Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Reguły dla kupujących

 • Zasady eBay to reguły i wytyczne, które pomagają zapewnić bezpieczne i uczciwe transakcje.

 • Kupujący są zobowiązani do przeczytania i zapoznania się z zasadami, prawami i przepisami wymienionymi w Umowie z użytkownikiem .

 • Zapoznaj się z zasadami przed zakupem przedmiotu, aby uniknąć ich nieświadomego naruszenia.

Zasady dotyczące licytowania i kupowania

Poniższe działania są niedozwolone na eBay:

 • Licytowanie bez zamiaru kupna.

  • Każda oferta złożona na licytacji jest wiążąca.

  • Na pewnych aukcjach składane są czasami oferty niewiążące (np. aukcje nieruchomości). Oferty te muszą jednak stanowić wyraz rzeczywistego zainteresowania kupującego nabyciem przedmiotu, a licytowanie bez chęci kupna jest niedozwolone.

 • Zakłócanie transakcji — wysyłanie innym kupującym e-maili z ostrzeżeniami przed sprzedawcą lub przedmiotem.

 • Nieprawidłowe wycofanie oferty — manipulowanie licytacją w celu poznania maksymalnej oferty innego licytanta.

 • Podbijanie ceny — licytowanie w celu sztucznego zawyżenia ceny przedmiotu lub stworzenia wrażenia dużego popytu na przedmiot.

 • Niepożądane kupowanie — kupujący, którzy nie spełnią warunków sprzedaży określonych przez sprzedawcę, nie mogą licytować ani kupić jego przedmiotu.

 • Oferowanie zakupu poza eBay — kupujący nie mogą kontaktować się w tym celu ze sprzedawcą.

 • Podawanie fałszywych informacji kontaktowych — użytkownicy muszą być w stanie się kontaktować podczas transakcji.

 • Nadużywanie systemu opinii — opinie są ważnymi wskaźnikami reputacji użytkowników eBay.

Zasady dotyczące płatności

 • Każda złożona przez Ciebie oferta staje się wiążącą umową.

 • Musisz zapłacić za każdy zakupiony przedmiot.

  • Kupujący nie mogą licytować ani kupować, jeśli nie zamierzają zapłacić.

  • Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje zaległych płatności.

Jak zgłosić naruszenie zasad

 1. Odszukaj stronę zasad, które według Ciebie zostały naruszone, a następnie kliknij łącze Zgłoś lub przycisk Kontakt z nami, aby to zgłosić.

 2. Przed wysłaniem zgłoszenia podaj numery przedmiotów, które chcesz zgłosić.

 3. W razie potrzeby dołącz/skopiuj odpowiednie informacje, w tym e-maile wraz z kompletnym tematem i nagłówkiem.

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia:

 • Zanim podejmiemy działania, rozważymy okoliczności domniemanego naruszenia zasady i historię transakcji użytkownika.

 • Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić zasadności skargi, możemy nie nałożyć żadnych sankcji.

 • Ze względu na obowiązek zachowania poufności informacji nie możemy ujawniać wyników prowadzonych dochodzeń.

Zasady dla wszystkich użytkowników

Zapoznaj się także z zasadami dla:

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi