Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie („Oświadczenie o plikach cookie”)

Opcje Użytkownika w skrócie:

Wszyscy użytkownicy: Ustawienia wykorzystywania macierzystych plików cookie (i podobnych technologii) do celów marketingowych można zmieniać na stronie AdChoice – Ustawienia reklam na eBay.

Użytkownicy w EOG: Użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą także określić, czy zgadzają się na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii do celów marketingowych w ustawieniach reklam.

Oświadczenie o plikach cookie zawiera wszystkie odpowiednie informacje o wykorzystywaniu plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii w serwisach, aplikacjach, usługach, produktach i narzędziach eBay (zwanych dalej Usługami) oraz opcji Użytkownika w odniesieniu do tych plików. Oświadczenie o plikach cookie należy przeczytać łącznie z naszym Oświadczeniem o prywatności oraz informacjami o plikach cookie i podobnych technologiach zawartych w Oświadczeniu o prywatności. Niniejsze Oświadczenie o plikach cookie obowiązuje bez względu na sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Usług, w tym za pośrednictwem urządzeń i aplikacji mobilnych.

Niniejsze Oświadczenie o plikach cookie obowiązuje od 22.07.2020. Zobacz poprzednią wersję Oświadczenia o plikach cookie.

1. Informacje o technologiach wykorzystywanych przez eBay

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay oraz upoważnieni dostawcy zewnętrzni stosują pliki cookie i podobne technologie. eBay wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, których nie zapisuje w urządzeniu Użytkownika lub które pozostają zapisane w urządzeniu tylko przez czas, kiedy przeglądarka jest aktywna (np. pliki cookie sesji). Ponadto eBay korzysta z plików cookie i podobnych technologii, które są zapisywane w urządzeniach Użytkownika przez dłuższy czas (np. trwałe pliki cookie). Jeśli tylko jest to możliwe, eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii. Niepowtarzalny identyfikator (ID) zapewnia, że tylko eBay i upoważnieni dostawcy zewnętrzni mają dostęp do danych gromadzonych przy użyciu plików cookie i podobnych technologii.

Pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane przez eBay spełniają różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.

 • Pomagają udoskonalać i rozszerzać Usługi (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).

 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach).

 • Umożliwiają prezentowanie lepiej dopasowanych reklam.

 

 
 
 

1.1.1 Pliki cookie

Cookie to małe pliki tekstowe (z reguły składające się z liter i cyfr), zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, gdy Użytkownik korzysta z Usług eBay, w szczególności odwiedzając serwisy eBay lub otwierając wiadomości. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie określonego urządzenia lub przeglądarki. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji wygasają wraz z końcem sesji (np. po zamknięciu okna przeglądarki) i umożliwiają podmiotom z nich korzystającym śledzenie aktywności Użytkownika podczas danej sesji.

 • Trwałe pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu między sesjami i umożliwiają np. śledzenie ustawień Użytkownika lub aktywności w różnych serwisach.

 • Macierzyste pliki cookie są instalowane przez dostawcę usługi, z której Użytkownik korzysta (np. właściciel odwiedzanej witryny).

 • Zewnętrzne pliki cookie są instalowane przez dostawcę innego niż dostawca usług online, z których Użytkownik korzysta (np. właściciel witryny innej niż odwiedzana przez Użytkownika).

1.1.2 Pliki web beacon

Pliki web beacon (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIFy”) to małe obrazy graficzne używane w połączeniu ze świadczeniem usług; z reguły działają w połączeniu z plikami cookie w celu śledzenia korzystania z usługi online przez jej użytkowników. Na przykład, kiedy eBay wysyła do Użytkownika wiadomości e-mail, pliki web beacon umożliwiają monitorowanie, czy Użytkownik otworzył wiadomość i kliknął zawarte w niej łącza. Służy to do badania skuteczności kampanii reklamowych i udoskonalania funkcji.

1.1.3 Podobne technologie

Podobne technologie umożliwiają monitorowanie zachowań Użytkownika. Do monitorowania zachowań w Internecie mogą służyć obiekty lokalnie udostępniane, pamięć lokalna, np. pliki flash cookie, pliki cookie HTML 5 i inne metody stosowane w aplikacjach sieciowych, które przechowują informacje w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika. Ponadto istnieją inne technologie funkcjonujące poza pamięcią lokalną urządzenia końcowego, które wykorzystują informacje dotyczące funkcji przeglądarki. W takim przypadku tworzony jest niepowtarzalny identyfikator systemu Użytkownika.

Technologie te mogą być wykorzystywane we wszystkich przeglądarkach Użytkownika i w niektórych przypadkach nie zarządzają nimi całkowicie ustawienia przeglądarki; mogą nimi zarządzać aplikacje zainstalowane na urządzeniu. Czasami eBay używa zamiennie tymczasowych plików cookie i podobnych technologii.

 

Niektóre z Usług mogą być świadczone wyłącznie z wykorzystaniem plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii. Co do zasady technologie te umożliwiają śledzenie zachowań Użytkownika i identyfikowanie Użytkownika, w tym na różnych urządzeniach. Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez eBay z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności.

Pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie wykorzystywane w Usługach spełniają następujące funkcje:

1.2.1 Technologie niezbędne z powodów operacyjnych

eBay wykorzystuje pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie niezbędne do świadczenia Usług. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do serwisów, usług, aplikacji i narzędzi eBay; konieczne do monitorowania wydajności serwisu, rozpoznawania nietypowych zachowań w serwisach, zapobiegania oszukańczym działaniom i poprawy bezpieczeństwa; umożliwiające korzystanie z funkcji takich jak koszyki zakupów, zapisane wyszukiwania i podobne.

1.2.2 Technologie związane z wydajnością

eBay wykorzystuje pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie do oceny funkcjonowania Usług. Służy to m.in. do badania, jak użytkownicy korzystają z Usług, narzędzi do komunikacji, jak są otwierane łącza i strony. eBay może wykorzystywać te informacje do udoskonalania Usług.

1.2.3 Technologie związane z funkcjami

eBay może używać plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii, które umożliwiają eBay oferowanie rozszerzonej funkcjonalności użytkownikom korzystającym z Usług. Technologie te mogą m.in. identyfikować Użytkownika podczas rejestracji w Usługach, zapisywać ustawienia Użytkownika, wyświetlane przez niego treści. eBay wykorzystuje te informacje do optymalizacji wyświetlania treści w Usługach i usprawniania Usług (np. poprzez funkcję „Nie wylogowuj mnie”).

1.2.4 Technologie związane z reklamą i targetowaniem

eBay używa plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii do dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika, w tym reklam, w ramach Usług lub w usługach online osób trzecich (retargetowanie, remarketing). Obejmuje to wykorzystywanie technologii do oceny trafności reklam i treści względem potrzeb Użytkownika, które reklamy zostały wyświetlone Użytkownikowi, jak często były wyświetlane, kiedy i gdzie były wyświetlane i, czy Użytkownik podjął działanie, np. kliknął reklamę i kupił przedmiot. W tym celu eBay łączy dane z wcześniej uzyskanymi informacjami o zainteresowaniach Użytkownika.

eBay gromadzi m.in dane o urządzeniu (np. typ i wersja systemu operacyjnego) w celu ujednolicenia usług na wszystkich urządzeniach Użytkownika. Więcej informacji o danych osobowych gromadzonych przez eBay za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności.

 

W odniesieniu do wykorzystywania plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii eBay współpracuje z upoważnionymi dostawcami usług. Obejmuje to m.in. reklamy internetowe i wymianę reklam, co umożliwia prezentowanie treści reklamowych.

Upoważnieni dostawcy usług mogą umieszczać pliki web beacon i podobne technologie w usługach online eBay oraz instalować pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami prawa właściwego. W tym kontekście monitorowane będą dane służące identyfikacji urządzenia Użytkownika, np. adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy (GAID – Google Advertising ID).

Dzięki temu dostawcy usług pomagają spółce eBay w dostarczaniu treści i lepiej dopasowanych reklam, a także w tworzeniu zanonimizowanych statystyk i analiz, w tym dotyczących konwersji. Przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych dostawców usług podlega przepisom o ochronie danych oraz umowom o poufności. Aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych przez dostawców usług, należy przeczytać oświadczenie o prywatności odpowiedniego dostawcy.

eBay współpracuje z takimi dostawcami usług, jak Facebook i Google:

 • Facebook: możemy przekazywać informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych usług, w tym dodatkowe dane osobowe o użytkowniku (opisane szczegółowo w ustawieniach reklam), za pośrednictwem Piksela Facebooka oraz poprzez wysyłanie danych bezpośrednio do Facebooka z naszych serwerów. „Facebook” oznacza spółkę Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (w przypadku użytkowników z EOG) lub spółkę Facebook Inc. z siedzibą pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone (w przypadku wszystkich pozostałych użytkowników).

  Przekazywanie tych danych umożliwia nam prezentowanie spersonalizowanych reklam na platformach Facebooka, mierzenie ich skuteczności oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Konkretne cele przetwarzania danych i objaśnienia powiązanych z nimi zobowiązań w zakresie zachowania prywatności zostały opisane w Regulaminie korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka - opens in new window or tab („Regulamin Facebooka”). Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku użytkowników z EOG: w zakresie, w jakim ponosimy wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkownika (w tym za przesyłanie tych danych do Facebooka) zgodnie z Regulaminem Facebooka (tj. kiedy Facebook świadczy dla nas usługi porównawcze, pomiarowe i analityczne), Facebook działa wyłącznie w naszym imieniu na podstawie obowiązującej umowy o przetwarzaniu danych (tzw. Regulaminu przetwarzania danych - opens in new window or tab oraz Załącznika Facebooka dotyczącego transferu danych UE - opens in new window or tab). Niemniej, jeśli eBay w porozumieniu z Facebookiem przejmie współodpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych użytkownika i przekazywanie ich Facebookowi (tj. w szczególności za przetwarzanie danych dotyczących korzystania przez użytkownika z naszych usług w celu targetowania, udoskonalania naszych reklam i pomiaru ich skuteczności), Facebook będzie następnie przetwarzać te dane jako niezależny podmiot odpowiedzialny i przyjmie na siebie wyłączną odpowiedzialność.

  Zawarliśmy z Facebookiem Porozumienie o wspólnej odpowiedzialności - opens in new window or tab w celu określenia obustronnych zobowiązań w zakresie stosowania środków ochrony danych w odniesieniu do ich wspólnego przetwarzania. Zgodnie z tym porozumieniem, Facebook ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie praw osób, których dotyczą dane osobowe przechowywane przez Facebooka na mocy wzajemnego porozumienia. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie powyższych informacji osobom, których dotyczą przedmiotowe dane.

  Het Zasady dotyczące danych Facebooka - opens in new window or tab zawierają dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebooka, w tym o podstawach prawnych działalności Facebooka, jak również informacje o możliwości korzystania przez osoby, których dotyczą dane osobowe, z praw przysługujących im w stosunku do Facebooka.

 • Google: możemy przekazywać Google informacje o korzystaniu z naszych usług, w tym dodatkowe dane osobowe o użytkowniku (opisane szczegółowo w ustawieniach reklam). „Google” oznacza spółkę Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (w przypadku użytkowników z EOG) lub spółkę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (w przypadku wszystkich pozostałych użytkowników).

  Przekazywanie danych pozwala nam wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy w naszych ofertach sprzedaży online, jak również w ofertach sprzedaży osób trzecich za pośrednictwem produktów reklamowych i platform marketingowych Google (produktów reklamowych Google, takich jak Google Ad Manager, Google Ads) oraz mierzenie ich skuteczności, wybieranie i dostarczanie treści, dostarczanie raportów na temat tych treści oraz uzyskiwanie wglądu w grupy docelowe i rozwój produktów. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Google - opens in new window or tab. Objaśnienia zobowiązań dotyczących zachowania prywatności danych zostały opisane w dokumencie Zasady ochrony danych Google Ads: Informacje o usłudze.

Za wyjątkiem używania tych technologii przez dostawców usług i inne upoważnione osoby trzecie eBay nie zezwala, aby jakiekolwiek treści osób trzecich (takie jak oferty sprzedaży, komunikacja między użytkownikami, ogłoszenia, komentarze, recenzje itd.) zawierały lub wykorzystywały pliki cookie, pliki web beacon, pamięć lokalną lub podobne technologie w celu śledzenia lub gromadzenia danych osobowych użytkowników na potrzeby własne. W razie podejrzeń, że oferta lub treści osób trzecich w ramach Usług gromadzą dane osobowe lub mogą wykorzystywać technologie do śledzenia, prosimy o kontakt pod adresem spam@eBay.com.

Użytkownicy w EOG mogą zapoznać się z informacjami o innych dostawcach usług i ich oświadczeniem o prywatności w ustawieniach reklam.

 

Używamy narzędzia analitycznego Google Analytics, należącego do spółek Google LLC i Google Ireland Ltd. („Google”), aby stale poprawiać jakość naszych Usług. W tym celu korzystamy z trybu Universal Analytics. Umożliwia on przypisanie danych, sesji i interakcji pomiędzy wieloma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie aktywności Użytkownika w wielu urządzeniach. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane w urządzeniu użytkownika, które umożliwiają śledzenie korzystania przez Użytkownika z Usług. Dane gromadzone przez pliki cookie w odniesieniu do korzystania z Usług (w tym adres IP Użytkownika) są z reguły przekazywane na serwer Google znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane (zobacz informacje dodatkowe dla użytkowników z EOG znajdujące się poniżej).

Google przetwarza te dane w imieniu i z upoważnienia spółki eBay w celu przygotowania statystyk i raportów dotyczących korzystania z Usług, a także do świadczenia spółce eBay kolejnych usług związanych z korzystaniem z Usług. Adres IP Użytkownika przekazywany w kontekście usług Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google.

Dane zgromadzone przy użyciu narzędzia Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych przez pliki cookie usługi Google Analytics. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji w naszych Usługach.

Ponadto Użytkownik może nie zezwolić na gromadzenie przez pliki cookie narzędzia Google Analytics danych odnoszących się do korzystania z Usług (w tym adresu IP), a także na przetwarzanie tych danych przez Google, instalując następującą wtyczkę do przeglądarki.

Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć w warunkach korzystania z usług i polityce prywatności Google.

Dodatkowe informacje dla użytkowników w EOG:

Funkcja Google Analytics została rozszerzona w naszym serwisie za pomocą kodu „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). Oznacza to, że zanim adres IP Użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych, najpierw trafia na serwer Google w UE (lub kraju należącym do EOG), gdzie następuje jego skrócenie, tak aby nie można było powiązać go z żadną osobą. Dopiero po zanonimizowaniu adresu IP jego skrócona forma zostanie przesłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisana.

 

Do świadczenia Usług eBay wykorzystuje również Google Signals. Jest to funkcja dodatkowa Google Analytics, która umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na różnych urządzeniach. Oznacza to, że jeśli urządzenie Użytkownika połączone z Internetem jest powiązane z kontem Google, Google może generować raporty dotyczące wzorców użytkowania (szczególnie w odniesieniu do ruchu na różnych urządzeniach), nawet jeżeli Użytkownik zmieni urządzenie. W przypadku włączenia na koncie Google opcji „spersonalizowane reklamy” Google będzie przetwarzać dane do tego celu. eBay nie przetwarza danych osobowych do tego celu; korzystamy wyłącznie ze statystyk sporządzanych na podstawie Google Signals.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć używanie Google Signals. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą blokadę Google Analytics (zobacz wyżej część Google Analytics). Zablokuje to gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Użytkownika z Usług (dotyczy także adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google. Ponadto można wyłączyć opcję spersonalizowanych reklam na koncie Google. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Użytkownicy w EOG:
Użytkownik może skorzystać z opcji ustawieniach reklam („Reklamy Google”), aby zezwolić na używanie Google Signals, bądź je zablokować. eBay używa Google Signals wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.

 

Podczas świadczenia Usług eBay korzysta z Google reCAPTCHA („reCAPTCHA”). reCAPTCHA to technologia służąca do sprawdzania interakcji generowanych poprzez automatyczny dostęp i ich blokowania, np. tzw. botów (programów komputerowych, które automatycznie i niezależnie wykonują zadania). reCAPTCHA służy w szczególności do sprawdzania, czy otrzymane dane dotyczące Usług (np. formularz kontaktowy) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika na podstawie różnych cech. Analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy Użytkownik połączy się z usługą online, np. wyświetli witrynę internetową. Na potrzeby tych analiz reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania odwiedzin w usłudze online lub ruchy myszą wykonywane przez Użytkownika). Dane gromadzone podczas tej analizy są przekazywane Google. Analizy reCAPTCHA są w całości przeprowadzane w tle.

Szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA znajdują się tutaj oraz w Polityce prywatności Google.

 

eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby nie dopuszczać do nieupoważnionego dostępu do danych gromadzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii. eBay zabezpiecza swoje pliki cookie i podobne technologie, aby zapewnić, że tylko eBay i upoważnieni dostawcy usług mają do nich dostęp. W tym celu eBay przypisuje do tych technologii niepowtarzalny identyfikator, który uniemożliwia ich wykorzystywanie przez osoby niepowołane.

2. Możliwość wyboru

Użytkownik ma prawo zdecydować, w jakim zakresie eBay może wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie w ramach świadczenia Usług. Możliwości wyboru zależą od celów, do jakich są wykorzystywane poszczególne rozwiązania.

W odniesieniu do wykorzystywania technologii związanych z reklamą lub personalizacją Użytkownikowi przysługują następujące możliwości:

Wszyscy użytkownicy: Ustawienia wykorzystywania macierzystych plików cookie (i podobnych technologii) do celów marketingowych można zmieniać na stronie AdChoice – Ustawienia reklam na eBay.

Użytkownicy w EOG: Użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą także określić, czy zgadzają się na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii do celów marketingowych w ustawieniach reklam.

 

 
 
 

Aby zablokować używanie jakichkolwiek plików cookie (w tym koniecznych ze względów operacyjnych, związanych z wydajnością lub funkcjonalnością) przez eBay do świadczenia Usług, należy przejść do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile taka funkcja jest dostępna w przeglądarce lub urządzeniu. Należy osobno skonfigurować ustawienia w każdej z używanych przeglądarek.

Uwaga: wyłączenie plików cookie i podobnych technologii może uniemożliwić korzystanie z określonych usług eBay (np. funkcji „nie wylogowuj mnie”). Może być konieczne częstsze wpisywanie hasła podczas sesji przeglądarki.

 

Oprócz tego Użytkownik może określić, czy eBay lub osoby trzecie mają prawo używania plików cookie i podobnych technologii do prezentowania spersonalizowanych reklam. W EOG wyświetlanie spersonalizowanych reklam może odbywać się wyłącznie za zgodą Użytkownika, a zgodę można w każdej chwili wycofać.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie (i podobnych technologii) w celu prezentowania przez eBay spersonalizowanych reklam, nie oznacza to, że wyświetlanie reklam zostanie w ogóle zablokowane. Oznacza to tylko tyle, że reklamy nie będą dostosowywane do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie, plików web beacon lub podobnych technologii. W związku z tym Użytkownik nie będzie w przyszłości otrzymywać spersonalizowanych reklam, ale jego dane mogą być nadal gromadzone zgodnie z postanowieniami opisanymi w naszym Oświadczeniu o prywatności.

2.2.1 Wszyscy użytkownicy

W sekcji AdChoice – Ustawienia reklam na eBay, Użytkownik może określić, czy zgadza się na wykorzystanie macierzystych reklamowych plików cookie (i podobnych technologii). Można także przejść bezpośrednio do ustawień AdChoice, klikając łącze w reklamie lub stopce serwisu eBay. Dodatkowe informacje o Programie AdChoice można znaleźć tutaj.

Użytkownik może wyłączyć dowolne zewnętrzne pliki cookie (np. instalowane przez sieci reklamowe online) w Usługach, przechodząc do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile takie opcje są dostępne.

Na następujących stronach można zapoznać się z informacjami na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie i podobnych technologii, a także uzyskać instrukcje ich blokowania:

Wyłączenie w urządzeniu wszystkich plików cookie spowoduje także usunięcie plików cookie rezygnacji i te ostatnie trzeba będzie ustawić ponownie.

2.2.2 Użytkownicy w EOG

Użytkownicy w EOG mogą także skorzystać z ustawień reklam w celu określenia, czy wyrażają zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii do celów reklamowych.

Poprzednia wersja Oświadczenia o plikach cookie

1. Informacje o technologiach wykorzystywanych przez eBay

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay oraz upoważnieni dostawcy zewnętrzni stosują pliki cookie i podobne technologie. eBay wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, których nie zapisuje w urządzeniu Użytkownika lub które pozostają zapisane w urządzeniu tylko przez czas, kiedy przeglądarka jest aktywna (np. pliki cookie sesji). Ponadto eBay korzysta z plików cookie i podobnych technologii, które są zapisywane w urządzeniach Użytkownika przez dłuższy czas (np. trwałe pliki cookie). Jeśli tylko jest to możliwe, eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii. Niepowtarzalny identyfikator (ID) zapewnia, że tylko eBay i upoważnieni dostawcy zewnętrzni mają dostęp do danych gromadzonych przy użyciu plików cookie i podobnych technologii.

Pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane przez eBay spełniają różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.

 • Pomagają udoskonalać i rozszerzać Usługi (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).

 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach).

 • Umożliwiają prezentowanie lepiej dopasowanych reklam.

 

 
 
 

1.1.1 Pliki cookie

Cookie to małe pliki tekstowe (z reguły składające się z liter i cyfr), zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, gdy Użytkownik korzysta z Usług eBay, w szczególności odwiedzając serwisy eBay lub otwierając wiadomości. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie określonego urządzenia lub przeglądarki. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji wygasają wraz z końcem sesji (np. po zamknięciu okna przeglądarki) i umożliwiają podmiotom z nich korzystającym śledzenie aktywności Użytkownika podczas danej sesji.

 • Trwałe pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu między sesjami i umożliwiają np. śledzenie ustawień Użytkownika lub aktywności w różnych serwisach.

 • Macierzyste pliki cookie są instalowane przez dostawcę usługi, z której Użytkownik korzysta (np. właściciel odwiedzanej witryny).

 • Zewnętrzne pliki cookie są instalowane przez dostawcę innego niż dostawca usług online, z których Użytkownik korzysta (np. właściciel witryny innej niż odwiedzana przez Użytkownika).

1.1.2 Pliki web beacon

Pliki web beacon (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIFy”) to małe obrazy graficzne używane w połączeniu ze świadczeniem usług; z reguły działają w połączeniu z plikami cookie w celu śledzenia korzystania z usługi online przez jej użytkowników. Na przykład, kiedy eBay wysyła do Użytkownika wiadomości e-mail, pliki web beacon umożliwiają monitorowanie, czy Użytkownik otworzył wiadomość i kliknął zawarte w niej łącza. Służy to do badania skuteczności kampanii reklamowych i udoskonalania funkcji.

1.1.3 Podobne technologie

Podobne technologie umożliwiają monitorowanie zachowań Użytkownika. Do monitorowania zachowań w Internecie mogą służyć obiekty lokalnie udostępniane, pamięć lokalna, np. pliki flash cookie, pliki cookie HTML 5 i inne metody stosowane w aplikacjach sieciowych, które przechowują informacje w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika. Ponadto istnieją inne technologie funkcjonujące poza pamięcią lokalną urządzenia końcowego, które wykorzystują informacje dotyczące funkcji przeglądarki. W takim przypadku tworzony jest niepowtarzalny identyfikator systemu Użytkownika.

Technologie te mogą być wykorzystywane we wszystkich przeglądarkach Użytkownika i w niektórych przypadkach nie zarządzają nimi całkowicie ustawienia przeglądarki; mogą nimi zarządzać aplikacje zainstalowane na urządzeniu. Czasami eBay używa zamiennie tymczasowych plików cookie i podobnych technologii.

 

Niektóre z Usług mogą być świadczone wyłącznie z wykorzystaniem plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii. Co do zasady technologie te umożliwiają śledzenie zachowań Użytkownika i identyfikowanie Użytkownika, w tym na różnych urządzeniach. Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez eBay z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności.

Pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie wykorzystywane w Usługach spełniają następujące funkcje:

1.2.1 Technologie niezbędne z powodów operacyjnych

eBay wykorzystuje pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie niezbędne do świadczenia Usług. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do serwisów, usług, aplikacji i narzędzi eBay; konieczne do monitorowania wydajności serwisu, rozpoznawania nietypowych zachowań w serwisach, zapobiegania oszukańczym działaniom i poprawy bezpieczeństwa; umożliwiające korzystanie z funkcji takich jak koszyki zakupów, zapisane wyszukiwania i podobne.

1.2.2 Technologie związane z wydajnością

eBay wykorzystuje pliki cookie, pliki web beacon i podobne technologie do oceny funkcjonowania Usług. Służy to m.in. do badania, jak użytkownicy korzystają z Usług, narzędzi do komunikacji, jak są otwierane łącza i strony. eBay może wykorzystywać te informacje do udoskonalania Usług.

1.2.3 Technologie związane z funkcjami

eBay może używać plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii, które umożliwiają eBay oferowanie rozszerzonej funkcjonalności użytkownikom korzystającym z Usług. Technologie te mogą m.in. identyfikować Użytkownika podczas rejestracji w Usługach, zapisywać ustawienia Użytkownika, wyświetlane przez niego treści. eBay wykorzystuje te informacje do optymalizacji wyświetlania treści w Usługach i usprawniania Usług (np. poprzez funkcję „Nie wylogowuj mnie”).

1.2.4 Technologie związane z reklamą i targetowaniem

eBay używa plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii do dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika, w tym reklam, w ramach Usług lub w usługach online osób trzecich (retargetowanie, remarketing). Obejmuje to wykorzystywanie technologii do oceny trafności reklam i treści względem potrzeb Użytkownika, które reklamy zostały wyświetlone Użytkownikowi, jak często były wyświetlane, kiedy i gdzie były wyświetlane i, czy Użytkownik podjął działanie, np. kliknął reklamę i kupił przedmiot. W tym celu eBay łączy dane z wcześniej uzyskanymi informacjami o zainteresowaniach Użytkownika.

eBay gromadzi m.in dane o urządzeniu (np. typ i wersja systemu operacyjnego) w celu ujednolicenia usług na wszystkich urządzeniach Użytkownika. Więcej informacji o danych osobowych gromadzonych przez eBay za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności.

 

W odniesieniu do wykorzystywania plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii eBay współpracuje z upoważnionymi dostawcami usług. Obejmuje to m.in. reklamy internetowe i wymianę reklam, co umożliwia prezentowanie treści reklamowych.

Upoważnieni dostawcy usług mogą umieszczać pliki web beacon i podobne technologie w usługach online eBay oraz instalować pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami prawa właściwego. W tym kontekście monitorowane będą dane służące identyfikacji urządzenia Użytkownika, np. adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy (GAID – Google Advertising ID).

Dzięki temu dostawcy usług pomagają spółce eBay w dostarczaniu treści i lepiej dopasowanych reklam, a także w tworzeniu zanonimizowanych statystyk i analiz, w tym dotyczących konwersji. Przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych dostawców usług podlega przepisom o ochronie danych oraz umowom o poufności. Aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych przez dostawców usług, należy przeczytać oświadczenie o prywatności odpowiedniego dostawcy.

eBay współpracuje z takimi dostawcami usług, jak Facebook i Google:

 • Facebook: świadczenie usług reklamowych za pośrednictwem platform reklamowych i marketingowych Facebooka, takich jak Zasady dotyczące danych na Facebooku.

 • Google: świadczenie usług reklamowych za pośrednictwem platform reklamowych i marketingowych Google, takich jak Google Ad Manager, Google Marketing Platform, Google Ads, (Polityka prywatności Google).

Za wyjątkiem używania tych technologii przez dostawców usług i inne upoważnione osoby trzecie eBay nie zezwala, aby jakiekolwiek treści osób trzecich (takie jak oferty sprzedaży, komunikacja między użytkownikami, ogłoszenia, komentarze, recenzje itd.) zawierały lub wykorzystywały pliki cookie, pliki web beacon, pamięć lokalną lub podobne technologie w celu śledzenia lub gromadzenia danych osobowych użytkowników na potrzeby własne. W razie podejrzeń, że oferta lub treści osób trzecich w ramach Usług gromadzą dane osobowe lub mogą wykorzystywać technologie do śledzenia, prosimy o kontakt pod adresem spam@eBay.com.

Użytkownicy w EOG mogą zapoznać się z informacjami o innych dostawcach usług i ich oświadczeniem o prywatności w ustawieniach reklam.

 

Do świadczenia Usług eBay wykorzystuje również Google Signals. Jest to funkcja dodatkowa Google Analytics, która umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na różnych urządzeniach. Oznacza to, że jeśli urządzenie Użytkownika połączone z Internetem jest powiązane z kontem Google, Google może generować raporty dotyczące wzorców użytkowania (szczególnie w odniesieniu do ruchu na różnych urządzeniach), nawet jeżeli Użytkownik zmieni urządzenie. W przypadku włączenia na koncie Google opcji „spersonalizowane reklamy” Google będzie przetwarzać dane do tego celu. eBay nie przetwarza danych osobowych do tego celu; korzystamy wyłącznie ze statystyk sporządzanych na podstawie Google Signals.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć używanie Google Signals. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą blokadę Google Analytics. Zablokuje to gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Użytkownika z Usług (dotyczy także adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google. Ponadto można wyłączyć opcję spersonalizowanych reklam na koncie Google. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Użytkownicy w EOG:
Użytkownik może skorzystać z opcji ustawieniach reklam („Reklamy Google”), aby zezwolić na używanie Google Signals, bądź je zablokować. eBay używa Google Signals wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.

 

Podczas świadczenia Usług eBay korzysta z Google reCAPTCHA („reCAPTCHA”). reCAPTCHA to technologia służąca do sprawdzania interakcji generowanych poprzez automatyczny dostęp i ich blokowania, np. tzw. botów (programów komputerowych, które automatycznie i niezależnie wykonują zadania). reCAPTCHA służy w szczególności do sprawdzania, czy otrzymane dane dotyczące Usług (np. formularz kontaktowy) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika na podstawie różnych cech. Analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy Użytkownik połączy się z usługą online, np. wyświetli witrynę internetową. Na potrzeby tych analiz reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania odwiedzin w usłudze online lub ruchy myszą wykonywane przez Użytkownika). Dane gromadzone podczas tej analizy są przekazywane Google. Analizy reCAPTCHA są w całości przeprowadzane w tle.

Szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA znajdują się tutaj oraz w Polityce prywatności Google.

 

eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby nie dopuszczać do nieupoważnionego dostępu do danych gromadzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii. eBay zabezpiecza swoje pliki cookie i podobne technologie, aby zapewnić, że tylko eBay i upoważnieni dostawcy usług mają do nich dostęp. W tym celu eBay przypisuje do tych technologii niepowtarzalny identyfikator, który uniemożliwia ich wykorzystywanie przez osoby niepowołane.

2. Możliwość wyboru

Użytkownik ma prawo zdecydować, w jakim zakresie eBay może wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie w ramach świadczenia Usług. Możliwości wyboru zależą od celów, do jakich są wykorzystywane poszczególne rozwiązania.

W odniesieniu do wykorzystywania technologii związanych z reklamą lub personalizacją Użytkownikowi przysługują następujące możliwości:

Wszyscy użytkownicy: Ustawienia wykorzystywania macierzystych plików cookie (i podobnych technologii) do celów marketingowych można zmieniać na stronie AdChoice – Ustawienia reklam na eBay.

Użytkownicy w EOG: Użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą także określić, czy zgadzają się na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii do celów marketingowych w ustawieniach reklam.

 

 
 
 

Aby zablokować używanie jakichkolwiek plików cookie (w tym koniecznych ze względów operacyjnych, związanych z wydajnością lub funkcjonalnością) przez eBay do świadczenia Usług, należy przejść do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile taka funkcja jest dostępna w przeglądarce lub urządzeniu. Należy osobno skonfigurować ustawienia w każdej z używanych przeglądarek.

Uwaga: wyłączenie plików cookie i podobnych technologii może uniemożliwić korzystanie z określonych usług eBay (np. funkcji „nie wylogowuj mnie”). Może być konieczne częstsze wpisywanie hasła podczas sesji przeglądarki.

 

Oprócz tego Użytkownik może określić, czy eBay lub osoby trzecie mają prawo używania plików cookie i podobnych technologii do prezentowania spersonalizowanych reklam. W EOG wyświetlanie spersonalizowanych reklam może odbywać się wyłącznie za zgodą Użytkownika, a zgodę można w każdej chwili wycofać.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie (i podobnych technologii) w celu prezentowania przez eBay spersonalizowanych reklam, nie oznacza to, że wyświetlanie reklam zostanie w ogóle zablokowane. Oznacza to tylko tyle, że reklamy nie będą dostosowywane do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie, plików web beacon lub podobnych technologii. W związku z tym Użytkownik nie będzie w przyszłości otrzymywać spersonalizowanych reklam, ale jego dane mogą być nadal gromadzone zgodnie z postanowieniami opisanymi w naszym Oświadczeniu o prywatności.

2.2.1 Wszyscy użytkownicy

W sekcji AdChoice – Ustawienia reklam na eBay, Użytkownik może określić, czy zgadza się na wykorzystanie macierzystych reklamowych plików cookie (i podobnych technologii). Można także przejść bezpośrednio do ustawień AdChoice, klikając łącze w reklamie lub stopce serwisu eBay. Dodatkowe informacje o Programie AdChoice można znaleźć tutaj.

Użytkownik może wyłączyć dowolne zewnętrzne pliki cookie (np. instalowane przez sieci reklamowe online) w Usługach, przechodząc do ustawień przeglądarki lub urządzenia, o ile takie opcje są dostępne.

Na następujących stronach można zapoznać się z informacjami na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie i podobnych technologii, a także uzyskać instrukcje ich blokowania:

Wyłączenie w urządzeniu wszystkich plików cookie spowoduje także usunięcie plików cookie rezygnacji i te ostatnie trzeba będzie ustawić ponownie.

2.2.2 Użytkownicy w EOG

Użytkownicy w EOG mogą także skorzystać z ustawień reklam w celu określenia, czy wyrażają zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii do celów reklamowych.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Zgłoś naruszenie naszych zasad lub problemy dotyczące innego użytkownika.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi