Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady dotyczące zakupów

Zasady

Te zasady opisują nasze oczekiwania względem kupujących. Jeśli kupujący nie przestrzega tych zasad, zachęcamy sprzedawców do zgłaszania takich przypadków.

Naruszanie tych zasad może skutkować m.in. usunięciem opinii, anulowaniem spraw w Centrum rozstrzygania, ograniczeniem funkcjonalności konta lub możliwości kupowania oraz zawieszeniem konta.

Niedozwolone działania kupujących

Jeśli kupujący wygrał licytację lub potwierdził decyzję zakupu w ofercie Kup teraz, jest zobowiązany kupić dany przedmiot.
Nieuregulowanie płatności za przedmiot, np. jeśli zmienisz zdanie, jest równoznaczne z naruszeniem zasad dotyczących zaległych płatności i może skutkować ograniczeniem lub zawieszeniem konta.
Gdy coś licytujesz lub kupujesz, akceptujesz warunki podane przez sprzedawcę w ofercie sprzedaży, o ile są one zgodne z naszymi zasadami. Możesz wtedy oczekiwać, że sprzedawca wywiąże się ze wszystkich zobowiązań dotyczących wysyłki, płatności i zwrotów. Czasem zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe. Zezwalamy wtedy na zgłaszanie zasadnych próśb w ograniczonym zakresie. Sprzedawca nie musi spełnić takich próśb, jeżeli wykraczają poza warunki określone w jego ofercie.
Wysuwanie nieuzasadnionych i nadmiernych żądań jest niedozwolone. Stosowanie gróźb wystawienia negatywnej opinii, niskiej oceny szczegółowej lub otwarcia sprawy w ramach ochrony kupujących, jeśli sprzedawca nie spełni żądań, jest uznawane za próbę wymuszenia i tym samym zabronione.

Allowed

Dozwolone

 • Prośba o skorzystanie z alternatywnej opcji wysyłki określonych w ofercie

 • Prośba o użycie droższej opcji wysyłki, aby towar dotarł szybciej, pod warunkiem pokrycia dodatkowych kosztów wysyłki

 • Prośba o nieznaczne przedłużenie terminu płatności w wyjątkowej sytuacji

 • Prośba o zwrot zgodnie z warunkami zwrotów opisanymi przez sprzedawcę

 • Prośba o połączenie przez sprzedawcę kilku zakupów w 1 zamówienie

Not allowed

Niedozwolone

 • Żądanie zmiany metody wysyłki lub miejsca dostawy towaru na inne niż podane w ofercie

 • Żądanie zmiany formy lub terminu płatności na inne niż podane w ofercie

 • Żądanie częściowego zwrotu pieniędzy lub zniżki nieuwzględnionej w pierwotnej ofercie lub Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay (eBay Money Back Guarantee) pod groźbą wystawienia negatywnej opinii, niskiej oceny szczegółowej lub otwarcia sprawy w ramach ochrony kupujących

 • Żądanie dodatkowych towarów lub usług nieuwzględnionych w ofercie

 • Żądanie dokończenia realizacji transakcji poza serwisem eBay

Niedozwolone jest nieodpowiednie wykorzystywanie systemu opinii:
 • Niestosowne komentarze do opinii, np. zawierające niecenzuralne słownictwo, będą usuwane.

 • Manipulacja opiniami, czyli dokonanie zakupu tylko w celu wystawienia negatywnej opinii o sprzedawcy.

 • Wymuszanie opinii, czyli grożenie wystawieniem negatywnej opinii w celu wyłudzenia od sprzedawcy dodatkowych towarów lub usług.

 • Wyjątkowo częste wystawianie niskich ocen szczegółowych niespójnych z ogólną opinią oraz ocen, które można uznać za niesprawiedliwe.

Allowed

Dozwolone

 • Wystawienie negatywnej lub neutralnej opinii wraz z odpowiednim komentarzem, odzwierciedlającym Twoje doświadczenia

 • Wystawienie niskich ocen szczegółowych, gdy poziom obsługi świadczonej przez sprzedawcę nie spełnia Twoich oczekiwań

Not allowed

Niedozwolone

 • Wystawianie negatywnych lub neutralnych opinii i/lub niskich ocen szczegółowych, ponieważ sprzedawca nie zapewnił dodatkowych towarów lub usług, które nie były wspomniane w pierwotnej ofercie Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay (eBay Money Back Guarantee)

 • Konsekwentne wystawianie niskich ocen szczegółowych lub negatywnych opinii sprzedawcom oferującym ten sam lub podobny towar co Ty

 • Konsekwentne wystawianie pozytywnych opinii wraz z niskimi ocenami szczegółowymi

 • Konsekwentne wystawianie negatywnych opinii lub niskich ocen szczegółowych, niezgodnych z ogólną obsługą sprzedawcy

O problemach z zakupem możesz nas poinformować za pośrednictwem Centrum rozstrzygania.
Nie zezwalamy kupującym na naruszanie procedur Ochrony kupujących PayPal. Otwarcie sprawy po otrzymaniu zwrotu pieniędzy, otwarcie sprawy przeciw sprzedawcy jako forma zemsty i zgłaszanie fałszywych roszczeń jest uznawane za naruszanie zasad Ochrony kupujących PayPal.

Allowed

Dozwolone

 • Otwarcie sprawy w ramach Ochrony kupujących PayPal w przypadku nieotrzymania przedmiotu i niemożności rozwiązania problemu ze sprzedawcą

 • Otwarcie sprawy w ramach Ochrony kupujących PayPal w przypadku niezgodności przedmiotu z opisem w ofercie.

Not allowed

Niedozwolone

 • Zgłaszanie nieotrzymania przedmiotu przed upływem szacowanego czasu dostawy

 • Zgłaszanie nieotrzymania przedmiotu w przypadku jego dostarczenia

 • Zgłaszanie niezgodności przedmiotu z opisem, gdy stan przedmiotu jest zgodny z opisem w ofercie

 • Otwarcie sprawy po otrzymaniu zwrotu pieniędzy od sprzedawcy lub operatora systemu płatniczego

 • Otwarcie sprawy przeciwko sprzedawcy w ramach zemsty za spory w poprzednich transakcjach

 • Otwarcie sprawy przeciwko sprzedawcy w przypadku nieuregulowania płatności za zakup

 • Grożenie otwarciem sprawy przeciwko sprzedawcy w celu uzyskania rabatu lub dodatkowych towarów lub usług, jeśli dostarczony przedmiot jest zgodny z opisem

 • Wyjątkowo częste otwieranie spraw w ramach ochrony kupujących

Zachęcamy wszystkich sprzedawców do określania w ofertach warunków zwrotów. Przed dokonaniem płatności należy zapoznać się z opisanymi w ofercie warunkami.
Jeśli chcesz zwrócić przedmiot, najpierw zapoznaj się warunkami zwrotów podanymi przez sprzedawcę. Sprzedawca może określić wymagania dla zwrotów, takie jak limit czasowy i opłata za uzupełnienie zapasów, a także wskazać, kto płaci za wysyłkę zwrotną. Dowiedz się więcej o zwrotach.

Allowed

Dozwolone

 • Zwroty przedmiotów wadliwych lub niezgodnych z opisem

 • Zwroty dokonane zgodnie z warunkami zwrotów podanymi przez sprzedawcę

Not allowed

Niedozwolone

 • Zwrot innego przedmiotu (np. używanego lub starszego modelu produktu albo pustego opakowania)

 • Niezwrócenie towaru w komplecie (np. zwrot telewizora bez pilota)

 • Zwrot towaru, który uległ uszkodzeniu po dostarczeniu do kupującego

 • Zgłoszenie niezgodności towaru z opisem w celu obejścia określonych przez sprzedawcę warunków zwrotów

 • Nieprzestrzeganie określonych przez sprzedawcę warunków zwrotów

 • Powtarzające się przypadki zakupów i otrzymywania zwrotów pieniędzy

Informacje dodatkowe

Działania kupujących zgodne z naszymi oczekiwaniami obejmują stosowanie się do następujących zasad dodatkowych.

Jak sprzedawcy mogą zgłosić kupującego

Aby zgłosić kupującego, który może naruszać nasze zasady:
 1. Przejrzyj odpowiednią sekcję tych zasad (i zasad pokrewnych), aby sprawdzić, czy kupujący rzeczywiście naruszył zasady.

 2. Jeśli masz pewność, że tak się stało, zgłoś kupującego.

Uwaga: Bierzemy pod uwagę różne okoliczności, w tym dotychczasową historię konta użytkownika. Podejmujemy decyzje na podstawie dokumentacji w danej sprawie oraz oceny wzorów zachowań, które są szkodliwe dla transakcji. W razie wątpliwości lub braku możliwości oceny jednoznacznych dowodów możemy nie podjąć żadnych działań. Z uwagi na poszanowanie prywatności naszych użytkowników nie możemy omawiać ani udostępniać wyników żadnych dochodzeń.

Dlaczego wprowadziliśmy te zasady

Dokładamy wszelkich starań, aby sprzedawcy zapewniali kupującym obsługę na najwyższym poziomie. Zasady prowadzenia sprzedaży opisują nasze wymagania względem sprzedawców. Sprzedawcy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich standardów obsługi, gdy kupujący zgłosi problem z zakupem. Większość kupujących przestrzega zasad, musimy jednak chronić sprzedawców przed niebezpiecznymi i niesprawiedliwymi działaniami, a także przed kupującymi, którzy nadużywają naszych programów ochrony.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi