Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Produkty lecznicze i wyroby medyczne

 

Zasady

 • Wystawianie na sprzedaż jakichkolwiek substancji lub przedmiotów, do których wydania wymagana jest recepta lub które wymagają nadzoru uprawnionego specjalisty (np. lekarza medycyny, stomatologa, optyka, okulisty, farmaceuty lub lekarza weterynarii) jest zabronione.

 • Sprzedaż niektórych produktów niewymagających recepty jest dozwolona pod warunkiem, że oferty nie wspominają ani nie porównują tych produktów do leków na receptę.

 • Nie należy oferować wysyłki za granicę dla tych przedmiotów, ponieważ sprawdzenie legalności ich sprzedaży w każdym kraju jest niemożliwe. Pamiętaj, że produkty dopuszczone do obrotu w Polsce mogą nie być legalne w innych krajach. 

Sprawdź, czy Twoja aukcja spełnia nasze wytyczne. Jeśli ich nie spełnia, możemy ją usunąć oraz ograniczyć funkcjonalność Twojego konta lub je zawiesić.

Wytyczne

 

Ograniczone

Większość produktów, których forma według definicji Ministerstwa Zdrowia nie wymaga recepty lub nadzoru uprawnionego specjalisty, aby mogły być one wydane, można sprzedawać pod warunkiem, że spełniają one te warunki:

 • Dostarczane są do kupującego przed upływem ich daty ważności

 • Opakowanie jest nienaruszone

 • Przedmiot nie był poddawany manipulacjom

 • Przed wysyłką przedmiot był przechowywany w sposób bezpieczny

 • Oferta zawiera informację na temat składu, sposobu stosowania, działań ubocznych/niebezpieczeństwa/ostrzeżeń, daty ważności oraz instrukcji dotyczących przechowywania.

Żywność przeznaczona do specjalnych celów medycznych może być sprzedawana pod warunkiem, że etykiety zawierające ostrzeżenia są nienaruszone, a przedmiot jest zgodny z przepisami i regulacjami obowiązującego prawa.

Niedozwolone

Przedmioty zabronione to m.in.:

 • Jakikolwiek produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na wprowadzenie do obrotu w Polsce

 • Jakakolwiek substancja, której forma według definicji Ministerstwa Zdrowia wymaga recepty lub nadzoru uprawnionego specjalisty.  Obejmuje to substancje wydawane na receptę oraz dostępne tylko w aptekach, w tym, m.in.:

  • Leki na alergię

  • Składniki leków na receptę lub leków niewymagających recepty, chyba że sprzedaż takich komponentów bez recepty została zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia

  • Środki antykoncepcyjne, w tym implanty

  • Zestawy do przeprowadzania testów na obecność wirusa HIV

  • Substancje do iniekcji, w tym witaminy, niezależnie od tego, czy są dostępne bez recepty

  • Insulina w dowolnej postaci, w tym niewymagającej recepty

  • Prohormony

  • Pseudoefedryna w dowolnej formie i kombinacji

  • Synefryna

 • Przepakowywane leki dostępne bez recepty

 • Usługi oferujące zabiegi medyczne, np. usługi oferujące toksynę botulinową

 • Produkty przeznaczone do wybielania zębów zawierające ponad 0,1% nadtlenku wodoru, nadtlenku karbamidu, nadtlenku cynku lub innych składników uwalniających nadtlenek wodoru. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

 

Dozwolone

 • Witaminy

 • Opisanie produktu ziołowego przy użyciu jego tradycyjnej nazwy, bez nazwy naukowej (np. „szałwia” zamiast „Salvia officinalis”)

Ograniczone

 • Opisy środków ziołowych i stosowanych w terapiach holistycznych oraz innych przedmiotów nie mogą zawierać porównań do produktów wyliczonych jako leki na receptę, nie mogą sugerować jakichkolwiek terapii niezatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, oraz produkty te nie mogą być sprzedawane jako wykazujące takie samo działanie.

Niedozwolone

Przedmioty zabronione obejmują m.in.:

 • Produkty zawierające efedrę, efedrynę lub ma huang

 • Tabletki odchudzające, wobec których Ministerstwo Zdrowia wydało ostrzeżenia lub nakaz wycofania z rynku

 

Niedozwolone

 • Twierdzenie lub sugerowanie, że suplementy zwiększające masę mięśniową mają takie samo działanie jak sterydy

 • Twierdzenie, że produkty wspomagające wytrzymałość działają jak Viagra lub inne leki na zaburzenia erekcji

 • Twierdzenie, że przedmiot jest w stanie wyleczyć dolegliwość lub chorobę, gdy Ministerstwo Zdrowia nie zatwierdziło takich twierdzeń

 

Ograniczone

 • Urządzenia medyczne, do wydania których nie jest wymagana recepta lub nadzór uprawnionego specjalisty (np. laktatory) można sprzedawać pod tymi warunkami:

  • Urządzenia medyczne muszą posiadać oznakowanie zgodności CE.

  • Sprzedawcy muszą oczyścić oraz przygotować przed transportem wszystkie urządzenia medyczne zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można wystawiać na aukcję urządzeń medycznych, które zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób znacząco zmieniający sposób działania produktu lub jego parametry bezpieczeństwa.

  • Sprzedawca musi przekazać kupującemu oryginalne opakowanie, etykiety oraz instrukcje dostarczone przez producenta wraz z oryginalnym produktem. Sprzedaż urządzeń medycznych bez opakowania, etykiet(y) oraz kompletu instrukcji dostarczonych przez producenta jest niedozwolona.

  • Sprzedawcy muszą jasno poinformować potencjalnych nabywców w opisie przedmiotu, jeśli urządzenie było otwierane lub używane.

 • Sprzedaż szkieł korekcyjnych wydawanych na receptę jest zabroniona, jednak staromodne okulary kolekcjonerskie mogą być wystawiane na sprzedaż.

 • Można sprzedawać jednorazowe strzykawki, ale igły nie mogą być uwzględnione w tej samej ofercie lub osobnej ofercie tego samego sprzedawcy.

Niedozwolone

Przedmioty zabronione obejmują m.in.:

 • Produkty lecznicze odwołujące się do ptasiej grypy lub świńskiej grypy

 • Soczewki kontaktowe (w tym o zerowej mocy optycznej lub soczewki kosmetyczne)

 • Aparaty CPAP, urządzenia Bilevel Positive Airway (BiPAP) i Variable Positive Airway Pressure (VPAP), oraz ich akcesoria wymagające recepty

 • Defibrylatory

 • Urządzenia wszczepiane, takie jak stymulatory serca, zastawki serca, protezy naczyniowe, urządzenia do pomostowania tętnic oraz pompy fuzyjne

 • Pompy oraz urządzenia pomocnicze do żywienia dojelitowego

 • Niezatwierdzone wyroby medyczne takie jak świece do woskowania uszu

 • Igły z jednorazową strzykawką lub bez niej

 • Nebulizatory i akcesoria do nich

 • Testy na obecność wirusa Covid, nawet jeśli są ogólnodostępne i nie wymagają okazania recepty

 
Informacje na temat produktów weterynaryjnych można uzyskać od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
 

Niedozwolone

Przedmioty zabronione obejmują m.in.:

 • Jakikolwiek produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na wprowadzenie do obrotu w Polsce

 • Wszelkie substancje, które według definicji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wymagają recepty

 • Substancje do iniekcji, w tym witaminy, niezależnie od tego, czy są dostępne bez recepty

 • Przepakowywane lekarstwa niewymagające recepty, w tym preparaty przeciwko pchłom o kleszczom

 • Produkty przeciwko pchłom Frontline

 • Leki przeciwko dirofilariozie: Sentinel, Revolution, Heartgard i Interceptor

Zdecydowanie zalecamy kupującym i sprzedawcom przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązującego prawa. Ponieważ sprzedaż leków na receptę jest zabroniona przez prawo, regulowana, lub może spowodować szkody dla eBay oraz naszych użytkowników, nie zezwalamy na ich sprzedaż.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Zgłoś naruszenie naszych zasad lub problemy dotyczące innego użytkownika.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi