Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Podawanie fałszywej tożsamości

Użytkownikom nie wolno podawać się za pracowników firmy eBay lub innych użytkowników eBay.

„Fałszywe” wiadomości e-mail lub strony www

Niektórzy użytkownicy zgłaszali próby uzyskania dostępu do ich danych osobowych za pomocą żądań przesyłanych pocztą e-mail, które sprawiały wrażenie wysłanych z witryny eBay. Żądania często zawierały łącza do stron www wymagających zalogowania się i podania informacji. W eBay takie wiadomości określa się jako „sfałszowane” wiadomości e-mail lub witryny www.

Jeśli istnieje podejrzenie, że otrzymana wiadomość e-mail z żądaniem podania hasła logowania, numeru karty kredytowej lub innych ważnych informacji nie została wysłana z witryny eBay, należy przejść na stronę Wiadomości e-mail i strony sieci www udające eBay, aby uzyskać więcej informacji oraz instrukcje, jak zgłosić otrzymanie takiej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że w witrynie eBay nigdy nie żąda się podawania ważnych informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Wprawdzie możemy żądać podania informacji tego typu, ale w takiej sytuacji zawsze kierujemy użytkownika do witryny eBay. Potrzebne informacje, z nielicznymi wyjątkami, można podać za pośrednictwem strony Mój eBay.

Podszywanie się pod pracownika eBay

Użytkownik, który podejrzewa, że inny użytkownik eBay próbuje w jakiś sposób podszyć się pod pracownika eBay, powinien to zgłosić, przysyłając nazwę użytkownika i adres e-mail, mimo iż nie otrzymał wiadomości e-mail z żądaniem podania ważnych informacji.

Podszywanie się pod użytkownika eBay

Aby zgłosić próbę podszycia się jakiegoś użytkownika pod innego użytkownika eBay, należy skontaktować się z witryną eBay i podać nazwę użytkownika i jego adres e-mail.

Informacje o użytkownikach z nieważnym adresem e-mail lub numerem telefonu mogą być zgłaszane na stronach Fałszywe lub niepełne informacje kontaktowe oraz Nieprawidłowy lub niedziałający adres e-mail.

Po otrzymaniu raportu w eBay zostaną rozpatrzone okoliczności rzekomego nadużycia. Działania dyscyplinarne mogą obejmować udzielenie formalnego ostrzeżenia, czasowe zawieszenie lub zawieszenie na czas nieokreślony. Jeśli zarzuty nie zostaną potwierdzone bez żadnych wątpliwości, być może nie zostaną podjęte żadne kroki. Ze względu na zasady zachowania poufności, eBay nie może podawać informacji na temat wyniku dochodzenia.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi