Artykuł na 2 min

Zasady dotyczące łączy

W swoich ofertach sprzedaży możesz dodawać łącza, tylko aby zapewnić dodatkowe informacje o oferowanych przedmiotach lub gdy jest to wymagane prawem. Używaj łączy tylko wtedy, gdy takich informacji nie możesz umieścić w treści oferty.

Dotyczy to łącz do dodatkowych zdjęć, danych technicznych, gwarancji producenta i innych informacji, które mogą pomóc kupującym podjąć decyzję o zakupie. Dozwolone są też łącza do innych witryn, w tym serwisów zdjęciowych lub serwisów z szablonami ofert.

Nie zezwalamy na dodawanie łączy do serwisów innych niż eBay, w których oferowane są na sprzedaż inne przedmioty. Na bieżąco monitorujemy łącza w ofertach i zastrzegamy sobie prawo do blokowania tych, które uznamy za niebezpieczne dla użytkowników.

Wytyczne

Łącze to dowolny tekst lub obraz (np. zdjęcie, logo, ikona) przenoszące użytkownika poza eBay. Nie musi działać dopiero po kliknięciu. Łączem może być adres strony internetowej lub tekst, taki jak „wpisz »www« przed moją nazwą użytkownika i ».com« po niej”

Łącza na stronach ofert sprzedaży na eBay
Dozwolone Dozwolone
 • Łącza do witryn i treści zawierających dodatkowe informacje o sprzedawanym przedmiocie, w tym:

  • Zdjęcia
  • Dane techniczne
  • Inne informacje dotyczące produktu
 • Wymagane prawem łącza do stron i treści witryn rządowych, np. w przypadku sprzedawców leków
 • Łącza do usług gwarancyjnych
 • Łącza do informacji o opłatach za wysyłkę lub dostawie
 • Wskazówki dotyczące wyceny pojazdów
 • Łącza do usług finansowych lub wniosków kredytowych
 • Łącza do usług ubezpieczeniowych
 • Łącza do innych stron serwisu eBay (zobacz ograniczenia poniżej)
 • Łącza do strony Wiadomości (nasz system komunikacji między użytkownikami) do kontaktu ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji
 • Łącza do innych Twoich ofert na eBay
 
Ograniczone Ograniczone
 • Łącza do strony profilowej, pod warunkiem, że nie zawierają sformułowań promujących witryny inne niż serwis eBay lub strony podmiotów zależnych firmy eBay Inc. ani przedmiotów sprzedawanych poza eBay
 • Łącza do strony Dodaj do ulubionych sprzedawców i strony Twojego Sklepu pod warunkiem, że nie promują zawartości lub witryn innych niż serwis eBay, gdzie oferowane są na sprzedaż inne przedmioty
 • Łącza do innych podmiotów (witryny przechowujące zdjęcia, usługi aukcyjne itp.) pod warunkiem, że spełniają te wytyczne:

  • Tekst maks. 10 słów (rozmiar czcionki 3 w HTML) lub logo o wymiarach maks. 88 x 33 pikseli, przy czym tylko 1 z tych elementów może być aktywnym łączem
  • Aktywne łącze może prowadzić do strony innego podmiotu, która zawiera informacje tylko o usłudze zapewnianej dla danej oferty sprzedaży
  • Jeśli w ofercie korzystasz z licznika lub usługi hostingu zdjęć, a licznik lub usługa hostingu zdjęć zawiera podziękowanie dla innego podmiotu, obraz musi mieć wymiary maks. 88 x 33 pikseli. Jeśli brak jest podziękowania, obraz może mieć dowolne wymiary
  • Podziękowanie nie może zawierać materiałów promocyjnych i może wymieniać tylko usługi zapewnianej dla danej oferty
  • Podziękowanie może dotyczyć tylko zapewnianej usługi
  • Logo nie może migać, poruszać się ani być animowane
 • Łącza do filmów wideo, o ile przestrzegasz tych wytycznych:

  • Musisz być właścicielem praw do filmu, w tym praw własności intelektualnej, lub być upoważniony do dystrybucji filmu przez właścicieli takich praw
  • Film wideo musi być osadzony w treści oferty
  • Film wideo musi być umieszczony w jednym z poniższych serwisów:
   • AuctionMercial
   • Auction Video
   • Bing
   • CarTHINK
   • CreativeVideosOnline
   • Dailymotion
   • eCommercePlayer
   • Google
   • i2iAuction
   • MySpace
   • SilverDock
   • Snapfish
   • Vzaar
   • YouTube
 
Niedozwolone Niedozwolone
 
Łącza na stronach Sklepu eBay
Dozwolone Dozwolone

Możesz umieścić takie łącza na stronie głównej Sklepu eBay lub na stronach niestandardowych Sklepu:

 • Nieograniczone łącza do Twoich ofert i stron na eBay
 • Łącza z adresem e-mail, którego użytkownicy mogą używać do zadawania pytań
 • Łącza do stron Sklepów eBay innych użytkowników (za ich zgodą) na stronie głównej swojego Sklepu (do 10 łączy) i na stronach niestandardowych swojego Sklepu (nieograniczona liczba łączy)
 • Łącza do Twojej strony Dodaj do ulubionych sprzedawców i sklepów
 
Ograniczone Ograniczone
 • Łącza do stron internetowych poza serwisem eBay z informacjami o Twoim sklepie lub usługach, pod warunkiem, że nie są promowane oferty sprzedawane poza eBay
 • Łącza otwierające klienta poczty e-mail lub formularz online w celu umożliwienia kupującym zadawania pytań dotyczących oferty, o ile formularz online nie zawiera innych łączy
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Umieszczanie dodatkowych informacji kontaktowych lub narzędzi na stronie głównej Sklepu lub w dowolnym miejscu nagłówka Sklepu
 • Sprzedawcy z nazwami lub logo Sklepów zawierającymi frazy „.com”, „.net”, „.org”, „.edu” lub ich warianty, takie jak „_com” lub „-com” nie mogą umieszczać nazwy ani logo swojego Sklepu w nazwie lub opisie ofert na eBay ani na stronie głównej Sklepu eBay, chyba że wyrazimy na to zgodę

  Aby poprosić o pozwolenie, napisz do nas na adres logorequest@ebay.com.

 • Sprzedawcy z nazwami lub logo Sklepów zawierającymi frazy „.com”, „.net”, „.org”, „.edu” lub ich warianty, takie jak „_com” lub „-com” nie mogą włączać w Sklepie niestandardowej ramki oferty
 • Z wyjątkiem sprzedawców, którzy wybrali nazwy Sklepów przed zmianą zasad (1 lipca 2004), sprzedawcy nie mogą używać adresu internetowego jako nazwy Sklepu eBay
 • Logo Megasklepu - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie używane na stronie głównej Sklepów eBay musi zawierać oficjalną nazwę sklepu, w której nie mogą się znajdować żadne warianty frazy .com lub innych domen, takich jak .net lub .org
 • Logo Sklepu i logo Megasklepu nie może zawierać numerów telefonów, adresów e-mail ani innych informacji kontaktowych
 • Logo Sklepu i logo Megasklepu nie może migać, ruszać się ani stanowić animacji
 • Niedozwolone są łącza automatycznie przekierowujące. Sprzedawcy nie mogą umieszczać łączy do innych przedmiotów lub stron eBay w postaci przekierowania na swojej własnej stronie
 • Kody QR
 
Łącza do stron z zasadami i warunkami sprzedaży
Ograniczone Ograniczone

Możesz dodać 1 łącze do strony z dodatkowymi szczegółowymi warunkami sprzedaży. Jednak strona wskazywana przez łącze nie może linkować do stron poza serwisem eBay lub podmiotami zależnymi firmy eBay Inc., a informacje na takiej stronie nie mogą być sprzeczne z informacjami w treści oferty.

Uwaga: Pamiętaj, że w treści oferty sprzedaży muszą być umieszczone najważniejsze zasady i warunki, w tym informacje o wysyłce i pakowaniu, akceptowanych formach płatności, warunkach płatności i stosownych podatkach.

 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Kody QR
 
Inne łącza
Ograniczone Ograniczone
 • Możesz umieścić łącze do czatu na żywo na stronie profilowej lub na niestandardowych stronach Sklepu, ale nie na stronie głównej Sklepu eBay
 • Na stronie profilowej możesz dodać łącza do serwisów społecznościowych takich jak Facebook
 
Niedozwolone Niedozwolone

W ofertach sprzedaży i na innych stronach eBay nie można umieszczać:

 • Łączy do witryn lub stron wymagających od użytkowników podania ich nazw użytkownika, haseł lub adresów e-mail zarejestrowanych na eBay
 • Łączy do witryn lub stron zachęcających kupujących do składania ofert kupna poza serwisem eBay lub stronami podmiotów zależnych firmy eBay Inc.. Nie można mówić np. o witrynach oferujących „snajpery” (automatyczne licytowanie pod koniec aukcji), ponieważ w takich serwisach trzeba podać swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Łączy lub innych metod podłączania do czatów na żywo. W opisie przedmiotu można umieścić swoją nazwę użytkownika czatu, ale nie można umieścić łącza do samego czatu
 • Łączy lub zachęt do rozpoczęcia subskrypcji biuletynów i list wysyłkowych poza serwisem eBay
 • Łączy do witryn lub stron internetowych oferujących przedmioty niedozwolone na eBay
 • Łączy do stron internetowych oferujących wymianę towarów lub usług, ich sprzedaż bądź kupno poza serwisem eBay lub stronami podmiotów zależnych firmy eBay Inc., w tym do innych serwisów aukcyjnych
 • Łączy do witryn lub stron internetowych zawierających materiały nieodpowiednie dla szerokiej publiczności
 • Kody QR
 
Używanie logo
Ograniczone Ograniczone

Jeśli korzystasz z logo w postaci dowolnego rodzaju dozwolonych łączy, logo:

 • Musi mieć rozmiar maks. 88 x 33 piksele
 • Nie może migać ani się ruszać, z wyjątkiem łączy do ofert na eBay lub Half.com
 • Nie może reprezentować, firmować ani reklamować witryny poza serwisem eBay lub stronami podmiotów zależnych firmy eBay Inc. z wyjątkiem ofert nazw domen wystawionych na sprzedaż lub gdy wyrazimy na to zgodę.
 • Aby poprosić o pozwolenie, napisz na adres logorequest@ebay.com.
 

Działania na eBay muszą być zgodne z tymi zasadami, Umową z użytkownikiem eBay i obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzone z poszanowaniem praw osób trzecich. Jeśli działania nie spełniają tych wymagań, możemy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową z użytkownikiem eBay lub możemy być do tego prawnie zobowiązani. Kroki te mogą obejmować na przykład: usunięcie oferty sprzedaży lub innych treści, wysłanie ostrzeżenia, ograniczenie działań lub zawieszenie konta.

Dlaczego wprowadziliśmy te zasady?

Kupujący oczekują, że będą w stanie sfinalizować zakup na eBay i że będzie on objęty ochroną kupujących. Nie wszystkie łącza są użyteczne i bezpieczne, a niektóre z nich mogą dawać sprzedawcy nieuczciwą przewagę. Te zasady mają zapewnić, że oferty sprzedaży nie zawierają nieodpowiednich lub niebezpiecznych łączy i że wszyscy sprzedawcy są traktowani tak samo.

Czy ten artykuł był pomocny?