Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady korzystania z forów dyskusyjnych

Zasady

Fora dyskusyjne eBay to miejsca, gdzie można porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi użytkownikami eBay, a także poprosić ich o pomoc i porady w określonych sprawach.

Użytkownicy korzystający z forów lub z Centrum odpowiedzi muszą przestrzegać poniższych wytycznych.

Korzystanie z Grup społeczności podlega Zasadom korzystania z Grup.

Zamieszczenie wypowiedzi niezgodnej z poniższymi wytycznymi może skutkować natychmiastowym jej usunięciem, ostrzeżeniem, ograniczeniami dotyczącymi korzystania z forów i/lub zawieszeniem konta eBay. Również inne nieodpowiednie wypowiedzi, niewymienione na tej liście, mogą być usuwane i/lub prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z forów lub zawieszenia konta eBay. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdej wypowiedzi bez ostrzeżenia ani jakichkolwiek wyjaśnień.

Wytyczne

Dozwolone

 • Wątki i posty dotyczące projektów realizowanych w ramach społeczności.

 • Posty, które nie narażają na uszczerbek prywatności innych użytkowników eBay oraz w których podchodzi się z szacunkiem do innych użytkowników, projektów lub inicjatyw w ramach społeczności.

 • Posty zgodne z intencją wyrażoną w wartościach eBay.

 • Jeden wątek na projekt społecznościowy w ramach forum.

Ograniczone

 • Możesz reklamować aukcję eBay bezpośrednio i korzystnie związaną z projektem społecznościowym, ale bez podawania numeru przedmiotu ani łącza do tej aukcji.

  • Reklama taka musi bezpośrednio dotyczyć tego projektu społecznościowego i może być wspomniana tylko raz w ramach danego wątku na danym forum

Niedozwolone

 • Reklamowanie towarów, aukcji, usług lub komercyjnych witryn WWW.

 • Dyskusje na temat i ponowne publikowanie usuniętych wypowiedzi lub dyskusje na temat użytkowników, którzy nie są już zarejestrowani.

 • Zachęcanie innych do naruszania zasad eBay lub Umowy z użytkownikiem.

 • W tytułach dyskusji z użyciem wątków: publikowanie nazw użytkowników w sposób obraźliwy, publikowanie adresów URL, numerów przedmiotów, adresów stron WWW lub naruszanie jakichkolwiek innych zasad dotyczących wypowiedzi na forach.

 • Zamieszczanie niewłaściwych tematów na forach, np. wątku o zasadach obowiązujących na eBay na niewłaściwym forum tematycznym.

 • Wypowiedzi na forach mogą publikować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, niezależnie od tego, czy nazwa użytkownika tej osoby należy do osoby dorosłej lub osoba ta znajduje się pod nadzorem rodzica/opiekuna.

 • Publikowanie informacji kontaktowych lub osobistych innej osoby.

 • Publikowanie materiałów chronionych prawem autorskim bez uzyskania zgody właściciela tych praw.

 • Publikowanie obrazów przedstawiających osoby bez uzyskania ich zgody.

 • Publikowanie filmów przedstawiających osoby bez uzyskania ich zgody.

 • Publikowanie zgłoszeń o aukcjach naruszających zasady lub naruszeniach zasad przez użytkowników. Do zgłaszania naruszeń służy formularz kontaktowy.

 • Publikowanie materiałów (graficznych lub tekstowych) o charakterze obscenicznym, pornograficznym lub tylko dla dorosłych.

 • Publikowane materiałów zawierających treści obraźliwe, wulgarne, namawiające do nietolerancji lub pogróżki.

 • Publikowanie materiałów w jakikolwiek sposób naruszających Umowę z użytkownikiem lub wartości społeczności eBay.

 • Publikowanie materiałów z zamiarem podszycia się pod pracownika eBay lub innego użytkownika przez użycie podobnej nazwy użytkownika lub innej metody albo mechanizmu.

 • Publikowanie prywatnych wiadomości e-mail.

 • Odmowa zastosowania się do instrukcji lub wytycznych przekazanych przez pracowników eBay.

 • Reporterzy i przedstawiciele innych firm mogą publikować wypowiedzi i wysyłać użytkownikom wiadomości e-mail dotyczące ich oficjalnych funkcji wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody działu prawnego eBay.

 • Użycie JavaScript, formantów ActiveX lub innych kodów, wielokrotne publikowanie tej samej wypowiedzi czy podejmowanie innych czynności zakłócających działanie serwisu.

 • Ogłoszenia o chęci kupna lub pytania informacyjne w sprawie sprzedaży przedmiotu albo usługi.

Jeśli użytkownicy uznają, że nie mogą omawiać kwestii dotyczących swojego projektu w ramach forum, powinni rozważyć skorzystanie z publicznej Grupy Społeczności. W takim przypadku muszą jednak przestrzegać Zasad korzystania z Grup.

Dozwolone

 • Projekty grupowe wspierające akcje charytatywne organizowane przez uznane organizacje non profit

 • Wątki i posty dotyczące projektów realizowanych w ramach grupy

 • Posty, które nie narażają na szwank prywatności innych użytkowników eBay oraz w których podchodzi się z szacunkiem do innych użytkowników, projektów lub inicjatyw w ramach Grupy

 • Jeden wątek na projekt grupowy w ramach forum

Ograniczone

 • Możesz reklamować aukcję eBay bezpośrednio i korzystnie związaną z projektem grupowym, ale bez podawania numeru przedmiotu ani łącza do tej aukcji.

  • Reklama taka musi bezpośrednio dotyczyć tego projektu grupowego i może być wspomniana tylko raz w ramach danego wątku na danym forum

 • Podawanie adresów URL witryn internetowych używanych do promocji lub organizacji projektów grupowych jest dozwolone, witryny takie nie mogą jednak promować działań naruszających postanowienia Umowy z użytkownikiem

Niedozwolone

 • Próby obejścia naszych obowiązujących zasad polegające na stosowaniu eufemizmów, zawoalowanym namawianiu lub odwoływaniu się do innych metod

 • Namawianie ze strony grupy w celu pomocy osobie potrzebującej

 • Namawianie ze strony osoby fizycznej w celu uzyskania pomocy dla siebie

 • Wątki i posty dotyczące zbiórki pieniędzy na bliżej nieznane cele charytatywne

Podpisy to powtarzające się teksty lub zdjęcia, które pojawiają się w każdym poście użytkownika w ramach wątku. Podpisy można skonfigurować na stronie Społeczność > Moje ustawienia. uzyskać dostęp do tych ustawień.

Dozwolone

 • Podpisy, które nie przekraczają rozmiaru 50x220 pikseli

 • Podpisy statyczne

 • Jedno łącze do strony w serwisie eBay:

  • Łącze to może prowadzić do listy sprzedawanych przedmiotów, Sklepu eBay, wyników wyszukiwania na eBay lub grupy eBay.

Ograniczone

Migotające, przemieszczające się lub w inny sposób zmieniające się podpisy mogą być niewygodne dla tych użytkowników, którzy dysponują mniej wolniejszymi połączeniami internetowymi lub wolniejszymi komputerami lub korzystają z czytników tekstu.

 • Tego typu podpisy mogą być używane na forum wówczas, gdy zgadzają się na to wszyscy jego użytkownicy.

Niedozwolone

 • Podpisy niezgodne z naszymi zasadami

 • Podpisy zawierające aktywny kod, skrypty, kaskadowe arkusze stylów (CSS), elementy JavaScript, etykietki wskaźnika myszy, mechanizmy śledzenia, pliki audio, pliki cookie lub kod innego rodzaju niż zwykły kod HTML używany w standardowy sposób

 • Podpisy zawierające kod napisany w celu ominięcia filtrów na forum

 • Podpisy zawierające adres internetowy, nawet jeśli jest to nazwa użytkownika lub nazwa Sklepu eBay

 • Podpisy zawierające słowa uznania dla osób trzecich

 • Podpisy zawierające łącza do witryn poza serwisem eBay lub więcej niż jedno łącze

W przypadku problemu z podpisem w poście możemy usunąć dany podpis, jeśli podpis:
 • Zawiera elementy wyraźnie zakazane

 • Nie spełnia wymogów dotyczących rozmiaru i treści

 • Nie jest zgodny z ustaleniami wypracowanymi przez użytkowników danego forum

Wyjątek: Czasami użytkownicy dołączają do wątku na forum pomocniczy post, aby zapewnić dostęp do różnych przydatnych zasobów. Wpis taki nie jest uznawany za podpis i nie podlega powyższym zasadom.

 • Posty zamieszczane przez użytkowników eBay na publicznych forach dyskusyjnych lub w Centrum odpowiedzi są wyłącznie wyrazem opinii ich autorów, którzy również ponoszą odpowiedzialność za te posty.

 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego postu z dowolnych przyczyn i bez powiadomienia lub ostrzeżenia.

 • Użytkownicy, którzy mają wynik opinii niższy niż 10, mogą zamieszczać na forach maksymalnie 10 postów dziennie.

 • Ograniczenie lub zawieszenie dotyczące danej nazwy użytkownika ma zastosowanie do wszystkich nazw użytkownika zarejestrowanych na eBay dla danej osoby i może dotyczyć również innych użytkowników eBay należących do gospodarstwa domowego takiej osoby.

 • Posłużenie się fałszywymi danymi rejestracyjnymi lub utworzenie wielu kont, aby uzyskać dostęp do forów eBay w celu zakłócania ich funkcjonowania lub w celu uniknięcia wykrycia, może skutkować bezterminowym ograniczeniem albo zawieszeniem wszystkich powiązanych kont zarejestrowanych na eBay.

 • Posty na forach mogą zamieszczać wyłącznie osoby w wieku powyżej 18 lat, nawet jeśli zarejestrowanym posiadaczem konta jest osoba dorosła albo osoba niepełnoletnia uzyskała na to zgodę od swojego rodzica lub opiekuna.

 • Dziennikarze, analitycy i przedstawiciele osób trzecich muszą uzyskać stosowne zezwolenie na korzystanie z forum lub wysyłanie wiadomości do użytkowników eBay w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

 • Publikowanie treści chronionych prawem autorskim bez zgody ich właściciela jest niedozwolone.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi