Artykuł na 20 min

Opłaty dla prywatnych sprzedawców

Gdy prowadzisz sprzedaż na eBay, Twoje przedmioty są widoczne dla milionów potencjalnych kupujących na całym świecie. Wystawianie ofert na eBay jest łatwe, bezpieczne i zasadniczo bezpłatne. Otrzymujesz miesięczny limit bezpłatnych ofert sprzedaży. Płacisz tylko w razie sprzedaży przedmiotu oraz za opcje dodatkowe, z których zdecydujesz się skorzystać.

Prowizje od sprzedaży

Gdy sprzedasz przedmiot, pobierzemy jedną prowizję od sprzedaży, a Ty nie musisz martwić się o opłaty za przetwarzanie płatności przez zewnętrzne firmy. Ta opłata jest obliczana jako suma wartości procentowej od łącznej kwoty sprzedaży oraz stałej opłaty za zamówienie. Wysokość zmiennej prowizji od sprzedaży wynosi 11% całkowitej kwoty sprzedaży, jeśli nie przekracza ona 9990 zł lub 11% od kwoty 9990 zł i dodatkowo 2% od reszty całkowitej kwoty sprzedaży powyżej 9990 zł. Stała opłata za zamówienie wynosi 0,25 zł, jeśli całkowita kwota zamówienia jest niższa niż 50 zł, w przeciwnym razie opłata wynosi 1,35 zł.

Łączna kwota sprzedaży obejmuje cenę przedmiotu, wszelkie opłaty za obsługę, wybraną przez kupującego usługę wysyłkową, podatek VAT i inne stosowne opłaty.

Zamówienie oznacza dowolną liczbę przedmiotów kupionych przez tego samego kupującego podczas realizacji transakcji z wykorzystaniem tej samej metody wysyłki.

Jeśli przedmiot nie zostanie sprzedany, zazwyczaj nie płacisz prowizji od sprzedaży. Jeśli jednak podasz swoje dane kontaktowe lub zaproponujesz ich podanie innemu użytkownikowi lub poprosisz kupującego o jego dane kontaktowe w kontekście kupna lub sprzedaży poza eBay, pobierzemy prowizję od sprzedaży za przedstawienie Cię kupującemu. W takim przypadku prowizja od sprzedaży jest obliczana na podstawie wyższej z następujących cen: ceny ustalonej, ceny wywoławczej aukcji z licytacją, ceny Kup teraz, ceny minimalnej lub ceny ustalonej między kupującym a sprzedawcą.

Jeśli musisz zwrócić pieniądze kupującemu lub anulować zamówienie, możesz kwalifikować się do zwrotu opłat zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zwrotów opłat.

Opłaty i wydatki z tytułu sprzedaży na eBay są automatycznie pobierane z Twoich wpływów ze sprzedaży, a pozostała część jest wypłacana na Twoje konto bankowe.

Prowizja od sprzedaży będzie widoczna na Twojej miesięcznej fakturze.

Opłaty za wystawienie

Każdego miesiąca możesz utworzyć maksymalnie 150 ofert sprzedaży bez opłat lub więcej, jeśli masz Sklep eBay. Opłaty za wystawienie będą naliczane tylko wtedy, gdy osiągniesz limit miesięczny i zdecydujesz się wystawić więcej ofert. Każda oferta sprzedaży utworzona po wyczerpaniu bezpłatnej miesięcznej puli kosztuje 1,50 zł. Inne opłaty obowiązują w przypadku ofert sprzedaży utworzonych w kategorii Motoryzacja Zapoznaj się z sekcją Opłaty za Małe sklepy eBay poniżej, aby uzyskać informacje o limitach bezpłatnych ofert sprzedaży i opłatach za wystawienie dla subskrybentów Małych sklepów eBay.

Opłaty za wystawienie są naliczane tylko raz przy utworzeniu oferty, chyba że skorzystasz z opcji ręcznego wystawiania przedmiotu ponownie. Aukcje z licytacją, które są automatycznie wystawiane ponownie z użyciem funkcji automatycznego wznawiania ofert, a także comiesięczne odnowienia ofert ważnych do odwołania, nie podlegają dodatkowym opłatom za wystawienie i nie wliczają się do miesięcznego limitu bezpłatnych ofert sprzedaży.

Obowiązują pewne ograniczenia dotyczące sprzedaży i mogą one uniemożliwiać wykorzystanie całego miesięcznego limitu bezpłatnych ofert sprzedaży.

Opłaty za opcje dodatkowe

Dołączenie opcji dodatkowych ofert to świetny sposób, aby je wyróżnić i przyciągnąć więcej kupujących. Niektóre funkcje są bezpłatne, na przykład dołączenie maksymalnie 24 zdjęć, a inne, jak dodanie nazwy pomocniczej, wymagają dodatkowej opłaty.

Pobierzemy opłaty za opcje dodatkowe oferty sprzedaży bez względu na to, czy przedmiot zostanie sprzedany, i tylko raz, gdy oferta zostanie utworzona, lub jeśli postanowisz wystawić przedmiot ponownie ręcznie.

Opcja dodatkowa

Opis

Opłata za opcję dodatkową oferty sprzedaży

Maksymalnie 24 zdjęć

Przyciągnij uwagę kupującego, dodając do 24 zdjęć do oferty sprzedaży

Bezpłatnie

Dodanie ceny Kup teraz do aukcji z licytacją

Daj kupującym możliwość zakupu za określoną cenę przed zakończeniem aukcji z licytacją. Cena Kup teraz umożliwia szybką sprzedaż za satysfakcjonującą Cię kwotę

Bezpłatnie

Pogrubiona nazwa

Wyróżnij swoją ofertę sprzedaży pogrubieniem nazwy w wynikach wyszukiwania

Bezpłatnie

Nazwa pomocnicza

Wyróżnij swój przedmiot spośród innych za pomocą dodatkowego wiersza tekstu wyświetlanego pod nazwą oferty w wynikach wyszukiwania

2,20 zł

Dodaj drugą kategorię

Zwiększ widoczność przedmiotu, wystawiając ofertę sprzedaży w dwóch kategoriach

1,50 zł

Oferta zaplanowana

Utwórz ofertę sprzedaży teraz i ustaw jej aktywację w wybranym czasie

Bezpłatnie

Uwaga: nie wszystkie opcje dodatkowe są dostępne w każdym narzędziu do wystawiania ofert sprzedaży i nie wszystkie opcje dodatkowe mogą być wyświetlane we wszystkich naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach.

Opłaty za Małe sklepy eBay

Jeśli regularnie wystawiasz dużą liczbę przedmiotów, Sklep eBay pozwoli Ci dużo zaoszczędzić. Więcej informacji na temat opłat i bezpłatnych ofert sprzedaży po rozpoczęciu subskrypcji Małego sklepu można znaleźć w tabeli poniżej. Obowiązują opłaty za opcje dodatkowe zgodnie z poniższą tabelą.

Opłaty za Mały sklep eBay

Miesięczna opłata subskrypcyjna

89 zł

Prowizja od sprzedaży

Opisana w sekcji o prowizji od sprzedaży, znajdującej się powyżej

Bezpłatne oferty sprzedaży co miesiąc (aukcje z licytacją lub cena ustalona)

250

Opłata za ofertę sprzedaży po wykorzystaniu limitu bezpłatnych ofert

Aukcja z licytacją: 1,50 zł

Cena ustalona: 0,60 zł

W subskrypcję Małego sklepu jest także wliczony dostęp do Menedżera sprzedaży i Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Opłata za transakcję zagraniczną

Jeśli Twój zarejestrowany adres znajduje się w Polsce, pobierzemy opłatę za transakcję zagraniczną, jeśli adres dostawy przedmiotu (podany przez kupującego podczas realizacji transakcji) jest poza strefą euro i Szwecją, według poniższego zestawienia.

Ta opłata jest obliczana na podstawie łącznej kwoty sprzedaży i jest automatycznie pobierana z Twoich wpływów ze sprzedaży.

Strefa euro i Szwecja

  • Europa* (z wyłączeniem strefy euro, Szwecji i Wielkiej Brytanii)
  • Stany Zjednoczone i Kanada

Wielka Brytania

Pozostałe kraje

Bezpłatnie 1,97% 1,48% 4,06%

* Europa: Albania, Andora, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Gruzja, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Serbia, Svalbard i Jan Mayen, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wyspy Owcze

Jeśli zarejestrowany przez Ciebie adres znajduje się poza granicami Polski, zapoznaj się z informacjami o opłatach za transakcje zagraniczne zamieszczonymi na stronie z opłatami dla Twojego kraju zamieszkania.

Wszystkie opłaty widoczne na tej stronie zawierają podatek VAT obowiązujący w Polsce. Sprzedawców niezamieszkałych w Polsce mogą obowiązywać inne stawki podatku VAT.

Opłata za przeliczenie waluty sprzedawcy

Ta opłata jest pobierana przez eBay S.à r.l. w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług płatności.

Gdy tworzysz oferty sprzedaży lub sprzedajesz przedmioty w serwisie eBay z walutą wystawiania oferty inną niż Twoja waluta wypłat (w tym oferty sprzedaży na eBay.pl), możemy przeliczać Twoje środki na inną walutę, aby pobierać należne nam kwoty lub wypłacać środki należne Tobie.

Na przykład, jeśli zarejestrowany przez Ciebie adres znajduje się w Polsce i utworzysz ofertę sprzedaży na eBay.com, w przypadku której obowiązują opłaty (np. opłaty za wystawienie i/lub opcje dodatkowe), aby je pobrać, przeliczymy środki z EUR na USD na podstawie kursu wymiany walut dla transakcji obowiązującego w momencie wystawienia oferty sprzedaży. Gdy przedmiot zostanie sprzedany na eBay.com, obliczymy kwotę wypłaty, przeliczając kwotę wpływów ze sprzedaży z USD na EUR według kursu wymiany walut dla transakcji obowiązującego w momencie sprzedaży.

Jeśli przeliczymy Twoje środki, wykorzystamy kurs wymiany walut dla transakcji ustalony przez nas dla danej waluty. Kurs wymiany walut dla transakcji na eBay składa się z podstawowego kursu wymiany walut zwiększonego o opłatę za przeliczenie. Opłata za przeliczenie to pobierana przez nas stała wartość procentowa zastosowana do podstawowego kursu wymiany walut. Podstawowy kurs wymiany walut odzwierciedla kursy hurtowego rynku wymiany walut obowiązujące w przypadku danej pary walutowej w dniu przeliczenia lub poprzedniego dnia roboczego. Jeśli kursy wymiany walut są ustalane przepisami prawa lub regulacjami, podstawowy kurs wymiany walut odzwierciedla urzędowe referencyjne kursy wymiany walut.

Jeśli zarejestrowany przez Ciebie adres znajduje się w Polsce, zastosujemy i pobierzemy opłatę za przeliczenie waluty sprzedawcy w wysokości 3%. Jeśli zarejestrowany przez Ciebie adres znajduje się poza granicami Polski, zapoznaj się z informacjami o opłatach za przeliczenie waluty sprzedawcy zamieszczonymi na stronie z opłatami dla danego kraju zamieszkania.

Inne warunki

Zawsze chcemy mieć pewność, że nasze opłaty są jasne, dlatego poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji:

  • Jeśli zakończysz aukcję z licytacją przed czasem, możemy naliczyć opłaty
  • Opłaty za wystawienie i za opcje dodatkowe każdej utworzonej oferty sprzedaży są naliczane w chwili wystawienia lub ponownego ręcznego wystawienia przedmiotu i nie podlegają zwrotowi. Opłaty są naliczane na podstawie warunków obowiązujących w momencie utworzenia i odnowienia aukcji. W przypadku wystawienia przedmiotu w kilku kategoriach naliczymy opłaty za wystawienie i za opcje dodatkowe aukcji we wszystkich wybranych kategoriach
  • Opłaty na tej stronie dotyczą ofert sprzedaży na eBay.pl. Jeśli wystawiasz przedmiot w innym serwisie eBay (np. eBay.com lub eBay.fr), mogą obowiązywać inne opłaty
  • Jeśli na Twoim koncie wystąpi zadłużenie lub nie będziemy mogli pobrać opłat z Twojej formy płatności, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług
  • Pobranie opłaty od sprzedawcy nie jest równoznaczne z przyznaniem wyłącznych praw do stron internetowych eBay w serwisie eBay. Możemy, wedle własnego uznania i bez zgody lub płatności na rzecz sprzedawców, wyświetlać reklamy osób trzecich (w tym linki i odnośniki do nich) oraz oferty sprzedaży innych sprzedawców na dowolnej stronie eBay

Linki do naszych stron z opłatami w zagranicznych serwisach: Australia - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładceAustria - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Belgia - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Francja - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Hiszpania - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Holandia - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Irlandia - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Kanada - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Niemcy - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Region Wielkich Chin - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładceStany Zjednoczone - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Szwajcaria - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Wielka Brytania - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Włochy - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce | Pozostałe kraje - otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce

Możesz utworzyć ofertę sprzedaży na eBay bezpłatnie. Pobierzemy jedynie opłatę za opcje dodatkowe oraz prowizję od sprzedaży, gdy przedmiot zostanie sprzedany.

Czy ten artykuł był pomocny?

Pokrewne tematy pomocy