Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Materiały niebezpieczne i objęte ograniczeniami

Zasady

Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na przepisy międzynarodowe nie zezwalamy na sprzedaż większości materiałów niebezpiecznych (np. materiałów radioaktywnych, substancji i gazów łatwopalnych oraz substancji toksycznych).

Przepisy prawa zasadniczo zakazują sprzedaży produktów niebezpiecznych. Niektóre tego typu produkty można sprzedawać, o ile zostały odpowiednio zapakowane i oznaczone oraz po spełnieniu określonych warunków. Możesz sprzedawać je na eBay, o ile:

 • wyraźnie opiszesz związane z nimi niebezpieczeństwo

 • określisz sposób dostawy, który spełnia wymogi prawne i transportowe

 • wskażesz właściwego przewoźnika, który zgadza się na transport substancji niebezpiecznych.

Więcej informacji znajdziesz w Międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Przewoźnicy mogą stosować różne ograniczenia. Na stronach przewoźników (np. Poczty Polskiej) poszukaj informacji o materiałach, które są niedozwolone lub których obrót podlega ograniczeniom, oraz informacji o ich pakowaniu.

Ważne informacje o przepisach w sprawie niektórych substancji niebezpiecznych wymienionych w niniejszych zasadach można znaleźć w Instrukcjach Home Office dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych i trucizn.

Sprawdź, czy Twoja oferta spełnia te wytyczne. Jeśli ich nie spełnia, możemy ją usunąć oraz ograniczyć funkcjonalność Twojego konta lub je zawiesić.

Wytyczne

 
 

Dozwolone

 • Informacje o sprzedaży substancji chemicznych

Niedozwolone

 • Przedmioty, które naruszają jakiekolwiek zapisy rozporządzenia CLP (Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin).

 • Przedmioty, które naruszają jakiekolwiek zapisy rozporządzenia REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).

 • Przykłady zabronionych substancji:

  • Azbest i przedmioty zawierające azbest, np. kolekcjonerskie maski gazowe

  • Barwniki azowe

  • Benzen

  • Biżuteria zawierająca nikiel

  • Dinitrofenol (DNP) w każdej z jego postaci, zarówno bez domieszek, jak i będący aktywnym składnikiem jakiegokolwiek produktu (np. w formie suplementów wspomagających redukcję masy ciała)

  • Farby ołowiowe

  • Przedmioty zawierające rtęć, np. termometry, manometry, barometry i sfigmomanometry (do pomiaru ciśnienia krwi)

  • Wszelkie substancje rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne (kategorii 1 lub 2) w substancjach lub mieszaninach sprzedawanych społeczeństwu

 • Prekursory materiałów wybuchowych, w tym proszek z aluminium, azotan amonu, azotan wapniowo-amonowy, azotan wapnia, nadtlenek wodoru powyżej 12% masy (nadtlenek węgla powyżej 34% masy), azotan magnezu sześciowodny, proszek magnezowy, kwas azotowy, nitrometan, paliwo nitro, chloran potasu, azotan potasu, nadchloran potasu, azydek sodu, chloran sodu, azotan sodu, nadchloran sodu, kwas siarkowy i azotan mocznika

 
 
 

Ograniczone

 • Modele rakiet bez silników

 • Oderwane etykiety od sztucznych ogni

 • Urządzenia pirotechniczne niezawierające składników wybuchowych (urządzenia sterujące, detonatory lub wyrzutnie)

Niedozwolone

 • Benzyna

 • Czarny proch

 • Flary (pociskowe lub ostrzegawcze)

 • Fosfor czerwony

 • Kapiszony do pistoletów zabawek

 • Lonty i zapalniki

 • Papier dla magików

 • Pojemniki na gaz zawierające skompresowany acetylen, tlenek węgla, amoniak, chlor, wodór i dwutlenek siarki są również zakazane ze względów bezpieczeństwa. Puste lub częściowo puste pojemniki są również niedozwolone, gdyż mogą zawierać resztki tych gazów.

 • Sztuczne ognie, w tym:

  • Bomby Dayglo

  • Bomby dymne

  • Bomby lotnicze

  • Bomby-pułapki

  • Fontanny ogniowe

  • Iskierki

  • Kule dymne

  • Ognie rzymskie

  • Petardy

  • Rakiety

  • Rakiety butelkowe

  • „Rybki"

  • Strzelające gadżety z prochem

  • Strzelające gadżety ze związkami azotu

  • Sztuczne fajerwerki

  • Ścigacze

  • Zbijaki

  • Zestawy sztucznych ogni

  • Zimne ognie

  • Torpedy

 • Termit

 • Zużyte oleje (np. spożywcze lub samochodowe)

 
 
 

Dozwolone

 • Gaśnice niezawierające czterochlorku węgla

 • Informacje o używaniu gaśnic

 • Puste gaśnice lub puste granaty gaśnicze

Ograniczone

 • Aukcje zabytkowych gaśnic lub granatów gaśniczych muszą zawierać informacje o substancjach, którymi są one wypełnione

Niedozwolone

 • Gaśnice lub granaty gaśnicze (w tym granaty „żarówkowe” i mosiężne z uchwytem w kształcie litery T), które zawierają czterochlorek węgla. Informacje o bezpiecznej utylizacji można uzyskać w jednostce straży pożarnej.

 
Sprzedaż substancji chłodzących, w tym chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych (CFC i HCFC) i produktów znanych powszechnie pod nazwą freon, podlega ograniczeniom. Większości takich produktów nie wolno sprzedawać ani używać do konserwacji posiadanego sprzętu. Nie zezwalamy na sprzedaż tego typu materiałów.
 

Dozwolone

 • Substancje chłodzące wchodzące w skład urządzeń AGD lub pojazdów

Niedozwolone

 • Freony lub substancje określone jako freony

 
 

Dozwolone

 • Informacje o wykorzystaniu pestycydów

Niedozwolone

 • Otwarte pojemniki lub opakowania z pestycydami

 • Pestycydy, którymi obrót jest ograniczony, zawieszony lub wstrzymany

 • Pestycydy niezarejestrowane (bez zgody na sprzedaż w danym kraju)

 • Trujące lub toksyczne substancje, których przesyłania zabrania regulamin Poczty Polskiej

 
 

Dozwolone

 • Informacje o testach atomowych lub nuklearnych lub o energii atomowej lub nuklearnej

 • Liczniki Geigera

 • Oznaczenia i znaki ostrzegawcze do materiałów radioaktywnych

Ograniczone

 • Próbki naturalnych rud o śladowej radioaktywności

 • Zegary lub celowniki do broni zawierające śladowe ilości materiału radioaktywnego

Niedozwolone

 • Materiały nuklearne

 • Odpady radioaktywne lub materiały skażone

 • Przedmioty opisane w aukcji jako radioaktywne

 • Przedmioty uznawane za problematyczne przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA) i usunięte z eBay na prośbę PAA

 • Pozostałości po wybuchach atomowych lub nuklearnych (np. gorące skały, przedmioty ze stref testowania lub wybuchu oraz trynityt)

 • Rad

 • Tryt w dużych ilościach (niektóre typy świetlików chemicznych i znaków ewakuacyjnych).

 • Uran zubożony

 
 

Ograniczone

 • Niezamontowane poduszki powietrzne wbudowane w obudowie kierownicy lub ruchomych siedzeniach samochodów osobowych lub minibusów. Uwaga! Nie można w tym przypadku wybrać opcji „Wysyłka na cały świat”, ponieważ w niektórych krajach sprzedaż lub transport tych przedmiotów może być niedozwolona.

Niedozwolone

 • Niezamontowane poduszki powietrzne niewbudowane w obudowę kierownicy lub ruchomych siedzeniach samochodów osobowych lub minibusów oraz napinacze pasów bezpieczeństwa zintegrowane z systemem bezpieczeństwa poduszki powietrznej

 • Przedmioty, które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia określone przez organy administracji rządowej. Na ich wniosek będziemy usuwać wskazane oferty.

 • Przykłady baterii:

  • Baterie alkaliczno-manganowe

  • Baterie rtęciowe (guzikowe, zwykle używane w zabytkowym sprzęcie fotograficznym)

  • Baterie cynkowo-węglowe

  • Baterie i akumulatorki z zawartością rtęci ponad 5 części na milion (ppm), z wyjątkiem baterii guzikowych z zawartością rtęci do 2% na masę

  • Urządzenia zawierające te baterie i akumulatorki z zawartością rtęci ponad 5 części na milion (ppm)

 

Ze względów bezpieczeństwa i higieny nie zezwalamy na sprzedaż tego typu materiałów. Mamy obowiązek przestrzegać przepisów prawa oraz chcemy, aby nasi użytkownicy przestrzegali wszystkich właściwych zasad określonych przez Pocztę Polską.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi