Artykuł na 2 min

Omijanie opłat

Czasem sprzedawcy podejmują, celowo lub przez pomyłkę, działania, które pozwalają im unikać uiszczania opłat.

Jeśli nie regulujesz opłat, możemy zakończyć Twoje oferty sprzedaży i ograniczyć Ci możliwość sprzedaży i zakupów.

Działania na eBay muszą być zgodne z tymi zasadami, Umową z użytkownikiem eBay i obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzone z poszanowaniem praw osób trzecich. Jeśli działania nie spełniają tych wymagań, możemy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową z użytkownikiem eBay lub możemy być do tego prawnie zobowiązani. Kroki te mogą obejmować na przykład: usunięcie oferty sprzedaży lub innych treści, wysłanie ostrzeżenia, ograniczenie działań lub zawieszenie konta.

Wytyczne

Oferty realizowane poza eBay
Niedozwolone Niedozwolone
 • Wystawienie przedmiotu na sprzedaż, a następnie odebranie zapłaty poza serwisem eBay

Więcej o ofertach kupna lub sprzedaży poza eBay

 
Łącza odsyłające lub promujące serwisy lub towary poza eBay
Ograniczone Ograniczone
 • Możesz dodać łącza do Sklepów eBay i przedmiotów, o ile nie są to łącza przekierowujące
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Promowanie i odsyłanie do własnych stron internetowych (w tym łącza do stron głównych promujące witryny poza eBay), sprzedaży poza eBay lub innych rodzajów działalności gospodarczej

Więcej o łączach w ofertach

 
Zawyżone opłaty za wysyłkę i obsługę

Określaj koszty wysyłki w swoich ofertach sprzedaży. Podanie niejasnych lub wprowadzających w błąd informacji o kosztach wysyłki lub podawanie wygórowanych kosztów wysyłki jest niezgodne z naszymi zasadami.

Dozwolone Dozwolone
 • Pobieranie opłaty za rzeczywiste koszty wysyłki
 • Uwzględnianie kosztów opakowania, ubezpieczenia i dostawy
 • Uwzględnianie potwierdzenia dostawy lub podobnych usług dodatkowych w kosztach obsługi
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Zbyt wysokie opłaty za transport i obsługę
 • Naliczanie wyższych opłat niż maksymalne koszty wysyłki w kategoriach z obowiązującymi limitami kosztów wysyłki (jeśli mają zastosowanie)
 • Doliczanie oddzielnej opłaty za ubezpieczenie
 • Doliczanie opłat za usługi związane z prowadzeniem działalności, np. wynagrodzenie pracownika lub zużycie benzyny
 • Zamieszczanie w opisie oferty sprzedaży sprzecznych lub niejasnych warunków wysyłki
 
Oferowanie lub wymaganie dodatkowych zakupów
Niedozwolone Niedozwolone

Oferowanie kupującym lub wymaganie od nich:

 • Dodatkowych zakupów
 • Zapłaty kwoty przewyższającej cenę końcową i zasadną opłatę za wysyłkę
 • Zamówienia usługi razem z zakupem
 • Podjęcia jakiegokolwiek działania niezwiązanego z ofertą sprzedaży (np. opłacenia pokoju hotelowego) jako warunku otrzymania przedmiotu lub korzyści (np. darmowej lub tańszej wysyłki lotniczej)
 
Unikanie opłat za oferty sprzedaży wielu przedmiotów

Wystawianie przedmiotu na sprzedaż, a następnie oferowanie identycznych przedmiotów na sprzedaż poza eBay jest niedozwolone. Takie działania uznajemy za unikanie opłat, ponieważ sprzedawca dokonuje tylko jednej opłaty za wystawienie i opłaca jednokrotnie prowizję od ceny końcowej, unikając płacenia za każdy przedmiot.

Oferty wielu przedmiotów z opcją Kup teraz pozwalają oferować wiele identycznych przedmiotów w 1 ofercie zamiast w wielu ofertach pojedynczych przedmiotów.

Oferty z wersjami powalają oferować te same produkty z ceną Kup teraz w wielu różnych wersjach.

Korzystaj z tych formatów zamiast standardowych ofert pojedynczych przedmiotów, aby oferować wiele przedmiotów w 1 ofercie.

Dozwolone Dozwolone
 • Używanie wieloprzedmiotowej oferty Kup teraz do oferowania więcej niż 1 egzemplarza tego samego przedmiotu w pojedynczej ofercie
 • Oferowanie kupującym koszulki w 3 rozmiarach i 2 kolorach w ofercie z wersjami
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Oferowanie więcej niż 1 egzemplarza tego samego przedmiotu na sprzedaż na standardowej ofercie pojedynczego przedmiotu
 • Zachęcanie kupujących do wskazania liczby egzemplarzy tego samego przedmiotu, który chcą kupić
 • Informowanie, że kupujący mogą za tę samą cenę kupić dodatkowe podobne przedmioty (np. metr kwadratowy dywanu sprzedany po końcowej cenie sprzedaży z możliwością zakupu dodatkowych metrów dywanu w tej samej cenie)
 
Oferowanie wyborów
Dozwolone Dozwolone
 • W ofertach z wersjami można oferować wybór rozmiaru, koloru, zapachu, liczby lub materriału, pod warunkiem że przedmioty są poza tym identyczne
 
Ograniczone Ograniczone
 • Jeśli wszystkie produkty w ofercie mają taki sam Stan przedmiotu, możesz mieć wersje dotyczące nieznacznych różnic stanu. Przykład: 2 szt. tej samej książki w stanie Do przyjęcia, z których jedna ma naderwaną okładkę, a druga to używany egzemplarz pobiblioteczny
 • Możesz oferować części kompletu, jeśli wszystkie komponenty są poprawnie skategoryzowane, a nazwa dotyczy wszystkich wersji
 • Możesz oferować nieznacznie różniące się wersje, aby dostosować przedmiot do indywidualnych wymagań. Przykład: komputer z różnymi wersjami pamięci
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Sprzedaż przedmiotów różnych marek lub w różnych modelach w jednej ofercie
 • Oferowanie wyboru między dwoma różnymi przedmiotami, np. zegarkiem lub parą butów
 • Sprzedaż przedmiotów w różnym stanie, np. nowy i odnowiony laptop, w tej samej ofercie
 
Adresy e-mail, numery telefonów i nazwy domen w nazwie, nazwie pomocniczej, lokalizacji przedmiotu i na zdjęciach
Ograniczone Ograniczone
 • Umieszczanie informacji kontaktowych (w tym adresów stron głównych promujących witryny poza eBay) w nazwie, nazwie pomocniczej, lokalizacji przedmiotu lub na zdjęciach jest dozwolone tylko wtedy, gdy sprzedawanym przedmiotem jest nazwa domeny.
 
Przedmioty, poprzez które można zamawiać poza serwisem eBay
Dozwolone Dozwolone
 • Sprzedaż starych lub kolekcjonerskich katalogów, z których nie można już nic zamówić (np. katalogu z 1931 r.)
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Wystawianie katalogów lub innych przedmiotów, poprzez które kupujący mogą zamawiać przedmioty bezpośrednio, co może prowadzić do realizacji transakcji poza eBay
 
Unikanie opłat za cenę minimalną
Dozwolone Dozwolone
 • Używanie ceny minimalnej lub ustawianie minimalnej ceny wywoławczej w celu uniknięcia sprzedaży poniżej określonej ceny
 • Używanie ceny minimalnej, aby przedmiot wydawał się bardziej atrakcyjny dla kupujących
 • Niesprzedawanie przedmiotu przed osiągnięciem ceny minimalnej
 • Informowanie licytantów o wysokości ceny minimalnej. Sprzedawcy nie muszą informować kupujących o wysokości ceny minimalnej, jednak w niektórych przypadkach może to być dla nich korzystne
 • Obniżanie lub rezygnacja z ceny minimalnej po otrzymaniu ofert na zakup przedmiotu
 • Ustalanie ceny minimalnej na poziomie dowolnej kwoty
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Podawanie ceny minimalnej przedmiotu w sytuacji, gdy przedmiot nie jest wystawiony na sprzedaż z ceną minimalną
 • Twierdzenie, że licytant z najwyższą ofertą musi kupić przedmiot nawet wtedy, gdy cena minimalna nie została osiągnięta
 • Próba uniknięcia opłat za cenę minimalną (jeśli mają zastosowanie) poprzez anulowanie ofert i wcześniejsze zakończenie oferty sprzedaży, w przypadku gdy cena ustalona przez sprzedawcę nie została osiągnięta
 
Wystawianie przedmiotów w złej kategorii
Niedozwolone Niedozwolone
 • Wystawianie przedmiotów, np. pojazdów, które należą do kategorii ze stałą opłatą, w nieodpowiedniej kategorii
 
Przedłużanie oferty

Kiedy zatwierdzisz ofertę sprzedaży, jej czas trwania jest ustalony.

Dozwolone Dozwolone
 • W rzadkich sytuacjach (np. w przypadku awarii serwisu) czas trwania może zostać wydłużony
 
Niedozwolone Niedozwolone
 • Przedłużanie czasu trwania ręcznie lub przy pomocy automatycznych narzędzi
 

Zgłoś nadużycia

Co chcesz zgłosić Co należy zrobić
 • Omijanie opłat poprzez oferty transakcji poza eBay
 • Nadmierne koszty wysyłki lub pakowania
 • Unikanie ofert sprzedaży wielu przedmiotów
 • Naruszenie zasad dotyczących sprzedaży katalogowej
Skontaktuj się z nami
(podaj nr przedmiotu)

Oferta, której wcześniejsze zakończenie narusza zasady dotyczące ceny minimalnej.

Chociaż można wcześniej kończyć ofertę, kontrolujemy sprzedawców, którzy nadużywają tej opcji.

Skontaktuj się z nami
(podaj nr przedmiotu)

Dlaczego wprowadziliśmy te zasady

 • Oferty naruszające zasady mogą stwarzać nierówne szanse dla kupujących i są nieuczciwe wobec sprzedawców, którzy regulują należne opłaty. Oferty takie podważają wiarygodność transakcji na eBay
 • Przedmioty zakupione poza eBay nie są objęte:

  • Systemem opinii
  • Procesem rozstrzygania sporów
  • Programem ochrony kupujących
Czy ten artykuł był pomocny?