Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Standardy obsługi dla sprzedawców

Ogólnie o standardach obsługi

Oczekujemy, że sprzedawcy będą oferować standardy obsługi (poziom obsługi), które zapewnią kupującym nieprzerwanie wysoki poziom zadowolenia z transakcji.

Wskaźniki sprzedawcy pozwalają Ci sprawdzić, jak oceniamy Twój poziom obsługi na rynku krajowym i międzynarodowym oraz jak spełniasz oczekiwania kupujących z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych rynków. Więcej info o globalnych standardach obsługi dla sprzedawców

W ramach standardów obsługi:

 • Szybko rozwiązuj problemy kupujących.

 • Terminowo wysyłaj towar w określonym przez siebie czasie na wysyłkę.

 • Dbaj o odpowiedni zapas towaru.

 • Pobieraj rozsądne opłaty za wysyłkę i obsługę.

 • Podawaj koszt wysyłki w ofertach.

 • Przestrzegaj zasad zwrotów.

 • Szybko odpowiadaj na pytania kupujących.

 • Prowadź transakcje w profesjonalny i przyjazny sposób.

 • Dopilnuj, aby towar dotarł do kupującego w stanie opisanym w ofercie.

 

Ważne informacje

Aby sprawdzić, czy spełniasz standardy obsługi w serwisie eBay, w którym sprzedajesz, przejdź do Wskaźników sprzedawcy.

Wytyczne, jak spełniać standardy obsługi znajdziesz w zasadach prowadzenia sprzedaży.

Wskaźnik problemów z transakcjami i terminowej wysyłki

Wskaźnik problemów z transakcjami to odsetek Twoich transakcji, w których wystąpił co najmniej 1 z tych problemów:

 • Sprawa w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub Ochrony kupujących PayPal zamknięta bez rozwiązania problemu przez sprzedawcę

 • Anulowanie transakcji z inicjatywy sprzedawcy

 

 
 
 
  Wszyscy sprzedawcy Najlepsi Sprzedawcy

Maks. % transakcji z problemami

 • Transakcje anulowane przez sprzedawcę

 • Sprawy zamknięte bez rozwiązania przez sprzedawcę

2%

0,5%

Maks. liczba różnych kupujących, których dotyczyły problemy,
zanim wpłynie to na status sprzedawcy

4

3

Maks. % spraw zamkniętych przez eBay
bez rozwiązania przez sprzedawcę

0,3%

0,3%

 
Aby spełnić nasze minimalne standardy obsługi, w ostatnim okresie oceny możesz mieć maks. 2% transakcji, w których wystąpił co najmniej 1 problem. W przypadku Najlepszego Sprzedawcy, w ostatnim okresie oceny możesz mieć maks. 0,5% transakcji, w których wystąpił co najmniej 1 problem. W ocenie Twojego poziomu obsługi na eBay.pl uwzględniamy tylko Twoje transakcje z kupującymi z Polski.
Wskaźnik problemów z transakcjami nie wpłynie na Twój status sprzedawcy, dopóki w okresie oceny problemy nie dotyczą co najmniej 3 różnych kupujących, jeśli jesteś Najlepszym Sprzedawcą, lub 4 różnych kupujących, jeśli przekraczasz standardy. 
W ostatnim okresie oceny możesz mieć maks. 0,3% spraw w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub Ochrony kupujących PayPal, które zostały zamknięte bez rozwiązania ich przez Ciebie. Oznacza to, że kupujący otworzył sprawę, Ty nie mogłeś(łaś) jej rozwiązać, kupujący poprosił nas lub PayPal o rozstrzygnięcie sprawy, a my uznaliśmy, że wina leży po Twojej stronie.
 
 
Przy pomocy wskaźnika terminowej wysyłki oceniamy - na podstawie opinii od kupujących - to, czy sprzedawcy wysyłają towar na czas.
 
  Najlepsi Sprzedawcy

Maks. % zamówień (transakcji) niedostarczonych w terminie

5%

Maks. liczba różnych kupujących, których dotyczyły problemy,
zanim wpłynie to na status sprzedawcy

5

 

Pomijanie opinii pojedynczych kupujących

 

1 opóźniona dostawa na kupującego i sprzedawcę
w przypadku transakcji w tym samym dniu

 

Jeśli kupujący wystawiając opinię potwierdzi, że przesyłka dotarła w szacowanym czasie dostawy, wysyłka zostanie uznana za terminową.
Jeśli kupujący nie wystawi opinii dotyczącej czasu dostawy, nie zostanie to uwzględnione w ocenie tego, jak spełniasz kryterium terminowej wysyłki.
Jeśli kupujący stwierdzi, że towar został dostarczony po szacowanym terminie dostawy, wysyłka zostanie uznana za opóźnioną i nie spełnisz kryterium terminowej wysyłki.

 

 
 
Ilość transakcji W ocenie Twojego poziomu obsługi
(czy spełniasz standardy obsługi)
uwzględniamy transakcje

Minimum 400 transakcji w ciągu
ostatnich 3 mies. kalendarzowych

z kupującymi z całego świata
z ostatnich 3 miesięcy

Mniej niż 400 transakcji w ciągu
ostatnich 3 mies. kalendarzowych

z kupującymi z całego świata
z ostatnich 12 miesięcy

Twój wskaźnik problemów z transakcjami nie jest widoczny dla kupujących, ale nadal mogą oni sprawdzić Twój wynik opinii i oceny szczegółowe.

Opinia poprawiona przez kupującego z negatywnej na pozytywną nie jest uznawana za problem z transakcją. Podobnie opinie neutralne lub te z niskimi ocenami szczegółowymi za szybkość wysyłki lub zgodność z opisem mogą zostać poprawione, aby nie zostały uznane za problem z transakcją.

 

Sprawy zamknięte bez rozwiązania przez sprzedawcę

W ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, gdy kupujący zainicjuje proces zwrotu towaru z powodu niezgodności z opisem lub zgłosi nieotrzymanie towaru, problem z traksakcją ma status „prośby”.

Jeśli sprzedawca i kupujący nie uzgodnią rozwiązania problemu i jedna ze stron transakcji poprosi nas o pomoc, „prośba” otrzyma status „sprawy”. W ramach Ochrony kupujących PayPal problem z transakcją ma od początku status „sprawy”.

Liczba spraw zamkniętych bez rozwiązania problemu jest ważnym wskaźnikiem tego, jak sprzedawca spełnia oczekiwania kupujących oraz miarą jego ogólnego poziomu obsługi.

Poniższe limity spraw zamkniętych bez rozwiązania problemu obowiązują wszystkich sprzedawców. Limit procentowy obowiązuje po tym, jak konto przekroczy maksymalną liczbę takich spraw.

Czego dotyczy limit Maks. % spraw Maks. liczba spraw

Sprawy zamknięte bez rozwiązania przez sprzedawcę

0,30%

2

 

Jak oceniamy i chronimy Twój poziom obsługi

Aby dokładnie ocenić Twój poziom obsługi (=czy spełniasz nasze standardy obsługi), rozpatrujemy go całościowo. Bierzemy także pod uwagę schematy zachowań kupujących w zakresie otwierania spraw i wystawiania niskich ocen szczegółowych – i kiedy to konieczne, chronimy Twoje wyniki.

Jeśli nie spełnisz standardów obsługi

 • Pozycja Twoich aukcji w wynikach wyszukiwania zostanie obniżona.

 • Możemy ograniczyć lub zawiesić Twoje uprawnienia do sprzedaży.

 • Może Ci to utrudnić spełnienie wymagań dla statusu SuperSprzedawcy. (SuperSprzedawcy są powiadamiani na 30 dni przed utratą statusu).

 • Oraz prowadzisz Duży sklep lub Megasklep eBay i nie spełniasz standardów od 60 dni, poziom Sklepu zostanie obniżony do Małego sklepu.

   

Jeśli Twoje konto zostanie zawieszone:

 • Musisz rozwiązać problemy związane z kontem, zanim będziesz mógł kupować lub sprzedawać poprzez inne konta.

 • Nie możesz zarejestrować nowego konta.

 • Nie możesz używać istniejącego konta do ominięcia ograniczeń dotyczących zakupów i sprzedaży.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi