Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady prowadzenia sprzedaży

 

Zasady

Sprzedawcy są odpowiedzialni za zapewnienie kupującym profesjonalnej obsługi i sprawnego przebiegu transakcji, w tym:

 • Podanie dokładnych i prawdziwych informacji o przedmiocie oraz zasad i warunków sprzedaży;

 • Zapewnienie wzorowej obsługi klienta od chwili sprzedaży do chwili dostarczenia przedmiotu:

  • Pobranie uzasadnionych opłat za wysyłkę i obsługę,

  • Określenie czasu na wysłanie przesyłki,

  • Szybką i profesjonalną komunikację podczas transakcji oraz

  • Dostarczenie kupującemu przedmiotu zgodnego z opisem.

Aby spełnić minimalne standardy obsługi, zapoznaj się z poniżej podstawowymi wymaganiami prowadzenia sprzedaży.

 

Wytyczne

Postępuj zawsze zgodnie z tymi wytycznymi. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może skutkować różnymi konsekwencjami. Możemy zawiesić Twoje konto albo ograniczyć lub zablokować Ci możliwość kupowania, sprzedawania i korzystania z funkcji serwisu. Możemy usunąć wszystkie Twoje oferty sprzedaży, wyświetlać je na niższych pozycjach lub zupełnie ich nie wyświetlać w wynikach wyszukiwania bez zwracania naliczonych opłat. Możesz także utracić specjalny status konta i prawo do zniżek. Możemy obciążyć Cię opłatami oraz zażądać zwrotu kosztów monitorowania przestrzegania zasad i ich egzekwowania.

 
Kupujący oczekują terminowych dostaw, zwłaszcza gdy płacą dodatkowo za przyspieszoną usługę wysyłkową. Korzystanie z usługi wysyłkowej wolniejszej niż ta, którą wybrał kupujący podczas realizacji transakcji, może skutkować opóźnieniem dostawy i roszczeniami z tytułu nieotrzymania przedmiotu. 
 

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

 • Zanim ustawisz w swoich ofertach usługi wysyłkowe, sprawdź ich ceny i szybkość dostawy

 • Wysyłaj przedmioty, korzystając z usług oferujących lub wykraczających poza opcje wybrane przez kupującego

Czego nie robić
 Co jest zabronione

 • Korzystanie z usług wysyłki oferujących funkcje nieadekwatne do tego, co wybrał kupujący. Na przykład: wysyłka poprzez „USPS Ground” z dostawą do 7 dni, gdy kupujący wybrał usługę „USPS Priority Mail” oferującą dostawę w ciągu 3 dni.

 
 
Podaj w treści oferty informacje o kosztach wysyłki i jej metodzie.
 

Opłaty, jakie możesz pobierać
Co powinieneś zrobić

 • Rzeczywisty koszt wysyłki: Rzeczywisty koszt dostawy przedmiotu (opłata pocztowa).

 • Opłata za obsługę: Rzeczywisty koszt materiałów do opakowania przedmiotu. Opłatę za obsługę, o ile nie jest zbyt wysoka, można doliczyć do rzeczywistego kosztu wysyłki.

 • Potwierdzenie odbioru i dodatkowe usługi: Jeśli oferujesz te usługi kupującym, możesz ich obciążyć tylko rzeczywistymi kosztami, np.:

  • potwierdzenia nadania

  • przesyłki poleconej

  • potwierdzenia dostawy

  • potwierdzenia dostawy podpisem

  • specjalnych opłat wysyłkowych

 • Podatek: Dozwolone są tylko obowiązujące podatki krajowe i lokalne oraz podatek VAT i jego odpowiedniki.

Bezpłatna wysyłka

 • Możesz oferować bezpłatną wysyłkę do wybranych lub wszystkich lokalizacji.

 • Nie możesz wtedy pobierać innych opłat związanych z wysyłką, obsługą lub pakowaniem.

Ważne Ważne

Jeśli zaoferujesz bezpłatną wysyłkę, a my potwierdzimy, że kupujący za nią nie zapłacił, automatycznie otrzymasz 5-gwiazdkową ocenę szczegółową za obsługę i wysyłkę.
 
 
Kupujący chcą wiedzieć, kiedy mogą otrzymać zakupione przedmioty.
 

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

 • Opisz jasno i precyzyjnie w treści oferty, kiedy przedmiot będzie wysłany

 • Wysyłaj przedmioty niezwłocznie po ich sprzedaniu (sprawdź zasady przedsprzedaży)

 • Korzystaj ze śledzenia przesyłek, aby kupujący mogli sprawdzić, kiedy otrzymają przedmiot, lub potwierdzenia dostawy podpisem.

  Potwierdzenie dostawy pozwoli nam i/lub PayPal zweryfikować status przesyłki na wypadek, gdyby kupujący zgłosił problemy.
 • W przypadku wartościowych przedmiotów korzystaj z potwierdzenia dostawy podpisem na wypadek otwarcia sprawy o niedostarczenie przedmiotu.

Czego nie robić
Co jest zabronione

 • Jeśli PayPal nałoży tymczasową blokadę na pieniądze za przedmiot, który sprzedasz, nie opóźniaj czasu nadania przesyłki do czasu zwolnienia blokady (po 21 dniach). Może to wpłynąć na Twoje oceny szczegółowe i zadowolenie kupujących, co zwiększy możliwość blokady płatności PayPal w przyszłości.

 • Oświadczenia o tym, że nie ponosisz odpowiedzialności za dostawę przedmiotu, np.:

  • „Nie ponoszę odpowiedzialności za przedmiot po wrzuceniu go do skrzynki pocztowej”

  • „Nie ponoszę odpowiedzialności za przedmioty zagubione podczas wysyłki”

  • „Bez ubezpieczenia, nie ponoszę odpowiedzialności za przedmioty zagubione podczas wysyłki”

Formaty oferty sprzedaży bez czasu na wysłanie przesyłki

 • Ogłoszenia

 • Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

Kategorie niewymagające czasu na wysłanie przesyłki

 • Wszystkie kategorie motoryzacyjne

 • Nieruchomości

 • Usługi

 
Opisz zasady i warunki transakcji w ofercie, aby kupujący wiedzieli, czego mogą oczekiwać.
 

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

 • Umieść w swojej ofercie następujące informacje:

  • Akceptowane formy płatności

  • Warunki zwrotów, jeśli jesteś sprzedawcą z kontem firmowym.

  • Opłata za zwrot przedmiotu, jeśli ją pobierasz.

  • Metoda wysyłki, opłaty za wysyłkę i obsługę.

  • Podatki i inne opłaty wymagane prawem.

 • Opisz warunki transakcji.

 • Wypełnij to, do czego zobowiązujesz się w ofercie sprzedaży.

  • Zapewnij bezpieczną dostawę towaru w terminie (czasie dostawy) podanym w Twojej ofercie sprzedaży.

  • W razie potrzeby prowadź sprzedaż zgodnie z zasadami dotyczącymi przedsprzedaży.

  • Musisz mieć na stanie towar, który wystawiasz na sprzedaż, lub musisz mieć aktualną umowę z inną firmą, aby zapewnić dostawę towaru na warunkach podanych w Twojej ofercie sprzedaży.

 
Podanie informacji o śledzeniu przesyłki sprzedanego towaru jest branżowym standardem, którego oczekują kupujący. Informacje o śledzeniu przesyłki pozwalają kupującym sprawdzić jej status w procesie dostawy i mogą odgrywać kluczową rolę w przypadku zgłoszenia nieotrzymania przedmiotu.
 

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

 • Dodaj dokładne informacje o śledzeniu przesyłki

 • Podaj informacje o śledzeniu przesyłki w zadeklarowanym czasie na jej wysłanie

 • Po nadaniu przesyłki oznacz przedmiot jako Wysłany na stronie Mój eBay lub w Panelu Sprzedawcy

Czego nie robić
 Co jest zabronione

 • Podanie w polu śledzenia informacji innych niż prawidłowe dane śledzenia; w tym danych śledzenia niezwiązanych z transakcją

 • Podanie informacji o śledzeniu przesyłki później niż wskazuje zadeklarowany w ofercie czas na wysłanie przesyłki

 
 
Przy zakupie kupujący oczekuje, że przesyłka zostanie wysłana z miejsca podanego w ofercie sprzedaży. Podawanie fałszywych, nieprawidłowych, niejasnych lub mylących informacji o lokalizacji przedmiotu może wprowadzać w błąd co do terminu i kosztów dostawy.
 

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

Podaj prawidłowe informacje o lokalizacji towaru. Miejscowość i województwo (stan itp.) lub miejscowość i kraj muszą do siebie pasować. Na przykład:

 • Warszawa, Polska

 • Hongkong, Chiny

 • Sydney, Australia

Czego nie robić
 Co jest zabronione

 • Podawanie nieprawidłowej lub niedokładnej lokalizacji przedmiotu

 • Podanie USA jako lokalizacji, podczas gdy towar jest wysyłany z Chin

 • Podanie fałszywej, nieprawidłowej, niejasnej lub mylącej lokalizacji towaru, np.:

  • Pekin, Wielka Brytania

  • Hongkong, Wielka Brytania

  • Cały świat, Singapur

  • Bezpośrednio od producenta, Stany Zjednoczone

  • Gdzieś na Florydzie, Stany Zjednoczone

 • Podanie w opisie przedmiotu lokalizacji niezgodnej z informacją w polu lokalizacji przedmiotu

 • Podanie niespójnych informacji o lokalizacji w warunkach zwrotów, co może skutkować wyższymi kosztami zwrotu lub wprowadzać kupujących w błąd

 
 
Strona oferty sprzedaży to główne źródło informacji dla kupujących i powinna zawierać tylko opis sprzedawanego przedmiotu oraz warunki sprzedaży.
Wymagania dla sprzedawców:
 • Określ stan sprzedawanego przedmiotu.

 • Opisz wszystkie defekty lub wady przedmiotu.

 • Dodaj rzeczywiste zdjęcia przedmiotu, a nie zdjęcia z banku zdjęć, jeśli sprzedajesz przedmiot używany, odnowiony lub posiadający wady.

 
Anulowanie zamówienia może być konieczne, jeśli przedmiot jest zepsuty lub niedostępny, oferta sprzedaży zawiera błąd, kupujący poprosił o anulowanie zamówienia, podał błędny adres lub nie zapłacił. Pamiętaj o wybraniu odpowiedniego procesu anulowania zamówienia na stronie Mój eBay lub w Panelu Sprzedawcy. Dowiedz się więcej o tym, jak sprzedawcy mogą anulować zamówienie.
 

Co zrobić

 • Anuluj zamówienie w ciągu 30 dni od daty sprzedaży.

 • Pamiętaj o wybraniu odpowiedniego procesu anulowania zamówienia na stronie Mój eBay lub w Panelu Sprzedawcy:

  • Przejdź do strony Mój eBay > Sprzedane lub do Panel Sprzedawcy > Zamówienia.

  • Znajdź zamówienie, które chcesz anulować, i w sekcji Więcej działań wybierz Anuluj to zamówienie.

 • Wybierz przyczynę anulowania transakcji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kod przyczyny „Kupujący nie zapłacił” zostanie wyświetlony, jeśli kupujący nie zapłacił za przedmiot w ciągu 4 dni kalendarzowych.

Czego nie robić

 • Nie anuluj zamówienia, jeśli minęło już więcej niż 30 dni od daty sprzedaży.

 • Nie stosuj nieodpowiednich procesów anulowania zamówienia poza Panelem Sprzedawcy lub stroną Mój eBay.

 • Nie wybieraj niewłaściwego powodu anulowania, aby uniknąć problemu na koncie, otrzymać zwrot prowizji od sprzedaży bądź usunąć lub zablokować opinię kupującego.

Dowiedz się więcej na temat zasad anulowania zamówień.

 
 

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

 • Jak najszybciej odpowiadaj na pytania kupujących przed i po zakupie.

 • Bądź przyjazny i profesjonalny w każdej formie komunikacji.

 • Wysyłaj powiadomienia dotyczące wysyłki, w tym informacje o śledzeniu przesyłki.

 • Reaguj na wszelkie wątpliwości i problemy kupujących.

Czego nie robić
 Co jest zabronione

 • Używanie nieprzyzwoitego lub obraźliwego języka wobec innych użytkowników eBay.

 • Wysyłanie poprzez eBay niestosownych obrazów, w tym aktów oraz bluźnierczych lub innych ogólnych treści niezwiązanych z aukcjami na eBay.

Ważne
Ważne

Otrzymasz automatyczną 5-gwiazdkową ocenę szczegółową za komunikację, gdy:

 • Ustawisz 1-dniowy czas na wysłanie przesyłki.

 • Podasz informacje o śledzeniu przesyłki (funkcja niedostępna we wszystkich serwisach) w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu płatności.

 • Płatność zostanie przesłana w systemie PayPal, co pozwoli nam ją potwierdzić.

 • Kupujący nie będzie się z Tobą kontaktował w okresie 14 dni przed transakcją i do chwili wystawienia opinii poprzez Mój eBay lub Centrum rozstrzygania.

Wysłanie najlepszej oferty, oferty drugiej szansy, faktury lub prośby o fakturę nie ma wpływu na przyznanie automatycznej 5-gwiazdkowej oceny.

 
Jeśli jesteś sprzedawcą firmą (sprzedajesz towary i usługi jako firma), prawo zobowiązuje Cię do:

Co zrobić
Co powinieneś zrobić

 • Dodaj do swoich aukcji stosowne warunki zwrotów, w tym okres na anulowanie przez kupującego zakupu oraz to, kto ponosi koszt wysyłki zwrotnej.

  • Minimalny czas na odstąpienie przez kupującego od zakupu (anulowanie zakupu), jaki możesz określić dla swoich aukcji, to 14 dni.

  • To więcej czasu niż 10-dniowy okres zgodny z obecnymi przepisami. W przyszłości przepisy te zostaną zmienione i okres ten zostanie wydłużony do 14 dni.

 

Inne zasady, których należy przestrzegać

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi