Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Materiały o charakterze obraźliwym

Zasady

Nie zezwalamy na wystawianie na sprzedaż przedmiotów, które propagują lub gloryfikują nienawiść, przemoc, nietolerancję na tle rasowym, seksualnym lub religijnym, lub które promują organizacje szerzące tego rodzaju idee.

Będziemy usuwać oferty, które w sposób graficzny przedstawiają przemoc lub jej ofiary, z wyjątkiem przedmiotów o istotnej wartości społecznej, artystycznej lub politycznej. Przed podjęciem decyzji o usunięciu oferty starannie analizujemy wszystkie jej szczegóły, sprawdzając, czy cała oferta narusza nasze wytyczne.

Przedmioty zawierające nagość lub materiały tylko dla dorosłych podlegają zasadom dotyczących Artykułów tylko dla dorosłych. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami przed wystawieniem ofert tylko dla dorosłych.

Sprawdź, czy Twoja oferta spełnia te wytyczne. Jeśli ich nie spełnia, możemy ją usunąć oraz ograniczyć funkcjonalność Twojego konta lub je zawiesić.

Wytyczne

 
 

Dozwolone

 • Przedmioty związane z klęskami żywiołowymi lub ludzkimi tragediami, posiadające istotną wartość społeczną, artystyczną lub polityczną:

  – Wycinki prasowe

  – Filmy dokumentalne

  – Książki poświęcone tragedii lub klęsce żywiołowej

  – Fotografie zniszczeń powstałych w wyniku tragedii lub klęski żywiołowej

  – Fotografie, obrazy lub inne dzieła sztuki o charakterze upamiętniającym

 • Strony internetowe lub aukcje charytatywne mające na celu wspieranie ofiar klęski żywiołowej lub tragicznego wydarzenia

Niedozwolone

Oferty, które w sposób graficzny przedstawiają lub gloryfikują ludzkie tragedie albo cierpienie, lub też stanowią próbę uzyskania korzyści z propagowania takiej tematyki, w tym:

 • Przedmioty pochodzące z miejsca popełnienia przestępstwa, które mogą stanowić materiał dowodowy w śledztwie

 • Przedmioty obraźliwe dla ofiar klęsk żywiołowych lub tragedii ludzkich

 
Nie zezwalamy na sprzedaż przedmiotów związanych z organizacjami szerzącymi nienawiść, niezależnie od wieku czy znaczenia historycznego, ze względu na wysoce nietolerancyjne poglądy tych organizacji i ich często brutalną historię.
 

Dozwolone

 • Artykuły z gazet i czasopism dotyczące organizacji szerzących nienawiść

Niedozwolone

Przykłady:

 • Przedmioty promujące lub upamiętniające grupy szerzące nienawiść, przemoc oraz nietolerancję na tle rasowym, religijnym lub seksualnym (takie jak Aryan Brotherhood czy stowarzyszenia neonazistowskie)

 • Zdjęcia przedstawiające akty przemocy (morderstwa, pobicia)

 • Biuletyny, broszury, materiały rekrutacyjne lub ulotki takich organizacji

 
Ze względu na szacunek dla rodzin ofiar, nie zezwalamy na sprzedaż przedmiotów powiązanych ze słynnymi mordercami działającymi na przestrzeni ostatnich 100 lat.
 

Dozwolone

 • Przedmioty związane z seryjnymi mordercami, mające ponad 100 lat (np. przedmioty związane z Kubą Rozpruwaczem)

 • Książki i programy dokumentalne poświęcone seryjnym mordercom

 • Książki i czasopisma poświęcone autentycznym historiom kryminalnym

 • Książki dotyczące brutalnych przestępstw

 • Filmy w stylu hollywoodzkim poświęcone mordercom lub zawierające przemoc

Niedozwolone

 • Przedmioty będące własnością osoby skazanej za ciężkie przestępstwo lub jakiekolwiek dzieła (jak np. książki), z których sprzedaży mogłaby ona czerpać korzyści

 • Pisma lub dorobek artystyczny autorstwa seryjnych morderców lub brutalnych przestępców

 • Gadżety związane z seryjnymi mordercami

 • Przedmioty gloryfikujące seryjnych morderców lub osoby skazane za brutalne przestępstwa

 • Przedmioty pochodzące ze słynnych miejsc zbrodni

 • Przedmioty promujące ideę przemocy wobec jednostki, w tym wobec skazanych przestępców

 
Rozumiemy wagę historyczną II wojny światowej, jak również zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele osób na całym świecie kolekcjonuje militaria. Zezwalamy na wystawianie na sprzedaż niektórych przedmiotów historycznych związanych z II wojną światową, jednak zabraniamy sprzedaży wielu innych, w tym tych zawierających nazistowskie treści propagandowe.
 

Dozwolone

 • Znaczki, pisma i koperty zawierające oznakowania nazistowskie

 • Niemiecka waluta wydana przez rząd III Rzeszy

 • Przedmioty zawierające symbol swastyki, które nie są powiązane z rządami III Rzeszy (takie jak talizmany szczęścia, tkaniny wykonane przez rdzenną ludność amerykańską, rzeźby buddyjskie)

Niedozwolone

Przedmioty niedozwolone to między innymi:

Historyczne przedmioty związane z Holokaustem, w tym reprodukcje/repliki takie jak:

 • Ubiory i rzeczy osobiste więźniów obozów koncentracyjnych

 • Środki identyfikacji ludności żydowskiej (opaski na ramię, Gwiazda Dawida)

 • Zdjęcia dotyczące Holokaustu, przedstawiające ciała ofiar, egzekucje lub inne sceny przemocy

 • Dokumenty wydane przez rząd nazistowski (paszporty, dokumenty podróżne)

Historyczne przedmioty związane z nazistami, w tym reprodukcje/repliki takie jak:

 • Mundury, elementy umundurowania, broń oraz inne przedmioty noszące symbol nazistowskiej swastyki lub runy SS (widoczne lub zakryte)

 • Oferty, w których zdjęcia zostały edytowane lub przycięte w celu ukrycia oznaczeń lub insygniów nazistowskich

 • Przedmioty pierwotnie posiadające oznaczenia nazistowskie, które zostały usunięte

 • Medale olimpijskie z roku 1936

 • Przedmioty, które stanowiły własność lub były powiązane z przywódcami nazistowskimi (lub napisane przez nich książki) takimi jak:

  • Joseph Goebbels

  • Hermann Goering

  • Rudolf Hess

  • Reinhard Heydrich

  • Heinrich Himmler

  • Adolf Hitler

Media i publikacje uznawane za przejaw propagandy nazistowskiej lub promujące nienawiść i ideę wyższości rasowej, w tym przedmioty historyczne i współczesne.

 
 

Dozwolone

 • Przedmioty związane z przemocą wobec osób publicznych, mające określoną wagę historyczną

 • Programy lub fotografie dokumentalne ukazujące ofiary wojny lub przemocy

 • Filmy w stylu hollywoodzkim z gatunku horroru, nawet jeżeli zawierają graficznie przedstawioną przemoc

 • Opublikowane komercyjnie filmy o treści chuligańskiej, takie jak „Hooligans” i „Kibole”

Niedozwolone

Przykłady przedmiotów niedozwolonych:

 • Przedmioty propagujące lub gloryfikujące przemoc wobec zwierząt lub ludzi

 • Filmy przedstawiające egzekucje zakładników lub skazańców

 • Krzesła elektryczne i podobne przedmioty związane z wykonywaniem kary śmierci

 • Drastyczne zdjęcia lub filmy z miejsc popełnienia przestępstwa lub kostnic

 • Przedmioty zachęcające do aktów przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy

 • Narzędzia tortur

 • Przedmioty związane z organizacjami terrorystycznymi

 • Następujące filmy oraz gatunki filmowe, w tym:

  • Bum Fights

  • Bum Hunts

  • Criminals Gone Wild

  • Egzekucje

  • Oblicza śmierci

  • Nagrania o treści chuligańskiej

  • Necromantik

  • Filmy z gatunku snuff

 
Nie zezwalamy na stosowanie rasistowskich określeń ani na wystawianie aukcji zawierających zniewagi na tle rasowym lub etnicznym, wliczając w to przedmioty posiadające wagę historyczną. Wyjątek od tej zasady stanowią nieliczne opisane tu przypadki.
 

Ograniczone

 • Aukcje dotyczące sztuki i mediów (np. książek i muzyki), w których obraźliwe słowo lub określenie stanowi część tytułu dzieła.

 • Można wystawiać na sprzedaż zdjęcia przedmiotów, na których widnieją obraźliwe określenia stanowiące część nazwy lub tytułu przedmiotu, jednak obraźliwe określenie nie może się znaleźć w tytule ani opisie aukcji.

Niedozwolone

 • Obelgi o charakterze rasistowskim, takie jak:

  – czarnuch

  – żółtek

  – gudłaj

 • Treści antysemickie w opisie przedmiotu

 • Przedmioty promujące nietolerancję na tle rasowym lub etnicznym

 • Przedmioty z opisem producenta, który zawiera nietolerancyjne treści dotyczące religii, orientacji seksualnej, rasy lub pochodzenia etnicznego

 • Flaga Konfederacji i powiązane przedmioty zawierające obraz tej flagi.

 

Nasza społeczność to zróżnicowane, międzynarodowe grono użytkowników o różnym pochodzeniu i przekonaniach. Nietrudno sobie wyobrazić, że pewne przedmioty mogłyby zostać odebrane przez niektórych jako obraźliwe. Dlatego też z reguły zezwalamy na wystawianie ofert dotyczących „praktycznie wszystkiego, cokolwiek można sobie wyobrazić”, w tym również przedmiotów, które niektórzy uznaliby za obraźliwe.

Jednak, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo oraz atmosferę zaufania i szacunku, nie zezwalamy na wystawianie ofert, które propagują nienawiść, przemoc oraz nietolerancję na tle rasowym lub religijnym (lub promują organizacje oddane tego rodzaju ideom). Nigdy nie staniemy się platformą, za pomocą której będzie można szerzyć nienawiść.

Ponadto eBay jest społecznością ogólnoświatową, a wielu naszych użytkowników mieszka w krajach, w których posiadanie lub sprzedaż przedmiotów związanych z organizacjami szerzącymi nienawiść stanowi przestępstwo. Nie zezwalamy na sprzedaż lub wysyłkę takich przedmiotów.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi