Artykuł na 5 min

Standardy obsługi dla sprzedawców

Oczekujemy, że sprzedawcy będą oferować standardy obsługi (poziom obsługi), które zapewnią kupującym nieprzerwanie wysoki poziom zadowolenia z transakcji.

Wskaźniki sprzedawcy - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie pozwalają Ci sprawdzić, jak oceniamy Twój poziom obsługi na rynku krajowym i międzynarodowym oraz jak spełniasz oczekiwania kupujących z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych rynków. Więcej info o globalnych standardach obsługi dla sprzedawców

Ogólnie o standardach obsługi

W ramach standardów obsługi:

 • Szybko rozwiązuj problemy kupujących
 • Terminowo wysyłaj towar w określonym przez siebie czasie na wysyłkę
 • Dbaj o odpowiedni zapas towaru
 • Pobieraj rozsądne opłaty za wysyłkę i obsługę
 • Podawaj koszt wysyłki w ofertach
 • Przestrzegaj zasad zwrotów
 • Szybko odpowiadaj na pytania kupujących
 • Prowadź transakcje w profesjonalny i przyjazny sposób
 • Dopilnuj, aby towar dotarł do kupującego w stanie opisanym w ofercie

Aby sprawdzić, czy spełniasz standardy obsługi w serwisie eBay, w którym sprzedajesz, przejdź do Wskaźników sprzedawcy - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Wytyczne, jak spełniać standardy obsługi znajdziesz w zasadach prowadzenia sprzedaży.

 

Wskaźnik problemów z transakcjami i terminowej wysyłki

20 dnia każdego miesiąca przeglądamy Twoje ostatnie transakcjie, aby ustaliś wskaźnik problemów z transakcjami. Wskaźnik problemów z transakcjami to odsetek Twoich transakcji, w których wystąpił co najmniej 1 z tych problemów:

 • Sprawa w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay zamknięta bez rozwiązania problemu przez sprzedawcę
 • Anulowanie transakcji z inicjatywy sprzedawcy

Wymagania w ramach wskaźnika problemów z transakcjami

  Wszyscy sprzedawcy Najlepsi Sprzedawcy
Maks. % transakcji z problemami
 • Transakcje anulowane przez sprzedawcę
 • Sprawy zamknięte bez rozwiązania przez sprzedawcę
2% 0,5%
Maks. liczba różnych kupujących, których dotyczyły problemy,
zanim wpłynie to na status sprzedawcy
4 3
Maks. % spraw zamkniętych przez eBay
bez rozwiązania przez sprzedawcę
0,3% 0,3%

Aby spełnić nasze minimalne standardy obsługi, w ostatnim okresie oceny możesz mieć maks. 2% transakcji, w których wystąpił co najmniej 1 problem. W przypadku Najlepszego Sprzedawcy, w ostatnim okresie oceny możesz mieć maks. 0,5% transakcji, w których wystąpił co najmniej 1 problem. W ocenie Twojego poziomu obsługi na eBay.pl uwzględniamy tylko Twoje transakcje z kupującymi z Polski.

Wskaźnik problemów z transakcjami nie wpłynie na Twój status sprzedawcy, dopóki w okresie oceny problemy nie dotyczą co najmniej 3 różnych kupujących, jeśli jesteś Najlepszym Sprzedawcą, lub 4 różnych kupujących, jeśli przekraczasz standardy.

W ostatnim okresie oceny możesz mieć maks. 0,3% spraw w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, które zostały zamknięte bez rozwiązania ich przez Ciebie. Oznacza to, że kupujący otworzył sprawę, Ty nie mogłeś(łaś) jej rozwiązać, kupujący poprosił nas o rozstrzygnięcie sprawy, a my uznaliśmy, że wina leży po Twojej stronie.

 

Wymagania w ramach wskaźnika terminowej wysyłki

Przy pomocy wskaźnika terminowej wysyłki oceniamy - na podstawie opinii od kupujących - to, czy sprzedawcy wysyłają towar na czas.

  Najlepsi Sprzedawcy
Maks. % zamówień (transakcji) niedostarczonych w terminie 5%
Maks. liczba różnych kupujących, których dotyczyły problemy,
zanim wpłynie to na status sprzedawcy
5
Pomijanie opinii pojedynczych kupujących 1 opóźniona dostawa na kupującego i sprzedawcę
w przypadku transakcji w tym samym dniu

Jeśli kupujący wystawiając opinię potwierdzi, że przesyłka dotarła w szacowanym czasie dostawy, wysyłka zostanie uznana za terminową.

Jeśli kupujący nie wystawi opinii dotyczącej czasu dostawy, nie zostanie to uwzględnione w ocenie tego, jak spełniasz kryterium terminowej wysyłki.

Jeśli kupujący stwierdzi, że towar został dostarczony po szacowanym terminie dostawy, wysyłka zostanie uznana za opóźnioną i nie spełnisz kryterium terminowej wysyłki.

 

Jaki okres czasu podlega ocenie?

Ilość transakcji W ocenie Twojego poziomu obsługi
(czy spełniasz standardy obsługi)
uwzględniamy transakcje
Minimum 400 transakcji w ciągu
ostatnich 3 mies. kalendarzowych
z kupującymi z całego świata
z ostatnich 3 miesięcy
Mniej niż 400 transakcji w ciągu
ostatnich 3 mies. kalendarzowych
z kupującymi z całego świata
z ostatnich 12 miesięcy

Twój wskaźnik problemów z transakcjami nie jest widoczny dla kupujących, ale nadal mogą oni sprawdzić Twój wynik opinii i oceny szczegółowe.

Opinia poprawiona przez kupującego z negatywnej na pozytywną nie jest uznawana za problem z transakcją. Podobnie opinie neutralne lub te z niskimi ocenami szczegółowymi za szybkość wysyłki lub zgodność z opisem mogą zostać poprawione, aby nie zostały uznane za problem z transakcją.

 

Sprawy zamknięte bez rozwiązania przez sprzedawcę

W ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, gdy kupujący zainicjuje proces zwrotu towaru z powodu niezgodności z opisem lub zgłosi nieotrzymanie towaru, problem z traksakcją ma status „prośby”.

Jeśli sprzedawca i kupujący nie uzgodnią rozwiązania problemu i jedna ze stron transakcji poprosi nas o pomoc, „prośba” otrzyma status „sprawy”.

Liczba spraw zamkniętych bez rozwiązania problemu jest ważnym wskaźnikiem tego, jak sprzedawca spełnia oczekiwania kupujących oraz miarą jego ogólnego poziomu obsługi.

Poniższe limity spraw zamkniętych bez rozwiązania problemu obowiązują wszystkich sprzedawców. Limit procentowy obowiązuje po tym, jak konto przekroczy maksymalną liczbę takich spraw.

Czego dotyczy limit Maks. % spraw Maks. liczba spraw
Sprawy zamknięte bez rozwiązania przez sprzedawcę 0,30% 2

Jak oceniamy i chronimy Twój poziom obsługi

Aby dokładnie ocenić Twój poziom obsługi (=czy spełniasz nasze standardy obsługi), rozpatrujemy go całościowo. Bierzemy także pod uwagę schematy zachowań kupujących w zakresie otwierania spraw i wystawiania niskich ocen szczegółowych – i kiedy to konieczne, chronimy Twoje wyniki.

Co się stanie, jeśli osiągniesz status sprzedawcy Nie spełnia standardów?

Jeśli nie spełniasz minimalnych standardów obsługi, możemy wprowadzić ograniczenia dotyczące Twoich działań związanych ze sprzedawaniem.

Niespełnianie standardów może mieć między innymi następujące konsekwencje:

 • Twoje przedmioty mogą być na niższych pozycjach w wynikach wyszukiwania
 • Możemy ograniczyć sprzedawanie na Twoim koncie i powiązanych kontach lub uniemożliwić Ci rejestrację nowego konta
 • Środki z Twojej sprzedaży mogą zostać wstrzymane
 • Możemy pobierać wyższą prowizję od sprzedaży. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Opłaty dla sprzedawców-firm
 • Korzystanie z Promowanych ofert sprzedaży będzie zablokowane, a tworzenie nowych lub edytowanie istniejących kampanii nie będzie możliwe
 • Możemy obniżyć poziom Twojego Sklepu eBay do Małego sklepu, jeśli utrzymasz status Nie spełnia standardów przez ponad 60 dni

Zwykle stosujemy stałe ograniczenia sprzedaży tylko w przypadku sprzedawców Niespełniających standardów przez co najmniej 2 kolejne miesiące. Możemy jednak podjąć działanie w każdej chwili w razie pilnych zastrzeżeń do Twojego konta, np. jeśli wykryjemy oszustwo lub Twoje praktyki sprzedaży stanowią zagrożenie dla kupujących. Podjęte działania będą proporcjonalne do charakteru zidentyfikowanego problemu i do tego, co jest wymagane w celu ochrony interesów wszystkich użytkowników serwisu eBay i firmy eBay jako dostawcy usług.

Jeśli konto nie spełnia minimalnych standardów obsługi:

 • Rozwiąż wszelkie problemy dotyczące konta, zanim zaczniesz kupować lub sprzedawać za pomocą innych kont
 • Sprawdź swoje oferty sprzedaży, aby upewnić się, że Twoje przedmioty zostały dokładnie opisane. Dodawaj zdjęcia i charakterystykę przedmiotu w ofertach, aby kupujący dokładnie wiedzieli, czego się spodziewać
 • Zadbaj o szybką odpowiedź na prośby kupujących

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu kont. Więcej informacji o tym, jak spełniać oczekiwania kupujących, znajdziesz w naszych zasadach dotyczących prowadzenia sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?

Pokrewne tematy pomocy