Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady dotyczące materiałów obraźliwych

 

Zabronione jest publikowanie ofert promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub dyskryminację.

Aby promować zaufanie i szacunek wśród członków naszej różnorodnej społeczności, nie zezwalamy na wystawianie przedmiotów, które promują lub gloryfikują nienawiść, przemoc, dyskryminację lub nietolerancję ze względu na atrybuty wymienione poniżej, jak również zabraniamy promowania organizacji prezentujących takie poglądy.

Czego dotyczą te zasady?

Oferty sprzedaży promujące, petryfikujące lub gloryfikujące nienawiść, przemoc lub dyskryminację, w tym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność, przynależność narodową, płeć, gender lub orientację seksualną są zabronione. Zakaz ten obejmuje m.in.:

 • Wszelkiego rodzaju epitety i wyzwiska
 • Artykuły związane z niewolnictwem, w tym reprodukcje przedmiotów, takich jak oznaczenia, kajdany, dokumenty, rachunki sprzedaży itd.
 • Przedmioty z elementami o charakterze rasistowskim, antysemickim lub w inny sposób poniżającym, na przykład artykuły karykaturujące lub przejaskrawiające pewne cechy, w tym w formie figurek, kreskówek, sprzętów gospodarstwa domowego, historycznych materiałów reklamowych czy lalek straszaków
 • Przedmioty związane z „Black Americana” o charakterze obraźliwym
 • Flaga bitewna konfederatów i przedmioty zawierające jej obraz
 • Historyczne przedmioty związane z Holokaustem i nazizmem, w tym reprodukcje
 • Wszelkie przedmioty o charakterze antysemickim i wszelkie przedmioty ze swastyką wyprodukowane po roku 1933
 • Materiały multimedialne określane jako propaganda nazistowska
 • Oferty sprzedaży, które sugerują lub promują popieranie, finansowanie lub przystąpienie do organizacji terrorystycznej

Można wystawiać następujące przedmioty:

 • Materiały multimedialne, takie jak zdjęcia historyczne, pisma, książki i sztukę, o ile przedmioty te nie gloryfikują przemocy, braku tolerancji lub stereotypów rasowych
 • Przedmioty związane z Ruchem na rzecz praw obywatelskich
 • Znaczki, pisma i koperty zawierające oznakowania nazistowskie
 • Pieniądze drukowane przez rząd nazistowskich Niemiec, w tym bony wojskowe
 • Zestawy militarnych modeli historycznych z II Wojny Światowej, które posiadają symbole nazistowskie
 • Przedmioty historyczne i religijne ze swastyką, o ile zostały wykonane przed 1933 rokiem i nie mają związku z nazizmem

Oferując wysyłkę do innego kraju, zapoznaj się najpierw z naszymi Zasadami dotyczącymi handlu międzynarodowego, aby sprawdzić, czy dany przedmiot jest dozwolony.

Działania niezgodne z zasadami eBay mogą skutkować podjęciem szeregu kroków, np. administracyjnym anulowaniem lub zakończeniem oferty sprzedaży, ukryciem lub usunięciem wszystkich ofert z wyników wyszukiwania, obniżeniem oceny sprzedawcy, nałożeniem ograniczeń dotyczących kupowania lub sprzedawania oraz zawieszeniem konta. Wszelkie opłaty uregulowane lub należne w odniesieniu do ofert lub kont, wobec których podejmiemy jakiekolwiek działania, nie będą podlegały zwrotowi ani umorzeniu.

Dlaczego serwis eBay wprowadził te zasady?

Wprowadziliśmy ścisłe zasady dotyczące nienawiści i dyskryminacji, ponieważ chcemy mieć pewność, że nasza platforma jest bezpiecznym, godnym zaufania i sprzyjającym integracji środowiskiem dla globalnej społeczności kupujących i sprzedających.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi