Artykuł na 15 min

Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o prywatności zawiera wszystkie najważniejsze dane o sposobie przetwarzania przez eBay danych osobowych oraz o prawach Użytkownika w tym zakresie.
 

Niniejsze Oświadczenie o prywatności wchodzi w życie 8 kwietnia 2024 r. Poprzednia wersja Oświadczenia o prywatności jest dostępna tutaj.

1.   Zakres i aktualizacje niniejszego Oświadczenia o prywatności

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy korzystania przez Użytkownika z tego serwisu oraz wszystkich aplikacji, usług (w tym usług płatności), produktów i narzędzi eBay (łącznie określanych „Usługami”) oferowanych przez eBay Inc. lub jej podmioty stowarzyszone (eBay Inc. i spółki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez eBay Inc. to łącznie „Podmioty Stowarzyszone eBay”). Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie bez względu na to, w jaki sposób Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, w tym za pośrednictwem urządzeń i aplikacji mobilnych. Dodatkowe zasady ujawniania informacji odnoszące się do regionów i stanów znajdują się w sekcji 12. Zasady dotyczące zachowania prywatności i ujawniania danych osobowych odnoszące się do poszczególnych stanów lub regionów poniżej.

Dowiedz się więcej

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie także w przypadku, gdy istnieje do niego odwołanie poprzez łącze lub w podobny sposób, np. w witrynach partnerów oferujących Usługi eBay.

eBay może w każdej chwili wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, publikując jego zaktualizowaną wersję w tym serwisie wraz z datą wejścia w życie. O istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o prywatności eBay powiadomi Użytkownika za pomocą strony Mój eBay > Wiadomości lub w wiadomości e-mail.

 

2. Administrator danych

To, który Podmiot Stowarzyszony eBay jest odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do świadczenia Usług, zależy od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług.

2.1 Korzystanie z Usług (z wyjątkiem usług płatności dla sprzedawców)

W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika za zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w odniesieniu do świadczenia Usług (z wyjątkiem usług płatności dla sprzedawców) odpowiada jeden z następujących Podmiotów Stowarzyszonych eBay. Miejsce zamieszkania Użytkownika jest określane na podstawie adresu rejestracyjnego konta (w przypadku zarejestrowanego użytkownika) lub lokalizacji Użytkownika (w przypadku niezarejestrowanego użytkownika):

 • Stany Zjednoczone: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone
 • Kanada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Kanada
 • UE: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
 • Wielka Brytania: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania
 • Indie: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur 049315
 • Pozostałe kraje: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria

2.2 Korzystanie z usług płatności dla sprzedawców

W zależności od miejsca zamieszkania lub miejsca przetwarzania płatności Użytkownika, za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie świadczenia usług płatności na rzecz Użytkownika jako sprzedawcy odpowiadają następujące Podmioty Stowarzyszone eBay:

 • Stany Zjednoczone: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone
 • EOG i Szwajcaria: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg
 • Wielka Brytania: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, Wielka Brytania
 • Kanada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Kanada
 • Australia: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australia
 • Pozostałe kraje: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone

Jak opisano w Warunkach Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez co najmniej jeden z tych podmiotów w zależności od lokalizacji Użytkownika i witryny eBay, w której następuje realizacja transakcji z Użytkownikiem.

 

3.  Inspektor ochrony danych i kontakt

W wielu krajach powołaliśmy inspektorów ochrony danych w celu nadzorowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dane kontaktowe właściwego inspektora ochrony danych można znaleźć na liście inspektorów ochrony danych - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Ponadto, w razie pytań lub skarg związanych z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, globalnymi standardami prywatności (patrz poniżej: punkt 6.1 Przekazywanie danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę) lub przetwarzaniem danych osobowych przez eBay, zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. prywatności lub administratorem (więcej informacji w sekcji 2. Administrator danych powyżej). Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy w danym kraju został wyznaczony inspektor ochrony danych eBay. Wszystkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie można znaleźć w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

 

4.  Jakie dane osobowe eBay zbiera i przetwarza?

 

eBay zbiera dane osobowe, gdy Użytkownik korzysta z Usług, tworzy nowe konto eBay, podaje informacje w formularzach internetowych, dodaje lub zmienia informacje na koncie eBay, uczestniczy w rozmowach na forach społeczności online lub w jakikolwiek inny sposób kontaktuje się z eBay. eBay zbiera także dane osobowe z innych źródeł (takich jak inne Podmioty Stowarzyszone eBay, biura informacji kredytowej i dostawcy danych).

Dowiedz się więcej

W ramach swojej działalności eBay zbiera następujące dane osobowe:

4.1 Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usług lub zakładania konta eBay

 • Dane identyfikujące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika lub numery identyfikacji podatkowej podawane podczas zakładania konta eBay lub w późniejszym terminie.
 • Jeśli z Usług korzysta Użytkownik będący sprzedawcą, zbierane są dodatkowe dane identyfikacyjne takie jak dowód tożsamości (np. numer ubezpieczenia społecznego), data urodzenia, numery identyfikacji podatkowej (np. numery NIP, VAT), numer rejestracyjny firmy, dokumenty tożsamości i zawarte w nich informacje, zdjęcia selfie oraz inne informacje (np. numer konta bankowego), które Użytkownik będący sprzedawcą dostarcza, gdy korzysta z płatności i innych usług.
 • Dane dotyczące zalicytowań, zakupów lub sprzedaży podawane w ramach realizacji transakcji.
 • Treści udostępniane innym Użytkownikom za pośrednictwem narzędzi do komunikacji (więcej informacji poniżej w punkcie: Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji w sekcji 11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych).
 • Informacje finansowe (np. numery kart kredytowych i kont, szczegóły transakcji i forma płatności).
 • Informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne, które przekazuje Użytkownik, a także informacje wymagane do odprawy celnej (takie jak numery identyfikacji podatkowej lub innej) i odpowiednie informacje o wysyłce (takie jak numery paczek i dane z systemów śledzenia przesyłek) w przypadku wysyłania przedmiotów w ramach jednego z programów eBay.
 • W niektórych przypadkach: wiek, płeć, kraj urodzenia, narodowość, stan zatrudnienia, status matrymonialny, zainteresowania i preferencje.
 • Po przesłaniu przez Użytkownika zgłoszenia do eBay: dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także dodatkowe informacje podane przez Użytkownika w zgłoszeniu.
 • Użytkownik może podawać dodatkowe informacje w formularzach internetowych, aktualizując lub dodając informacje na koncie eBay, uczestnicząc w rozmowach na forach społeczności, czatach, ankietach, wysyłając zapytania, korzystając z opcji rozwiązywania sporów, kontaktując się z Obsługą klienta (rozmowy są nagrywane za zgodą Użytkownika) lub kontaktując się z eBay z innego powodu dotyczącego Usług.
 • Inne dane, których zbieranie i przetwarzanie jest wymagane prawnie lub które w świetle prawa eBay może zbierać, np. dane służące do uwierzytelniania i identyfikacji Użytkownika lub do weryfikowania zbieranych informacji.

4.2 Dane osobowe zbierane automatycznie, gdy Użytkownik korzysta z Usług lub zakłada konto eBay

 • Dane generowane w ramach transakcji (np. dotyczące licytowania, kupowania, sprzedawania, opłat) lub powiązane z kontem eBay Użytkownika na skutek zawarcia transakcji, takie jak kwoty transakcji, miejsce i godzina zawarcia transakcji oraz użyta forma płatności lub wypłaty.
 • Dane generowane przez inne działania Użytkownika podczas korzystania z Usług związane z kontem eBay Użytkownika (np. numery kont eBay, preferencje walutowe, dodanie przedmiotu do koszyka lub listy obserwowanych, zapisywanie sprzedawców, wyszukiwań i zainteresowań, zapamiętywanie użytkowników lub używanie usług partnerów zewnętrznych w zakresie płatności lub innych usług).
 • Dane dotyczące wszystkich pozostałych interakcji Użytkownika z Usługami, preferencje Użytkownika dotyczące reklam i komunikacja z eBay.
 • Dane o lokalizacji, w tym ogólne dane o lokalizacji Użytkownika (np. adres IP) i za zgodą Użytkownika dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług dokładnej geolokalizacji dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.
 • Niektóre metadane dotyczące ustawień aparatu Użytkownika zawarte w zdjęciach przedmiotów, które wystawia na sprzedaż.
 • Informacje o komputerze i połączeniu, takie jak statystyki dotyczące korzystania z naszych Usług, informacje o ruchu do witryn i z witryn, odsyłający adres URL, informacje o reklamach, adres IP Użytkownika, czas spędzony w serwisie, w tym strony odwiedzone w ramach Usług, ustawienia językowe i dane dziennika internetowego.

4.3 Dane osobowe zbierane w związku z używaniem plików cookie i podobnych technologii

eBay używa plików cookie i podobnych technologii do zbierania danych w związku z korzystaniem z Usług. eBay zbiera te dane z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których Użytkownik korzysta z Usług. eBay zbiera następujące informacje dotyczące korzystania z Usług i urządzenia:

 • Dane na temat stron odwiedzanych przez Użytkownika, godzinie uzyskania dostępu, częstotliwości i czasie trwania odwiedzin, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych w ramach korzystania z Usług, a także w treściach reklamowych i wiadomościach e-mail.
 • Dane o działaniach i interakcjach dotyczących naszych partnerów reklamowych, w tym dane o obejrzanych reklamach, częstotliwości ich wyświetlania, czasie i miejscu ich wyświetlania oraz informacje, czy Użytkownik podjął jakiekolwiek działanie, takie jak kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu.
 • Segment lub kategoria, do których należy Użytkownik, np. kobieta, 20–49 lat, interesująca się tenisówkami.
 • Model lub typ urządzenia, system operacyjny i jego wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, indywidualny token urządzenia oraz dane związane z plikami cookie (np. identyfikator pliku cookie).
 • Adres IP, z którego urządzenie łączy się z Usługami.
 • Dane o lokalizacji, w tym ogólne dane o lokalizacji Użytkownika (np. adres IP) i za zgodą Użytkownika dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług dokładnej geolokalizacji dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.

Więcej informacji o używaniu przez eBay tych technologii i możliwościach Użytkownika w tym zakresie można znaleźć w sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

4.4 Dane osobowe z innych źródeł

eBay zbiera także dane osobowe Użytkownika z innych źródeł i od podmiotów trzecich w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. W szczególności dotyczy to następujących danych:

 • Dane ze źródeł publicznych (np. publiczne listy sankcyjne) lub dane publicznie dostępne online.
 • Dane z instytucji lub biur kredytowych (np. raporty, kontrole zdolności kredytowej, potwierdzenie tożsamości, dane wykorzystywane do modelowania ryzyka i ustalania limitów kredytowych). Dodatkowe informacje odnoszące się do regionów i stanów znajdują się w sekcji 12. Zasady dotyczące zachowania prywatności i ujawniania danych osobowych odnoszące się do poszczególnych stanów lub regionów poniżej.
 • Dane od dostawców danych (np. systemy „Poznaj swojego klienta”, weryfikacja tożsamości, dane demograficzne, dane związane z reklamą opartą o zainteresowania oraz reklamą online).
 • W odniesieniu do usług płatności dla sprzedawców: dane od administracji publicznej lub z innych źródeł dotyczące karalności sprzedawcy w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

eBay łączy dane osobowe uzyskane od Użytkownika z danymi z innych źródeł. Jeżeli dane osobowe są udostępniane Podmiotom Stowarzyszonym eBay przez podmioty trzecie, eBay podejmuje działania w celu potwierdzenia, że te osoby trzecie są uprawnione do ujawniania danych osobowych Użytkownika. Ponadto eBay uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika od Podmiotów Stowarzyszonych eBay.

4.5 Dane z sieci społecznościowych udostępniane przez Użytkownika Podmiotom Stowarzyszonym eBay

 • eBay zezwala Użytkownikowi na korzystanie z funkcji dostawców usług pojedynczego logowania (np. Google, Facebook lub Apple), w systemach, w których Użytkownik posiada już konto, w celu utowrzenia konta eBay lub powiązania konta eBay Użytkownika z kontami w usługach pojedynczego logowania. Na etapie ustanawiania połączenia z usługami pojedynczego logowania Użytkownik ma prawo określenia danych osobowych, do których eBay może mieć dostęp.
 • eBay zezwala Użytkownikowi na udostępnianie danych osobowych w sieciach społecznościowych (takich jak Facebook) lub powiązanie konta eBay z siecią społecznościową. Sieci społecznościowe mogą automatycznie udostępniać spółce eBay określone dane osobowe Użytkownika (np. informacje o treściach obejrzanych lub polubionych przez Użytkownika, informacje o obejrzanych lub klikniętych reklamach itd.). Zakres danych osobowych udostępnianych spółkom eBay przez sieci społecznościowe można określić w ustawieniach prywatności na kontach w sieciach społecznościowych.
 • eBay może też używać wtyczek i innych technologii dostępnych w witrynach mediów społecznościowych. Jeśli Użytkownik kliknie łącze wyświetlone przy użyciu wtyczki sieci społecznościowej, oznacza to dobrowolne połączenie się z daną siecią społecznościową.
 

5.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców

eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika do różnych celów i w oparciu o szereg różnych podstaw prawnych umożliwiających przetwarzanie takich danych. Dane osobowe zbierane przez eBay są wykorzystywane m.in do: świadczenia i udoskonalania Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w naszej witrynie internetowej, kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z kontem eBay i Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych dla Użytkownika treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Ponadto eBay udostępnia dane Użytkownika podmiotom trzecim, w tym usługodawcom działającym w imieniu eBay. Ponadto eBay może udostępniać dane osobowe Użytkownika Podmiotom Stowarzyszonym eBay w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem oraz – w zasadnych przypadkach – Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Dowiedz się więcej

Poniżej znajduje się podsumowanie celów, do których eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, w tym kategorie odbiorców, którym eBay przekazuje dane do wspomnianych celów, uporządkowane według podstaw prawnych przetwarzania lub udostępniania:

5.1 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem oraz świadczenia Usług, a także aby zrealizować transakcję między sprzedawcą a kupującym. Obejmuje to następujące cele:

 • Przetwarzanie danych w odniesieniu do Użytkownika lub jego firmy na potrzeby zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.
 • Świadczenie naszych Usług, w tym umożliwienie zawierania transakcji z innymi użytkownikami i zawieranie takich transakcji z innymi użytkownikami (łącznie z wyświetlaniem i przekazywaniem danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom, jeśli jest to niezbędne do zawarcia transakcji, w tym w przypadku transakcji anulowanych, unieważnionych lub zakończonych niepowodzeniem, np. w postaci podania adresu zwrotnego, aby kupujący mógł odesłać przedmiot), prezentowanie Użytkownikowi jego historii transakcji i opinii, świadczenie usług dodatkowych, takich jak przetwarzanie płatności, wystawianie ocen, usługi uwierzytelniania i umożliwianie zarządzania kontem eBay, dostarczanie innych usług, z których Użytkownik może korzystać (zgodnie z opisem dotyczącym danej usługi), a także zapewnianie funkcjonalności Usług. W związku ze świadczeniem Usług eBay będzie wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące realizacji transakcji oraz korzystania z Usług zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika.
 • Umożliwienie dostarczenia kupionych przedmiotów przez przewoźników, w tym powiadomienia dotyczące dostawy (np. informacje o śledzeniu przesyłki), zgodnie z przepisami prawa w maksymalnym zakresie bez zgody Użytkownika.
 • Świadczenie usług płatności eBay zgodnie z Warunkami Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.
 • Zapewnienie ogólnej obsługi klienta, w tym rozwiązywanie problemów z kontem eBay Użytkownika, rozstrzyganie sporów, świadczenie innych usług w zakresie obsługi klienta, a także egzekucja roszczeń dotyczących płatności. W tych celach eBay może kontaktować się z Użytkownikiem, używając systemu powiadomień na stronie Mój eBay, poczty e-mail, telefonu, powiadomień push na telefonie komórkowym lub pocztą tradycyjną. W przypadku kontaktu telefonicznego eBay może wykorzystywać automatycznie inicjowane połączenia z powiadomieniem o ich nagrywaniu lub automatyczne wiadomości tekstowe zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem oraz Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
 • Przetwarzanie ogólnych danych lokalizacyjnych (takich jak adres IP lub kod pocztowy) w celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji (takich jak wyszukiwanie w konkretnym obszarze oraz inne treści spersonalizowane na podstawie ogólnych danych dotyczących lokalizacji).
 • Egzekwowanie postanowień Umowy z Użytkownikiem, Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz innych reguł i zasad.
 • Publikowanie i promowanie ofert sprzedaży Użytkownika oraz związanych z nimi treści w serwisach, aplikacjach, usługach i narzędziach Podmiotów Stowarzyszonych eBay lub zewnętrznych właścicieli witryn, aplikacji , usług i narzędzi. Udostępnianie podmiotom trzecim zawartości ofert sprzedaży Użytkownika oraz związanych z tymi treściami danych osobowych jest realizowane wyłącznie na podstawie umowy ograniczającej wykorzystywanie przez podmiot trzeci takich danych osobowych do wykonania zobowiązań umownych wobec eBay. Dostawcy zewnętrzni są zobowiązani umownie do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w odniesieniu do takich danych. Przekazywanie przez dostawców zewnętrznych innym podmiotom trzecim danych osobowych związanych z ofertami sprzedaży Użytkownika jest surowo zabronione. W przypadku przekazywania danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay takie ograniczenie wynika z Wiążących reguł korporacyjnych (więcej informacji poniżej w punkcie: 6.1 Przekazywanie danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę).
 • Włączenie wydarzeń wymagających rejestracji (w tym obsługa procesu rejestracji i wysyłanie niezbędnych informacji w kontekście wydarzenia).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Innym użytkownikom eBay
 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług, partnerom świadczącym usługi uwierzytelniania, partnerom świadczącym usługi fizycznego magazynowania, firmom wysyłkowym (np. DHL, UPS, itp.) i agencjom eventowym
 • Agencjom rządowym lub organom publicznym (w tym celnym i skarbowym)
 • Dostawcom usług płatniczych
 • Zewnętrznym administratorom serwisów, aplikacji, usług i narzędzi

5.2 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Obejmuje to następujące cele:

 • Uczestniczenie w dochodzeniach i postępowaniach (w tym sądowych) prowadzonych przez organy administracji publicznej lub agencje rządowe, w szczególności w celu wykrywania, dochodzenia i ścigania działań niezgodnych z prawem.
 • Zapobieganie nielegalnym działaniom, ich wykrywanie i łagodzenie, w tym przestrzeganie obowiązku ich zgłaszania (np. w przypadku oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, przemocy wobec dzieci i naruszania przepisów dotyczących sankcji).
 • Spełnianie żądań osób trzecich o podanie informacji na podstawie praw ustawowych osób trzecich do uzyskania informacji od eBay (np. w przypadku naruszenia własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem).
 • Zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi zbierania, weryfikacji, ujawniania i zgłaszania informacji oraz innymi wymogami, wynikającymi z przepisów prawa dotyczących ochrony konsumentów, zwalczania przestępstw finansowych, działania platform internetowych i pobierania podatków.
 • Zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi dostępu do danych na mocy przepisów dotyczących usług płatniczych (np. dyrektywy UE w sprawie usług płatniczych) jako dostawca usług płatności.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Usług.
 • Archiwizacja danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów (więcej informacji na temat przechowywania danych użytkowników przez eBay znajduje się w sekcji 7. Okres przechowywania danych i ich usuwanie).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Organom ścigania, sądom, agencjom rządowym lub władzom publicznym (w tym organom podatkowym i finansowym), organom międzyrządowym i międzynarodowym (w odniesieniu do usług płatności eBay świadczonych sprzedawcom w UE, w szczególności w odniesieniu do przepisów luksemburskich dotyczących ustawy FATCA z 7 lipca 2015 r. oraz standardu automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w OECD z 18 grudnia 2015 r.).
 • Podmiotom trzecim na podstawie ustawowego prawa do żądania podania informacji przez eBay, w tym uczestnikom programu eBay VeRO i programu PROACT.
 • Zewnętrznym dostawcom usług.
 • Innym usługodawcom zewnętrznym, którym Użytkownik udzielił dostępu do swoich danych na mocy przepisów dotyczących usług płatniczych i zgodnie z każdorazowym upoważnieniem udzielonym przez Użytkownika.
 • Osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniach sądowych, w szczególności, jeśli powołają się na porządek prawny lub nakaz sądowy.
 • Biurom informacji kredytowej, zgodnie z przepisami prawa właściwego (np. informacje o opóźnieniach płatności, braku spłaty lub innych nieprawidłowościach, które mogą dotyczyć zdolności kredytowej).
 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay.
 • Innym użytkownikom eBay.

5.3 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu ochrony jego ważnych interesów lub ważnych interesów innych osób fizycznych. Obejmuje to następujące cele:

 • Prewencja, wykrywanie i łagodzenie skutków nielegalnych działań, które mogą szkodzić ważnym interesom Użytkownika lub ważnym interesom innej osoby fizycznej, chyba że występuje obowiązek prawny.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Organom ścigania, sądom, agencjom rządowym lub władzom publicznym, organom międzyrządowym lub ponadnarodowym
 • Osobom trzecim będącym stroną postępowania sądowego
 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług

5.4 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy eBay lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy, prawa podstawowe i wolności Użytkownika mają charakter nadrzędny. Aby pogodzić uzasadnione interesy eBay z prawami Użytkownika eBay stosuje odpowiednie mechanizmy kontrolne. W oparciu o te zasady eBay przetwarza dane Użytkownika w następujących celach:

 • Uczestnictwo w dochodzeniach i postępowaniach (w tym sądowych) prowadzonych przez sądy, organy ścigania, agencje rządowe lub organy administracji publicznej, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe, w szczególności na potrzeby wykrywania, badania i ścigania nielegalnych działań, chyba że istnieje taki ustawowy obowiązek, a eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. W takich przypadkach eBay ujawnia tylko te dane, które uzna za konieczne i w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa, takie jak imię i nazwisko Użytkownika, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, (poprzednie) nazwy Użytkownika, adres IP, skargi dotyczące działań niezgodnych z prawem, historia licytacji i wystawiania ofert sprzedaży.
 • Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich (w tym uczestników programu VeRO i programu PROACT) w odniesieniu do roszczeń cywilnoprawnych, w tym rozpatrywania takich roszczeń, chyba że istnieje prawny obowiązek w tym zakresie, jeżeli eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych osobom trzecim jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności. W takich przypadkach eBay ujawni takiej osobie trzeciej tylko te dane, które uważa za konieczne i w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa, takie jak imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail i nazwa firmy sprzedawcy, oraz zobowiąże taką osobę trzecią do zachowania poufności danych, podpisując z nią obowiązującą na całym świecie stosowną umowę.
 • Prewencja, wykrywanie, łagodzenie skutków i badanie oszustw, przestępstw finansowych i szkód, przypadków naruszenia międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji, incydentów z zakresu bezpieczeństwa i innych zabronionych lub niezgodnych z prawem działań, w tym oceny związanego z nimi ryzyka (np. poprzez używanie zabezpieczeń CAPTCHA, technologii do wyliczenia portów w celu identyfikacji sesji Użytkowników korzystających z narzędzi pulpitu zdalnego, metadanych lub numeru telefonu zapisanego na koncie eBay Użytkownika w celu oceny ryzyka i dwustopniowego uwierzytelniania), oraz wdrażanie odpowiednich środków (np. wyłączanie niektórych form płatności w oparciu o ryzyko związane z transakcją), chyba że istnieje ustawowy obowiązek w tym zakresie.
 • Weryfikowanie, czy przesłane do eBay zgłoszenia (w tym zgłoszenia anonimowe) nie są fałszywe lub złośliwe.
 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa Usług, chyba że istnieje wymóg prawny w tym zakresie.
 • Weryfikacja tożsamości, zdolności kredytowej i innych parametrów kondycji finansowej, ocena wniosków i porównywanie informacji w celu sprawdzania ich poprawności.
 • Automatyczne filtrowanie i, jeśli to konieczne, ręczna kontrola wiadomości wysyłanych przy użyciu narzędzi do komunikacji (w tym wiadomości czatu oraz e-mail wysyłanych na aliasy poczty elektronicznej eBay) w celu zapobiegania nielegalnym lub podejrzanym działaniom lub naruszaniu postanowień Umowy z Użytkownikiem lub innych reguł i zasad, w tym egzekwowanie zakazu kupowania i sprzedawania poza eBay, zgodnie z objaśnieniami wyszczególnionymi poniżej w części Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji (patrz sekcja 11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych).
 • Zapewnienie użytkownikom funkcji umożliwiających łatwiejsze lub wygodniejsze przetwarzanie transakcji (np. dysponowanie wieloma adresami dostawy, okresowe aktualizowanie zapisanych informacji o płatności na podstawie informacji podanych przez bank lub innych dostawców usług płatniczych) lub dostarczanie użytkownikom więcej informacji o ich transakcjach (np. obliczanie emisji CO₂ wynikającej z zakupów na eBay).
 • Analiza i udoskonalanie Usług świadczonych przez Podmioty Stowarzyszone eBay, np. poprzez weryfikację danych dotyczących korzystania z witryny lub informacji otrzymanych od użytkowników na temat zablokowanych lub niedziałających stron w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz w celu poprawy funkcjonalności usług, np. w ramach opracowywania produktów.
 • Analiza rozmów telefonicznych z Obsługą klienta nagrywanych za zgodą Użytkownika.
 • Reklamy przesyłane pocztą tradycyjną (zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika).
 • W zakresie dozwolonym przez prawo bez zgody Użytkownika: do komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. przez e-mail lub SMS) lub przez telefon w celu oferowania kuponów, zniżek, ofert specjalnych; do przeprowadzania badań i ankiet oraz do informowania Użytkownika o Usługach (zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika). Aby nie otrzymywać już od eBay marketingowych wiadomości e-mail, można zrezygnować z subskrypcji tego typu treści, klikając łącze w stopce otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych wprowadzenie tych zmian może potrwać kilka dni.
 • W przypadku Użytkowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii: personalizacja reklam i treści, pomiary i analizy, w serwisach eBay i poza nimi, w sposób szerzej opisany na stronie Ustawienia reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.
 • Dostosowywanie treści strony do preferencji Użytkownika na podstawie zachowań Użytkownika.
 • Ocena jakości i skuteczności kampanii marketingowych realizowanych za pośrednictwem poczty e-mail (np. za pomocą analiz klikania i wejść na strony).
 • Ocena stanu usługi (np. na podstawie informacji o śledzeniu, jeśli sprzedawca używa etykiety wysyłkowej dostarczanej przez eBay lub podaje numery w systemie monitorowania przesyłek).
 • Oferowanie lub umożliwianie oferowania programów partnerskich i bonusowych oraz prowadzenie innych działań w ramach partnerstwa marki (np. gwarancje na produkty, oferty finansowania sprzedawcy lub wystawianie kart kredytowych w ramach partnerstwa marki (co-branding) we współpracy z zewnętrznym pożyczkodawcą, partnerem lub wystawcą kart kredytowych), w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • Dostarczanie wspólnych treści i usług (np. rejestracji w usługach, przetwarzania transakcji i obsługi klienta) z Podmiotami Stowarzyszonymi eBay lub we współpracy z dostawcami usług płatniczych.
 • Inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przejęć, fuzji w przypadku łączenia, sprzedaży lub przejmowania spółek. W takiej sytuacji eBay wymaga od przejętej lub przyłączonej spółki przestrzegania postanowień Oświadczenia o prywatności w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Jeżeli dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do jakichkolwiek celów niewyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.
 • Dochodzenie praw lub obrona przed roszczeniami, w tym w przypadku roszczeń wnoszonych przez jednego użytkownika eBay przeciw innemu.
 • Umożliwienie Podmiotom Stowarzyszonym eBay spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa, którym podlegają, w tym wymagań dotyczących zbierania, weryfikacji, ujawniania i zgłaszania informacji oraz innych wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów, zwalczania przestępstw finansowych, działania platform internetowych i pobierania podatków.
 • W celu zapewnienia zgodności z wprowadzanym wkrótce obowiązkiem prawnym.
 • W przypadku Użytkowników zlokoalizowanych w Stanach Zjednoczonych: rozpatrywanie sporów i przekazywanie zaangażowanym w nie Użytkownikom informacji o wynikach tych sporów (np. udostępnianie zgłaszającemu Użytkownikowi informacji o rozpatrywanej przez eBay skardze dotyczącej naruszenia zasad przez innego użytkownika).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług
 • Innym użytkownikom eBay
 • Organom ścigania, sądom, agencjom rządowym lub władzom publicznym, organom międzyrządowym lub ponadnarodowym
 • Osobom trzecim będącym stronami postępowania sądowego
 • Uczestnikom programów eBay VeRO i PROACT oraz innym osobom trzecim w przypadku dochodzenia w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, przestępstwa w handlu detalicznym, kradzieży towarów, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem
 • Dostawcom usług płatniczych
 • Partnerom zewnętrznym w celu oferowania możliwości finansowania zakupów 
 • Agencjom kredytowym lub biurom, usługodawcom weryfikacji danych, specjalistom ds. oceny ryzyka, firmom windykacyjnym (np. informacje o opóźnieniach płatności, zaległościach płatniczych lub innych nieprawidłowościach, które mogą być istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej Użytkownika lub które mogą być używane przez eBay do potwierdzenia tożsamości Użytkownika, oszacowania ryzyka, ustanowienia limitów kredytowych lub egzekwowania spłat zaległych zobowiązań)
 • Innym firmom w kontekście przejęcia spółki

Informacje o prawie Użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na uzasadniony interes eBay znajdują się niżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą natomiast informacje o wykorzystywaniu plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

5.5 Za zgodą Użytkownika przetwarzamy jego dane osobowe w następujących celach:

 • W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii: personalizacja reklam i treści, pomiary i analizy, w serwisach eBay i poza nimi, w sposób szerzej opisany na stronie Ustawienia reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.
 • Komunikacja z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych) lub telefonu, w tym komunikacja pochodząca od Podmiotów Stowarzyszonych eBay lub podmiotów trzecich w celu oferowania Użytkownikowi kuponów, zniżek i ofert specjalnych, chyba że obowiązujące przepisy prawa zezwalają na wysyłanie takiej komunikacji bez zgody Użytkownika. eBay może zlecać wysyłanie komunikacji marketingowej podmiotowm trzecim w swoim imieniu.
 • Przetwarzanie dokładnych danych lokalizacyjnych Użytkownika na potrzeby usług powiązanych z lokalizacją. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług geolokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.
 • Dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): przechowywanie informacji finansowych (takich jak numery kart kredytowych i kont) na potrzeby przyszłych transakcji.
 • Świadczenie usług pojedynczego logowania umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanie się lub zalogowanie się w usługach osób trzecich za pomocą danych logowania eBay.
 • W przypadku sprzedawców: przetwarzanie danych biometrycznych na potrzeby identyfikacji Użytkownika oraz zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka ich wystąpienia na platformie eBay oraz w związku z programem „Poznaj swojego klienta” i podobnymi wymogami zgodności.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na podstawie uzyskanej od niego zgody w celu świadczenia lub udostępniania usług przez eBay lub podmioty trzecie.

Informacje o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się niżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą natomiast informacje o wykorzystywaniu plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług
 • Osobom trzecim używającym systemu pojedynczego logowania (zgodnie z upoważnieniem Użytkownika udzielanym w każdym przypadku)
 • Innym podmiotom trzecim, z którymi eBay współpracuje w celu świadczenia Użytkownikowi określonych usług (zgodnie z warunkami podanymi podczas uzyskiwania zgody Użytkownika)
 • Zewnętrznym partnerom reklamowym, takim jak Google, Meta, Microsoft, Pinterest i TikTok, wymienionym na stronie Ustawienia reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

5.6 Udostępnianie danych między Podmiotami Stowarzyszonymi eBay

Jak opisano wyżej w sekcji Dane osobowe z innych źródeł, eBay otrzymuje dane osobowe użytkowników od innych Podmiotów Stowarzyszonych eBay. Umożliwia to w szczególności udostępnianie za zgodą Użytkownika (o ile jest ona wymagana prawnie) informacji o produktach i usługach, które zdaniem eBay mogą zainteresować Użytkownika; udoskonalanie produktów, usług, treści i reklam poprzez analizowanie korzystania przez Użytkownika z usług Podmiotów Stowarzyszonych eBay, w szczególności za pomocą dopasowywania określonych danych (np. identyfikatorów plików cookie). Ponadto umożliwia to lepszą prewencję, wykrywanie, łagodzenie i badanie oszustw, zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu i innych zabronionych lub nielegalnych działań, w tym ocenę ryzyka. eBay udostępnia dane osobowe Użytkownika innym Podmiotom Stowarzyszonym eBay do wspomnianych celów. Inne Podmioty Stowarzyszone eBay, które mają dostęp do danych osobowych Użytkownika, będą przestrzegać zasad ochrony danych co najmniej w zakresie opisanym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

5.7 Dodatkowe informacje o usługach płatności eBay dla sprzedawców

Ponadto, w odniesieniu do usług płatności eBay dla sprzedawców w UE, eBay S.à r.l. jest objęta tajemnicą zawodową, która wymaga określonej transparentności w związku z przetwarzaniem, a szczególnie z przekazywaniem danych osobowych. Uwaga: eBay S.à r.l. może przekazywać dane osobowe Użytkownika zaufanym podmiotom trzecim i partnerom biznesowym, jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług płatności sprzedawcom, jak opisano w powyżej w punkcie 5 Oświadczenia o prywatności. Dotyczy to w szczególności następujących podmiotów trzecich i partnerów biznesowych:

 • Innych dostawców usług płatniczych, w tym instytucji finansowych
 • Firm oferujących produkty finansowe, analizę i oceny (np. biura informacji kredytowej)
 • Organów administracji publicznej, agencji rządowych i innych podmiotów publicznych (np. w celu zwalczania oszustw)
 • Audytorów i innych profesjonalnych doradców

5.8 Automatyczne podejmowanie decyzji

eBay wykorzystuje technologie do automatycznego profilowania lub podejmowania decyzji. eBay nie będzie podejmować automatycznych decyzji dotyczących Użytkownika, które mogłyby mieć na niego znaczący wpływ, chyba że jest to konieczne do zawarcia umów i wykonywania ich postanowień, eBay posiada zgodę Użytkownika lub prawo właściwe nakłada obowiązek stosowania takich technologii. Informacje o prawie do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych znajdują się poniżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 

6. Przesyłanie danych za granicę

 

Niektórzy odbiorcy danych osobowych Użytkownika znajdują się poza jurysdykcją Użytkownika lub mają oddziały w jurysdykcjach, w których przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika. Przekazując dane osobowe tym odbiorcom eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

6.1 Przekazywanie danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay

Przekazywanie danych osobowych Podmiotom Stowarzyszonym eBay (np. na potrzeby zawierania transakcji międzynarodowych i do innych celów zgodnych z prawem) podlega zasadom eBay w zakresie ochrony danych obowiązującym na całym świecie (wiążące zasady korporacyjne) lub innym normom dotyczącym zabezpieczania danych, np. poprzez standardowe klauzule umowne wydane lub zatwierdzone przez Komisję Europejską (2021/914/EU). Wiążące reguły korporacyjne nakładają na Podmioty Stowarzyszone eBay obowiązek stosownego zabezpieczania danych osobowych oraz zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Dodatkowe informacje na temat wiążących reguł korporacyjnych eBay w odniesieniu do ochrony danych na całym świecie można znaleźć w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

6.2 Inne transfery danych (z EOG do innych krajów)

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika odbiorcom (patrz sekcja 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych i kategorie odbiorców), którzy mogą być zlokalizowani w dowolnym miejscu na świecie. Dane osobowe użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii będziemy przekazywać do krajów trzecich, tj. krajów spoza EOG, wyłącznie przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa lub w inny sposób, jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Do innych krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej należą obecnie Andora, Argentyna, Kanada (w przypadku firm podlegających ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych – Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Szwajcaria (dla danych przekazywanych poza EOG), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone (Data Privacy Framework) i Urugwaj. W innych przypadkach eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. podpisując z odbiorcami umowy o ochronie danych rekomendowane przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule o ochronie danych (2021/914/EU) lub wdrażając inne rozwiązania przewidziane przez prawo. Na żądanie Użytkownika eBay przedstawi dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Regularnie dokonujemy ponownej ewaluacji środków podjętych w celu oceny wymagań wynikających z nowych przepisów prawa i orzecznictwa.

 

7.  Okres przechowywania danych i ich usuwanie

 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez eBay i jej dostawców usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i w zakresie niezbędnym do przetwarzania informacji, wyszczególnionym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności (zobacz sekcję 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców, aby uzyskać więcej informacji). Następnie eBay usunie dane osobowe Użytkownika zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych lub podejmie odpowiednie kroki celem anonimizacji danych, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania danych przez dłuższy okres lub na to zezwalają (np. na potrzeby podatkowe, księgowe i w celu kontroli lub aby wykrywać nieuczciwe lub nielegalne działania na eBay i im zapobiegać). W Europie okres przechowywania danych wynosi z reguły od 6 do 10 lat (np. w przypadku umów, powiadomień i korespondencji biznesowej). W maksymalnym zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo eBay ogranicza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zamiast je usuwać (np. ograniczając dostęp do danych). Dotyczy to w szczególności spraw, w których eBay może nadal potrzebować danych do realizacji postanowień umów, zabezpieczenia się przed roszczeniami prawnymi lub w przypadku, gdy takie zachowanie danych jest w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo. W takich sytuacjach okres ograniczonego przetwarzania danych osobowych zależy od przepisów prawa. Po upłynięciu okresu przechowywania lub ograniczonego przetwarzania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

Dowiedz się więcej

Okresy przechowywania danych osobowych zostały opisane w lokalnych zasadach przechowywania danych. Okres przechowywania przez eBay danych osobowych zależy od Usług oraz przepisów prawa właściwego. Okres przechowywania danych zależy z reguły od następujących czynników:

 • Niezbędność do świadczenia Usług
  Obejmuje to realizację postanowień Umowy z Użytkownikiem, zachowywanie i poprawianie jakości produktów eBay, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Większość okresów przechowywania danych zostało ustalonych na podstawie tej ogólnej zasady.
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
  Przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (w tym zgody na dłuższe przechowywanie), eBay zachowuje informacje tak długo, jak jest to konieczne według warunków zgody lub do czasu jej wycofania.
 • Zobowiązania ustawowe, umowne i inne podobne obowiązki
  Zobowiązania w zakresie przechowywania danych mogą wynikać z przepisów prawa lub nakazu urzędowego. Może być także konieczne przechowywanie danych osobowych w związku z trwającymi lub przyszłymi sporami prawnymi. Dane osobowe zawarte w umowach, powiadomieniach i korespondencji biznesowej mogą podlegać krajowym przepisom w zakresie przechowywania informacji.
 

8.  Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Uwzględniając możliwe ograniczenia nakładane przez prawo krajowe, Użytkownik – jako osoba, której dane dotyczą – posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania zakresu ich przetwarzania i do przenoszenia. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów eBay. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do instytucji nadzorującej przetwarzanie danych.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe prawa Użytkownika:

 • W przypadku gdy eBay przetwarza dane w oparciu o zgodę Użytkownika, Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez eBay. W takim przypadku eBay nie może dłużej przetwarzać danych osobowych Użytkownika na podstawie i w zakresie wycofanej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez eBay. W szczególności Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania jego danych osobowych, posiadanych przez eBay kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną udostępnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, jeśli jest to możliwe, lub kryteriach, na podstawie których ten okres został ustalony, prawach w zakresie poprawiania, usuwania i ograniczania zakresu bądź blokowania przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości złożenia skargi w organie nadzorczym, zapoznania się ze źródłami danych (czy dane zostały podane przez Użytkownika, czy pochodzą z innego źródła), stosowaniu przez eBay technologii do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz – jeśli ma to zastosowanie – ważnych informacji na ten temat. Prawo dostępu Użytkownika nie wpływa negatywnie na prawa lub wolności innych osób. Możliwości Użytkownika w zakresie dostępu do danych mogą być ograniczone przez prawo krajowe.
 • Użytkownik ma prawo zażądać od eBay poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, Użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.
 • Użytkownik ma prawo do uzyskania od eBay usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika pod pewnymi warunkami (np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub są przetwarzane, lub gdy ich przetwarzanie nie jest już wymagane w nadrzędnych, uzasadnionych celach, takich jak wykrywanie oszustw / zapobieganie oszustwom), chyba że przetwarzanie jest konieczne w kontekście prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu zachowania zgodności z prawem, z powodów związanych z interesem publicznym lub do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez przepisy lokalne.
 • Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:
  • uzna, że dane są niedokładne;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby jego dane zostały usunięte;
  • eBay nie potrzebuje już danych Użytkownika, ale dane te są potrzebne Użytkownikowi do zgłoszenia roszczenia prawnego lub obrony przed takim roszczeniem lub
  • Użytkownik zgłosił zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które eBay posiada na jego temat i które Użytkownik podał eBay, w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej formie do odczytu maszynowego, a także ma prawo przekazania tych danych innemu administratorowi ("prawo do przenoszenia danych").
 • Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym. Co do zasady z tego prawa można skorzystać, kontaktując się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w biurze administratora danych.

Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od konkretnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania. Jeśli eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych, co obejmuje też sprzeciw wobec profilowania w zakresie powiązanym z marketingiem bezpośrednim.

Egzekwowanie przysługujących praw i zarządzanie ustawieniami

Aby skorzystać ze swoich praw, będąc osobą, której dane dotyczą, należy przejść na stronę Kontaktów dotyczących Prywatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie . Dodatkowo Użytkownik może w dowolnym czasie swobodnie kontaktować się z zespołem eBay ds. prywatności lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (więcej informacji można znaleźć w sekcji 2. Administrator powyżej). Wszystkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie można znaleźć w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie .

Korzystanie z praw w zakresie swoich danych osobowych (np. prawa dostępu do danych lub ich usunięcia) jest zazwyczaj bezpłatne. W przypadku nadmiernych lub wyraźnie nieuzasadnionych żądań, w szczególności w razie ich powtarzania, eBay może pobrać opłatę (zgodną z faktycznym kosztem) na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odmówić realizacji żądania.

Zarządzanie ustawieniami powiadamiania

Aby zmienić ustawienia dotyczące komunikacji z eBay (w tym komunikacji marketingowej), należy to zrobić za pomocą konta eBay, na stronie Mój eBay w sekcji „Ustawienia powiadamiania”. Aby nie otrzymywać już od eBay komunikacji marketingowej w postaci wiadomości e-mail, można w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji tego typu treści, klikając łącze w stopce otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych zastosowanie tych zmian może potrwać kilka dni. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie i podobnych technologii znajdują się w następnej sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

 

9.  Pliki cookie i podobne technologie

  

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay i upoważnione podmioty trzecie używają plików cookie i podobnych technologii (łącznie określanych „plikami cookie”) w celu zapewnienia lepszych, szybszych i bezpieczniejszych funkcji lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez eBay plików cookie, podobnych technologii i możliwości wyboru w tym zakresie znajdują się w Oświadczeniu o plikach cookie.

Dowiedz się więcej

Pliki cookie i inne podobne technologie, wykorzystywane w związku z Usługami, pełnią różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.
 • Pomagają udoskonalać i rozszerzać Usługi (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).
 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach).
 • Umożliwiają prezentowanie lepiej dopasowanych reklam.

eBay używa plików cookie i podobnych technologii, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika tylko, gdy jest włączona przeglądarka (pliki cookie sesji) oraz plików cookie i podobnych technologii, które są zapisywane na dłużej (trwałe pliki cookie). eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii.

Opcje Użytkownika w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii

Oświadczenie o plikach cookie zawiera więcej informacji oraz opis opcji Użytkownika w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii. W Ustawieniach reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie (użytkownicy w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) lub w sekcji AdChoice – ustawienia reklam na eBay – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie (pozostali użytkownicy) można bezpośrednio zarządzać swoimi preferencjami.

Użytkownik ma także prawo wyłączyć korzystanie z plików cookie i podobnych technologii, o ile jego urządzenie zapewnia taką możliwość. Do zarządzania plikami cookie służą odpowiednie ustawienia na poziomie urządzenia lub przeglądarki.

Na następujących stronach można zapoznać się z informacjami na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie (i podobnych technologii), a także uzyskać instrukcje ich blokowania:

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie przez podmioty trzecie danych osobowych na potrzeby reklam przy użyciu plików cookie (i podobnych technologii) nie zapobiega wyświetlaniu reklam. Oznacza to tylko tyle, że reklamy nie będą dostosowywane do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie lub podobnych technologii.

 

10.  Bezpieczeństwo danych

 

eBay chroni dane osobowe Użytkownika, stosując techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka związanego z utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmodyfikowaniem danych. eBay używa m.in. usług z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i algorytmów szyfrowania danych, a także zapór fizycznych w centrach danych oraz kontroli dostępu logicznego do danych i systemów. Więcej informacji o zabezpieczeniach danych można znaleźć w Centrum bezpieczeństwa – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

 

11.  Inne ważne informacje na temat ochrony danych

Ta sekcja zawiera ważne dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych w odniesieniu do korzystania z Usług, w tym o wymogu podawania danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Co się dzieje, gdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe w serwisach lub aplikacjach eBay?

Inni użytkownicy mają dostęp do informacji podawanych przez Użytkownika na eBay lub udostępnianych innym osobom korzystającym z serwisu. Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć zalicytowania, zakupy, przedmioty na sprzedaż, zapisane przez Użytkownika zainteresowania, sprzedawców i wyszukiwania, a także witryny sklepów, opinie, oceny, recenzje produktów i związane z nimi komentarze. Inni użytkownicy mogą także wyświetlać informacje, które Użytkownik zdecyduje się udostępnić w swoim profilu.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, jego publiczna nazwa użytkownika może być widoczna i skojarzona z całą jego publiczną działalnością na eBay. Powiadomienia wysyłane do innych użytkowników o podejrzanych działaniach i naruszeniach zasad w naszych serwisach zawierają informacje o nazwach użytkowników i określonych przedmiotach/ofertach. W związku z tym, jeśli Użytkownik korzysta z nazwy użytkownika pozwalającej go zidentyfikować, inni użytkownicy będą mogli na tej podstawie identyfikować jego działania na eBay.

Ze względu na ochronę prywatności zezwalamy jedynie na ograniczony dostęp do danych kontaktowych, wysyłkowych i finansowych innych użytkowników, w zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji i płatności. Jednakże użytkownicy zawierający transakcję mają nawzajem dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail lub alias adresu e-mail i inne dane kontaktowe oraz wysyłkowe. Na przykład: eBay może zezwolić użytkownikom na wymianę numerów telefonów w celu skontaktowania się przed zrealizowaniem transakcji (np. sprzedawca może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego numeru kupującemu w celu zadania pytań dotyczących wystawionego przedmiotu). W takim przypadku sprzedawcy nie mogą korzystać z numeru telefonu kupującego do innych celów (np. zawierania transakcji poza serwisem eBay lub dodania kupującego do listy odbiorców komunikacji marketingowej).

Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie informacji o transakcjach otrzymywanych w serwisie eBay

Kiedy Użytkownik zawrze transakcję z innym użytkownikiem (lub w przypadku anulowania, niepowodzenia, unieważnienia transakcji), eBay poda Użytkownikowi dane osobowe drugiego użytkownika (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail lub alias adresu e-mail, dane kontaktowe i informacje wysyłkowe, rozliczeniowe lub adres zwrotny). Użytkownik staje się administratorem tych danych i ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie po otrzymaniu ich od eBay, w tym za zachowanie zgodności z wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz Umowy z Użytkownikiem.

Wyłączając osoby, które zawierają transakcje wyłącznie na użytek osobisty, zalecamy sprzedawcom opisanie swoich praktyk w zakresie przetwarzania danych i zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie informacji innych użytkowników. Będąc sprzedawcą, Użytkownik musi w każdym wypadku zachować zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności musi chronić prawa osób, których dane dotyczą, np. oferując im dostęp do danych osobowych zbieranych przez Użytkownika i usuwając je na żądanie.

Dane osobowe, do których Użytkownik ma dostęp, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zawieraniem transakcji lub w związku z innymi usługami oferowanymi na eBay (np. wysyłka, skargi dotyczące oszustw, komunikacja między użytkownikami), a także do celów, na jakie wyraźnie zezwolił użytkownik, do którego odnoszą się te dane. Wykorzystywanie udostępnionych danych osobowych innych użytkowników do jakichkolwiek innych celów, takich jak dodanie osoby do listy odbiorców korespondencji bez wyraźnej zgody osoby, do której odnoszą się dane, stanowi naruszenie postanowień Umowy z Użytkownikiem.

Dane osobowe odnoszące się do osób trzecich

Podając na eBay dane osobowe osób trzecich, Użytkownik musi uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą lub ujawnienie tych danych eBay musi być dozwolone prawnie z innych względów. Użytkownik ma obowiązek informować inne osoby o sposobach przetwarzania danych osobowych przez eBay na podstawie Oświadczenia o prywatności.

Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji

Wszystkie wiadomości wysyłane przez nasze narzędzia do komunikacji (w tym wiadomości czatu i wiadomości e-mail wysyłane na aliasy poczty elektronicznej eBay) są najpierw otrzymywane przez eBay, a następnie przekazywane odbiorcy. Wszystkie wiadomości są automatycznie filtrowane według określonych kryteriów. W razie konieczności podejrzane wiadomości są sprawdzane ręcznie przez Obsługę klienta. W przypadku naruszenia postanowień Umowy z Użytkownikiem (w tym jakichkolwiek reguł i zasad)obowiązujących na eBay), eBay zastrzega sobie prawo do nieprzekazania wiadomości oraz do ograniczenia funkcji kupowania lub sprzedawania na koncie Użytkownika lub do zablokowania konta eBay Użytkownika.

Służy to zabezpieczeniu uzasadnionych interesów eBay, takich jak ochrona przed oszustwami i podejrzanymi działaniami (takimi jak spam, wirusy, wyłudzanie danych i inne), egzekwowaniu postanowień Umowy z użytkownikiem oraz innych reguł i zasad (np. dotyczących niedopuszczalnych treści), w tym egzekwowaniu zakazu kupowania i sprzedawania poza eBay.

Używanie sztucznej inteligencji lub technologii opartej na sztucznej inteligencji

eBay może używać sztucznej inteligencji lub technologii opartej na sztucznej inteligencji, aby doskonalić Usługi, oferować nowe lub ulepszone funkcje lub dostosowane i spersonalizowane doświadczenia oraz zapewniać Użytkownikowi lepszą obsługę i pomoc w wykrywaniu oszustw.

Czy Użytkownik ma obowiązek podawać eBay swoje dane osobowe?

Niektóre dane osobowe udostępniane eBay przez Użytkownika (np. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika) są wymagane do zawarcia Umowy z Użytkownikiem i zaakceptowania Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie lub wypełnienia zobowiązań prawnych. Na przykład, zgodnie z Warunkami Usług Płatności - opens in new window or tab, Użytkownik jest zobowiązany do podania eBay określonych danych identyfikacyjnych, takich jak nazwa prawna, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej lub numer ubezpieczenia społecznego w celu umożliwienia eBay wypełnienia zobowiązań wynikających z programu „Poznaj swojego klienta”. Zgodnie z innymi postanowieniami Oświadczenia o prywatności i Warunków Usług Płatności - opens in new window or tab, eBay może udostępniać te dane innym Podmiotom Stowarzyszonym eBay w celu ułatwienia realizacji transakcji oraz dostawcom usług, w tym instytucjom przetwarzającym płatności oraz agencjom i biurom kredytowym. Mimo iż podawanie wszelkich pozostałych danych osobowych (takich jak adres i informacje wysyłkowe) jest dobrowolne, może być wymagane do korzystania z Usług, takich jak licytowanie, kupowanie, sprzedawanie i realizacja transakcji.

Prywatność dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci. eBay nie zbiera świadomie danych osobowych osób, które w świetle prawa właściwego są uznawane za niepełnoletnie. Zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem dzieci nie mogą korzystać z Usług.

Stałe zalogowanie

Gdy Użytkownik zaloguje się do swojego konta w Usługach, eBay może zapewnić opcję niewylogowywania przez określony czas. W przypadku korzystania z publicznego lub współużytkowanego komputera, zalecamy odrzucenie tej możliwości. Podczas tego okresu Użytkownik lub inna osoba korzystająca z komputera/przeglądarki będą mieli dostęp do większości funkcji konta i określonych działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji. Działania, które można podjąć bez dodatkowego zalogowania się, mogą obejmować:

 • Licytowanie, kupowanie i składanie ofert na przedmioty
 • Realizowanie transakcji i dodawanie przedmiotów do koszyka
 • Zakupy z użyciem płatności PayPal w opcji szybszej realizacji transakcji (jeżeli jest dostępna dla konta)
 • Wyświetlanie nagłówka działań
 • Wyświetlanie strony Mój eBay
 • Wyświetlanie i edytowanie listy obserwowanych przedmiotów lub szczegółów zamówienia
 • Wyświetlanie strony profilu
 • Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników
 • Prowadzenie działań posprzedażowych, takich jak wystawianie opinii, anulowanie zamówień, prośby o zwrot i zgłaszanie spraw

W przypadku podjęcia próby zmiany hasła, nazwy użytkownika, aktualizacji innych danych konta lub działań niewymienionych na liście powyżej, system może wyświetli prośbę o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, należy wylogować się i/lub wyczyść pliki cookie. Jeżeli w przeglądarce Użytkownika zostały ustawione odpowiednie opcje zabezpieczeń, do wylogowania się wystarczy zamknąć przeglądarkę. Jeżeli Użytkownik korzysta z publicznego lub współużytkowanego komputera, w celu ochrony konta i informacji osobistych zalecamy wylogowanie się i/lub wyczyszczenie plików cookie po zakończeniu korzystania z Usług.

 

12. Zasady dotyczące zachowania prywatności i ujawniania danych odnoszące się do poszczególnych stanów lub regionów

Regionalne zasady zachowania prywatności i ujawniania informacji obowiązujące w niektórych stanach USA, w tym w Kalifornii, znajdują się na naszej stronie poświęconej zachowaniu prywatności i ujawnianiu informacji zgodnie z przepisami stanowymi - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Sprzedawcy z USA (w tym z Kalifornii, Nevady, Północnej Dakoty i Vermont) powinni skorzystać z łącza do Oświadczenia o prywatności konsumentów w USA w serwisie eBay Commerce Inc. – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Dodatkowe informacje dotyczące zachowania prywatności i ujawniania informacji dla poszczególnych regionów lub krajów, w tym Brazylii, kontynentalnej części Chińskiej Republiki Ludowej i Wielkiej Brytanii, znajdują się na stronie Regionalne zasady zachowania prywatności i ujawniania informacji - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Poprzednia wersja Oświadczenia o prywatności jest dostępna tutaj.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności obowiązywało od 24 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2024 r.

Oświadczenie o prywatności zawiera wszystkie najważniejsze dane o sposobie przetwarzania przez eBay danych osobowych oraz o prawach Użytkownika w tym zakresie.

1.   Zakres i aktualizacje niniejszego Oświadczenia o prywatności

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy korzystania przez Użytkownika z tego serwisu oraz wszystkich aplikacji, usług (w tym usług płatności), produktów i narzędzi eBay (łącznie określanych „Usługami”) oferowanych przez eBay Inc. lub jej podmioty stowarzyszone (eBay Inc. i spółki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez eBay Inc. to łącznie „Podmioty Stowarzyszone eBay”). Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie bez względu na to, w jaki sposób Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, w tym za pośrednictwem urządzeń i aplikacji mobilnych. Dodatkowe zasady ujawniania informacji odnoszące się do regionów i stanów znajdują się w sekcji 12. Zasady dotyczące zachowania prywatności i ujawniania danych osobowych odnoszące się do poszczególnych stanów lub regionów poniżej.

Dowiedz się więcej

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie także w przypadku, gdy istnieje do niego odwołanie poprzez łącze lub w podobny sposób, np. w witrynach partnerów oferujących Usługi eBay.

eBay może w każdej chwili wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, publikując jego zaktualizowaną wersję w tym serwisie wraz z datą wejścia w życie. O istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o prywatności eBay powiadomi Użytkownika za pomocą strony Mój eBay > Wiadomości lub w wiadomości e-mail.

 

2. Administrator danych

To, który Podmiot Stowarzyszony eBay jest odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do świadczenia Usług, zależy od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług.

2.1 Korzystanie z Usług (z wyjątkiem usług płatności dla sprzedawców)

W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika za zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w odniesieniu do świadczenia Usług (z wyjątkiem usług płatności dla sprzedawców) odpowiada jeden z następujących Podmiotów Stowarzyszonych eBay:

 • Stany Zjednoczone: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone
 • Kanada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Kanada
 • UE: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
 • Wielka Brytania: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania
 • Indie: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur 049315
 • Pozostałe kraje: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria

2.2 Korzystanie z usług płatności dla sprzedawców

W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika i tego, gdzie przetwarzane są płatności Użytkownika, za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie świadczenia usług płatności dla sprzedawców odpowiadają następujące Podmioty Stowarzyszone eBay:

 • Stany Zjednoczone: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone
 • EOG i Szwajcaria: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg
 • Wielka Brytania: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, Wielka Brytania
 • Kanada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Kanada
 • Australia: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australia
 • Singapur: eBay Commerce Singapore Private Limited, 1 Raffles Quay, #18-00, Singapore 048583, Singapur
 • Pozostałe kraje: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone

Jak opisano w Warunkach Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez co najmniej jeden z tych podmiotów w zależności od lokalizacji Użytkownika i witryny eBay, w której następuje realizacja transakcji z Użytkownikiem.

 

3.  Inspektor ochrony danych i kontakt

W wielu krajach powołaliśmy inspektorów ochrony danych w celu nadzorowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dane kontaktowe właściwego inspektora ochrony danych można znaleźć na liście inspektorów ochrony danych - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Ponadto, w razie pytań lub skarg związanych z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, globalnymi standardami prywatności (patrz poniżej: punkt 6.1 Przekazywanie danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę) lub przetwarzaniem danych osobowych przez eBay, zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. prywatności lub administratorem (więcej informacji w sekcji 2. Administrator danych powyżej). Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy w danym kraju został wyznaczony inspektor ochrony danych eBay. Wszystkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie można znaleźć w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

 

4.  Jakie dane osobowe eBay zbiera i przetwarza?

 

eBay zbiera dane osobowe, gdy Użytkownik korzysta z Usług, tworzy nowe konto eBay, podaje informacje w formularzach internetowych, dodaje lub zmienia informacje na koncie eBay, uczestniczy w rozmowach na forach społeczności online lub w jakikolwiek inny sposób kontaktuje się z eBay. eBay zbiera także dane osobowe z innych źródeł (takich jak Podmioty Stowarzyszone eBay, biura informacji kredytowej i dostawcy danych).

Dowiedz się więcej

W ramach swojej działalności eBay zbiera następujące dane osobowe:

4.1 Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usług lub zakładania konta eBay

 • Dane identyfikujące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika lub numery identyfikacji podatkowej podawane podczas zakładania konta eBay lub w późniejszym terminie.
 • Jeśli z Usług korzysta Użytkownik będący sprzedawcą, zbierane są dodatkowe dane identyfikacyjne takie jak dowód tożsamości (np. numer ubezpieczenia społecznego), data urodzenia, numery identyfikacji podatkowej (np. numer NIP, VAT), dokumenty tożsamości i zawarte w nich informacje, zdjęcia selfie oraz inne informacje (np. numer konta bankowego), które Użytkownik będący sprzedawcą dostarcza, gdy korzysta z płatności i innych usług.
 • Dane dotyczące zalicytowań, zakupów lub sprzedaży podawane w ramach realizacji transakcji.
 • Treści udostępniane innym Użytkownikom za pośrednictwem narzędzi do komunikacji (więcej informacji poniżej w punkcie: Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji w sekcji 11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych).
 • Informacje finansowe (np. numery kart kredytowych i kont, szczegóły transakcji i forma płatności).
 • Informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne, które przekazuje Użytkownik, a także informacje wymagane do odprawy celnej (takie jak numery identyfikacji podatkowej lub innej) i odpowiednie informacje o wysyłce (takie jak numery paczek i dane z systemów śledzenia przesyłek) w przypadku wysyłania przedmiotów w ramach jednego z programów eBay.
 • W niektórych przypadkach: wiek, płeć, kraj urodzenia, narodowość, stan zatrudnienia, status matrymonialny, zainteresowania i preferencje.
 • Po przesłaniu przez Użytkownika zgłoszenia do eBay: dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także dodatkowe informacje podane przez Użytkownika w zgłoszeniu.
 • Użytkownik może podawać dodatkowe informacje w formularzach internetowych, aktualizując lub dodając informacje na koncie eBay, uczestnicząc w rozmowach na forach społeczności, czatach, ankietach, wysyłając zapytania, korzystając z opcji rozwiązywania sporów, kontaktując się z Obsługą klienta (rozmowy są nagrywane za zgodą Użytkownika) lub kontaktując się z eBay z innego powodu dotyczącego Usług.
 • Inne dane, których zbieranie i przetwarzanie jest wymagane prawnie lub które w świetle prawa eBay może zbierać, np. dane służące do uwierzytelniania i identyfikacji Użytkownika lub do weryfikowania zbieranych informacji.

4.2 Dane osobowe zbierane automatycznie, gdy Użytkownik korzysta z Usług lub zakłada konto eBay

 • Dane generowane w ramach transakcji (np. dotyczące licytowania, kupowania, sprzedawania, opłat) lub powiązane z kontem eBay Użytkownika na skutek zawarcia transakcji, takie jak kwoty transakcji, miejsce i godzina zawarcia transakcji oraz użyta forma płatności lub wypłaty.
 • Dane generowane przez inne działania Użytkownika podczas korzystania z Usług związane z kontem eBay Użytkownika (np. numery kont eBay, preferencje walutowe, dodanie przedmiotu do koszyka lub listy obserwowanych, zapisywanie sprzedawców, wyszukiwań i zainteresowań, zapamiętywanie użytkowników lub używanie usług partnerów zewnętrznych w zakresie płatności lub innych usług).
 • Dane dotyczące wszystkich pozostałych interakcji Użytkownika z Usługami, preferencje Użytkownika dotyczące reklam i komunikacja z eBay.
 • Dane o lokalizacji, w tym ogólne dane o lokalizacji Użytkownika (np. adres IP) i za zgodą Użytkownika dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług dokładnej geolokalizacji dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.
 • Niektóre metadane dotyczące ustawień aparatu Użytkownika zawarte w zdjęciach przedmiotów, które wystawia na sprzedaż.
 • Informacje o komputerze i połączeniu, takie jak statystyki dotyczące korzystania z naszych Usług, informacje o ruchu do witryn i z witryn, odsyłający adres URL, informacje o reklamach, adres IP Użytkownika, czas spędzony w serwisie, w tym strony odwiedzone w ramach Usług, ustawienia językowe i dane dziennika internetowego.

4.3 Dane osobowe zbierane w związku z używaniem plików cookie i podobnych technologii

eBay używa plików cookie i podobnych technologii do zbierania danych w związku z korzystaniem z Usług. eBay zbiera te dane z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których Użytkownik korzysta z Usług. eBay zbiera następujące informacje dotyczące korzystania z Usług i urządzenia:

 • Dane na temat stron odwiedzanych przez Użytkownika, godzinie uzyskania dostępu, częstotliwości i czasie trwania odwiedzin, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych w ramach korzystania z Usług, a także w treściach reklamowych i wiadomościach e-mail.
 • Dane o działaniach i interakcjach dotyczących naszych partnerów reklamowych, w tym dane o obejrzanych reklamach, częstotliwości ich wyświetlania, czasie i miejscu ich wyświetlania oraz informacje, czy Użytkownik podjął jakiekolwiek działanie, takie jak kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu.
 • Segment lub kategoria, do których należy Użytkownik, np. kobieta, 20–49 lat, interesująca się tenisówkami.
 • Model lub typ urządzenia, system operacyjny i jego wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, indywidualny token urządzenia oraz dane związane z plikami cookie (np. identyfikator pliku cookie).
 • Adres IP, z którego urządzenie łączy się z Usługami.
 • Dane o lokalizacji, w tym ogólne dane o lokalizacji Użytkownika (np. adres IP) i za zgodą Użytkownika dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług dokładnej geolokalizacji dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.

Więcej informacji o używaniu przez eBay tych technologii i możliwościach Użytkownika w tym zakresie można znaleźć w sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

4.4 Dane osobowe z innych źródeł

eBay zbiera także dane osobowe Użytkownika z innych źródeł i od podmiotów trzecich w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. W szczególności dotyczy to następujących danych:

 • Dane ze źródeł publicznych (np. publiczne listy sankcyjne)
 • Dane z instytucji lub biur kredytowych (np. raporty, kontrole zdolności kredytowej, potwierdzenie tożsamości, dane wykorzystywane do modelowania ryzyka i ustalania limitów kredytowych)
 • Dane od dostawców danych (np. systemy „Poznaj swojego klienta”, weryfikacja tożsamości, dane demograficzne, dane związane z reklamą opartą o zainteresowania oraz reklamą online)
 • W odniesieniu do usług płatności dla sprzedawców: dane od administracji publicznej lub z innych źródeł dotyczące karalności sprzedawcy w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

eBay łączy dane osobowe uzyskane od Użytkownika z danymi z innych źródeł. Jeżeli dane osobowe są udostępniane Podmiotom Stowarzyszonym eBay przez podmioty trzecie, eBay podejmuje działania w celu potwierdzenia, że te osoby trzecie są uprawnione do ujawniania danych osobowych Użytkownika. Ponadto eBay uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika od Podmiotów Stowarzyszonych eBay.

4.5 Dane z sieci społecznościowych udostępniane przez Użytkownika Podmiotom Stowarzyszonym eBay

 • eBay zezwala Użytkownikowi na korzystanie z funkcji dostawców usług pojedynczego logowania (np. Google, Facebook lub Apple), w systemach, w których Użytkownik posiada już konto, w celu utowrzenia konta eBay lub powiązania konta eBay Użytkownika z kontami w usługach pojedynczego logowania. Na etapie ustanawiania połączenia z usługami pojedynczego logowania Użytkownik ma prawo określenia danych osobowych, do których eBay może mieć dostęp.
 • eBay zezwala Użytkownikowi na udostępnianie danych osobowych w sieciach społecznościowych (takich jak Facebook) lub powiązanie konta eBay z siecią społecznościową. Sieci społecznościowe mogą automatycznie udostępniać spółce eBay określone dane osobowe Użytkownika (np. informacje o treściach obejrzanych lub polubionych przez Użytkownika, informacje o obejrzanych lub klikniętych reklamach itd.). Zakres danych osobowych udostępnianych spółkom eBay przez sieci społecznościowe można określić w ustawieniach prywatności na kontach w sieciach społecznościowych.
 • eBay może też używać wtyczek i innych technologii dostępnych w witrynach mediów społecznościowych. Jeśli Użytkownik kliknie łącze wyświetlone przy użyciu wtyczki sieci społecznościowej, oznacza to dobrowolne połączenie się z daną siecią społecznościową.
 

5.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców

eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika do różnych celów i w oparciu o szereg różnych podstaw prawnych umożliwiających przetwarzanie takich danych. Dane osobowe zbierane przez eBay są wykorzystywane m.in do: świadczenia i udoskonalania Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w naszej witrynie internetowej, kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z kontem eBay i Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych dla Użytkownika treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Ponadto eBay udostępnia dane Użytkownika podmiotom trzecim, w tym usługodawcom działającym w imieniu eBay. Ponadto eBay może udostępniać dane osobowe Użytkownika Podmiotom Stowarzyszonym eBay w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem oraz – w zasadnych przypadkach – Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

Dowiedz się więcej

Poniżej znajduje się podsumowanie celów, do których eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, w tym kategorie odbiorców, którym eBay przekazuje dane do wspomnianych celów, uporządkowane według podstaw prawnych przetwarzania lub udostępniania:

5.1 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem oraz świadczenia Usług. Obejmuje to następujące cele:

 • Przetwarzanie danych w odniesieniu do Użytkownika lub jego firmy na potrzeby zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.
 • Świadczenie naszych Usług, w tym umożliwienie zawierania transakcji z innymi użytkownikami i zawieranie takich transakcji z innymi użytkownikami (łącznie z przekazywaniem danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom, jeśli jest to niezbędne do zawarcia transakcji, w tym w przypadku transakcji anulowanych, unieważnionych lub zakończonych niepowodzeniem, np. w postaci podania adresu zwrotnego, aby kupujący mógł odesłać przedmiot), prezentowanie Użytkownikowi jego historii transakcji i opinii, świadczenie usług dodatkowych, takich jak przetwarzanie płatności, wystawianie ocen, usługi uwierzytelniania i umożliwianie zarządzania kontem eBay, dostarczanie innych usług, z których Użytkownik może korzystać (zgodnie z opisem dotyczącym danej usługi), a także zapewnianie funkcjonalności Usług. W związku ze świadczeniem Usług eBay będzie wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące realizacji transakcji oraz korzystania z Usług zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika.
 • Umożliwienie dostarczenia kupionych przedmiotów przez przewoźników, w tym powiadomienia dotyczące dostawy (np. informacje o śledzeniu przesyłki), zgodnie z przepisami prawa w maksymalnym zakresie bez zgody Użytkownika.
 • Świadczenie usług płatności eBay zgodnie z Warunkami Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.
 • Zapewnienie ogólnej obsługi klienta, w tym rozwiązywanie problemów z kontem eBay Użytkownika, rozstrzyganie sporów, świadczenie innych usług w zakresie obsługi klienta, a także egzekucja roszczeń dotyczących płatności. W tych celach eBay może kontaktować się z Użytkownikiem, używając systemu powiadomień na stronie Mój eBay, poczty e-mail, telefonu, powiadomień push na telefonie komórkowym lub pocztą tradycyjną. W przypadku kontaktu telefonicznego eBay może wykorzystywać automatycznie inicjowane połączenia z powiadomieniem o ich nagrywaniu lub automatyczne wiadomości tekstowe zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem oraz Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
 • Przetwarzanie ogólnych danych lokalizacyjnych (takich jak adres IP lub kod pocztowy) w celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji (takich jak wyszukiwanie w konkretnym obszarze oraz inne treści spersonalizowane na podstawie ogólnych danych dotyczących lokalizacji).
 • Egzekwowanie postanowień Umowy z Użytkownikiem, Warunków Usług Płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz innych reguł i zasad.
 • Publikowanie i promowanie ofert sprzedaży Użytkownika oraz związanych z nimi treści w serwisach, aplikacjach, usługach i narzędziach Podmiotów Stowarzyszonych eBay lub zewnętrznych właścicieli witryn, aplikacji , usług i narzędzi. Udostępnianie podmiotom trzecim zawartości ofert sprzedaży Użytkownika oraz związanych z tymi treściami danych osobowych jest realizowane wyłącznie na podstawie umowy ograniczającej wykorzystywanie przez podmiot trzeci takich danych osobowych do wykonania zobowiązań umownych wobec eBay. Dostawcy zewnętrzni są zobowiązani umownie do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w odniesieniu do takich danych. Przekazywanie przez dostawców zewnętrznych innym podmiotom trzecim danych osobowych związanych z ofertami sprzedaży Użytkownika jest surowo zabronione. W przypadku przekazywania danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay takie ograniczenie wynika z Wiążących reguł korporacyjnych (więcej informacji poniżej w punkcie: 6.1 Przekazywanie danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Innym użytkownikom eBay
 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług, partnerom w zakresie uwierzytelniania, partnerom w zakresie usług fizycznego magazynowania i firmom wysyłkowym (np. DHL, UPS itp.)
 • Agencjom rządowym lub organom publicznym (w tym celnym i skarbowym)
 • Dostawcom usług płatniczych
 • Zewnętrznym administratorom serwisów, aplikacji, usług i narzędzi

5.2 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Obejmuje to następujące cele:

 • Uczestniczenie w dochodzeniach i postępowaniach (w tym sądowych) prowadzonych przez organy administracji publicznej lub agencje rządowe, w szczególności w celu wykrywania, dochodzenia i ścigania działań niezgodnych z prawem.
 • Zapobieganie nielegalnym działaniom, ich wykrywanie i łagodzenie, w tym przestrzeganie obowiązku ich zgłaszania (np. w przypadku oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, przemocy wobec dzieci i naruszania przepisów dotyczących sankcji).
 • Spełnianie żądań osób trzecich o podanie informacji na podstawie praw ustawowych osób trzecich do uzyskania informacji od eBay (np. w przypadku naruszenia własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem).
 • Zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi zbierania, weryfikacji, ujawniania i zgłaszania informacji, wynikającymi z przepisów prawa dotyczących ochrony konsumentów, zwalczania przestępstw finansowych, działania platform internetowych i pobierania podatków.
 • Zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi dostępu do danych na mocy przepisów dotyczących usług płatniczych (np. dyrektywy UE w sprawie usług płatniczych) jako dostawca usług płatności.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Usług.
 • Archiwizacja danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów (więcej informacji na temat przechowywania danych użytkowników przez eBay znajduje się w sekcji 7. Okres przechowywania danych i ich usuwanie).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Organom ścigania, sądom, agencjom rządowym lub władzom publicznym (w tym organom podatkowym i finansowym), organom międzyrządowym i międzynarodowym (w odniesieniu do usług płatności eBay świadczonych sprzedawcom w UE, w szczególności w odniesieniu do przepisów luksemburskich dotyczących ustawy FATCA z 7 lipca 2015 r. oraz standardu automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w OECD z 18 grudnia 2015 r.).
 • Podmiotom trzecim na podstawie ustawowego prawa do żądania podania informacji przez eBay, w tym uczestnikom programu eBay VeRO i programu PROACT.
 • Zewnętrznym dostawcom usług.
 • Innym usługodawcom zewnętrznym, którym Użytkownik udzielił dostępu do swoich danych na mocy przepisów dotyczących usług płatniczych i zgodnie z każdorazowym upoważnieniem udzielonym przez Użytkownika.
 • Osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniach sądowych, w szczególności, jeśli powołają się na porządek prawny lub nakaz sądowy.
 • Biurom informacji kredytowej, zgodnie z przepisami prawa właściwego (np. informacje o opóźnieniach płatności, braku spłaty lub innych nieprawidłowościach, które mogą dotyczyć zdolności kredytowej).
 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay.

5.3 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu ochrony jego ważnych interesów lub ważnych interesów innych osób fizycznych. Obejmuje to następujące cele:

 • Prewencja, wykrywanie i łagodzenie skutków nielegalnych działań, które mogą szkodzić ważnym interesom Użytkownika lub ważnym interesom innej osoby fizycznej, chyba że występuje obowiązek prawny.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Organom ścigania, sądom, agencjom rządowym lub władzom publicznym, organom międzyrządowym lub ponadnarodowym
 • Osobom trzecim będącym stroną postępowania sądowego
 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług

5.4 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy eBay lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy, prawa podstawowe i wolności Użytkownika mają charakter nadrzędny. Aby pogodzić uzasadnione interesy eBay z prawami Użytkownika eBay stosuje odpowiednie mechanizmy kontrolne. W oparciu o te zasady eBay przetwarza dane Użytkownika w następujących celach:

 • Uczestnictwo w dochodzeniach i postępowaniach (w tym sądowych) prowadzonych przez sądy, organy ścigania, agencje rządowe lub organy administracji publicznej, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe, w szczególności na potrzeby wykrywania, badania i ścigania nielegalnych działań, chyba że istnieje taki ustawowy obowiązek, a eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. W takich przypadkach eBay ujawnia tylko te dane, które uzna za konieczne i w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa, takie jak imię i nazwisko Użytkownika, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, (poprzednie) nazwy Użytkownika, adres IP, skargi dotyczące działań niezgodnych z prawem, historia licytacji i wystawiania ofert sprzedaży.
 • Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich (w tym uczestników programu VeRO i programu PROACT) w odniesieniu do roszczeń cywilnoprawnych, w tym rozpatrywania takich roszczeń, chyba że istnieje prawny obowiązek w tym zakresie, jeżeli eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych osobom trzecim jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności. W takich przypadkach eBay ujawni takiej osobie trzeciej tylko te dane, które uważa za konieczne i w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa, takie jak imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail i nazwa firmy sprzedawcy, oraz zobowiąże taką osobę trzecią do zachowania poufności danych, podpisując z nią obowiązującą na całym świecie stosowną umowę.
 • Prewencja, wykrywanie, łagodzenie skutków i badanie oszustw, przestępstw finansowych i szkód, przypadków naruszenia międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji, incydentów z zakresu bezpieczeństwa i innych zabronionych lub niezgodnych z prawem działań, w tym oceny związanego z nimi ryzyka (np. poprzez używanie zabezpieczeń CAPTCHA, technologii do wyliczenia portów w celu identyfikacji sesji Użytkowników korzystających z narzędzi pulpitu zdalnego, metadanych lub numeru telefonu zapisanego na koncie eBay Użytkownika w celu oceny ryzyka i dwustopniowego uwierzytelniania), oraz wdrażanie odpowiednich środków (np. wyłączanie niektórych form płatności w oparciu o ryzyko związane z transakcją), chyba że istnieje ustawowy obowiązek w tym zakresie.
 • Weryfikowanie, czy przesłane do eBay zgłoszenia (w tym zgłoszenia anonimowe) nie są fałszywe lub złośliwe.
 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa Usług, chyba że istnieje wymóg prawny w tym zakresie.
 • Weryfikacja tożsamości, zdolności kredytowej i innych parametrów kondycji finansowej, ocena wniosków i porównywanie informacji w celu sprawdzania ich poprawności.
 • Automatyczne filtrowanie i, jeśli to konieczne, ręczna kontrola wiadomości wysyłanych przy użyciu narzędzi do komunikacji (w tym wiadomości czatu oraz e-mail wysyłanych na aliasy poczty elektronicznej eBay) w celu zapobiegania nielegalnym lub podejrzanym działaniom lub naruszaniu postanowień Umowy z Użytkownikiem lub innych reguł i zasad, w tym egzekwowanie zakazu kupowania i sprzedawania poza eBay, zgodnie z objaśnieniami wyszczególnionymi poniżej w części Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji (patrz sekcja 11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych).
 • Zapewnianie użytkownikom funkcji umożliwiających łatwiejsze lub wygodniejsze przetwarzanie transakcji (np. administrowanie wieloma adresami dostawy).
 • Analiza i udoskonalanie Usług świadczonych przez Podmioty Stowarzyszone eBay, np. poprzez weryfikację danych dotyczących korzystania z witryny lub informacji otrzymanych od użytkowników na temat zablokowanych lub niedziałających stron w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz w celu poprawy funkcjonalności usług, np. w ramach opracowywania produktów.
 • Analiza rozmów telefonicznych z Obsługą klienta nagrywanych za zgodą Użytkownika.
 • Reklamy przesyłane pocztą tradycyjną (zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika).
 • W zakresie dozwolonym przez prawo bez zgody Użytkownika: do komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. przez e-mail lub SMS) lub przez telefon w celu oferowania kuponów, zniżek, ofert specjalnych; do przeprowadzania badań i ankiet oraz do informowania Użytkownika o Usługach (zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika). Aby nie otrzymywać już od eBay marketingowych wiadomości e-mail, można zrezygnować z subskrypcji tego typu treści, klikając łącze w stopce otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych wprowadzenie tych zmian może potrwać kilka dni.
 • W przypadku Użytkowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii: personalizacja reklam i treści, pomiary i analizy, w serwisach eBay i poza nimi, w sposób szerzej opisany na stronie Ustawienia reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.
 • Dostosowywanie treści strony do preferencji Użytkownika na podstawie zachowań Użytkownika.
 • Ocena jakości i skuteczności kampanii marketingowych realizowanych za pośrednictwem poczty e-mail (np. za pomocą analiz klikania i wejść na strony).
 • Ocena stanu usługi (np. na podstawie informacji o śledzeniu, jeśli sprzedawca używa etykiety wysyłkowej dostarczanej przez eBay lub podaje numery w systemie monitorowania przesyłek).
 • Oferowanie lub umożliwianie oferowania programów partnerskich i bonusowych oraz prowadzenie innych działań w ramach partnerstwa marki (np. gwarancje na produkty, oferty finansowania sprzedawcy lub wystawianie kart kredytowych w ramach partnerstwa marki (co-branding) we współpracy z zewnętrznym pożyczkodawcą, partnerem lub wystawcą kart kredytowych), w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • Dostarczanie wspólnych treści i usług (np. rejestracji w usługach, przetwarzania transakcji i obsługi klienta) z Podmiotami Stowarzyszonymi eBay lub we współpracy z dostawcami usług płatniczych.
 • Inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przejęć, fuzji w przypadku łączenia, sprzedaży lub przejmowania spółek. W takiej sytuacji eBay wymaga od przejętej lub przyłączonej spółki przestrzegania postanowień Oświadczenia o prywatności w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Jeżeli dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do jakichkolwiek celów niewyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.
 • Dochodzenie praw lub obrona przed roszczeniami, w tym w przypadku roszczeń wnoszonych przez jednego użytkownika eBay przeciw innemu.
 • Umożliwienie Podmiotom Stowarzyszonym eBay spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa, którym podlegają, w tym wymagań dotyczących zbierania, weryfikacji, ujawniania i zgłaszania informacji wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów, zwalczania przestępstw finansowych, działania platform internetowych i pobierania podatków.
 • W celu zapewnienia zgodności z wprowadzanym wkrótce obowiązkiem prawnym.
 • W przypadku Użytkowników zlokoalizowanych w Stanach Zjednoczonych: rozpatrywanie sporów i przekazywanie zaangażowanym w nie Użytkownikom informacji o wynikach tych sporów (np. udostępnianie zgłaszającemu Użytkownikowi informacji o rozpatrywanej przez eBay skardze dotyczącej naruszenia zasad przez innego użytkownika).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług
 • Innym użytkownikom eBay
 • Organom ścigania, sądom, agencjom rządowym lub władzom publicznym, organom międzyrządowym lub ponadnarodowym
 • Osobom trzecim będącym stronami postępowania sądowego
 • Uczestnikom programów eBay VeRO i PROACT oraz innym osobom trzecim w przypadku dochodzenia w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, przestępstwa w handlu detalicznym, kradzieży towarów, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem
 • Dostawcom usług płatniczych
 • Partnerom zewnętrznym w celu oferowania możliwości finansowania zakupów 
 • Agencjom kredytowym lub biurom, usługodawcom weryfikacji danych, specjalistom ds. oceny ryzyka, firmom windykacyjnym (np. informacje o opóźnieniach płatności, zaległościach płatniczych lub innych nieprawidłowościach, które mogą być istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej Użytkownika lub które mogą być używane przez eBay do potwierdzenia tożsamości Użytkownika, oszacowania ryzyka, ustanowienia limitów kredytowych lub egzekwowania spłat zaległych zobowiązań)
 • Innym firmom w kontekście przejęcia spółki

Informacje o prawie Użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na uzasadniony interes eBay znajdują się niżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą natomiast informacje o wykorzystywaniu plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

5.5 Za zgodą Użytkownika przetwarzamy jego dane osobowe w następujących celach:

 • W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii: personalizacja reklam i treści, pomiary i analizy, w serwisach eBay i poza nimi, w sposób szerzej opisany na stronie Ustawienia reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.
 • Komunikacja z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych) lub telefonu, w tym komunikacja pochodząca od Podmiotów Stowarzyszonych eBay lub podmiotów trzecich w celu oferowania Użytkownikowi kuponów, zniżek i ofert specjalnych, chyba że obowiązujące przepisy prawa zezwalają na wysyłanie takiej komunikacji bez zgody Użytkownika. eBay może zlecać wysyłanie komunikacji marketingowej podmiotowm trzecim w swoim imieniu.
 • Przetwarzanie dokładnych danych lokalizacyjnych Użytkownika na potrzeby usług powiązanych z lokalizacją. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług geolokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.
 • Dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): przechowywanie informacji finansowych (takich jak numery kart kredytowych i kont) na potrzeby przyszłych transakcji.
 • Świadczenie usług pojedynczego logowania umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanie się lub zalogowanie się w usługach osób trzecich za pomocą danych logowania eBay.
 • W przypadku sprzedawców: przetwarzanie danych biometrycznych na potrzeby identyfikacji Użytkownika oraz zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka ich wystąpienia na platformie eBay oraz w związku z programem „Poznaj swojego klienta” i podobnymi wymogami zgodności.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na podstawie uzyskanej od niego zgody w celu świadczenia lub udostępniania usług przez eBay lub podmioty trzecie.

Informacje o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się niżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą natomiast informacje o wykorzystywaniu plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom w przynajmniej jednym z celów opisanych powyżej:

 • Podmiotom Stowarzyszonym eBay
 • Zewnętrznym dostawcom usług
 • Osobom trzecim używającym systemu pojedynczego logowania (zgodnie z upoważnieniem Użytkownika udzielanym w każdym przypadku)
 • Innym podmiotom trzecim, z którymi eBay współpracuje w celu świadczenia Użytkownikowi określonych usług (zgodnie z warunkami podanymi podczas uzyskiwania zgody Użytkownika)
 • Zewnętrznym partnerom reklamowym, takim jak Google, Meta, Microsoft, Pinterest i TikTok, wymienionym na stronie Ustawienia reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

5.6 Udostępnianie danych między Podmiotami Stowarzyszonymi eBay

Jak opisano wyżej w sekcji Dane osobowe z innych źródeł, eBay otrzymuje dane osobowe użytkowników od Podmiotów Stowarzyszonych eBay. Umożliwia to w szczególności udostępnianie za zgodą Użytkownika (o ile jest ona wymagana prawnie) informacji o produktach i usługach, które zdaniem eBay mogą zainteresować Użytkownika; udoskonalanie produktów, usług, treści i reklam poprzez analizowanie korzystania przez Użytkownika z usług Podmiotów Stowarzyszonych eBay, w szczególności za pomocą dopasowywania określonych danych (np. identyfikatorów plików cookie). Ponadto umożliwia to lepszą prewencję, wykrywanie, łagodzenie i badanie oszustw, zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu i innych zabronionych lub nielegalnych działań, w tym ocenę ryzyka. eBay udostępnia dane osobowe Użytkownika Podmiotom Stowarzyszonym eBay do wspomnianych celów. Inne Podmioty Stowarzyszone eBay, które mają dostęp do danych osobowych Użytkownika, będą przestrzegać zasad ochrony danych co najmniej w zakresie opisanym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

5.7 Dodatkowe informacje o usługach płatności eBay dla sprzedawców

Ponadto, w odniesieniu do usług płatności eBay dla sprzedawców w UE, eBay S.à r.l. jest objęta tajemnicą zawodową, która wymaga określonej transparentności w związku z przetwarzaniem, a szczególnie z przekazywaniem danych osobowych. Uwaga: eBay S.à r.l. może przekazywać dane osobowe Użytkownika zaufanym podmiotom trzecim i partnerom biznesowym, jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług płatności sprzedawcom, jak opisano w powyżej w punkcie 5 Oświadczenia o prywatności. Dotyczy to w szczególności następujących podmiotów trzecich i partnerów biznesowych:

 • Innych dostawców usług płatniczych, w tym instytucji finansowych
 • Firm oferujących produkty finansowe, analizę i oceny (np. biura informacji kredytowej)
 • Organów administracji publicznej, agencji rządowych i innych podmiotów publicznych (np. w celu zwalczania oszustw)
 • Audytorów i innych profesjonalnych doradców

5.8 Automatyczne podejmowanie decyzji

eBay wykorzystuje technologie do automatycznego profilowania lub podejmowania decyzji. eBay nie będzie podejmować automatycznych decyzji dotyczących Użytkownika, które mogłyby mieć na niego znaczący wpływ, chyba że jest to konieczne do zawarcia umów i wykonywania ich postanowień, eBay posiada zgodę Użytkownika lub prawo właściwe nakłada obowiązek stosowania takich technologii. Informacje o prawie do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych znajdują się poniżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 

6.  Przesyłanie danych za granicę

 

Niektórzy odbiorcy danych osobowych Użytkownika znajdują się w innych krajach lub posiadają oddziały w krajach, w których przepisy o ochronie danych mogą różnić się od regulacji obowiązujących w kraju Użytkownika. Przekazując dane osobowe tym odbiorcom eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

6.1 Przekazywanie danych Podmiotom Stowarzyszonym eBay

Przekazywanie danych osobowych Podmiotom Stowarzyszonym eBay (np. na potrzeby zawierania transakcji międzynarodowych i do innych celów zgodnych z prawem) podlega zasadom eBay w zakresie ochrony danych obowiązującym na całym świecie (wiążące zasady korporacyjne) lub innym normom dotyczącym zabezpieczania danych, np. poprzez standardowe klauzule umowne wydane lub zatwierdzone przez Komisję Europejską (2021/914/EU). Wiążące reguły korporacyjne nakładają na Podmioty Stowarzyszone eBay obowiązek stosownego zabezpieczania danych osobowych oraz zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Dodatkowe informacje na temat wiążących reguł korporacyjnych eBay w odniesieniu do ochrony danych na całym świecie można znaleźć w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

6.2 Inne transfery danych (z EOG do innych krajów)

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika odbiorcom (patrz sekcja 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych i kategorie odbiorców), którzy mogą być zlokalizowani w dowolnym miejscu na świecie. Dane osobowe użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii będziemy przekazywać do krajów trzecich, tj. krajów spoza EOG, wyłącznie przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa lub w inny sposób, jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Do innych krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej należą obecnie Andora, Argentyna, Kanada (w przypadku firm podlegających ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych – Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Szwajcaria (dla danych przekazywanych poza EOG), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Wielka Brytania i Urugwaj. W innych przypadkach eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. podpisując z odbiorcami umowy o ochronie danych rekomendowane przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule o ochronie danych (2021/914/EU) lub wdrażając inne rozwiązania przewidziane przez prawo. Na żądanie Użytkownika eBay przedstawi dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Regularnie dokonujemy ponownej ewaluacji środków podjętych w celu oceny wymagań wynikających z nowych przepisów prawa i orzecznictwa, np. z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-311/18.

 

7.  Okres przechowywania danych i ich usuwanie

 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez eBay i jej dostawców usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i w zakresie niezbędnym do przetwarzania informacji, wyszczególnionym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności (zobacz sekcję 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców, aby uzyskać więcej informacji). Następnie eBay usunie dane osobowe Użytkownika zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych lub podejmie odpowiednie kroki celem anonimizacji danych, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania danych przez dłuższy okres lub na to zezwalają (np. na potrzeby podatkowe, księgowe i w celu kontroli lub aby wykrywać nieuczciwe lub nielegalne działania na eBay i im zapobiegać). W Europie okres przechowywania danych wynosi z reguły od 6 do 10 lat (np. w przypadku umów, powiadomień i korespondencji biznesowej). W maksymalnym zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo eBay ogranicza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zamiast je usuwać (np. ograniczając dostęp do danych). Dotyczy to w szczególności spraw, w których eBay może nadal potrzebować danych do realizacji postanowień umów, zabezpieczenia się przed roszczeniami prawnymi lub w przypadku, gdy takie zachowanie danych jest w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo. W takich sytuacjach okres ograniczonego przetwarzania danych osobowych zależy od przepisów prawa. Po upłynięciu okresu przechowywania lub ograniczonego przetwarzania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

Dowiedz się więcej

Okresy przechowywania danych osobowych zostały opisane w lokalnych zasadach przechowywania danych. Okres przechowywania przez eBay danych osobowych zależy od Usług oraz przepisów prawa właściwego. Okres przechowywania danych zależy z reguły od następujących czynników:

 • Niezbędność do świadczenia Usług
  Obejmuje to realizację postanowień Umowy z Użytkownikiem, zachowywanie i poprawianie jakości produktów eBay, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Większość okresów przechowywania danych zostało ustalonych na podstawie tej ogólnej zasady.
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
  Przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (w tym zgody na dłuższe przechowywanie), eBay zachowuje informacje tak długo, jak jest to konieczne według warunków zgody lub do czasu jej wycofania.
 • Zobowiązania ustawowe, umowne i inne podobne obowiązki
  Zobowiązania w zakresie przechowywania danych mogą wynikać z przepisów prawa lub nakazu urzędowego. Może być także konieczne przechowywanie danych osobowych w związku z trwającymi lub przyszłymi sporami prawnymi. Dane osobowe zawarte w umowach, powiadomieniach i korespondencji biznesowej mogą podlegać krajowym przepisom w zakresie przechowywania informacji.
 

8.  Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Uwzględniając możliwe ograniczenia nakładane przez prawo krajowe, Użytkownik – jako osoba, której dane dotyczą – posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania zakresu ich przetwarzania i do przenoszenia. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów eBay. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do instytucji nadzorującej przetwarzanie danych.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe prawa Użytkownika:

 • W przypadku gdy eBay przetwarza dane w oparciu o zgodę Użytkownika, Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez eBay. W takim przypadku eBay nie może dłużej przetwarzać danych osobowych Użytkownika na podstawie i w zakresie wycofanej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez eBay. W szczególności Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania jego danych osobowych, posiadanych przez eBay kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną udostępnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, jeśli jest to możliwe, lub kryteriach, na podstawie których ten okres został ustalony, prawach w zakresie poprawiania, usuwania i ograniczania zakresu bądź blokowania przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości złożenia skargi w organie nadzorczym, zapoznania się ze źródłami danych (czy dane zostały podane przez Użytkownika, czy pochodzą z innego źródła), stosowaniu przez eBay technologii do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz – jeśli ma to zastosowanie – ważnych informacji na ten temat. Prawo dostępu Użytkownika nie wpływa negatywnie na prawa lub wolności innych osób. Możliwości Użytkownika w zakresie dostępu do danych mogą być ograniczone przez prawo krajowe.
 • Użytkownik ma prawo zażądać od eBay poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, Użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.
 • Użytkownik ma prawo do uzyskania od eBay usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika pod pewnymi warunkami (np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub są przetwarzane, lub gdy ich przetwarzanie nie jest już wymagane w nadrzędnych, uzasadnionych celach, takich jak wykrywanie oszustw / zapobieganie oszustwom), chyba że przetwarzanie jest konieczne w kontekście prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu zachowania zgodności z prawem, z powodów związanych z interesem publicznym lub do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez przepisy lokalne.
 • Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:
  • uzna, że dane są niedokładne;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby jego dane zostały usunięte;
  • eBay nie potrzebuje już danych Użytkownika, ale dane te są potrzebne Użytkownikowi do zgłoszenia roszczenia prawnego lub obrony przed takim roszczeniem lub
  • Użytkownik zgłosił zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które eBay posiada na jego temat i które Użytkownik podał eBay, w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej formie do odczytu maszynowego, a także ma prawo przekazania tych danych innemu administratorowi ("prawo do przenoszenia danych").
 • Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym. Co do zasady z tego prawa można skorzystać, kontaktując się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w biurze administratora danych.

Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od konkretnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania. Jeśli eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych, co obejmuje też sprzeciw wobec profilowania w zakresie powiązanym z marketingiem bezpośrednim.

Egzekwowanie przysługujących praw i zarządzanie ustawieniami

Aby skorzystać ze swoich praw, będąc osobą, której dane dotyczą, należy przejść na stronę Kontaktów dotyczących Prywatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie . Dodatkowo Użytkownik może w dowolnym czasie swobodnie kontaktować się z zespołem eBay ds. prywatności lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (więcej informacji można znaleźć w sekcji 2. Administrator powyżej). Wszystkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie można znaleźć w Centrum prywatności eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie .

Korzystanie z praw w zakresie swoich danych osobowych (np. prawa dostępu do danych lub ich usunięcia) jest zazwyczaj bezpłatne. W przypadku nadmiernych lub wyraźnie nieuzasadnionych żądań, w szczególności w razie ich powtarzania, eBay może pobrać opłatę (zgodną z faktycznym kosztem) na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odmówić realizacji żądania.

Zarządzanie ustawieniami powiadamiania

Aby zmienić ustawienia dotyczące komunikacji z eBay (w tym komunikacji marketingowej), należy to zrobić za pomocą konta eBay, na stronie Mój eBay w sekcji „Ustawienia powiadamiania”. Aby nie otrzymywać już od eBay komunikacji marketingowej w postaci wiadomości e-mail, można w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji tego typu treści, klikając łącze w stopce otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych zastosowanie tych zmian może potrwać kilka dni. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie i podobnych technologii znajdują się w następnej sekcji 9. Pliki cookie i podobne technologie.

 

9.  Pliki cookie i podobne technologie

  

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay i upoważnione podmioty trzecie używają plików cookie i podobnych technologii (łącznie określanych „plikami cookie”) w celu zapewnienia lepszych, szybszych i bezpieczniejszych funkcji lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez eBay plików cookie, podobnych technologii i możliwości wyboru w tym zakresie znajdują się w Oświadczeniu o plikach cookie.

Dowiedz się więcej

Pliki cookie i inne podobne technologie, wykorzystywane w związku z Usługami, pełnią różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.
 • Pomagają udoskonalać i rozszerzać Usługi (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).
 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach).
 • Umożliwiają prezentowanie lepiej dopasowanych reklam.

eBay używa plików cookie i podobnych technologii, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika tylko, gdy jest włączona przeglądarka (pliki cookie sesji) oraz plików cookie i podobnych technologii, które są zapisywane na dłużej (trwałe pliki cookie). eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii.

Opcje Użytkownika w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii

Oświadczenie o plikach cookie zawiera więcej informacji oraz opis opcji Użytkownika w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii. W Ustawieniach reklam i pokrewnych treści – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie (użytkownicy w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) lub w sekcji AdChoice – ustawienia reklam na eBay – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie (pozostali użytkownicy) można bezpośrednio zarządzać swoimi preferencjami.

Użytkownik ma także prawo wyłączyć korzystanie z plików cookie i podobnych technologii, o ile jego urządzenie zapewnia taką możliwość. Do zarządzania plikami cookie służą odpowiednie ustawienia na poziomie urządzenia lub przeglądarki.

Na następujących stronach można zapoznać się z informacjami na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie (i podobnych technologii), a także uzyskać instrukcje ich blokowania:

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie przez podmioty trzecie danych osobowych na potrzeby reklam przy użyciu plików cookie (i podobnych technologii) nie zapobiega wyświetlaniu reklam. Oznacza to tylko tyle, że reklamy nie będą dostosowywane do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie lub podobnych technologii.

 

10.  Bezpieczeństwo danych

 

eBay chroni dane osobowe Użytkownika, stosując techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka związanego z utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmodyfikowaniem danych. eBay używa m.in. usług z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i algorytmów szyfrowania danych, a także zapór fizycznych w centrach danych oraz kontroli dostępu logicznego do danych i systemów. Więcej informacji o zabezpieczeniach danych można znaleźć w Centrum bezpieczeństwa – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

 

11.  Inne ważne informacje na temat ochrony danych

Ta sekcja zawiera ważne dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych w odniesieniu do korzystania z Usług, w tym o wymogu podawania danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Co się dzieje, gdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe w serwisach lub aplikacjach eBay?

Inni użytkownicy mają dostęp do informacji podawanych przez Użytkownika na eBay lub udostępnianych innym osobom korzystającym z serwisu. Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć zalicytowania, zakupy, przedmioty na sprzedaż, zapisane przez Użytkownika zainteresowania, sprzedawców i wyszukiwania, a także witryny sklepów, opinie, oceny, recenzje produktów i związane z nimi komentarze. Inni użytkownicy mogą także wyświetlać informacje, które Użytkownik zdecyduje się udostępnić w swoim profilu.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, jego publiczna nazwa użytkownika może być widoczna i skojarzona z całą jego publiczną działalnością na eBay. Powiadomienia wysyłane do innych użytkowników o podejrzanych działaniach i naruszeniach zasad w naszych serwisach zawierają informacje o nazwach użytkowników i określonych przedmiotach/ofertach. W związku z tym, jeśli Użytkownik korzysta z nazwy użytkownika pozwalającej go zidentyfikować, inni użytkownicy będą mogli na tej podstawie identyfikować jego działania na eBay.

Ze względu na ochronę prywatności zezwalamy jedynie na ograniczony dostęp do danych kontaktowych, wysyłkowych i finansowych innych użytkowników, w zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji i płatności. Jednakże użytkownicy zawierający transakcję mają nawzajem dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail lub alias adresu e-mail i inne dane kontaktowe oraz wysyłkowe. Na przykład: eBay może zezwolić użytkownikom na wymianę numerów telefonów w celu skontaktowania się przed zrealizowaniem transakcji (np. sprzedawca może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego numeru kupującemu w celu zadania pytań dotyczących wystawionego przedmiotu). W takim przypadku sprzedawcy nie mogą korzystać z numeru telefonu kupującego do innych celów (np. zawierania transakcji poza serwisem eBay lub dodania kupującego do listy odbiorców komunikacji marketingowej).

Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie informacji o transakcjach otrzymywanych w serwisie eBay

Kiedy Użytkownik zawrze transakcję z innym użytkownikiem (lub w przypadku anulowania, niepowodzenia, unieważnienia transakcji), eBay poda Użytkownikowi dane osobowe drugiego użytkownika (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail lub alias adresu e-mail, dane kontaktowe i informacje wysyłkowe, rozliczeniowe lub adres zwrotny). Użytkownik staje się administratorem tych danych i ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie po otrzymaniu ich od eBay, w tym za zachowanie zgodności z wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz Umowy z Użytkownikiem.

Wyłączając osoby, które zawierają transakcje wyłącznie na użytek osobisty, zalecamy sprzedawcom opisanie swoich praktyk w zakresie przetwarzania danych i zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie informacji innych użytkowników. Będąc sprzedawcą, Użytkownik musi w każdym wypadku zachować zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności musi chronić prawa osób, których dane dotyczą, np. oferując im dostęp do danych osobowych zbieranych przez Użytkownika i usuwając je na żądanie.

Dane osobowe, do których Użytkownik ma dostęp, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zawieraniem transakcji lub w związku z innymi usługami oferowanymi na eBay (np. wysyłka, skargi dotyczące oszustw, komunikacja między użytkownikami), a także do celów, na jakie wyraźnie zezwolił użytkownik, do którego odnoszą się te dane. Wykorzystywanie udostępnionych danych osobowych innych użytkowników do jakichkolwiek innych celów, takich jak dodanie osoby do listy odbiorców korespondencji bez wyraźnej zgody osoby, do której odnoszą się dane, stanowi naruszenie postanowień Umowy z Użytkownikiem.

Dane osobowe odnoszące się do osób trzecich

Podając na eBay dane osobowe osób trzecich, Użytkownik musi uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą lub ujawnienie tych danych eBay musi być dozwolone prawnie z innych względów. Użytkownik ma obowiązek informować inne osoby o sposobach przetwarzania danych osobowych przez eBay na podstawie Oświadczenia o prywatności.

Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji

Wszystkie wiadomości wysyłane przez nasze narzędzia do komunikacji (w tym wiadomości czatu i wiadomości e-mail wysyłane na aliasy poczty elektronicznej eBay) są najpierw otrzymywane przez eBay, a następnie przekazywane odbiorcy. Wszystkie wiadomości są automatycznie filtrowane według określonych kryteriów. W razie konieczności podejrzane wiadomości są sprawdzane ręcznie przez Obsługę klienta. W przypadku naruszenia postanowień Umowy z Użytkownikiem (w tym jakichkolwiek reguł i zasad)obowiązujących na eBay), eBay zastrzega sobie prawo do nieprzekazania wiadomości oraz do ograniczenia funkcji kupowania lub sprzedawania na koncie Użytkownika lub do zablokowania konta eBay Użytkownika.

Służy to zabezpieczeniu uzasadnionych interesów eBay, takich jak ochrona przed oszustwami i podejrzanymi działaniami (takimi jak spam, wirusy, wyłudzanie danych i inne), egzekwowaniu postanowień Umowy z użytkownikiem oraz innych reguł i zasad (np. dotyczących niedopuszczalnych treści), w tym egzekwowaniu zakazu kupowania i sprzedawania poza eBay.

Czy Użytkownik ma obowiązek podawać eBay swoje dane osobowe?

Niektóre dane osobowe udostępniane eBay przez Użytkownika (np. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika) są wymagane do zawarcia Umowy z Użytkownikiem i zaakceptowania Warunków Usług Płatności - opens in new window or tab. Na przykład, zgodnie z Warunkami Usług Płatności - opens in new window or tab, Użytkownik jest zobowiązany do podania eBay określonych danych identyfikacyjnych, takich jak nazwa prawna, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej lub numer ubezpieczenia społecznego w celu umożliwienia eBay wypełnienia zobowiązań wynikających z programu „Poznaj swojego klienta”. Zgodnie z innymi postanowieniami Oświadczenia o prywatności i Warunków Usług Płatności - opens in new window or tab, eBay może udostępniać te dane innym Podmiotom Stowarzyszonym eBay w celu ułatwienia realizacji transakcji oraz dostawcom usług, w tym instytucjom przetwarzającym płatności oraz agencjom i biurom kredytowym. Mimo iż podawanie wszelkich pozostałych danych osobowych (takich jak adres i informacje wysyłkowe) jest dobrowolne, może być wymagane do korzystania z Usług, takich jak licytowanie, kupowanie, sprzedawanie i realizacja transakcji.

Prywatność dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci. eBay nie zbiera świadomie danych osobowych osób, które w świetle prawa właściwego są uznawane za niepełnoletnie. Zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem dzieci nie mogą korzystać z Usług.

Stałe zalogowanie

Gdy Użytkownik zaloguje się do swojego konta w Usługach, eBay może zapewnić opcję niewylogowywania przez określony czas. W przypadku korzystania z publicznego lub współużytkowanego komputera, zalecamy odrzucenie tej możliwości. Podczas tego okresu Użytkownik lub inna osoba korzystająca z komputera/przeglądarki będą mieli dostęp do większości funkcji konta i określonych działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji. Działania, które można podjąć bez dodatkowego zalogowania się, mogą obejmować:

 • Licytowanie, kupowanie i składanie ofert na przedmioty
 • Realizowanie transakcji i dodawanie przedmiotów do koszyka
 • Zakupy z użyciem płatności PayPal w opcji szybszej realizacji transakcji (jeżeli jest dostępna dla konta)
 • Wyświetlanie nagłówka działań
 • Wyświetlanie strony Mój eBay
 • Wyświetlanie i edytowanie listy obserwowanych przedmiotów lub szczegółów zamówienia
 • Wyświetlanie strony profilu
 • Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników
 • Prowadzenie działań posprzedażowych, takich jak wystawianie opinii, anulowanie zamówień, prośby o zwrot i zgłaszanie spraw

W przypadku podjęcia próby zmiany hasła, nazwy użytkownika, aktualizacji innych danych konta lub działań niewymienionych na liście powyżej, system wyświetli prośbę o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, należy wylogować się i/lub wyczyść pliki cookie. Jeżeli w przeglądarce Użytkownika zostały ustawione odpowiednie opcje zabezpieczeń, do wylogowania się wystarczy zamknąć przeglądarkę. Jeżeli Użytkownik korzysta z publicznego lub współużytkowanego komputera, w celu ochrony konta i informacji osobistych zalecamy wylogowanie się i/lub wyczyszczenie plików cookie po zakończeniu korzystania z Usług.

 

12. Zasady dotyczące zachowania prywatności i ujawniania danych odnoszące się do poszczególnych stanów lub regionów

Regionalne zasady zachowania prywatności i ujawniania informacji obowiązujące w niektórych stanach USA, w tym w Kalifornii, znajdują się na naszej stronie poświęconej zachowaniu prywatności i ujawnianiu informacji zgodnie z przepisami stanowymi – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Sprzedawcy z USA (w tym z Kalifornii, Nevady, Północnej Dakoty i Vermont) powinni skorzystać z łącza do Oświadczenia o prywatności konsumentów w USA w serwisie eBay Commerce Inc. – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Dodatkowe informacje dotyczące zachowania prywatności i ujawniania informacji dla poszczególnych regionów lub krajów, w tym Brazylii i kontynentalnej części Chińskiej Republiki Ludowej, znajdują się na stronie Regionalne zasady zachowania prywatności i ujawniania informacji – otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie.

 
Czy ten artykuł był pomocny?