Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Kradzież opisu i zdjęcia przedmiotu

Zasady

Wystawiając oferty sprzedaży, przygotuj własny opis i dodaj własne zdjęcia.

Jeśli korzystasz z tekstu czy zdjęć wykonanych przez kogoś innego, dopilnuj, aby uzyskać na to zgodę właściciela praw lub autora.

W przypadku niektórych produktów oferujemy sprzedawcom zdjęcia, opisy i inne dane produktów z katalogu produktów eBay. To dobry sposób na to, by dodać do oferty dodatkowe informacje lub zdjęcia.

Katalog produktów może obejmować, według naszego uznania, wybrane zdjęcia autorstwa sprzedawców lub zdjęcia z ofert sprzedawców. Dodanie zdjęć autorstwa sprzedawcy do naszego katalogu i wykorzystanie zawartości katalogu przez innych sprzedawców w ich ofertach na eBay jest zgodne z postanowieniami Umowy z użytkownikiem.

 • Skontaktuj się z tym użytkownikiem i poproś o usunięcie z ofert Twojego zdjęcia lub opisu.

 • Pamiętaj, że zdjęcia używane przez innych sprzedawców mogą być w katalogu produktów eBay zgodnie z powyższym opisem w tej sekcji.

Sprawdź, czy Twoja oferta spełnia te wytyczne. Jeśli nie spełnia, możemy ją usunąć oraz ograniczyć funkcjonalność Twojego konta lub je zawiesić.

Wytyczne

Jeśli nie korzystasz ze zdjęć lub opisów z naszego katalogu produktów, użyj w aukcji własnych zdjęć i tekstów. Używając zdjęć i tekstów autorstwa innych osób, upewnij się, że posiadasz odpowiednie pozwolenia w tym zakresie.

Dozwolone

 • Zdjęcia i teksty Twojego autorstwa

 • Wszystkie zdjęcia i teksty z katalogu produktów eBay

Ograniczone

Następujących elementów możesz użyć wyłącznie za zgodą ich właścicieli lub autora lub ich przedstawicieli albo na mocy przepisów prawa:

 • Zdjęcia i teksty skopiowane z innych stron internetowych

 • Materiały z banku zdjęć i tekstów

 • Informacje zamieszczone na opakowaniu produktu

  • Zazwyczaj dozwolone jest użycie danych takich jak wymiary, masa lub inne parametry przedmiotu, które są konieczne do opisania przedmiotu i niemożliwe do wyrażenia w inny sposób. Należy jednak unikać wykorzystywania innych informacji zawartych na opakowaniu produktu, chyba że właściciel lub jego przedstawiciel wyraził na to zgodę albo jest to dozwolone na mocy prawa.

 • Zdjęcia i teksty skopiowane z ofert sprzedaży innych użytkowników eBay

 • Skany lub teksty skopiowane z katalogów lub reklam

Jeśli inny sprzedawca korzysta ze zdjęcia z Twojej oferty sprzedaży, mogło ono zostać mu udostępnione poprzez nasz katalog. Zgodnie z naszą Umową z użytkownikiem zdjęcia z ofert mogą zostać umieszczone w katalogu w celu promocji produktów przez eBay lub użycia ich przez innych sprzedawców w ich ofertach. Jeśli Twoje zdjęcie zostało wykorzystane w ten sposób, nie możemy przyjąć Twojego zgłoszenia w ramach programu VeRO, ponieważ zdjęcie zostało wykorzystane za zgodą.

Typ raportu Co zrobić

Zgłoszenia użytkownika

Jeśli uważasz, że inny użytkownik wykorzystuje Twoje zdjęcia lub teksty niezgodnie z naszymi wytycznymi:

Zgłoś to nam

 • Upewnij się, że jesteś autorem i właścicielem zdjęcia lub tekstu.

 • W przypadku zgłaszania tekstu, skopiowany tekst musi znajdować się w opisie. Ze względu na ograniczenia długości opisów, pewne podobieństwa między nazwami i nazwami pomocniczymi aukcji takich samych przedmiotów są nieuniknione, więc podobieństwo tekstu w tym zakresie zazwyczaj nie powoduje usunięcia oferty.

 • Podaj nr przedmiotu wystawionego z Twojego konta, aby udowodnić, że jesteś pierwszą osobą, która wystawiła na sprzedaż towar ze zdjęciami lub opisem, których jesteś autorem. Jeśli korzystasz ze zdjęć i opisu, których dotyczy zgłoszenie, w wielu ofertach, podaj nam nr przedmiotu, dla którego zostały one użyte najwcześniej.

Zgłoszenie w ramach programu VeRO

W ramach Programu Posiadaczy Praw Własności (VeRO) współpracujemy z posiadaczami praw własności intelektualnej, aby chronić ich prawa. 

Jeśli aukcja narusza Twoje prawa własności intelektualnej:

Inne zgłoszenia

Jeśli nie jesteś autorem zdjęcia lub tekstu ani właścicielem praw do materiałów:

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi