Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Antyki, przedmioty zabytkowe, artystyczne i funeralne

Zasady

Wiele antyków i dzieł sztuki związanych z kultem zmarłych jest chronionych przez organy państwowe na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Niektóre artefakty, przedmioty związane z grobami i przedmioty o podobnym charakterze można sprzedawać, jeśli spełnisz warunki określone w wytycznych.

Współpracujemy z poniższymi instytucjami i organizacjami. Poza przypadkami, gdzie jest to określone w naszych zasadach, sprzedając takie przedmioty przestrzegaj wytycznych tych instytucji:

Jeśli Twoje oferty sprzedaży nie będą zgodne z zasadami, możemy je usunąć i ograniczyć funkcjonalność Twojego konta lub je zawiesić.

Wytyczne dla użytkowników

Podlega ograniczeniom

 • Przedmioty archeologiczne mające mniej niż 100 lat

W każdym przypadku należy podać informację o pochodzeniu przedmiotu archeologicznego, o tym, że ma mniej niż 100 lat, oraz że podczas sprzedaży przedmiotu będziesz przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Niedozwolone

 • Przedmioty archeologiczne mające więcej niż 100 lat, pochodzące z:

  • Wykopalisk i odkryć lądowych lub podwodnych

  • Terenów archeologicznych

  • Zbiorów archeologicznych

 • Przedmioty wyszczególnione na Czerwonej liście Międzynarodowej Rady Muzeów

Sprzedaż dokumentów stanowiących rejestry publiczne jest nielegalna.

Niedozwolone

Rejestry publiczne i dokumenty o podobnym charakterze

Dobra kultury to obiekty o wartości historycznej, architektonicznej lub archeologicznej.
 • Przedmioty archeologiczne mające więcej niż 100 lat

 • Manuskrypty mające więcej niż 50 lat, niezależnie od wartości

 • Obrazy i malarstwo mające więcej niż 50 lat, o wartości przekraczającej 150 000 euro

 • Akwarele i pastele mające więcej niż 50 lat, o wartości przekraczającej 30 000 euro

 • Mozaiki mające więcej niż 50 lat, o wartości przekraczającej 15 000 euro

 • Książki mające więcej niż 100 lat, o wartości przekraczającej 50 000 euro

 • Mapy drukowane mające więcej niż 200 lat, o wartości przekraczającej 15 000 euro

 • Inne przedmioty mające więcej niż 100 lat, o wartości przekraczającej 50 000 euro

Niedozwolone

Sprzedaż tych przedmiotów jest niedozwolona:

 • Przedmioty archeologiczne mające więcej niż 100 lat

 • Obrazy i malarstwo mające więcej niż 50 lat, o wartości przekraczającej 150 000 euro

 • Akwarele i pastele mające więcej niż 50 lat, o wartości przekraczającej 30 000 euro

 • Mozaiki mające więcej niż 50 lat, o wartości przekraczającej 15 000 euro

 • Książki mające więcej niż 100 lat, o wartości przekraczającej 50 000 euro

 • Manuskrypty mające więcej niż 50 lat, niezależnie od wartości

 • Mapy drukowane mające więcej niż 200 lat, o wartości przekraczającej 15 000 euro

 • Inne przedmioty mające więcej niż 100 lat, o wartości przekraczającej 50 000 euro

Dozwolone

Przedmioty zabrane z terenu prywatnego zgodnie z prawem.

Niedozwolone

Stalaktyty, stalagmity i formacje z jaskiń na terenie polskich Parków Narodowych

Dozwolone

Nowe tablice nagrobne i działki cmentarne

 

Niedozwolone

Historyczne groby, kamienie nagrobne lub podobne nagrobki

 • Nasze zasady odzwierciedlają przepisy i regulacje dotyczące sprzedaży artefaktów, archiwów, przedmiotów związanych z grobami oraz przedmiotów o podobnym charakterze.

 • Zanim wystawisz ofertę sprzedaży, upewnij się co do jej zgodności z wszelkimi stosownymi przepisami oraz powyższymi wytycznymi.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji n/t nielegalnego handlu dziełami sztuki znajdziesz na stronie UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws

Interpol zachęca policję oraz handlarzy i właścicieli dzieł sztuki i antyków do wymiany informacji o skradzionych dziełach sztuki. Więcej informacji można znaleźć na stronie Interpol > Works of Art.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi