Artykuł na 3 min

Informacje dla kupujących o zagranicznych zakupach i wysyłce

Na eBay znajdziesz przedmioty z całego świata. Sprzedawcy z zagranicy mogą wysyłać przedmioty, korzystając ze zwykłych usług wysyłkowych lub jednego z programów wysyłkowych eBay, jeżeli prowadzą działalność w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii.

Kupując od sprzedawców z zagranicy, pamiętaj, że dostarczenie przedmiotu może potrwać nieco dłużej niż w przypadku zakupu u sprzedawcy w Twoim kraju. Jeśli masz pytania dotyczące wysyłki, skontaktuj się ze sprzedawcą, zanim przejdziesz do realizacji transakcji.

Gdzie znaleźć koszt wysyłki za granicę

Szacowany koszt wysyłki znajdziesz w sekcji Wysyłka i płatności w każdej ofercie sprzedaży na eBay. Zobaczysz tam też, jaką metodę wysyłki oferuje sprzedawca, skąd przedmiot zostanie wysłany oraz listę krajów, do których sprzedawca wysyła przedmioty.

Oferty sprzedaży zawierają również szacunkowe opłaty celne i importowe, jeśli mają zastosowanie. Opłaty, które zobaczysz, nie są ostateczne, dopóki nie zapłacisz za przedmiot podczas realizacji transakcji. Na przykład, jeśli zmienisz swój adres dostawy podczas realizacji transakcji lub jeśli stosowne przepisy dotyczące importu uległy zmianie przed zakończeniem płatności, możemy zmienić opłaty.

Ostateczny koszt za dostarczenie przedmiotu zostanie potwierdzony podczas realizacji transakcji.

Kupowanie od sprzedawców korzystających z Wysyłki Międzynarodowej eBay

Jeśli sprzedawca wysyła przedmiot w ramach Wysyłki Międzynarodowej eBay, podczas realizacji transakcji opłacisz koszt dostawy i podatek VAT, jeśli dotyczy.

Opłaty celne i importowe oraz podatki możesz opłacić na etapie realizacji transakcji lub po dostarczeniu przedmiotu. Na stronie realizacji transakcji zobaczysz następujące opcje:

 • Zapłać opłaty importowe teraz — wybierz tę opcję, aby zapłacić wszystkie podatki i cło podczas realizacji transakcji.
 • Odrocz opłaty importowe do chwili dostawy — wybierz tę opcję, aby zapłacić wszystkie podatki i cło po dostarczeniu przedmiotu.

Gdy zakończysz realizację transakcji, sprzedawca wyśle przedmiot do centrum wysyłkowego, a stamtąd przedmiot zostanie wysłany na Twój adres. Numer przesyłki jest dodawany automatycznie, co umożliwia śledzenie przedmiotu z centrum wysyłkowego do Twoich drzwi.

Przedmioty wysyłane w ramach Wysyłki Międzynarodowej eBay mogą zostać zwrócone w ciągu 30 dni od daty dostawy. Aby zwrócić przedmiot, przejdź na stronę Zwróć przedmiot, aby otrzymać zwrot pieniędzy.

Wskazówka
Zakupy za granicą są objęte Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay, o ile zostaną spełnione wszystkie kryteria kwalifikacyjne. Dowiedz się więcej o Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay.

Kupowanie od sprzedawców korzystających z Programu wysyłki międzynarodowej

Jeśli sprzedawca jest w Wielkiej Brytanii, może wysłać Twój przedmiot w ramach Programu wysyłki międzynarodowej (ang. Global Shipping Program). Jeśli sprzedawca korzysta z Progamu wysyłki międzynarodowej, zobaczysz logo tego programu w ofercie sprzedaży.

Korzyści z Programu wysyłki międzynarodowej dla kupujących:

 • Płacisz wszystkie opłaty za wysyłkę, podatki i opłaty importowe z góry i nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat, gdy przedmiot zostanie dostarczony
 • Przesyłka jest śledzona, więc wiesz, gdzie jest Twój przedmioty
 • Wysyłka zagraniczna w Programie wysyłki międzynarodowej obejmuje odprawę celną, więc nie musisz wypełniać dodatkowych dokumentów

Gdy zapłacisz za przedmiot, sprzedawca wysyła go do centrum wysyłkowego. Stamtąd jest wysyłany do Ciebie.

Gdy zapłacisz za przedmioty w ramach Programu wysyłki międzynarodowej, Twoja płatność zostanie podzielona na dwie transakcje:

 • Pierwsza płatność trafia do sprzedawcy, aby pokryć cenę przedmiotu i koszty wysyłki przedmiotu do krajowego centrum wysyłkowego
 • Druga płatność trafia do dostawcy usług wysyłki międzynarodowej, aby pokryć koszt wysyłki za granicę i wszelkie opłaty importowe, jeśli mają zastosowanie

Po zakończeniu płatności możesz sprawdzić łączny koszt i kwoty zapłacone sprzedawcy oraz dostawcy usług wysyłki międzynarodowej na stronie szczegółów zamówienia.

Wskazówka
Przedmioty kupione w ramach Programu wysyłki międzynarodowej nie mogą zostać dostarczone na adresy skrytek pocztowych ani adresy wojskowe w Stanach Zjednoczonych (adresy APO i FPO).

Kupowanie od sprzedawców korzystających z innych programów wysyłki

Jeśli sprzedawca wysyła przedmiot za pomocą usługi wysyłki za granicę, a nie w ramach programu wysyłki eBay, podczas realizacji transakcji opłacisz koszt dostawy i podatek VAT, jeśli dotyczy.

Po otrzymaniu przedmiotu może być konieczne zapłacenie wymaganych opłat celnych i importowych. Sprzedawca lub dostawca usług wysyłki międzynarodowej przygotują formularze celne.

Opłaty celne i importowe

Jako kupujący ponosisz odpowiedzialność za sprawdzenie i uregulowanie ewentualnych opłat celnych i importowych. Opłaty importowe zasadniczo zależą od ceny, wagi, wymiarów i kraju pochodzenia przedmiotu, a także podatków, ceł i opłat dodanych w Twoim kraju.

Sprzedawca może być w stanie podać Ci pewne informacje o opłatach importowych, ale przed wylicytowaniem lub zakupem przedmiotu należy zasięgnąć szczegółowych informacji w urzędzie celnym w swoim kraju.

Opłaty importowe obejmują
 • Sprzedaż, towary i usługi
 • Podatek VAT
 • Cło
 • Taryfy celne
 • Podatek akcyzowy
 • Inne kwoty nałożone przez organy państwowe w związku z importem towarów do danego kraju przywozu
 • Opłaty za pośrednictwo stron trzecich (włączając zaliczki i wypłaty za obsługę i wypełnienie formularza przez agentów celnych)
 • Kary celne
 • Opłaty klasyfikacyjne związane z nadaniem kodu Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji (HS)
 • Opłaty za kontrolę i weryfikację zgodności oraz nadanie Numeru klasyfikacji kontroli eksportowej (ECCN)
 • Opłaty związane z zarządzaniem różnicami między podanymi opłatami importowymi a rzeczywistymi kosztami

Opłaty importowe są dodatkiem do opłat celnych i podatkowych nałożonych przez państwowych urzędników celnych i podatkowych.

Wskazówka
Gdy kupujesz przedmioty z zagranicy, pamiętaj, że w Twoim kraju mogą być nałożone ograniczenia dotyczące pewnych przedmiotów. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach sprzedaży za granicę.

Szacowany koszt wysyłki znajdziesz w sekcji Wysyłka i płatności w każdej ofercie sprzedaży na eBay. Zobaczysz też nazwę usługi wysyłkowej oferowanej przez sprzedawcę i lokalizację, z której przedmiot zostanie wysłany.

Pomóż nam się poprawić

Pokrewne tematy pomocy