Artykuł na 2 min

Zasady dotyczące materiałów obraźliwych

Zabronione jest publikowanie ofert lub treści promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub dyskryminację.

Aby promować zaufanie i szacunek wśród członków naszej różnorodnej społeczności, nie zezwalamy na wystawianie przedmiotów lub publikowanie treści, które promują lub gloryfikują nienawiść, przemoc, dyskryminację lub nietolerancję ze względu na atrybuty wymienione poniżej i zabraniamy promowania organizacji prezentujących takie poglądy.

Czego dotyczą te zasady?

Oferty sprzedaży lub treści promujące, petryfikujące lub gloryfikujące nienawiść, przemoc lub dyskryminację, w tym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność, przynależność narodową, płeć, gender lub orientację seksualną są zabronione. Zakaz ten obejmuje m.in.:

 • Wszelkiego rodzaju epitety i wyzwiska
 • Artykuły związane z niewolnictwem, w tym reprodukcje przedmiotów, takich jak oznaczenia, kajdany, dokumenty, rachunki sprzedaży itd.
 • Przedmioty z elementami o charakterze rasistowskim, antysemickim lub w inny sposób poniżającym, na przykład artykuły karykaturujące lub przejaskrawiające pewne cechy, w tym w formie figurek, kreskówek, sprzętów gospodarstwa domowego, historycznych materiałów reklamowych czy lalek straszaków
 • Przedmioty związane z „Black Americana” o charakterze obraźliwym
 • Flaga bitewna konfederatów i przedmioty zawierające jej obraz
 • Historyczne przedmioty związane z Holokaustem i nazizmem, w tym reprodukcje
 • Wszelkie przedmioty o charakterze antysemickim i wszelkie przedmioty ze swastyką wyprodukowane po roku 1933
 • Materiały multimedialne określane jako propaganda nazistowska
 • Oferty sprzedaży, które sugerują lub promują popieranie, finansowanie lub przystąpienie do organizacji terrorystycznej

Można wystawiać następujące przedmioty:

 • Materiały multimedialne, takie jak zdjęcia historyczne, pisma, książki i sztukę, o ile przedmioty te nie gloryfikują przemocy, braku tolerancji lub stereotypów rasowych
 • Przedmioty związane z Ruchem na rzecz praw obywatelskich
 • Znaczki, pisma i koperty zawierające oznakowania nazistowskie
 • Pieniądze drukowane przez rząd nazistowskich Niemiec, w tym bony wojskowe
 • Zestawy militarnych modeli historycznych z II Wojny Światowej, które posiadają symbole nazistowskie
 • Przedmioty historyczne i religijne ze swastyką, o ile zostały wykonane przed 1933 rokiem i nie mają związku z nazizmem

Oferując wysyłkę do innego kraju, zapoznaj się najpierw z naszymi Zasadami dotyczącymi handlu międzynarodowego - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, aby sprawdzić, czy dany przedmiot jest dozwolony.

Działania na eBay muszą być zgodne z tymi zasadami, Umową z użytkownikiem eBay i obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzone z poszanowaniem praw osób trzecich. Jeśli działania nie spełniają tych wymagań, możemy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową z użytkownikiem eBay lub możemy być do tego prawnie zobowiązani. Kroki te mogą obejmować na przykład: usunięcie oferty sprzedaży lub innych treści, wysłanie ostrzeżenia, ograniczenie działań lub zawieszenie konta.

Dlaczego serwis eBay wprowadził te zasady?

Wprowadziliśmy ścisłe zasady dotyczące nienawiści i dyskryminacji, ponieważ chcemy mieć pewność, że nasza platforma jest bezpiecznym, godnym zaufania i sprzyjającym integracji środowiskiem dla globalnej społeczności kupujących i sprzedających.

Czy ten artykuł był pomocny?