych ogni
  • Zimne ognie
  • Torpedy
 • Termit
 • Zużyte oleje (np. spożywcze lub samochodowe)
 
Gaśnice

Dozwolone Dozwolone

 • Gaśnice niezawierające czterochlorku węgla
 • Informacje o używaniu gaśnic
 • Puste gaśnice lub puste granaty gaśnicze
 

Ograniczone Ograniczone

 • Oferty sprzedaży zabytkowych gaśnic lub granatów gaśniczych muszą zawierać informacje o substancjach, którymi są one wypełnione
 

Niedozwolone Niedozwolone

 • Gaśnice lub granaty gaśnicze (w tym granaty „żarówkowe” i mosiężne z uchwytem w kształcie litery T), które zawierają czterochlorek węgla. Informacje o bezpiecznej utylizacji można uzyskać w jednostce straży pożarnej
 
Freon i inne substancje chłodzące

Sprzedaż substancji chłodzących, w tym chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych (CFC i HCFC) i produktów znanych powszechnie pod nazwą freon, podlega ograniczeniom. Większości takich produktów nie wolno sprzedawać ani używać do konserwacji posiadanego sprzętu. Nie zezwalamy na sprzedaż tego typu materiałów.

Dozwolone Dozwolone

 • Substancje chłodzące wchodzące w skład urządzeń AGD lub pojazdów
 

Niedozwolone Niedozwolone

 • Freony lub substancje określone jako freony
 
Pestycydy

Dozwolone Dozwolone

 • Informacje o wykorzystaniu pestycydów
 

Niedozwolone Niedozwolone

 • Otwarte pojemniki lub opakowania z pestycydami
 • Pestycydy, którymi obrót jest ograniczony, zawieszony lub wstrzymany
 • Pestycydy niezarejestrowane (bez zgody na sprzedaż w danym kraju)
 • Trujące lub toksyczne substancje, których przesyłania zabrania regulamin Poczty Polskiej - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie
 
Materiały radioaktywne

Dozwolone Dozwolone

 • Informacje o testach atomowych lub nuklearnych lub o energii atomowej lub nuklearnej
 • Liczniki Geigera
 • Oznaczenia i znaki ostrzegawcze do materiałów radioaktywnych
 

Ograniczone Ograniczone

 • Próbki naturalnych rud o śladowej radioaktywności
 • Zegary lub celowniki do broni zawierające śladowe ilości materiału radioaktywnego
 

Niedozwolone Niedozwolone

 • Materiały nuklearne
 • Odpady radioaktywne lub materiały skażone
 • Przedmioty opisane w ofercie sprzedaży jako radioaktywne
 • Przedmioty uznawane za problematyczne przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA) - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie i usunięte z eBay na prośbę PAA
 • Pozostałości po wybuchach atomowych lub nuklearnych (np. gorące skały, przedmioty ze stref testowania lub wybuchu oraz trynityt)
 • Rad
 • Tryt w dużych ilościach (niektóre typy świetlików chemicznych i znaków ewakuacyjnych)
 • Uran zubożony
 
Inne materiały niebezpieczne

Ograniczone Ograniczone

 • Niezamontowane poduszki powietrzne wbudowane w obudowie kierownicy lub ruchomych siedzeniach samochodów osobowych lub minibusów. Uwaga! Nie można w tym przypadku wybrać opcji „Wysyłka na cały świat”, ponieważ w niektórych krajach sprzedaż lub transport tych przedmiotów może być niedozwolona
 

Niedozwolone Niedozwolone

 • Niezamontowane poduszki powietrzne niewbudowane w obudowę kierownicy lub ruchomych siedzeniach samochodów osobowych lub minibusów oraz napinacze pasów bezpieczeństwa zintegrowane z systemem bezpieczeństwa poduszki powietrznej
 • Przedmioty, które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia określone przez organy administracji rządowej. Na ich wniosek będziemy usuwać wskazane oferty
 • Przykłady baterii:
  • Baterie alkaliczno-manganowe
  • Baterie rtęciowe (guzikowe, zwykle używane w zabytkowym sprzęcie fotograficznym)
  • Baterie cynkowo-węglowe
  • Baterie i akumulatorki z zawartością rtęci ponad 5 części na milion (ppm), z wyjątkiem baterii guzikowych z zawartością rtęci do 2% na masę
  • Urządzenia zawierające te baterie i akumulatorki z zawartością rtęci ponad 5 części na milion (ppm)
 

Działania na eBay muszą być zgodne z tymi zasadami, Umową z użytkownikiem eBay i obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzone z poszanowaniem praw osób trzecich. Jeśli działania nie spełniają tych wymagań, możemy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową z użytkownikiem eBay lub możemy być do tego prawnie zobowiązani. Kroki te mogą obejmować na przykład: usunięcie oferty sprzedaży lub innych treści, wysłanie ostrzeżenia, ograniczenie działań lub zawieszenie konta.

Dlaczego wprowadziliśmy te zasady

Ze względów bezpieczeństwa i higieny nie zezwalamy na sprzedaż tego typu materiałów. Mamy obowiązek przestrzegać przepisów prawa oraz chcemy, aby nasi użytkownicy przestrzegali wszystkich właściwych zasad określonych przez Pocztę Polską - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Czy ten artykuł był pomocny?