Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

 

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay chroni kupującego, jeśli zakupiony przedmiot nie został dostarczony („Nieotrzymanie przedmiotu”), jeśli otrzymany przedmiot różni się znacząco od opisu w ofercie sprzedaży lub jeśli kupujący nie otrzyma zwrotu pieniędzy lub otrzyma niepełny zwrot pieniędzy po odesłaniu przedmiotu do sprzedawcy.

Zabezpieczenie to jest oferowane przez eBay GmbH, z siedzibą pod adresem: Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy

Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z programu Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

Kupujący musi otworzyć prośbę o zwrot lub zgłosić nieotrzymanie przedmiotu w serwisie eBay w czasie określonym poniżej. Instrukcje krok po kroku znajdziesz w części Co zrobić w przypadku nieotrzymania przedmiotu lub Zwracanie przedmiotu.

Po otworzeniu prośby sprzedawca ma 3 dni robocze, aby odpowiedzieć kupującemu i zaproponować rozwiązanie. Jeśli sprzedawca nie zaproponuje rozwiązania lub nie będzie ono satysfakcjonujące, kupujący może skorzystać z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay i poprosić nas o pomoc.

Jeśli kupujący nie wniesie roszczenia w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay w ciągu 30 dni od zgłoszenia problemu sprzedawcy, prośba zostanie automatycznie zamknięta.

Kupujący może przesłać tylko jedno roszczenie na transakcję. Roszczenie w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay może obejmować kilka przedmiotów, np. jeśli kupujący kupił 3 przedmioty, ale nie otrzymał 2 z nich.

W przypadku przedmiotów niedostarczonych i niezgodnych z opisem

Kupujący musi zgłosić problem sprzedawcy w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się po dniu dostawy podanym na eBay.

W przypadku problemów ze zwrotami

Kupujący musi zgłosić prośbę o zwrot w ciągu 30 dni od daty dostawy podanej na eBay lub w okresie zwrotu podanym przez sprzedawcę, jeśli jest dłuższy.

Jeśli kupujący zwróci przedmiot z opcją śledzenia przesyłki, sprzedawca ma 2 dni robocze od daty dostawy, aby wysłać zwrot pieniędzy. Jeśli tego nie zrobi, kupujący może zgłosić roszczenie w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia czasu na zwrot pieniędzy.

Kiedy ma zastosowanie Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay?

Zakupy dokonywane na stronach eBay w sposób zgodny z postanowieniami Umowy z użytkownikiem są zazwyczaj objęte programem Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, o ile zostaną spełnione jego pozostałe warunki. Jeśli roszczenie w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay jest zasadne, kupujący otrzyma zwrot ceny zakupu i kosztów pierwszej wysyłki (nie przysługuje zwrot pieniędzy za wysyłkę zwrotną). Kwalifikujące się artykuły są oznaczone symbolem Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay na stronie oferty sprzedaży. 

Bezpieczne formy płatności

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay dotyczy przedmiotów, za które zapłacono przy użyciu następujących form płatności:

 • PayPal

 • Karta kredytowa

 • Google Pay

 • Apple Pay (poprzez aplikację eBay na urządzenia iPhone/iPad i mobilną wersję eBay na iPhone)

Gwarancją nie są objęte przedmioty, za które płatność zrealizowano poza serwisem eBay, nawet jeśli tylko w części (np. przelewem bankowym, gotówką, przekazem pieniężnym lub za pomocą serwisu Escrow).

Wyjątki – przedmioty wyłączone z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay

Większość zakupów kwalifikuje się do programu ochrony, ale obowiązują następujące wyjątki:

 • Zakup nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych)

 • Zakup spółek lub części firm (w tym przedmiotów i wierzytelności wchodzących w skład majątku firmy lub aktywów przejmowanej firmy)

 • Zakup pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, samolotów i łodzi)

 • Zakup przedmiotów wykonywanych na zamówienie (o ile nie zgłoszono ich nieotrzymania)

 • Zakupy w formie niematerialnej lub cyfrowej

 • Usługi

 • Zakupy maszyn do produkcji

 • Ekwiwalenty gotówki (w tym bony, przedpłacone karty i bilety na podróże)

 • Przedmioty przekazane na inny adres przez kupującego po oryginalnej dostawie

Zakres Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay

Kupujący może korzystać z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay w następujących przypadkach:

Nieotrzymanie przedmiotu

Jeśli kupujący nie otrzymał przedmiotu, musi przesłać prośbę dotyczącą nieotrzymania przedmiotu. Sprzedawca powinien rozpatrzyć prośbę kupującego i podać informacje o śledzeniu przesyłki, informacje o tym, jak przedmiot został wysłany lub wysłać zwrot pieniędzy w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, a kupujący korzysta z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, poprosimy sprzedawcę o przedstawienie dowodów dostarczenia przesyłki do klienta na czas zadeklarowany na etapie zawierania transakcji. Jeśli sprzedawca nie udowodni, że kupujący otrzymał przedmiot zgodnie z warunkami umowy, kupujący otrzyma zwrot ceny zakupu oraz kosztów pierwszej wysyłki.

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiot został zgubiony lub uszkodzony po dostawie (np. jeśli przedmiot został ukradziony).

Przedmiot jest niezgodny z opisem podanym w ofercie sprzedaży

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay przysługuje w sytuacji, gdy doręczony przedmiot znacząco odbiega od opisu podanego przez sprzedawcę. W takim przypadku kupujący musi przesłać prośbę o możliwość zwrócenia przedmiotu. Wszelkie zdjęcia dodane do prośby o zwrot muszą być odpowiednie w kontekście jego przyczyny. Sprzedawca musi odpowiedzieć na skargę kupującego w ciągu 3 dni roboczych i zaproponować rozwiązanie, np. wyrazić zgodę na odesłanie przedmiotu, zaproponować zamienny przedmiot lub zwrot pieniędzy. W niektórych przypadkach eBay automatycznie zaakceptuje prośbę o zwrot w imieniu sprzedawcy. Jeśli kupujący nie będzie zadowolony z rozwiązania proponowanego przez sprzedawcę, może skorzystać z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay.

Jeśli kupujący poprosi nas o pomoc, możemy wymagać przedstawienia w określonym czasie dowodów na poparcie stanowiska kupującego. Na naszą prośbę kupujący musi zwrócić przedmiot sprzedawcy na swój koszt i dostarczyć wymagany dowód doręczenia przesyłki.

Brak zwrotu pieniędzy pomimo skorzystania z prawa do wycofania się z zakupu

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay chroni kupującego w sytuacji, gdy skorzysta on z prawa do rezygnacji z zakupu zgodnie z warunkami anulowania transakcji podanymi przez sprzedawcę, ale nie otrzyma na czas zwrotu pieniędzy lub otrzyma nieprawidłową sumę zwrotu.

Aby sprawa mogła zostać rozstrzygnięta na korzyść kupującego, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Oferta sprzedawcy zawierała warunki wycofania się z transakcji i kupujący skorzystał ze swoich praw.

 • Kupujący poprosił o zwrot poprzez proces zwrotów na eBay. W tym celu kupujący musi zalogować się do konta eBay i rozpocząć zwrot poprzez www.ebay.pl (prośba o zwrot).

 • Prośba o zwrot musi zostać zgłoszona w terminie określonym w warunkach zwrotów sprzedawcy.

 • Kupujący jest zobowiązany do odesłania przedmiotu w stanie niezmienionym na adres podany w odpowiedzi na prośbę o zwrot na eBay.

 • Kupujący musi oznaczyć przedmiot jako wysłany w procesie zwrotów na eBay, jeśli ta opcja jest dostępna dla kupującego, lub na żądanie potwierdzić nadanie paczki w określonym terminie i przedstawić informacje z systemu monitorowania przesyłek. eBay może zażądać od kupującego udokumentowania dostawy zwracanego przedmiotu.

Jeśli kupujący zwróci przedmiot, sprzedawca ma 2 dni robocze od daty dostawy, aby wysłać zwrot pieniędzy. Jeśli tego nie zrobi, kupujący może skontaktować się z nami w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu zwrotu pieniędzy i poprosić o interwencję w ramach ochrony kupujących.

Dowód dostawy

Pomyślne, terminowe dostarczenie przesyłki potwierdzone przez sprzedawcę lub kupującego powinno spełniać wszystkie następujące wymagania:

 • Podanie na stronie internetowej numeru śledzenia przesyłki nadanego przez przewoźnika przed datą dostawy widoczną na eBay

 • Status przesyłki musi mieć wartość „Dostarczono” (lub podobny, w zależności od kraju, do którego przedmiot został dostarczony)

 • Data dostawy

 • Adres odbiorcy – w przypadku sprzedawców adres odbiorcy musi mieć przynajmniej ten sam kod pocztowy (lub jego zagraniczny odpowiednik), co adres kupującego podany na stronie Szczegóły zakupu. Dokonując zwrotu, kupujący musi co najmniej wykazać, że kod pocztowy (lub jego zagraniczny odpowiednik) odpowiada adresowi sprzedawcy widocznemu na eBay w szczegółach zwrotu.

 • W programie ochrony sprzedawców wymagane jest potwierdzenie odbioru podpisem, jeśli łączna kwota zamówienia wynosi co najmniej 550 EUR. Łączna kwota zamówienia to łączna cena sprzedanych przedmiotów plus koszty wysyłki i podatki/opłaty.

 • Aby korzystać z ochrony kupujących w przypadku zwrotu, konieczne jest potwierdzenie odbioru podpisem, jeśli łączna wartość zwracanych przedmiotów wynosi 550 EUR lub więcej.

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących potwierdzenia odbioru podpisem.

Kupujący i sprzedawcy przyznają eBay prawo uzyskania informacji o wysyłce od przewoźnika w celu zweryfikowania wysyłki przedmiotu.

Jeśli kupujący zwraca przedmiot niezgodny z opisem lub po prostu korzysta z prawa do odstąpienia od umowy i użyje otrzymanej od sprzedawcy etykiety wysyłki zwrotnej bez opcji śledzenia przesyłki, wówczas kupujący nie ma obowiązku podawania dowodu dostawy.

Zwracanie przedmiotu sprzedawcy

Jeśli kupujący musi zwrócić przedmiot sprzedawcy, aby skorzystać z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, obowiązują następujące warunki:

 • Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym i ponosi odpowiedzialność za utratę wartości przedmiotu, jeśli utrata wartości wynika z obsługi przedmiotu, która nie była niezbędna do sprawdzenia jakości i funkcjonalności przedmiotu. W określonych warunkach sprzedawca może obniżyć sumę zwrotu o kwotę utraconej wartości przedmiotu i przyznać częściowy zwrot pieniędzy. Więcej informacji o stanie zwracanych przedmiotów.

 • Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zwrotu pod adresem podanym przez eBay w szczegółach zwrotu.

 • Jeśli artykuł jest niezgodny z opisem podanym w ofercie sprzedaży, koszt wysyłki zwrotnej ponosi sprzedawca.

Koszt wysyłki zwrotnej może zostać dodany oddzielnie do faktury sprzedawcy, jeśli:

 • Sprzedawca upoważnił kupującego do skorzystania z etykiety zwrotnej eBay

 • Serwis eBay dostarczył kupującemu etykietę zwrotną, ponieważ sprzedawca tego nie zrobił ani też nie przedstawił innej metody zwrotu.

Gdy przedmiot nie zostanie zwrócony sprzedawcy

Możemy wysłać kupującemu zwrot pieniędzy i poprosić sprzedawcę o zwrot pieniędzy bez konieczności zwrócenia przedmiotu, jeśli przedmiot jest niezgodny z opisem w ofercie sprzedaży i:

 • Sprzedawca nie odpowiedział na prośbę o zwrot, nie zaakceptował prośby o zwrot lub nie dostarczył etykiety zwrotnej ani nie podał innej metody zwrotu; lub

 • Lokalizacja przedmiotu została określona nieprawidłowo; lub

 • Zwrot przedmiotu stanowi zagrożenie lub jest niezgodny z prawem; lub

 • Artykuł nie ma już żadnej wartości.

Udzielanie przez kupującego odpowiedzi na pytania w wyznaczonym czasie

Kupujący musi w podanych ramach czasowych odpowiedzieć na pytania zadawane przez eBay o roszczenie w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay. eBay może odrzucić roszczenie, jeśli kupujący nie odpowie w wyznaczonym terminie. eBay może wydłużyć ten okres w wyjątkowych okolicznościach.

Wstrzymane płatności i zwroty pieniędzy

Wstrzymane płatności

Jeśli kupujący zgłosi, że nie otrzymał przedmiotu, poprosi o możliwość zwrotu albo jeśli pomagamy w rozwiązaniu problemu z transakcją, środki sprzedawcy mogą zostać wstrzymane zgodnie z Warunkami usług płatności.

Zwroty pieniędzy

Jeśli roszczenie w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay jest zasadne, kupujący otrzyma zwrot ceny zakupu, w tym koszt pierwszej wysyłki, na formę płatności, która została użyta do zapłacenia za zamówienie. Jeśli nie będziemy w stanie wysłać zwrotu pieniędzy na formę płatności użytą do realizacji zakupu, możemy zwrócić pieniądze w innej formie.

eBay nie pokrywa strat, które mogą ponieść kupujący, a które mogą być związane z wahaniami kursów walut stosowanymi przy zwrotach pieniędzy przez bank kupującego, wystawcę karty kredytowej lub dostawcę usług płatniczych. Jeśli jesteś kupującym, sprawdź zasady przeliczania walut stosowane przez wystawcę karty kredytowej, bank lub dostawcę usług płatniczych, w celu uzyskania informacji o kursie wymiany stosowanym dla zwrotów środków w walucie zagranicznej.

Więcej informacji o zwrotach pieniędzy znajdziesz w Warunkach usług płatności.

Decyzje eBay są ostateczne

eBay ocenia wszystkie prośby w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, z uwzględnieniem zasad określonych tutaj. Decyzja o przyznaniu zwrotu pieniędzy kupującemu lub odrzuceniu wniosku należy do eBay. Decyzje podejmowane przez eBay mają charakter ostateczny; nie przysługują żadne kroki prawne.

Kupujący i sprzedawcy mają 30 dni na odwołanie się od decyzji eBay, jeśli są w stanie przedstawić nowe dowody w sprawie.

Po zamknięciu przez kupującego sprawy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay nie będzie można jej ponownie otworzyć. Prawa ustawowe i/lub umowne kupującego i sprzedawcy nie mają wpływu na Gwarancję zwrotu pieniędzy eBay; są odrębne względem tego programu.

eBay nie jest przedstawicielem kupującego, sprzedawcy ani odbiorcą płatności.

Brak możliwości wielokrotnych zwrotów pieniędzy

Jeśli sprzedawca zwróci kupującemu koszt zakupu i wysyłki lub kupujący i sprzedawca ustalą częściowy zwrot pieniędzy, kupujący nie może zażądać zwrotu pieniędzy od eBay.

Kupujący nie może użyć więcej niż jednej metody rozstrzygania reklamacji do uzyskania zwrotu pieniędzy. Jeśli kupujący poprosi o zwrot pieniędzy lub obciążenie zwrotne od dostawcy usług płatności (bank, karta kredytowa lub PayPal), nie będzie mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay ani w ramach otwartych spraw w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay za tę samą transakcję.

Nieuczciwe reklamacje i zachowania kupującego

Kupujący nie będzie objęty Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay, jeśli zgłosi roszczenie, podając fałszywą przyczynę, lub podejmie działania opisane w części Zasady dotyczące niestosownego zachowania kupujących. Przypadki takie obejmują m.in.:

 • Zmowa ze sprzedawcą w celu zgłoszenia w deklaracji celnej zaniżonej wartości przedmiotu.

 • Wystąpienie w instytucji finansowej o obciążenie zwrotne po otrzymaniu zwrotu pieniędzy od sprzedawcy.

 • Zgłoszenie nieotrzymania przedmiotu, podczas gdy istnieje dowód dostarczenia zamówienia na adres podany na stronie Szczegóły zamówienia.

 • Niezgodne z prawdą twierdzenie o niezgodności przedmiotu z opisem.

 • Otwieranie wielu próśb o zwrot poprzez wykorzystywanie innych programów ochrony kupujących.

 • Zwracanie przedmiotu innego niż otrzymany od sprzedawcy.

 • Korzystanie z przedmiotu lub uszkodzenie go, a następnie zwrócenie do sprzedawcy.

Oprócz konsekwencji opisanych w Umowie z użytkownikiem eBay zastrzega sobie prawo do nałożenia na nieuczciwego kupującego bezterminowego zakazu korzystania z Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, a także zastosowania innych środków, które uznamy za konieczne, takich jak wysłanie upomnienia, zablokowanie kupującemu możliwości zwracania przedmiotów lub ubiegania się o zwroty pieniędzy na eBay i zawieszenie konta. W takich przypadkach kupującym nadal przysługuje możliwość wnioskowania o zwroty poza serwisem eBay.

Transakcje zagraniczne

Gdy sprzedawca oferuje opcję wysyłki za granicę (np. do wszystkich krajów) lub nie wyklucza w swoich ustawieniach wysyłki za granicę, może się zdarzyć, że kupujący zrealizuje transakcję w serwisie eBay innym niż ten, w którym została utworzona oferta sprzedaży. Kupujący i sprzedawcy podlegają Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub innym zasadom ochrony kupujących (jeśli są dostępne) obowiązującym w serwisie, w którym kupujący zrealizował transakcję, niezależnie od tego, w którym serwisie eBay przedmiot został wystawiony ani niezależnie od danych rejestracji kupującego lub sprzedawcy.

Więcej informacji o sprzedaży za granicę można znaleźć w Zasadach sprzedaży za granicę.

Dostępność programu Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

eBay zastrzega sobie prawo do wycofania programu Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay lub zmiany jego warunków według własnego uznania i bez podawania przyczyny. Jeśli zdecydujemy się wycofać program Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, wszystkie otwarte wnioski i roszczenia zostaną przetworzone do końca.

Ochrona kupujących jest dostępna w następujących serwisach eBay:

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay:

Ochrona kupujących eBay:

eBay Customer Guarantee:

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi