Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Opłaty dla sprzedawców-firm na eBay.pl

 

Na eBay.pl sprzedawcy krajowi wystawiają oferty bezpłatnie we wszystkich kategoriach z wyjątkiem kategorii Motoryzacja: Pojazdy oraz wystawiania w drugiej kategorii.

 

Ważna informacja Opłaty dla sprzedawców-firm podajemy z wyłączeniem obowiązującej stawki VAT. Sprawdź, jaka stawka Cię dotyczy

Ogólnie o opłatach za Sklep eBay

Otwórz Megasklep lub Duży sklep na eBay.pl i wystawiaj bezpłatnie w zagranicznych serwisach eBay! Sprawdź szczegóły

Jeśli sprzedajesz poprzez Sklep eBay, płacisz co miesiąc opłatę subskrypcyjną. Za każdą ofertę sprzedaży w Sklepie naliczana jest opłata za wystawienie (dotyczy np. sprzedawców spoza Polski oraz kategorii Motoryzacja: Pojazdy), a w przypadku sprzedaży prowizja.

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących otwarcia Sklepu oraz funkcjach i zaletach Sklepów.

Opłaty za wystawienie ofert Kup teraz

 
 
Ważne do odwołania oferty Kup teraz
Sklep eBay Opłata za Sklep eBay Wszystkie kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą Wystawienie w drugiej kategorii

Bez Sklepu

Nie dotyczy

Bezpłatnie

Brak uprawwnienia do bezpłatnych ofert za granicą

0,30 zł

Mały sklep

8,65 zł

Bezpłatnie

Brak uprawwnienia do bezpłatnych ofert za granicą

0,13 zł

Duży sklep

149 zł

Bezpłatnie

Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą

0,04 zł

Megasklep

999 zł

Bezpłatnie

Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą

0,01 zł

 
 
 
Ważne do odwołania oferty Kup teraz
Sklep Opłata subskrypcyjna Kategorie Filmy i DVD, Gry (oprócz kategorii Konsole), Książki, Muzyka Pozostałe kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy Wystawienie w drugiej kategorii

Bez Sklepu

Nie dotyczy

Bezpłatnie

0,30 zł

0,30 zł

Mały sklep

8,65 zł

Bezpłatnie

0,13 zł

0,13 zł

Duży sklep

149 zł

Bezpłatnie

0,04 zł

0,04 zł

Megasklep

999 zł

Bezpłatnie

0,01 zł

0,01 zł

Najczęstsze pytania

 

 
Krajowi subskrybenci Dużych sklepów i Megasklepów mogą bezpłatnie wystawiać ważne do odwołania oferty Kup teraz w zagranicznych serwisach eBay.
To, ile zagranicznych ofert możesz wystawić bezpłatnie zależy od:
 • serwisu, w którym chcesz je wystawić > przykład dla eBay.de:

  Sklep na eBay.pl Na eBay.de wystawisz bezpłatnie tyle ważnych do odwołania ofert Kup teraz:

  Duży Sklep

  2500 / miesiąc, czyli tyle samo, co mając Top-Shop, odpowiednik Dużego Sklepu na eBay.de

  Megasklep

  Bez limitu, czyli tyle samo, co mając Premium-Shop, odpowiednik Megasklepu na eBay.de

   

Nie dotyczy to opłat za opcje dodatkowe i pewnych kategorii (np.: Pojazdy, Przyczepy, Nieruchomości)
Więcej informacji o Sklepach eBay i limitach bezpłatnych ofert:
 
Sklep możesz zasubskrybować na minimum 30 dni.
 
Zwrot opłaty za wystawienie po ponownym wystawieniu:
 
Opłaty za oferty ważne do odwołania są naliczane raz w miesiącu kalendarzowym.
 
 • Opłata za wystawienie wielu identycznych przedmiotów w ramach 1 oferty jest taka sama jak za wystawienie pojedynczego przedmiotu.

 

 

Opłaty za wystawienie aukcji z licytacją

 

 
 
Cena początkowa Wszystkie kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy Wystawienie w drugiej kategorii

1,00 – 1,99 zł

Bezpłatnie

Bezpłatnie

2,00 – 9,99 zł

0,04 zł

10,00 – 99,99 zł

0,09 zł

100,00 – 499,99 zł

0,17 zł

500 zł i więcej

0,35 zł

 
 
 
Cena początkowa Kategorie Filmy i DVD, Gry (oprócz kategorii Konsole), Książki, Muzyka Pozostałe kategorie Motoryzacja: Pojazdy Wystawienie w drugiej kategorii

1,00 - 1,99 zł

Bezpłatnie

2,00 - 9,99 zł

Bezpłatnie

0,04 zł

0,04 zł

10,00 - 99,99 zł

Bezpłatnie

0,09 zł

0,09 zł

100,00 - 499,99

Bezpłatnie

0,17 zł

0,17 zł

500 zł i więcej

Bezpłatnie

0,35 zł

0,35 zł

Prowizje od sprzedaży / ceny końcowej na eBay.pl

Jeśli sprzedasz wystawiony lub ponownie wystawiony przedmiot, naliczamy prowizję w oparciu o cenę końcową.

Kategoria Prowizja

Kategorie elektroniczne

 • Fotografia i Kamery

 • Gry i Konsole

 • Komputery i Tablety

 • Telefony i Akcesoria

 • TV, Audio i Video

5%

Inne kategorie oprócz Pojazdów i łodzi

8,7%

 

Chcesz otrzymać 20% zniżki na prowizje eBay.pl?

Uzyskaj status Najlepszego Sprzedawcy

Opłaty za opcje dodatkowe i narzędzia

 

Opcja / narzędzie Opłata

Zdjęcia

Bezpłatnie

Nazwa pomocnicza

Bezpłatnie

Zaplanowane rozpoczęcie

Bezpłatnie

Kup teraz

Bezpłatnie

Wystawienie w 2 kategoriach

Opłata za wystawienie w drugiej kategorii (sprawdź powyżej w sekcji opłat za wystawienie ofert Kup teraz i aukcji z licytacją)

Menedżer sprzedaży

Bezpłatnie

Zaawansowany menedżer sprzedaży

Bezpłatnie z subskrypcją Sklepu
13,87 zł bez subskrypcji Sklepu. Opłata naliczana proporcjonalnie z miesięcznym wyprzedzeniem

 

Chcesz sprzedawać poprzez inne serwisy eBay?

Sprawdź opłaty w sprzedaży za granicę

 

Zmiana poziomu lub anulowanie subskrypcji Sklepu

 
Gdy zmienisz poziom Sklepu na wyższy (np. z Małego na Duży):
 • Naliczymy proporcjonalnie opłaty za obecny poziom Sklepu za dany miesiąc i zwrócimy Ci część opłat za niewykorzystany okres czasu.

 • Podliczanie ofert z obecnej subskrypcji zakończy się w momencie zmiany poziomu Sklepu.

 • Naliczymy proporcjonalnie opłatę za wyższy poziom Sklepu.

 • Limity ilości ofert zaczną obowiązywać od razu.

 • Data rozpoczęcia Twojej subskrypcji zostanie zresetowana w oparciu o datę zmiany poziomu Sklepu.

 
Gdy zmienisz poziom Sklepu na niższy (np. z Dużego na Mały):
 • Opłaty za obecny poziom będą naliczane do końca obecnego miesiąca.

 • Limity ilości ofert dotyczące obecnej subskrypcji zostaną usunięte po obecnym miesiącu.

 • Wszelkie korzyści związane z obecnym Sklepem będą obowiązywać do końca miesiąca kalendarzowego.

 • Opłata za subskrypcję niższego poziomu Sklepu zacznie być naliczana od następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Nowy limit ilości ofert zostanie utworzony dla niższego poziomu od następnego miesiąca.

 • Opłaty za oferty Ważne do odwołania dla niższego poziomu Sklepu zaczną obowiązywać w dniu ich odnowienia.

 
Gdy anulujesz subskrypcję Sklepu:
 • Opłaty za subskrypcję będą naliczane do końca obecnego miesiąca. Jeśli anulujesz w pierwszym miesiącu subskrypcji, naliczymy opłatę za 30 dni oraz liczbę dni do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Począwszy od następnego miesiąca po anulowaniu subskrypcji, dla nowych ofert obowiązywać będą stosowne opłaty standardowe.

 • Limity ilości ofert dla Twojej subskrypcji zostaną usunięte po obecnym miesiącu kalendarzowym.

Ważne informacje Ważne informacje o opłatach

 • Opłaty podano z wyłączeniem obowiązującej stawki VAT. Sprawdź, jak uzyskać zwolnienie z VAT od opłat

 • Opłaty za wystawienie i opłaty za opcje dodatkowe są naliczane przy wystawianiu ofert i nie podlegają zwrotowi.

 • Oferty ważne do odwołania są odnawianie automatycznie jeden raz w miesiącu kalendarzowym, chyba że je zakończysz albo sprzedasz przedmiot lub naruszają one nasze zasady.

 • Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostanie zawieszone z jakiegokolwiek powodu, każda naliczona na nim kwota do zapłaty stanie się natychmiast należna i wymagalna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego obciążenia Cię, za pomocą używanej przez Ciebie metody rozliczeń, wszelkimi kwotami, które nie były przez Ciebie wcześniej kwestionowane.

 • Regulując opłaty, płacisz za prawo do sprzedaży na eBay. Nie nabywasz wyłącznych praw do stron w serwisie eBay. Możemy, wedle własnego uznania oraz bez zgody użytkownika i bez zapłaty, umieścić reklamy stron trzecich na dowolnej stronie serwisu.

 • W przypadku kont, na których saldo opłat wynosi minimum 5,00 zł, wymagamy pełnego regulowania comiesięcznych płatności.

 • Jeśli nie uregulujesz opłat za sprzedaż, możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli nie uregulujesz zaległych opłat po naszych przypomnieniach i monitach, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych Twojego konta firmie windykacyjnej w celu windykacji zaległych opłat. Pamiętaj, że firma windykacyjna pobierze od Ciebie proporcjonalną i uzasadnioną opłatę za windykację zaległych opłat, której wysokość będzie zależeć od należnej kwoty i która będzie płatna dodatkowo wraz z zaległymi opłatami.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi