Artykuł na 5 min

Statusy i standardy obsługi dla sprzedawców

Dbanie o to, aby sprzedawcy zapewniali kupującym doskonałą obsługę, jest jednym z naszych priorytetów. Nasze statusy i standardy obsługi dla sprzedawców pomogą Ci śledzić wyniki i ułatwią kupującym podejmowanie decyzji zakupowych.

Statusy sprzedawcy

Twój poziom obsługi oceniamy 20. dnia każdego miesiąca. Na podstawie historii sprzedaży i jakości usług świadczonych kupującym przypiszemy Ci jeden z następujących statusów sprzedawcy:

 • Najlepszy Sprzedawca — jesteś w gronie najlepszych sprzedawców na eBay, zapewniasz klientom doskonałą obsługę i spełniasz inne ustalone przez nas kryteria
 • Przekracza standardy — spełniasz nasze minimalne standardy dla sprzedawców i dbasz o swoich klientów
 • Nie spełnia standardów — nie spełniasz naszych minimalnych standardów dla sprzedawców

Wskazówka
Swój poziom obsługi możesz sprawdzić na stronie Wskaźniki sprzedawcy — otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie. Jeśli Twój poziom to Nie spełnia standardów, otrzymasz informacje o tym, jak możesz go poprawić.

Sposób oceny Twojego poziomu obsługi

Poziom obsługi jest obliczany na podstawie wskaźnika problemów z transakcjami, liczby zamkniętych spraw bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę oraz liczby opóźnionych wysyłek.

Informacje o tym, jak każdy z tych wskaźników może wpłynąć na Twoją ocenę obsługi, znajdziesz w naszym artykule na temat standardów obsługi dla sprzedawców.

Wskaźniki problemów z transakcjami

Jedną z kluczowych miar poziomu obsługi jest wskaźnik problemów z transakcjami. Problem jest dodawany do Twojego konta, jeśli anulujesz zakup kupującego — niezależnie od tego, czy przedmiot jest już niedostępny, czy nie chcesz go wysłać. Problem jest także dodawany w przypadku zamknięcia sprawy bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę.

Aby uniknąć niezadowolenia kupującego i problemu z transakcją z powodu braku zapasów:

Sprawy zamknięte bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę

Jeśli zostaniemy poproszeni o pomoc w związku ze sprawą w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay i uznamy, że odpowiadasz za daną sytuację, odnotujemy problem, który określamy jako „sprawę zamkniętą bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę”. Uwzględnimy go we wskaźniku problemów z transakcjami, a także jako procent transakcji zamkniętych bez rozstrzygnięcia.

Aby uniknąć takich spraw:

 • Rzetelnie i dokładnie opisuj przedmioty. Dodawaj zdjęcia i parametry przedmiotu w ofertach, aby kupujący dokładnie wiedzieli, czego się spodziewać
 • W ofertach sprzedaży podawaj jasne warunki zwrotów i płatności
 • Współpracuj z kupującym, aby sprawnie rozwiązywać problemy

Wskaźnik opóźnionej wysyłki

Aby zapewnić kupującym doskonałą obsługę, pamiętaj, aby terminowo wysyłać przedmioty. Wskaźnik opóźnionej wysyłki określamy na podstawie odsetka transakcji, w przypadku których przedmiot wysłałeś(łaś) po czasie na wysłanie przesyłki określonym w ofercie sprzedaży lub przedmiot nie został dostarczony przed upływem szacowanej daty dostawy.

Dostawę uznamy za opóźnioną tylko wtedy, gdy:

 • Informacje o śledzeniu przesyłki wskażą, że przedmiot został dostarczony po najpóźniejszej szacowanej dacie dostawy, jeśli nie ma skanu nadania w zadeklarowanym czasie na wysłanie przesyłki lub brakuje potwierdzenia terminowej dostawy ze strony kupującego
 • Kupujący potwierdzi, że przedmiot został dostarczony po upływie szacowanej daty dostawy, jeśli nie ma skanu nadania w zadeklarowanym czasie na wysłanie przesyłki lub brakuje potwierdzenia dostawy przed upływem najpóźniejszej szacowanej daty dostawy

Wskazówka
Opinie nie wpływają już na Twój poziom obsługi. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule na temat odpowiadania na opinię otrzymaną za sprzedany przedmiot.

Uzyskanie statusu Najlepszego sprzedawcy

Status Najlepszego Sprzedawcy oznacza, że stale zapewniasz doskonałą obsługę klienta.

Aby uzyskać status Najlepszy Sprzedawca, należy:

 • Mieć konto eBay aktywne od co najmniej 90 dni
 • Zarejestrować się jako sprzedawca-firma na eBay.pl
 • Przeprowadzić w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum 100 transakcji sprzedaży o łącznej wartości 1000 EUR
 • Zachowywać zgodność z zasadami dotyczącymi prowadzenia sprzedaży na eBay
 • Spełniać wymagania dotyczące wskaźników problemów z transakcjami, spraw zamkniętych bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę i wskaźnika opóźnionej wysyłki. Wymagania znajdziesz w poniższych tabelach

Jeśli spełniasz wymagania dotyczące standardów obsługi na eBay.pl, automatycznie zaktualizujemy status Najlepszego Sprzedawcy w Twojej kolejnej ocenie.

Liczba problemów z transakcjami wpływająca na ocenę

Wskaźnik problemów z transakcjami
Transakcje, w których występuje co najmniej jeden z poniższych problemów.

Wymagania

Wszyscy sprzedawcy

Najlepsi Sprzedawcy na eBay

Maksymalny odsetek transakcji z problemami

2%

0,5%

Maksymalna liczba różnych kupujących, których dotyczyły problemy, zanim wpłynie to na status sprzedawcy

4

3


Sprawy zamknięte bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę
Sprawy, w których poproszono eBay o ponowne rozpatrzenie sprawy, a sprzedawca został uznany za odpowiedzialnego za daną sytuację. (Stosuje się po przekroczeniu przez konto maksymalnej liczby spraw).

Wymagania

Wszyscy sprzedawcy

Najlepsi Sprzedawcy na eBay

Maksymalny odsetek spraw, które zostały zamknięte przez eBay bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę

0,3%

0,3%

Maksymalna liczba spraw zamkniętych bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę

2

2


Wskaźnik opóźnionej wysyłki
Transakcje, dla których nie wysłałeś(łaś) przedmiotu w zadeklarowanym czasie na wysłanie przesyłki lub przedmiot został dostarczony po szacowanej dacie dostawy.

Wymagania

Najlepsi Sprzedawcy na eBay

Maksymalny odsetek transakcji, dla których przedmiot został wysłany z opóźnieniem

5%

Maksymalna liczba transakcji, dla których przedmiot został wysłany z opóźnieniem

5

Dowiedz się więcej o naszych standardach obsługi dla sprzedawców.

Jeśli Twój status sprzedawcy to Nie spełnia standardów

Twój status może spaść do Nie spełnia standardów, jeśli wskaźnik problemów z transakcjami wynosi powyżej 2% lub jeśli odsetek spraw zamkniętych bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę wynosi powyżej 0,3%.

Kupujący nie widzą, że Twój status sprzedawcy to Nie spełnia standardów. Jednak ze względu na to, że uzyskanie tego statusu oznacza, że nie spełniłeś(łaś) co najmniej jednego z naszych minimalnych standardów dla sprzedawców na eBay, sprawdzimy ogólną historię Twojego konta i możemy wprowadzić na nim ograniczenia.

Niespełnianie standardów może mieć między innymi następujące konsekwencje:

 • Twoje przedmioty mogą być na niższych pozycjach w wynikach wyszukiwania
 • Możemy ograniczyć sprzedawanie na Twoim koncie i powiązanych kontach lub uniemożliwić Ci rejestrację nowego konta
 • Środki z Twojej sprzedaży mogą zostać wstrzymane
 • Możemy naliczyć wyższą prowizję od sprzedaży. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Opłaty dla sprzedawców-firm
 • Korzystanie z Promowanych aukcji będzie zablokowane, a tworzenie nowych lub edytowanie istniejących kampanii nie będzie możliwe
 • Możemy obniżyć poziom Twojego Sklepu eBay do Małego sklepu, jeśli utrzymasz status Nie spełnia standardów przez ponad 60 dni
 • Nie będziesz mógł(mogła) potrącić kwoty ze zwrotu pieniędzy kupującego, jeśli zwrócony przedmiot był używany lub jest uszkodzony

Zwykle stosujemy stałe ograniczenia sprzedaży tylko w przypadku sprzedawców Niespełniających standardów przez co najmniej 2 kolejne miesiące. Możemy jednak podjąć działanie w każdej chwili w razie poważnych zastrzeżeń do Twojego konta, np. jeśli wykryjemy oszustwo lub Twoje praktyki sprzedaży stanowią zagrożenie dla kupujących. Podjęte działania będą odpowiadały charakterowi zidentyfikowanego problemu i wymaganej ochronie interesów wszystkich użytkowników serwisu eBay i firmy eBay jako dostawcy usług.

Jeśli nałożymy jakiekolwiek limity lub ograniczenia na Twoje konto, wyślemy Ci wiadomość e-mail. Aby uzyskać informacje o tym, co możesz zrobić, aby poprawić swój status, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi standardów obsługi dla sprzedawców.

Oceny szczegółowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje o standardach obsługi danego sprzedawcy, kupujący mogą także zobaczyć Twoje oceny szczegółowe. Jak kupujący mogą Cię ocenić w następujących obszarach:

 • Opis przedmiotu ― jak dokładnie był opisany przedmiot?
 • Komunikacja ― czy komunikacja z kupującym przebiegała sprawnie?
 • Czas wysyłki ― jak szybko udało Ci się wysłać przedmiot?
 • Opłaty za wysyłkę ― czy koszty były przystępne?

Swoje szczegółowe oceny sprzedawcy możesz zobaczyć, wybierając liczbę w nawiasie obok swojej nazwy użytkownika. W tym miejscu zobaczysz gwiazdki obok różnych obszarów, przy czym jedna gwiazdka oznacza najniższą, a pięć gwiazdek najwyższą ocenę.

Na poziom obsługi ma wpływ wskaźnik problemów z transakcjami, liczba zamkniętych spraw bez rozstrzygnięcia przez sprzedawcę oraz liczba opóźnionych wysyłek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Pokrewne tematy pomocy