Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Opłaty dla sprzedawców-firm

 

Od 1 kwietnia 2019 r. w przypadku sprzedawców z kontami firmowymi:
 • prowizja od sprzedaży w kategoriach z działu Elektronika będzie wynosić 5%, a w innych kategoriach będzie wynosić 8,7%.

 • usuwamy górne limity prowizji w ww. kategoriach.

 • prowizja od sprzedaży w kategoriach z pojazdami (samochody, motocykle) i łodziami będzie stała i będzie wynosić 85 zł.

Podane prowizje dla sprzedawców z kontami firmowymi są kwotami netto (bez VAT). Sprawdź szczegóły.

 

Na eBay.pl sprzedawcy krajowi wystawiają oferty bezpłatnie we wszystkich kategoriach z wyjątkiem kategorii Motoryzacja: Pojazdy

 

Ważna informacja Opłaty dla sprzedawców-firm podajemy z wyłączeniem obowiązującej stawki VAT. Sprawdź, jaka stawka Cię dotyczy

Ogólnie o opłatach za Sklep eBay

Otwórz Megasklep lub Duży sklep na eBay.pl i wystawiaj bezpłatnie w zagranicznych serwisach eBay! Sprawdź szczegóły

Jeśli sprzedajesz poprzez Sklep eBay, płacisz co miesiąc opłatę subskrypcyjną. Za każdą ofertę sprzedaży w Sklepie pobierana jest opłata za wystawienie (w przypadku sprzedawców zagranicznych oraz kategorii Motoryzacja: Pojazdy), a w przypadku sprzedaży prowizja od ceny końcowej.

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących otwarcia Sklepu oraz funkcjach i zaletach Sklepów.

Opłaty za wystawienie ofert Kup teraz

 
 
Oferty Kup teraz 3, 5, 7, 10 i 30-dniowe lub Ważne do odwołania
Sklep Opłata subskrypcyjna Wszystkie kategorie poza Motoryzacja: Pojazdy
 
Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą

Bez Sklepu

Nie dotyczy

Bezpłatnie

Brak uprawwnienia do bezpłatnych ofert za granicą

 

Mały sklep

 

8,65 zł

 

Bezpłatnie

 

Brak uprawwnienia do bezpłatnych ofert za granicą

 

Duży sklep

 

149 zł

 

Bezpłatnie

 

Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą

 

Megasklep

 

999 zł

 

Bezpłatnie

 

Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą

 
 
 
Oferty Kup teraz 3, 5, 7, 10 i 30-dniowe lub Ważne do odwołania
Sklep Opłata subskrypcyjna Kategorie Filmy i DVD, Gry (oprócz kategorii Konsole),
Książki, Muzyka
Pozostałe kategorie *

Bez Sklepu

Nie dotyczy

Bezpłatnie

0,30 zł

 

Mały sklep

 

8,65 zł

 

Bezpłatnie

 

0,13 zł

 

Duży sklep

 

149 zł

 

Bezpłatnie

 

0,04 zł

 

Megasklep

 

999 zł

 

Bezpłatnie

 

0,01 zł

Najczęstsze pytania

 

 
Krajowi subskrybenci Dużych sklepów i Megasklepów mogą bezpłatnie wystawiać 30-dniowe lub ważne do odwołania oferty Kup teraz w zagranicznych serwisach eBay.

Uprawnienie to nie dotyczy opłat za opcje dodatkowe i wszystkich kategorii. Przykłady wykluczonych kategorii: Pojazdy, Przyczepy, Nieruchomości.

Nowych sprzedawców mogą także dotyczyć limity sprzedaży .

To, ile ofert możesz wystawić bezpłatnie w zagranicznych serwisach eBay, zależy od serwisu, w którym chcesz je wystawić.
Przykłady dla eBay.de wg info z września 2016:
Krajowy subskrybent Dużego Sklepu na eBay.pl może co miesiąc wystawić na eBay.de 2500 30-dniowych lub ważnych do odwołania ofert Kup teraz bez opłat za wystawienie, czyli tyle samo, co niemiecki sprzedawca subskrybujący Top-Shop (odpowiednik Dużego Sklepu na eBay.de).
Krajowy subskrybent Megasklepu na eBay.pl może co miesiąc wystawić na eBay.de nieograniczoną ilość 30-dniowych lub ważnych do odwołania ofert Kup teraz bez opłat za wystawienie, czyli tyle samo, co niemiecki sprzedawca subskrybujący Premium-Shop (odpowiednik Megasklepu na eBay.de).
Więcej informacji na stronach o Sklepach eBay:
 
Sklep możesz zasubskrybować na minimum 30 dni.
 
Zwrot opłaty za wystawienie po ponownym wystawieniu:
 
Opłata za ofertę ważną do odwołania jest pobierana co 30 dni.
 
 • Opłata za wystawienie wielu identycznych przedmiotów w ramach 1 oferty jest taka sama jak za wystawienie pojedynczego przedmiotu.

 • Jeśli opłata za wystawienie 1 przedmiotu = np. 0,13 zł, za wystawienie 4 identycznych przedmiotów na 1 aukcji zapłacisz także 0,13 zł.

 

 

Opłaty za wystawienie aukcji z licytacją

 

 
 
Cena początkowa Wszystkie kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy

1,00 i więcej

Bezpłatnie

 
 
 
Cena początkowa Kategorie Filmy i DVD, Gry (oprócz kategorii Konsole),
Książki, Muzyka
Pozostałe kategorie *

1,00 - 1,99 zł

Bezpłatnie

2,00 - 9,99 zł

Bezpłatnie

0,04 zł

10,00 - 99,99 zł

Bezpłatnie

0,09 zł

100,00 - 499,99

Bezpłatnie

0,17 zł

500 zł i więcej

Bezpłatnie

0,35 zł

Prowizje od ceny końcowej za aukcje z licytacją i Kup teraz

Jeśli sprzedasz wystawiony lub ponownie wystawiony przedmiot, naliczamy prowizję od ceny końcowej w oparciu o cenę końcową i dla każdego przedmiotu.

Kategoria Prowizja

Wszystkie oprócz Motoryzacja: Pojazdy

1,73% , maksymalnie 30,43 zł

Chcesz otrzymać 20% zniżki na prowizje?

Uzyskaj status Najlepszego Sprzedawcy

 

Użyj opcji dodatkowych, aby zwiększyć szanse na sprzedaż swojego przedmiotu.

Opcja Aukcje z licytacją  
i Kup teraz 3, 5, 7 lub 10-dniowe
Aukcje Kup teraz 30-dniowe
lub Ważne od odwołania

Zdjęcia

Bezpłatnie

Projektant aukcji

Bezpłatnie

Nazwa pomocnicza

Bezpłatnie

Zaplanowane rozpoczęcie

Bezpłatnie

Kup teraz

Bezpłatnie
(dotyczy tylko aukcji z licytacją)

Nie dotyczy

Wystawienie w 2 kategoriach

Opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe x 2
(z wyj. zaplanowanego rozpoczęcia)

 

 

 

Narzędzie Opłata

Menedżer sprzedaży

Bezpłatnie

Zaawansowany menedżer sprzedaży

Bezpłatnie z subskrypcją Sklepu

13,87 zł bez subskrypcji Sklepu. Opłata naliczana proporcjonalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Zmiana poziomu lub anulowanie subskrypcji Sklepu

 
Gdy zmienisz poziom Sklepu na wyższy (np. z Małego na Duży):
 • Naliczymy proporcjonalnie opłaty za obecny poziom Sklepu za dany miesiąc i zwrócimy Ci część opłat za niewykorzystany okres czasu.

 • Podliczanie aukcji z obecnej subskrypcji zakończy się w momencie zmiany poziomu Sklepu.

 • Naliczymy proporcjonalnie opłatę za wyższy poziom Sklepu.

 • Limity ilości aukcji zaczną obowiązywać od razu.

 • Data rozpoczęcia Twojej subskrypcji zostanie zresetowana w oparciu o datę zmiany poziomu Sklepu.

 
Gdy zmienisz poziom Sklepu na niższy (np. z Dużego na Mały):
 • Opłaty za obecny poziom będą naliczane do końca obecnego miesiąca.

 • Limity ilości aukcji dotyczące obecnej subskrypcji zostaną usunięte po obecnym miesiącu.

 • Wszelkie korzyści związane z obecnym Sklepem będą obowiązywać do końca miesiąca kalendarzowego.

 • Opłata za subskrypcję niższego poziomu Sklepu zacznie być naliczana od następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Nowy limit ilości aukcji zostanie utworzony dla niższego poziomu od następnego miesiąca.

 • Opłaty za aukcje Ważne do odwołania dla niższego poziomu Sklepu zaczną obowiązywać w dniu ich odnowienia.

 
Gdy anulujesz subskrypcję Sklepu:
 • Opłaty za subskrypcję będą naliczane do końca obecnego miesiąca. Jeśli anulujesz w pierwszym miesiącu subskrypcji, naliczymy opłatę za 30 dni oraz liczbę dni do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Począwszy od następnego miesiąca po anulowaniu subskrypcji, dla nowych aukcji obowiązywać będą stosowne opłaty standardowe.

 • Limity ilości aukcji dla Twojej subskrypcji zostaną usunięte po obecnym miesiącu kalendarzowym.

Ważne informacje Ważne informacje o opłatach

 • Opłaty podano z wyłączeniem obowiązującej stawki VAT. Sprawdź, jak uzyskać zwolnienie z VAT od opłat

 • Opłaty za wystawienie i opłaty za opcje dodatkowe są naliczane przy wystawianiu aukcji i nie podlegają zwrotowi.

 • Aukcje ważne do odwołania są odnawianie automatycznie co 30 dni, chyba że je zakończysz albo sprzedasz przedmiot lub naruszają one nasze zasady.

 • Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostanie zawieszone z jakiegokolwiek powodu, każda naliczona na nim kwota do zapłaty stanie się natychmiast należna i wymagalna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego obciążenia Cię, za pomocą używanej przez Ciebie metody rozliczeń, wszelkimi kwotami, które nie były przez Ciebie wcześniej kwestionowane.

 • Regulując opłaty, płacisz za prawo do sprzedaży na eBay. Nie nabywasz wyłącznych praw do stron w serwisie eBay. Możemy, wedle własnego uznania oraz bez zgody użytkownika i bez zapłaty, umieścić reklamy stron trzecich na dowolnej stronie serwisu.

 • W przypadku kont, na których saldo opłat wynosi minimum 5,00 zł, wymagamy pełnego regulowania comiesięcznych płatności.

 • Jeśli nie uregulujesz opłat za sprzedaż, możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli nie uregulujesz zaległych opłat po naszych przypomnieniach i monitach, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych Twojego konta firmie windykacyjnej w celu windykacji zaległych opłat. Pamiętaj, że firma windykacyjna pobierze od Ciebie proporcjonalną i uzasadnioną opłatę za windykację zaległych opłat, której wysokość będzie zależeć od należnej kwoty i która będzie płatna dodatkowo wraz z zaległymi opłatami.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi