Przejdź do głównej treści
Szacowany czas dostawy

Szacowany czas dostawy zależy od czasu potrzebnego sprzedawcy na wysłanie przesyłki, wybranej usługi wysyłkowej oraz czasu otrzymania przez sprzedawcę rozliczonej płatności za przedmiot.

Czas na wysłanie przesyłki
Sprzedawcy muszą określić, ile czasu potrzebują na przygotowanie i wysłanie przedmiotu od chwili otrzymania rozliczonej płatności. Mogą zaoferować wysyłkę w ten sam dzień roboczy lub w ciągu 1 do 30 dni roboczych.

Usługi wysyłkowe
W przypadku niektórych usług wysyłkowych podana jest szacunkowa liczba dni potrzebnych przewoźnikowi na dostarczenie przedmiotu do kupującego. Te dni nie obejmują czasu potrzebnego sprzedawcy na wysyłkę przedmiotu ani sobót i niedziel.

Rozliczona płatność
Płatność jest uznawana za „rozliczoną”, gdy płatność kupującego znajdzie się na koncie sprzedawcy. Jeśli kupujący płaci w systemie PayPal, płatność zostanie rozliczona natychmiast.

Szacowany czas dostawy
Jest to łączny czas, jaki jest potrzebny na dostarczenie przedmiotu do kupującego. Zależy od czasu potrzebnego sprzedawcy na wysłanie przesyłki, wybranej usługi wysyłkowej oraz użytej przez kupującego formy płatności.