Artykuł na 4 min

Zwrot przedmiotu w zamian za zwrot pieniędzy

Jeśli przedmiot dotrze uszkodzony, jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży lub jest niewłaściwy, możesz go zwrócić w zamian za zwrot pieniędzy. Jeśli zmienisz zdanie i chcesz odesłać przedmiot, możesz zapytać sprzedawcę, czy przyjmie zwrot.

Jeśli otrzymany przedmiotu jest uszkodzony, niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży lub niewłaściwy, chroni Cię Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay. W większości przypadków możesz zwrócić przedmiot, nawet jeśli warunki zwrotów sprzedawcy nie przewidują możliwości zwrotu.

Jeśli po prostu nie chcesz przedmiotu, w ofercie sprzedaży znajdziesz informacje, czy sprzedawca dopuszcza zwroty i ile czasu masz na zwrot, oraz inne zasady. Do treści oferty sprzedaży możesz przejść, wybierając przedmiot w Historii zakupów - otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie.

Gdy rozpoczniesz proces zwrotu, sprzedawca ma 3 dni robocze na rozwiązanie problemu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie 3 dni roboczych, możesz poprosić nas o pomoc.

Rozpocznij proces zwrotu

Aby rozpocząć proces zwrotu, wybierz z listy ostatnich zakupów powyżej przedmiot, który chcesz odesłać, lub wykonaj poniższe kroki:

 1. Znajdź przedmiot w swojej Historii zakupów - otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie i wybierz Zwróć ten przedmiot.
 2. Wybierz przyczynę zwrotu.
 3. Jeśli otrzymany przedmiot był uszkodzony, zniszczony lub wadliwy, musisz dodać co najmniej 1 zdjęcie (maksymalnie 10 zdjęć) ilustrujące problem (np. zadrapania, uszkodzenia) i uzasadniające zwrot przedmiotu. Jeśli przesyłasz zdjęcia, pamiętaj, aby postępować zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zdjęć, filmów i wiadomości.
 4. Wybierz Wyślij.

Po rozpoczęciu procesu zwrotu w dowolnym momencie możesz sprawdzić status swojej prośby.

Co się stanie, gdy rozpoczniesz proces zwrotu

Sprzedawca będzie miał 3 dni robocze, aby Ci odpowiedzieć. Postęp sprawy możesz monitorować w Historii zakupów - otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie.

Odpowiedź sprzedawcy będzie zależeć od przyczyny zwrotu.

Otrzymany przedmiot jest uszkodzony, niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży lub niewłaściwy

Możliwe odpowiedzi sprzedawcy:

Akceptuje prośbę o zwrot i oferuje pełny zwrot pieniędzy – Zwracasz przedmiot w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś(łaś), a sprzedawca dokonuje pełnego zwrotu pieniędzy, w tym pierwotnego kosztu wysyłki. Sprzedawca opłaca także koszt wysyłki zwrotnej

Jeśli zwracany przedmiot był używany, został uszkodzony, brakuje w nim części lub ulegnie uszkodzeniu podczas transportu z powodu niestarannego zapakowania, sprzedawca może potrącić część kwoty zwrotu pieniędzy, aby pokryć swoje straty.

Oferuje częściowy zwrot pieniędzy i pozwala Ci zatrzymać przedmiot – Taki kompromis może być korzystny, jeśli przedmiot nie spełnia w  całości Twoich oczekiwań, na przykład ma niewielką rysę, ale chętnie go zatrzymasz.

Wysyła Ci wiadomość – Sprzedawca może poprosić Cię o więcej informacji w związku z prośbą o zwrotu lub zaproponować wymianę lub zamianę zamiast zwrotu pieniędzy.

Gdy sprzedawca udzieli odpowiedzi, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacjami na temat dalszego postępowania.

 

Zmieniłeś(łaś) zdanie na temat przedmiotu

Możliwe odpowiedzi sprzedawcy:

Akceptuje prośbę o zwrot i oferuje pełny zwrot pieniędzy – Zwracasz przedmiot, a sprzedawca dokonuje pełnego zwrotu pieniędzy. W zależności od warunków zwrotów sprzedawcy zwrotowi może, lecz nie musi, podlegać też pierwotny koszt wysyłki. Zapoznaj się z warunkami zwrotów sprzedawcy w ofercie sprzedaży, aby sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztu wysyłki zwrotnej.

Jeśli zwracany przedmiot został otwarty, był używany, został uszkodzony, brakuje w nim części lub ulegnie uszkodzeniu podczas wysyłki zwrotnej z powodu niestarannego zapakowania, niektórzy sprzedawcy mogą potrącić część kwoty zwrotu pieniędzy, aby pokryć swoje straty. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących stanu zwracanych przedmiotów.

Oferuje częściowy zwrot pieniędzy i pozwala Ci zatrzymać przedmiot – Taki kompromis może być korzystny, jeśli sprzedawca nie przyjmuje zwrotów, ale chce wykazać się dobrą wolą, np. gdy przypadkowo zamówisz niewłaściwy przedmiot.

Odrzuca prośbę o zwrot – Sprzedawca może odrzucić prośbę o zwrot tylko wtedy, gdy wynika ona ze zmiany zdania, a w ofercie sprzedaży jest informacja, że sprzedawca nie przyjmuje zwrotów. Sprzedawca może też odmówić, jeśli upłynął termin na zwrot określony przez sprzedawcę.

Wysyła Ci wiadomość – Sprzedawca może poprosić Cię o więcej informacji w związku z prośbą o zwrotu lub zaproponować wymianę lub zamianę zamiast zwrotu pieniędzy.

Gdy sprzedawca udzieli odpowiedzi, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacjami na temat dalszego postępowania.

 

Wskazówka
Gdy zgłosisz prośbę o zwrot, sprzedawca ma 3 dni robocze na rozwiązanie problemu.

Odeślij przedmiot

Gdy sprzedawca zaakceptuje zwrot, zobaczysz nową wiadomość e-mail w swoich Wiadomościach - otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie zatytułowaną „Odeślij przedmiot”. Przedmiot musisz odesłać w ciągu 10 dni roboczych, używając opcji śledzenia przesyłki. Dodanie informacji o śledzeniu przesyłki ze zwrotem pomaga zapobiegać opóźnieniom lub problemom w procesie zwrotu pieniędzy. Jeśli korzystasz z własnej etykiety, musisz ręcznie dodać informacje o śledzeniu przesyłki do prośby o zwrot. To, kto pokrywa koszt wysyłki, zależy od powodu zwrotu przedmiotu. Znajdź więcej informacji o wysyłce zwrotnej.

Przed odesłaniem przedmiotu bezpiecznie go zapakuj i pamiętaj, że stan przedmiotu odesłanego do sprzedawcy ma znaczenie.

Jeśli zwracany przedmiot był używany, został uszkodzony, brakuje w nim części lub ulegnie uszkodzeniu podczas wysyłki zwrotnej z powodu niestarannego zapakowania, niektórzy sprzedawcy mogą potrącić część kwoty zwrotu pieniędzy, aby pokryć swoje straty. 

Wskazówka
Jeśli łączna wartość przedmiotu wynosi 550 EUR lub więcej, przedmiot musi zostać zwrócony z potwierdzeniem odbioru podpisem. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących potwierdzenia odbioru podpisem.

Odbierz zwrot pieniędzy

Gdy przedmiot zostanie dostarczony do sprzedawcy, zwrot pieniędzy powinien zostać zrealizowany w ciągu 2 dni roboczych. Pieniądze zostaną zwrócone na Twoją oryginalną formę płatności. Zazwyczaj ich zaksięgowanie trwa od 3 do 5 dni roboczych.

Niektóre zwroty pieniędzy mogą potrwać nieco dłużej. Sprawdź status swojej prośby, aby dowiedzieć się, kiedy otrzymasz zwrot pieniędzy za zwrócony przedmiot.

Skorzystaj z naszej pomocy

Jeśli masz problem z zakupem, w większości przypadków sprzedawca może go rozwiązać. Jednak jeśli sprzedawcy nie uda się rozwiązać problemu w ciągu 3 dni roboczych, możesz poprosić nas o pomoc w ciągu 21 dni roboczych od zgłoszenia prośby o zwrot.

Dowiedz się, jak poprosić nas o pomoc.

Anulowanie prośby

Jeśli zmienisz zdanie na temat otwartej sprawy i jednak nie chcesz zwrócić przedmiotu, możesz łatwo anulować prośbę.

Anulowanie prośby o zwrot

Aby anulować prośbę o zwrot:

 1. Przejdź do Historii zakupów - otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie i znajdź przedmiot.
 2. Wybierz Zobacz szczegóły prośby w menu rozwijanym Więcej działań.
 3. Wybierz Zamknij prośbę i wybierz przyczynę z menu rozwijanego.

Pamiętaj, aby upewnić się, że chcesz anulować prośbę, ponieważ nie będzie można ponownie otworzyć sprawy po jej zamknięciu.

Nadużywanie prawa do zwrotów lub przywilejów w programie Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

Podejmowanie działań opisanych w zasadach dotyczących nadużyć ze strony kupujących może skutkować szeregiem konsekwencji, w tym wysłaniem ostrzeżenia do kupującego, zablokowaniem kupującemu możliwości zgłaszania próśb o zwrot przedmiotu lub pieniędzy, zablokowaniem kupującemu możliwości zgłaszania roszczeń, utratą Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay oraz zawieszeniem konta.

Działania, które nie są dozwolone, obejmują m.in.:

 • Otwieranie zduplikowanych próśb poprzez wykorzystywanie innych programów ochrony kupujących
 • Zmowa ze sprzedawcą w celu zgłoszenia w deklaracji celnej niezgodnej z prawdą wartości przedmiotu
 • Wystąpienie o obciążenie zwrotne po otrzymaniu zwrotu pieniędzy
 • Zgłaszanie nieotrzymania przedmiotu, podczas gdy istnieje dowód dostarczenia zamówienia na adres podany przez kupującego w szczegółach zamówienia
 • Fałszywe zgłaszanie niezgodności przedmiotu z opisem
 • Zwracanie przedmiotu innego niż otrzymany od sprzedawcy
 • Korzystanie z przedmiotu lub uszkodzenie go, a następnie odesłanie go do sprzedawcy

Więcej informacji o naszych zasadach zwrotów znajdziesz, zapoznając się z Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay.

Często zadawane pytania

Co mam zrobić, jeśli odesłałem(łam) przedmiot, ale sprzedawca go nie otrzymał?

Przy odsyłaniu przedmiotu należy zawsze używać opcji śledzenia przesyłki. Jeśli łączna wartość przedmiotu wynosi 550 EUR lub więcej, musi zostać zwrócony z potwierdzeniem odbioru podpisem. Jeśli tego nie zrobiłeś(łaś), a uważasz, że sprzedawca powinien był już otrzymać przedmiot, możesz poprosić nas o pomoc.

 
Czy mogę zwrócić przedmiot, jeśli moje konto jest zawieszone?

Nie. Jeśli Twoje konto eBay zostało zawieszone, nie możesz zwrócić żadnych przedmiotów, dopóki nie uda się rozwiązać problemu i przywrócić konta.

 
Czy mogę zwrócić więcej niż jeden przedmiot z mojego zamówienia?

W zależności od oferty sprzedaży możesz zwrócić jeden przedmiot lub kilka przedmiotów. Inne opcje:

 • Komplety, zestawy i pakiety – Musisz zwrócić całość zamówienia. Na przykład jeśli kupiłeś(łaś) zestaw pędzli do malowania, nie możesz zwrócić tylko jednego.
 • Oferty sprzedaży z wieloma przedmiotami – Możesz zwrócić dowolną liczbę zakupionych przedmiotów. Na przykład wybrałeś(łaś) pięć sztuk koszulek na etapie realizacji transakcji. Możesz zwrócić kilka lub wszystkie, ale zwrotu możesz dokonać tylko raz. Jeśli zwrócisz dwie koszulki, nie możesz później zwrócić pozostałych trzech.
 • Kilka ofert sprzedaży tego samego sprzedawcy – Możesz zwrócić każdy przedmiot. Na przykład kupiłeś(łaś) trzy książki, które były wystawione osobno przez jednego sprzedawcę, a za wszystkie przedmioty zapłaciłeś(łaś) razem na etapie realizacji transakcji. Możesz zwrócić każdą książkę osobno.
 
Jak działają zwroty pieniędzy w przypadku przedmiotów wysyłanych w ramach Wysyłki Międzynarodowej eBay?

Gdy zwracany przez Ciebie przedmiot dotrze do naszego centrum w Stanach Zjednoczonych, sprawdzimy, czy jest on w niezmienionym stanie. Następnie zwrócimy Ci pieniądze w imieniu sprzedawcy na oryginalną formę płatności, zazwyczaj w ciągu 5–7 dni roboczych od otrzymania przedmiotu.

 

Jeśli otrzymany przedmiot jest uszkodzony, niezgodny z opisem podanym w ofercie sprzedaży lub niewłaściwy, możesz zwrócić ten przedmiot, nawet gdy warunki zwrotów sprzedawcy nie przewidują zwrotów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Pokrewne tematy pomocy